یکشنبه، 26 آبان 98

آیا سقط جنین عمدی منجر به ایجاد افسردگی در زنان می شود؟

آیا سقط جنین عمدی منجر به ایجاد افسردگی در زنان می شود؟ بر طبق نتایج منتشر شده از مطالعه روی تقریباً 400 هزار زن مشخص شده که سقط جنین عمدی یا خود خواسته منجر به بروز افسردگی در زنان نمی شود. در ادامه به بررسی این شواهد پرداخته شده است.

این مطالعه روی تقریباً 400 هزار زن در دانمارک انجام شد و ادعاهایی مبنی بر اینکه سقط جنین عمدی روی سلامت عاطفی زنان تاثیر می گذارد را به چالش کشید. دکتر جولیا استاینبرگ مسئول این تحقیق گفت: "سیاست های مبتنی بر این تصور که سقط جنین عمدی باعث آسیب روحی زنان می شود، نادرست است."

چرا سقط جنین عمدی و خودخواسته باعث افسردگی نمی شود؟

استاینبرگ در این زمینه گفت: "سقط جنین عمدی و خودخواسته باعث افسردگی نمی شود. یافته های ما نشان می دهد که احتمال بسیار کمی وجود دارد که زنان بعد از سقط جنین عمدی نسبت به قبل بیشتر در معرض افسردگی باشند."

او و همکارانش می گویند ادعاهایی مبنی بر این اینکه این کار به سلامت روانی زنان آسیب می زند را برای توجیه سیاست هایی مورد استفاده می دانند که امکان سقط جنین در ایالات متحده را محدود می کند.

برای مثال، طبق گفته موسسه گاتماچر (یک سازمان تحقیقاتی و سیاست گذاری) حداقل لازم است در هشت ایالت به زنانی که قصد سقط جنین دارند، از آسیب احتمالی موجود بر سلامت روان آنها گفته شود و زنان در 27 ایالت باید 24 تا 72 ساعت منتظر باشند و قبل از انجام سقط جنین مشاوره دریافت کنند.

برای این مطالعه، محققان داده های زنان دانمارکی که بین سال های 1980 و 1994 بدنیا آمده اند را تجزیه و تحلیل کردند و هر گونه سقط جنین، زایمان و نسخه های ضد افسردگی را ردیابی کردند.

سقط جنین عمدی و افسردگی

محققان دریافتند احتمال استفاده از داروی افسردگی در همان سال، قبل یا بعد از سقط جنین وجود دارد و احتمال استفاده از داروهای ضد افسردگی نیز با گذشت زمان بعد از سقط جنین به طور پیوسته ای کاهش یافته است.

همین مطالعه نشان داد این احتمال وجود دارد زنانی که داروی ضد افسردگی مصرف می کنند نسبت به زنانی که از این داروها استفاده نمی کنند، بیشتر در معرض سقط جنین عمدی باشند. اما احتمال مصرف داروی ضد افسردگی بعد از سقط جنین خود خواسته افزایش نمی یابد.

محققان خاطر نشان کردند به احتمال زیاد این زنان داروهای ضد افسردگی را حتی قبل از سقط جنین نیز مصرف می کرده اند، و نشان می دهد که آنها در خطر بالاتر افسردگی به دلایل دیگری به جز سقط بودند، مانند مسائل سلامت روان قبلی.  

به نظر می رسد این یافته های جدید از گزارش اخیر آکادمی ملی نیز حمایت می کند. در این گزارش نتیجه گرفته شد که سقط جنین عمدی باعث افزایش احتمال افسردگی، اضطراب یا اختلال استرس پس از آسیب در زنان نمی شود. محققان معتقدند که یافته های آنها می تواند به سیاست های آگاهانه ای درباره سقط جنین عمدی در ایالات متحده منجر شود.

منبع: webmd

از
1
رای