تعبیر خواب آب بینی؛ تفسیر دیدن آب دماغ در خواب امام صادق و معبران

تعبیر خواب آب بینی؛ تفسیر دیدن آب دماغ در خواب امام صادق و معبران تعبیر خواب آب بینی چیست؛ تعبیر خواب آب دماغ امام صادق؛ ابن سیرین؛ تعبیر خواب آب بینی خشک؛ آب بینی سبز، سفید، آب بینی فرزند؛ آب بینی دختر مجرد و تعبیر خواب درآوردن دماغ از بینی در سلام دنیا بخوانید.

گاهی اوقات خواب هایی که دیده می شوند معنی و مفهوم خاصی دارند که باید خواب ببینده از آنها مطلع شود. در فرهنگ ها و ادیان مختلف افراد برجسته مانند امام صادق ع، حضرت یوسف، ابن سیرین و.... به دلیل بهره مندی از دانش و علوم مختلف به تعبیر و تفسیر برخی خواب ها پرداخته اند. در این مقاله سلام دنیا قصد داریم تا درباره تعبیر خواب آب بینی صحبت کنیم. در این مطلب می توانید تفسیر دیدن آب دماغ در خواب امام صادق و معبران معرف مانند محمد بن سیرین، ابراهیم کرمانی، جابر مغربی و... را بخوانید.

تعبیر خواب آب بینی چیست

اکثر معبران تعییر خواب آب بینی را فرزند دانسته اند و به اتفاق اکثر آنها معتقدند که دیدن آب بینی در خواب می تواند خبر تولد یک فرزند جدید را بدهد. البته سایر تعبیر آب بینی در خواب می تواند خیانت، فساد، روابط نامشروع، بارداری و…باشد. در ادامه تعبیر خواب آب بینی از نظر امام صادق، حضرت یوسف، ابن سیرین را توضیح خواهیم داد.


حتما بخوانید: تعبیر خواب آب زلال


تعبیر خواب آب بینی امام صادق

تعبیر خواب آب بینی از نظر امام صادق به صورت زیر است:

 • تعبیر آب بینی در خواب، نشانه مال و ثروت است.
 • اگر آب بینی تیره و سیاه بود، نشانه غم و اندوه است.
 • اگر آب بینی زرد بود، نشانه بیماری است.
 • اگر آب بینی سفید بود، نشانه سلامتی و شفا است.
 • اگر دید آب بینی را می خورد، نشانه بخشش مال و ثروت به دیگران است.
 • اگر آب بینی بر روی لباسش ریخت، نشانه فرزند پسر است.
 • اگر آب بینی بر روی زمین ریخت، نشانه فرزند دختر است.
 • اگر آب بینی بر روی کسی ریخت، نشانه بیماری یا مرگ آن شخص است.

تعبیر خواب آب بینی امام صادق

تعبیر خواب آب بینی حضرت یوسف

تعبیر خواب آب بینی از نظر حضرت یوسف یافت نشد.


حتما بخوانید: تعبیر خواب آب دریا


تعبیر خواب آب بینی ابن سیرین

از نظر محمد ابن سیرین تعبیر آب بینی فرزند و نوزاد است.

