نکات فنگ شویی برای دکوراسیون و رنگ نمای خارجی خانه شما

نکات فنگ شویی برای دکوراسیون و رنگ نمای خارجی خانه شما بهترین فنگ شویی همیشه این است که در خانه ای زندگی کنید که متوازن با محیط اطرف خود باشد. رنگ درب جلو در فنگ شویی بسیار مهم است؛ زیرا از طریق درب جلو می توانید نوریشینگ چی (Chi) یا انرژی جهانی را جذب کنید.

وقتی صحبت در مورد رنگ نمای خارجی خانه می شود، ممکن است انتخاب های متنوع و زیادی نداشته باشید. با این وجود، گاهی حتی تغییر رنگ کوچک هم می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند و یک پوشش رنگ تازه همیشه تغییر خوبی است! مهم نیست که اگر به دنبال رنگ های مختلفی برای نمای بیرونی خانه خود هستید یا تنها یک تغییر رنگ کوچک و ظریف مد نظر شما است.

چگونه فنگ شویی می تواند به شما در بهترین انتخاب کمک کند؟

دو نکته اصلی فنگ شویی وجود دارد که به شما کمک می کند بهترین رنگ را برای نمای بیرونی خانه خود انتخاب کنید.

  • رسیدن به توازن
  • یک انرژی غالب را انتخاب کنید

رسیدن به توازن

بهترین فنگ شویی همیشه این است که در خانه ای زندگی کنید که متوازن با محیط اطرف خود هم به صورت طبیعی و هم به صورت انسانی باشد. فنگ شویی تعریف می کند که کدام رنگ ها با تمام عناطر اطراف خانه شما به بهترین وجه عمل خواهد کرد. به رنگ طبیعت و همچنین خانه های همسایه ها نگاه کنید. یک خانه فنگ شویی خوب، با عناصر بیرونی رابطه ای متعادل برقرار می کند.

فنگ شویی رنگ بیرونی یا نمای ساختمان

یک تعادل ظریف وجود دارد که باید در اینجا به آن برسید. شما می خواهید خانه شما با محیط اطراف خود هماهنگ باشد، اما نمی خواهید خانه شما به طور کامل با محیط اطراف خود آمیخته شود. یک خانه خوب فنگ شویی خانه ای است که می داند چگونه انرژی قوی به خود، خصوصاً درب اصلی آن جذب کند. بنابراین، در حالی که می خواهید رنگ هایی را انتخاب کنید که با همه عناصر اطراف هماهنگ باشد، به این نکته توجه داشته باشید که می خواهید چند هایلایت رنگ داشته باشید تا بتوانید انرژی پر جنب و جوش را به خانه خود جذب کنید. این ممکن است قاب پنجره و جزئیات معماری غیر منتظره با رنگ هایی که جلب توجه می کند، رنگ های برجسته یا یک رنگ قوی در درب جلویی باشد.

یک انرژی غالب را انتخاب کنید
سطح عمیق تری از دانش فنگ شویی را به کار برده و انتخاب های رنگ را بر اساس عناصر تولد اعضای خانواده خود محدود نمایید. شما باید مطمئن باشید که تعامل پنج عنصر را درک می کنید تا بهترین انتخاب رنگ را داشته باشید.

این یک سطح پیچیده تر از فنگ شویی است که بر اساس این واقعیت است که ما هرکدام یک عنصر غالب در آرایش پر انرژی خود داریم، بنابراین برای حمایت از رفاه خود، بهتر است که خود را با انرژی حامی خود محاصره کنیم. بیایید بگوییم، اگر عنصر تولد شما آتش است، شما واقعاً نمی خواهید خود را با بسیاری از عناصر آب محاصره کنید؛ زیرا آب در چرخه مخرب پنج عنصر فنگ شویی آتش را از بین می برد.

فنگ شویی رنگ درب

اگر این مسئله بیش از حد پیچیده شده، یا احساس سردرگمی و غرق شدن می کنید، بهترین راه برای این کار فقط پیروی از اولین نکته فنگ شویی است، اما همچنین به انتخاب رنگ درب جلوی خود نیز توجه ویژه ای کنید. درب جلو در فنگ شویی بسیار مهم است؛ زیرا از طریق درب جلو می توانید نوریشینگ چی (Chi) یا انرژی جهانی را جذب کنید.

البته در انتخاب بهترین رنگ برای نمای بیرونی خانه خود، تمام توصیه های معمول رنگ نمای بیرونی، مانند در نظر گرفتن رنگ سقف خود، و همچنین رنگ عناصری از خانه که نمی توان نقاشی کرد، مانند آجر، پیروی کنید. به عنوان مثال دیوارها یا پله های سنگی و نرده ها.

منبع: thespruce

از
0
رای