بهار رحیمی

چگونه آب در کاهش روند پیری تأثیر می گذارد؟

افزایش سن و پیری برای همه انسان ها امری طبیعی است. اما مهمترین مسئله در جلوگیری از پیری، پیش گیری از پیر شدن سلول های بدن است. جدیدترین یافته های دانشمندان بر نقش آب روی کاهش روند پیری تمرکز دارد.

چگونه از احساس ناکامی و شکست خلاص شویم؟

مشکلاتی مانند: نرسیدن به جایگاه شغلی مورد نظر و یا حتی رفتار بد همسر می تواند باعث احساس ناکامی شود. راهکارهای ساده ای وجود دارد که برای رهایی از احساس ناکامی مفید است.