 • اگر خواب بیننده دید که آب بینی بر روی لباسش ریخته شده، تعبیرش یک فرزند پسر است.
 • اگر خواب بیننده دید که آب بینی از دماغ خودش بر روی زمین ریخت، تعبیرش بالعکس مورد بالاست و فرزند او دختر است. اگر خواب بیننده زن باردار باشد، این رویا با جنسیت فرزند او مرتبط است.
 • اگر خواب بیننده مرد بود و دید که در خواب روی همسر خود آب بینی می ریزد، تعبیر این است که در وعده های نزدیک همسرش باردار خواهد شد اما متأسفانه این فرزند سقط می شود.
 • اما اگر خواب بیننده بالعکس خواب بالا را مشاهده کند که همسرش در خواب روی بدن و یا صورت او آب بینی می ریزد، صاحب فرزند پسر خواهد شد.
 • اگر خواب بیننده در خوابش دید که آب بینی و یا خلط خود را در خانه همسایه می اندازد، تعبیرش رابطه نامشروع و فساد با زن همسایه است.
 • اگر خواب بیننده در خوابش دید که روی بدن و یا پیکر مردی آب بینی می اندازد، نشانگر این است که با همسر این مرد وارد رابطه نامشروع خواهید شد و آن خانم هم به شوهرش خیانت می کند و با شما به فساد و کار های غیر اخلاقی می پردازد.
 • اگر خواب بیننده در خواب خودش را در حال خوردن آب بینی و یا خلط خود ببیند، تعبیرش این است که تمام اموال و دارایی خود را به فرزندان و عائله خود می بخشد.
 • اگر فرد ببیند که آب بینی زن خود را می خورد، این رویا تعبیرش فرزند دار شدن است.
 • اگر خواب بیننده رنگ آب بینی خود را تیره و یا سیاه رنگ دید، خواب تعبیر خوبی ندارد و نشانه اندوه، مصیبت و غم و ناراحتی است.
 • اگر خواب بیننده رنگ آب بینی خود را زرد رنگ دید، این خواب نماد بیماری و کسالت جسمانی است و تعبیرش به فرزند او مربوط می شود.

تعبیر خواب آب بینی ابن سیرین

تعبیر خواب آب بینی خشک

همانطور که در قسمت بالا هم گفته شد آب بینی در خواب نشانگر فرزند، نوزاد، مال و ثروت، و یا بیماری و ناراحتی است. اما در صورتی که آب بینی خشک شده باشد می تواند معنی متفاوتی داشته باشد.

 • محمد ابن سیرین: از نظر این معبر بزرگ دیدن آب بینی خشک شده در خواب نشانگر بیماری و ناراحتی است. اگر خواب بیننده آب بینی را خشک شده و چسبیده به صورتش دید، تعبیر این رویا بیماری و ناراحتی طولانی مدت است.
 • ابراهیم کرمان: دیدن آب بینی خشک شده در خواب دلالت بر مال و ثروت است. اگر خواب بیننده دید که آب بینی اش خشک شده و آن را می خورد، این خواب تعبیرش افزایش مال و ثروت او است.

حتما بخوانید: تعبیر خواب آبدستان


تعبیر خواب آب بینی سبز

 •  از نظر معبرین اسلامی، تعبیر دیدن آب بینی سبز به دلیل رنگ سبز دلالت بر برکت، خیر و خوش یمنی دارد. پس، اگر خواب بیننده در خواب دید که آب بینی اش سبز رنگ است، این رویا نشانگر خیر و برکت برای او و خانواده اش است. از طرف دیگر، این خواب می تواند خبر از موفقیت در کارها و کسب و کار خواب بیننده را بدهد.
 • در برخی تعابیر آب بینی سبز ثروت و مال فراوان تفسیر شده است. و همچنین،این رویا می تواند نشانگر سلامتی و طول عمر باشد.

تعبیر خواب آب بینی فرزند

سلامتی و طول عمر فرزند

اگر خواب بیننده در خواب فرزندش را در حال پاک کردن آب بینی اش دید، تعبیر این رویا نشانگر سلامتی و طول عمر فرزند او است.

زندگی راحت و آسوده

اگر خواب بیننده در خواب فرزندش را در حال خوردن آب بینی اش دید،تعبیر این رویا نشان می دهد که فرزندش زندگی راحت و آسوده خواهد داشت.

تعبیر خواب آب بینی فرزند

پیروزی و موفقیت

اگر خواب بیننده در خواب فرزندش را در حال بیرون انداختن آب بینی اش دید، این رویا نشانگر پیروزی و موفقیت فرزندش است.

