تعبیر خواب آب؛ تفسیر دیدن آب زلال در خواب امام صادق و معبران معرف

تعبیر خواب آب؛ تفسیر دیدن آب زلال در خواب امام صادق و معبران معرف تعبیر خواب آب چیست؛ تفسیر دیدن آب در خواب، معنی تعبیر خواب آب زلال امام صادق، دیدن آب از نظر معبر محمد بن سیرین، حضرت یوسف، ابراهیم کرمانی و منوچهر مطیعی نشانه چیست در سلام دنیا بخوانید.

آب را می توان نماد جهانی ضمیر ناخودآگاه یا آنچه در زیر سطح قرار دارد در نظر گرفت. این نماد قدرتمند و در عین حال رویای بسیار رایج شما را تشویق می کند تا اعماق ناشناخته وضعیت عاطفی خود را کشف کنید.آب در رویاهای ما به عنوان یک استعاره ظاهر می شود، اعماق بی کران اقیانوس اگر در قایق بودید یا در استخر شنا می کردید، تعبیر دیگری می کرد. مشاهده تمام محتویات، رنگ‌ها، مکان، افراد، به جمع‌آوری تعبیر خواب کمک می‌کند. در این مقاله سلام دنیا قصد داریم تا درباره تعبیر خواب آب صحبت کنیم. در این مطلب می توانید تفسیر دیدن آب زلال در خواب امام صادق و معبران معرف مانند محمد بن سیرین، ابراهیم کرمانی، جابر مغربی و... را بخوانید.

تعبیر خواب آب چیست

هنگام فکر کردن به ضمیر ناخودآگاه، مقایسه آن با اعماق یک کوه یخ مفید است. زیر سطح نشان دهنده مخزن احساسات، افکار، تمایلات و خاطراتی است که خارج از آگاهی آگاهانه ما هستند. با این حال، نوک کوه یخ در مقایسه با کل کوه یخ زیر کوچک است. سطح اقیانوس یا دریا منعکس کننده چیزی است که فقط آگاهانه دیده می شود. همانطور که در درون راز ناخودآگاه را در خود جای داده است. احساسات دائماً در حال تغییر هستند، تا حدی به این دلیل که احساسات تغییر می کنند.


حتما بخوانید: تعبیر خواب آب دریا


درست مانند آب، بسته به سلامت عاطفی شما، بی پایان تغییر خواهد کرد. توانایی یا ناتوانی شما در درک بخش عمیق‌تر احساساتتان منعکس کننده آنچه در زیر آب در حال وقوع است خواهد بود. آنچه از اعماق آب بیرون می آید به دلیلی با بیرون آمدن آن آگاه می شود. موجودات دریایی نمادین مانند نهنگ یا کوسه به عنوان پیام رسان هایی از ناخودآگاه ظاهر می شوند که شما را به دانش پنهان راهنمایی می کنند.

تعبیر خواب آب چیست

دیدن آب در خواب

همانطور که آب در زندگی مایع حیات و نشان زندگی و پاکیزگیست در عالم خواب و رویا هم به نیکی و روشنایی تعبیر می شود.البته آب کثیف و گل آلود مانند عالم واقعیت در عالم خواب هم تعبیر خوبی ندارد. خواب هایی که مربوط به آب هستند خواب هایی ارزشمند و بامعنایی هستند و از خواب های دارای تعبیر و مفهوم بالا محسوب می شوند. برخی از رایج ترین خواب های آب شامل موارد زیر است:

 • آب در خانه: اغلب اوقات ممکن است متوجه نشتی سقف شوید یا کل خانه شما آب گرفته باشد. با این حال، این رویاها از شما می خواهند که یک اختلال عاطفی را تشخیص دهید. خانه معمولاً رویاپرداز را به ذهن یا روانش متصل می کند.
 • شنا کردن در آب: بستگی به زمینه خواب دارد. شنا کردن با سهولت و لذت به انرژی عاطفی مثبت اشاره می کند که اکنون می توانید آرامش داشته باشید.
 • آب کثیف: نشانه های گیجی و آگاهی نادرست است. شما باید ذهن خود را پاک کنید و آنچه را که باعث تیرگی می شود را برطرف کنید.
 • آب اقیانوس: این رویاها آگاهی شما را به ناخودآگاه می رساند. قسمت ناشناخته احساسات شما ممکن است در حال کاوش باشد، اگرچه اعماق زیر آن ممکن است شما را بترساند یا علاقه مند کنید.
 • آب و آتش: دو عنصر زمین در یک رویا ترکیب می شوند. آتش می تواند نمایانگر میل، اشتیاق، تخریب، دگرگونی، تطهیر، روشنگری و همچنین عصبانیت باشد. آیا آب آتش را خاموش کرد یا آتش گرفت؟ این ممکن است به برخی اختلافات داخلی مرتبط باشد.

حتما بخوانید: تعبیر خواب آبادانی


تعبیر خواب آب زلال امام صادق

 • از نظر امام صادق دیدن آب زلال در خواب به صورت خیر و برکت، ثروت و خوشبختی تعبیر می شود.
 • تعبیر آب زلال در ظرف کسب علم و دانش است.
 • تعبیر آب زلال در چشمه‌ زندگی طولانی و پربرکت است.
 • تعبیر آب زلال در دریاچه‌ آرامش و آسایش است.
 • تعبیر آب زلال در رودخانه‌ سفر و ماجراجویی است.
 • تعبیر آب زلال در چشم انداز زیبا موفقیت و خوشبختی در زندگی است.

