93 اسم دختر با خ جدید و شیک؛ نام های دخترانه که با حرف خ شروع بشه

93 اسم دختر با خ جدید و شیک؛ نام های دخترانه که با حرف خ شروع بشه اسم دختر با خ جدید و شیک؛ اسامی و نام های دخترانه که با حرف خ شروع می شود؛ 93 اسم دختر با خ ایرانی، ترکی، مذهبی، عربی و خارجی با حرف خ (kh) لاکچری و را در سلام دنیا بخوانید.

فهرست 93 نام دختر بچه که با حرف خ شروع می شود همراه با معانی آنها را بررسی کنید و به کمک اسامی زیبایی که در این مطلب سلام دنیا ارائه شد یک نام زیبا برای دختر عزیزتان انتخاب کنید. ما در این  پست، مجموعه ای از اسم دختر با خ جدید و شیک، 93 نام دختر که با حرف خ شروع شود، نام های دخترانه با حرف خ خاص و جدید ایرانی، اصیل و فارسی، اسم دخترونه با حرف خ ترکی، کردی، خارجی، عربی با ریشه و معنی را گردآوری کرده ایم را به شما خوانندگان محترم معرفی کنیم.

اسم دختر با خ جدید و شیک

1. خورشید مهر

معنی: ترکیب دو اسم خورشید و مهر (زیبارو و محبت)

2. خوشین

معنی: خوش و زیبا

3. خوبیار

معنی: یار خوب

4. خزان

معنی: پاییز

5. ختن

معنی: زیباروی

6. خوروش

معنی: تابان و درخشان چون خورشید

7. خجسته

معنی: مبارک

8. خوش رو

معنی: خوش صورت، خوشگل، (مجاز) خندان، خنده رو، (مجاز) مهربان


حتما بخوانید: 50 اسم دختر با چ جدید و شیک


9. خوشاب

معنی: روشن و شفاف، درخشان، کمپوت، آبدار و تازه

10. خوب رخ

معنی: زیبارو

11. خزر

معنی: زیبا و با طروات مانند دریا

12. خوردیس

معنی: مانند خورشید، درخشان

اسم دختر با خ جدید و شیک

نام های دخترانه که با حرف خ شروع بشه

1. خدیجه زهرا

معنی: ترکیب دو اسم خدیجه و زهرا (برکت و روشن تر)

2. خوشابه

معنی: خوشاب، درخشان، تر و تازه، روشن

3. خزال

معنی: با ناز راه رونده، کسی که با ناز راه می‌رود

4. خاور

معنی: مشرق

5. خزرناز

معنی: دختری زیبا و قشنگ از قوم خزر

6. خوشه

معنی: تعدادی دانه، میوه یا گل که به محور متصل باشند

7. خجسته لقا

معنی: آن‌ كه چهره‌ای فرخنده و مبارك دارد، (مجاز) زيبارو

8. خوش چهره

معنی: زیبا، خوب‌روی، خوش صورت

9. خرم دخت

معنی: دختر شاد و خرم و با طراوت، زن شاداب، (به مجاز) زیبارو

10. خوشنام

معنی: نکونام، صاحب حسن شهرت، صاحب شهرت نیکو، مشهور

11. خورشید بانو

معنی: مرکب از خورشید و بانو


حتما بخوانید: 105 اسم دختر با ز جدید و شیک


اسم دختر با خ ایرانی

1. خاطر نواز

معنی: دلکش، مطبوع

2. خانم گل

معنی: خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است

3. خوب رو

معنی: دارای چهره‌ای زيبا، زیبارو

4. خرامان

معنی: آن که با ناز و تکبر راه می رود، عشوه کنان

5. خرم دل

معنی: شاد، شادان، خوش‌دل

6. خاطرافروز

معنی: روشن ‌کننده خاطر، شادی ‌بخش

7. خاطرآسا

معنی: آسایش دهنده خاطر

8. خوشناز

معنی: زیبا و با کرشمه

9. خاتونک

معنی: بانوی کوچک، نام روستایی در نزدیکی شیراز

10. خارا

معنی: نوعی سنگ آذرین، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی

اسم دختر با خ فارسی

1. خورشید فر

معنی: آن که شکوه و جلالی چون خورشید دارد

2. خوب چهر

معنی: خوش صورت، زیبا

3. خاتون

معنی: لقب زنان اشرافی، لقب همسر خاقان چین که انوشیروان دختر او را به همسری برگزید


حتما بخوانید: 139 اسم دختر با ت جدید و شیک


4. خرام

معنی: رفتاری همراه با ناز و زیبایی

5. خرشا

معنی: خورشید، آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه

6. خرمچهر

معنی: آن که چهره ای شاداب و با طراوت دارد

7. خرمناز

معنی: زیبا و با طراوت

8. خرمه

معنی: نام همسر مزدک

9. خوتکا

معنی: نام نوعی پرنده

10. خوبان

معنی: خوب ها، زیبارویان، پسندیده ها، منسوب به خوب

اسم دختر با خ ترکی

1. خانم گل

معنی: خانم (ترکی) + گل (فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است