سختی و مشکلات

اگر خواب بیننده در خواب فرزندش را در حال پاشیدن آب بینی اش به سمت او یا دیگران دید، این رویا نشان از سختی و مشکلاتی است که فرزندش در آینده با آن رو به رو خواهد شد.

تعبیر خواب آب بینی سفید

همانطور که در قسمت بالا هم گفته شد تعبیر خواب آب بینی سفید از نظر امام صادق ع، نشان از سلامتی و شفا است.


حتما بخوانید: تعبیر خواب آبستنی (بارداری)


تعبیر خواب آب بینی دیگران

1. نشانه بیماری

آب بینی دیگران در خواب نشانگر بیماری و ناراحتی است. اگر خواب بیننده در خواب که آب بینی دیگران دید، تعبیر این رویا نشان می دهد که یکی از نزدیکانش دچار بیماری خواهد شد.

2. نشانه غیبت و بدگویی

آب بینی دیگران در خواب می تواند نشانگر غیبت و بدگویی هم باشد. اگر خواب بیننده در خواب دید که آب بینی دیگران را می بوید، تعبیر این رویا نشانگر آن است که پشت سر کسی غیبت یا بدگویی می کنید.

3. نشانه مال و ثروت

در برخی موارد، آب بینی دیگران در خواب می تواند نشانگر مال و ثروت هم باشد. اگر خواب بیننده در خواب خودش را در حال خوردن آب بینی دیگران دید، این رویا نشانگر آن است که از طرف آن شخص صاحب مال و ثروت خواهد شد.

تعبیر خواب آب بینی دختر مجرد

1. ازدواج و تشکیل خانواده

آب بینی در خواب نشانگر حلقه و پیوند است. اگر خواب بیننده دختر مجرد باشد می تواند تعبیر این رویا ازدواج و تشکیل خانواده باشد.

2. ارث و مال و ثروت

همانطور که در قسمت بالا هم گفته شد آب بینی در خواب همچنین می تواند نماد مال و ثروت باشد. پس،اگر خواب بیننده دختر مجرد باشد تعببیر این رویا می تواند دریافت ارث یا افزایش مال و ثروت برای او باشد.

تعبیر خواب آب بینی دختر مجرد

3. فرزندآوری

آب بینی در خواب نماد صاحب فرزند شدن است. پس، اگر خواب بیننده دختر مجرد باشد این خواب می تواند نشانگر بارداری و زایمان او باشد.


حتما بخوانید: تعبیر خواب آبکامه (نان خورشتی)


تعبیر خواب درآوردن دماغ از بینی

 • تجربه تنفس بهتر: در برخی موارد، خواب درآوردن دماغ از بینی می تواند نشان دهنده مشکلات تنفسی باشد.حتی این ممکن است بر احتمال وجود مشکلات تنفسی در واقعیت زندگی فرد یا نیاز به توجه به سلامت تنفسی او اشاره داشته باشد.
 • تسکین از فشار و عدم راحتی: در برخی موارد، خواب درآوردن دماغ از بینی می تواند نشان دهنده عدم راحتی و فشار در ناحیه بینی و صورت باشد.
 • نیاز به رهایی از برخوردها: گاهی اوقات، خواب درآوردن دماغ از بینی می تواند با تلاش برای رهایی از مشکلات یا برخوردهای زندگی مرتبط باشد. در این شرایط، تعبیر این رویا می تواند نشانگر تمایل به فرار یا رهایی از مسائل باشد.

سخن پایانی:

تعبیر خواب به فرایند تفسیر و تعببیر رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می شود. برخی رویاها معنی و مفهوم خاصی دارند و خبر رخ دادن اتفاقی را به ما می نشان می دهند. ما در این مطلب معنی و تعابیر مختلف خواب آب بینی را در اختیار شما عزیزران قرار دادیم.


مطالب مرتبط:

تعبیر خواب آبگینه

تعبیر خواب آبله مرغان و تاول

تعبیر خواب آبمیوه

تعبیر خواب آبنوساز
1
رای