بیوگرافی

تفاوت بیل بیل گیتس و استیو جابز در چیست؟

بسیار مشکل است دو ابرمرد تکنولوژی را با یکدیگر مقایسه کرد زیرا که تصمیم بعدی مقایسه، انتخاب است و هیچگاه نمی توان بین استیو جابز و بیل گیتس یکی را انتخاب کرد.

بودا کیست و آیین بودایی چیست؟

بودا کیست و آیین بودا چیست؟ در ادامه با سرگذشت بودا و اینکه چگونه و پس از چه مراحلی به نیروانا رسیده پرداخته و سپس به تصمیم او بر تعلیم و تربیت نفوس بشری و بیان 10 اصل بودا خواهیم پرداخت.