2. خانم

معنی: کلمه خطاب به زنان و دختران، خاتون، زن بزرگ زاده و شریف، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل

3. خانوم

معنی: خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل

4. خانیم زَر

معنی: زر بانو

5. خانیم 

معنی: بانو


حتما بخوانید: نام های دخترانه که با حرف ح شروع میشه


اسم دختر با خ عربی

1. خدیجه

معنی: خير و بركت، مهربانی، زيبایی، نام همسر پیامبر اسلام (ص)

2. خضرا

معنی: آبی، کبود، نیلگون

3. خاشعه

معنی: متواضع، فروتن، خدا ترس و پرهیزکار

4. خالده

معنی: مونث خالد، جاودان، پاینده، همیشگی

5. خلیله

معنی: دوست خالص

6. خیرالنسا

معنی: بهترین زنان، لقب حضرت فاطمه (ع)

7. خیزران

معنی: نام مادر امام محمد تقی (ع)

8. خلود

معنی: هميشه باقی ماندن، جاودانگی

9. خاطِره

معنی: یادبود، یاد، ذهن، حافظه، خاطر.

10. خوش لقا

معنی: خوش (فارسی) + لقا (عربی) خوش صورت، زیبا

11. خالصی

معنی: ملکه

12. خزیمه

معنی: نام درخت اژدها

13. خرمی

شادی، فراغت

اسم دختر با خ عربی

اسم دختر با خ خارجی

1. خاندیس (Khandice)

"شفافیت، سفیدی."

2. خاریسا (Kharissa)

«محبوب؛ بخشندگی»

3. خریستا (Khrysta)

"پیرو مسیح"

4. خایویه (Khaivya)

شاعر

5. خانی (Khani)

پنهان، مخفی

6. خانیشکا (Khanishka)

پادشاه شهر

7. خارو (Kharo)

پرنده

8. خانیکا (Khanika)

معنی: شخصیت نجیب


حتما بخوانید: اسم پسر با خ جدید و شیک


9. خپری (Khepri)

آفتاب صبحگاهی

10. خوایش (Khwaish)

آرزو

11. خیانا (Khyana)

معنی: نور

12. خیوی (Khivi)

معنی: مانند

13. خا (Kha)

معنی: زیبا و شاد

14. خینا (Khina)

معنی: توخالی

15. خیرا (Khira)

معنی: اشعه نور

16. خوسی (Khusi)

معنی: شادی؛ خوش

17. خانک (Khanak)

معنی: صدای شیرین؛ صدای دلنشین

18. خسوسی (Khesvi)

معنی: موهای زیبا

19. خشا (Khisha)

معنی: زیبا؛ احترام؛ الهه

20. خریلا (Kharila)

معنی: ملکه زیبایی

21. خوشبو (Khoosbu)

معنی: معطر

22. خوشپیندر (Khushpinder)

معنی: همیشه شاد باش

23. خسنومه (Khusnumah)

معنی: شادی برای همیشه

24. خبیره (Khabirah)

معنی: نامی عربی برای دختران است که به معنای «متخصص»، «با تجربه» است

25. خالده (Khalidah)

معنی: نامی عربی برای دختران است که به معنی «جاودانه»، «ابدی» است. فرم زنانه است.

26. خلصات (Khalsat)

معنی: نامی عربی برای دختران است که به معنی «پاکی»، «ایمنی» است.

27. خلوله (Khalulah)

معنی: نامی عربی برای دختران است که به معنای «چابک»، «فرز»، «سبک» است.

28. خمره (Khamrah)

معنی: نامی عربی برای دختران است که به معنی بوی خوش است.

29. خلفت (Khilfat)

معنی: نامی عربی برای دختران است که به معنای «جانشین»، «آن چیزی که جایگزین چیز دیگری می‌شود» است.

30. خلود (Khulud)

معنی: نامی عربی برای دختران است که به معنای «جاودانگی»، «جاودانگی» است.

31. خزره (Khuzarah)

معنی: نامی است عربی برای دختران به معنی دریا، اقیانوس است.

32. خضره (Khuzrah)

معنی: نامی عربی برای دختران است که به معنای سبز (رنگ) است.

اسم دختر با خ خارجی

سخن پایانی:

اگر به دنبال اسم خاص دخترانه با حرف خ هستید حتما با مشاهده اسامی بالا می توانید یک نام زیبا برای دختر کوچولوی خود انتخاب کنید. امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد.


مطالب مرتبط:

نام های دخترانه اسلامی، جدید، شیک عربی و ترکی

اسم دختر با ج، زیبا، جدید و شیکاز
1
رای