در ادامه می توانید چند تعبیر خاص‌تر از خواب آب زلال از نظر امام صادق (ع) بخوانید:

 • نوشیدن آب زلال:  نشانه‌ی سلامتی و طول عمر است.
 • شستن صورتش با آب زلال: نشانه‌ی پاکی و دوری از گناه است.
 • غوطه‌ور شدن در آب زلال: نشانه‌ی موفقیت در کار و زندگی است.
 • وجود آب زلال در خانه: نشانه‌ی خوشبختی و آرامش در زندگی خانوادگی است.
 • وجود آب زلال در قبرستان: نشانه‌ی طلب آمرزش از خداوند است.

تعبیر خواب آب زلال امام صادق

دیدن آب از نظر معبر محمد بن سیرین

 • آب جاری: آب جاری به نماد زندگی، حرکت، و تغییر اشاره دارد.دیدن آب جاری در خواب پیشرفت و موفقیت است.
 • آب راکد: آب راکد نماد رکود، توقف، و ناامیدی می باشد. دیدن آب راکد در خواب از وجود مشکلات و موانع خبر می دهد.
 • آب باران: آب باران نماد برکت، نعمت، و رحمت است. دیدن آب باران در خواب برای خواب ببینده خوشبختی و موفقیت است.
 • آب چشمه: آب چشمه به نماد زندگی، امید، و رستگاری اشاره دارد. دیدن آب چشمه در خواب،یعنی خوشبختی و آرامش است.
 • آب دریا: آب دریا نماد وسعت، قدرت، و عظمت است. اگر در خواب آب دریا دید تعبیرش موفقیت و پیشرفت است.
 • آب رودخانه: آب رودخانه نماد زندگی، حرکت، و تغییر است. دیدن آب رودخانه در خواب، یعنی پیشرفت و موفقیت.
 • آب چاه: آب چاه به ثروت، مال، و نعمت اشاره دارد. اگر شخصی در خواب آب چاه دید، این نشان دهنده خوشبختی و آرامش است.

حتما بخوانید: تعبیر خواب آب بینی


تعبیر خواب آب از نظر حضرت یوسف

حضرت یوسف، آب در خواب را به عنوان نماد خیر و برکت، فراوانی، و سعادت می داند.از این رو دیدن آب در خواب را به این صورت تعبیر کرده است، دین آب در خانه نشانه‌ رخ دادن اتفاقات خوب  است و فرد خواب ببینده به زودی به موفقیت و خوشبختی دست پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب آب از نظر ابراهیم کرمانی

 • اگر شخصی خواب دید که در خواب به صورت رایگان به مردم آب می دهد، در دنیا و آخرت خیر او شامل حال مردم می شود و به جایگاه خوبی دست پیدا می کند.
 • اگر در خواب دید پا به خانه ای می گذارد که در آن آب ریخته شده است، تعبیرش این است که دچار غم و آشفتگی می شود.
 • اگر شخص خواب بیننده آب حوض را تیره و تلخ دید، نشانه غم و اندوه است.
 • اگر شخص خواب بیننده خودش را در حال خوردن آب گرم دید، تعبیرش بیماری و رنج است.

تعبیر خواب آب از نظر  ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب آب از نظر جابر مغربی

 • اگر در فصل های بارانی خواب آب دیده شود، تعبیرش این است که این سال، سال پر خیر و برکت و نعمت فراوان خواهد بود.
 • اگر شخص در خوابش دید که آب را روی زمین می ریزد، تعبیرش این است که بیشتر مردم در این سال در سلامت عافیت کامل خواهند بود.
 • اگر در خواب خودش را در حال سقایی دید، یعنی اعمال نیک و خوب برای آخرتش جمع  خواهد کرد.
 • اگر در خواب مشک و یا ظرف پر از آب بود ولی به کسی آب نداد، یعنی از این مال اموالی که ذخیره کرده وفایی نخواهد دید.
 • اگر در خواب ببیند که در آب غرق شدید ولی آب دوباره شما را به سمت بالا آورد، یعنی از نعمت های دنیوی دست خواهید کشید و به آخرت خود خواهید پرداخت.
 • اگر در خواب خودش را در حال ریختن آب سر مردم دید، یعنی این سال سال پر نعمت و خوبی خواهد بود. همانطور که در قرآن کریم خداوند فرمودند: اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا _ این ما بودیم که آب را به کیفیتی که انسان‌ها خبر ندارند از آسمان فرستادیم.

حتما بخوانید: تعبیر خواب آبدستان (آفتابه لگن)


تعبیر خواب آب از نظر منوچهر مطیعی

به طور کلی از نظر منوچهر مطیعی دیدن آب در خواب خوب است. او معتقد است که آب نماد روشنایی و صفاست اما باید دقت کرد که آب در خواب از چه شرایط ظاهری، کمی و کیفی برخوردار است.بهترین خواب آب، خوابی است که خواب بیننده آبی روشن، زلال و کم عمق ببیند و همچنان در جوی و یا نهری جاری باشد؛ به طوری که از شدت زلالی تا سنگ ریزه های کف آب نیز قابل مشاهده باشد.

تعبیر خواب آب از نظر لوک اویتنهاو

 • آب در خواب نماد نگرانی و استرس است.
 • تعبیر خواب آب، ضمیر ناخودآگاه خواب بیننده است و نشانگر بسیاری از تصاویر، از اسطوره ها و رویاهاست.

تعبیر خواب آب از نظر لوک اویتنهاو

سخن پایانی:

تعبیر دیدن آب در خواب به حیات و زندگی موجودات مربوط است. و وضعیت و چگونگی آن به سلامت و وضعیت موجود خواب ببینده باز می گردد.


مطالب مرتبط:

تعبیر خواب آبستنی و حامله شدن

تعبیر خواب آبکامه 

تعبیر خواب آبگینه (شیشه)از
1
رای