132 اسم پسر با ع جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف عین شروع بشه

132 اسم پسر با ع جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف عین شروع بشه اسم پسر با ع جدید و شیک؛ نام های پسرانه با حرف عین شروع می شود، 132 اسم پسر با ع فارسی، ترکی، نام پسر با ع سه حرفی، مذهبی و اسم پسر با ع خارجی با معنی و زیبا را در سلام دنیا بیابید.

انتخاب نام مناسب و زیبا یکی از حق های فرزندان بر پدر و مادر است، بنابراین والدین باید برای فرزند خود نام نیکو انتخاب کنند. در ادامه این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا مجموعه ای از اسم پسر با ع جدید و شیک، 132 نام پسر که با حرف ع شروع شود، نام های پسرانه خاص و جدید ایرانی، اصیل و فارسی، اسم پسرونه با حرف ع ترکی، کردی، عربی و خارجی با ریشه و معنی را گردآوری کرده ایم را در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار دهیم.  تا با کمک هم یک نام زیبا برای فرزند عزیزتان انتخاب کنید. لطفا تا پایان ما را همراهی کنید.

اسم پسر با ع جدید و شیک

1. علی سان 

معنی: علی + سان (پسوند شباهت)، مانند علی، علی وار.

2. عرشیا

معنی: عرش + ی (پسوند نسبت) + ا (پسوند نسبت یا اسم ساز)، منسوب به عرش

3. علامیر

معنی: امیر بزرگ و شریف

4. علی ارشیا

معنی: مرکب از نام‌های علی و اَرشیا.

5. علی پارسا

معنی: مرکب از نام‌های علی و پارسا.

6. علی سا

معنی: علی + سا (پسوند شباهت)، مانند علی، علی وار.


حتما بخوانید: 91 نام های پسرانه که با حرف خ شروع بشه


7. علی یار

معنی: یار و مددکار علی

8. عادل

معنی: آن که اعمال و رفتارش مطابق با عدالت، انصاف و قانون است، دادگر.

9. عارف

معنی: 1- در تصوف به معنی آن که از راه ریاضت و تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می‌یابد؛ 2- آن که نسبت به چیزی آگاهی دارد، شناسنده؛ 3- دانا، آگاه، دانشمند

10. عرفان

معنی: در تصوف به مکتبی گفته می‌شود که وصول به حقیقت معرفت خداوند را از طریق ریاضت و تهذیب نفس و تأمل جستجو میکند؛ یکی از مراحل سلوک، معرفت؛ شناخت بر مبنای اصول مکتب تصوف

11. عزیز

معنی: 1- آن که او را بسیار دوست بدارند یا برای او ارزش و احترام زیادی قائل باشند، گرامی، محبوب، دارای رفاه، عزت و احترام در مقابلِ ذلیل؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- دارای عظمت و احترام؛ 4- در تصوف به معنی مرشد، پیر.

12. عطا محمد

معنی: مرکب از نام‌های عطا و محمّد.

13. علی امین

معنی: مرکب از نام‌های علی و امین.

14. عماد

معنی: 1- ستون؛ 2- مجاز از آن که بتوان بر او تکیه کرد، نگاه دارنده، تکیه گاه

15. علیهان

معنی: هدیه خدا

اسم پسر با ع جدید و شیک

نام های پسرانه که با حرف عین شروع بشه

1. عرشیان

معنی: در ادیان به معنی ساکنان آسمان، ملائکه، فرشتگان.

2. علی آریا

معنی: مرکب از نام‌های علی و آریا.

3. علی آرین

معنی: مرکب از نام‌های علی و آرین.

4. علی پویا

معنی: مرکب از نام‌های علی و پویا.


حتما بخوانید: 67 اسم پسر با د جدید و شیک


5. علی مهزیار

معنی: مرکب از نام‌های علی و مهزیار.

6. عاشق

معنی: دلباخته، دلداده، نام شاعر ایرانی قرن دوازدهم، عاشق اصفهانی

7. عاطف

معنی: 1- مهربان؛ 2- برگرداننده.

8. عاقل

معنی: 1- آن که از سلامت عقل برخوردار است؛ 2- آن که عقلش خوب کار میکند؛ 3- دارای بهره‌ی هوشی بالا؛ 4- خردمند.

9. عالم‌گیر

معنی: جهانگیر

10. عطا

معنی: بخشیدن چیزی به کسی، بخشش، دهش، انعام؛ هدیه یا هر چیزی که به کسی بخشیده می‌شود

11. علی حسام

معنی: مرکب از نام‌های علی و حسام.

12. علی صدرا

معنی: مرکب از نام‌های علی و صدرا.

13. عیسی

معنی: به معنی نجات دهنده

14. عین الزمان

معنی: چشم زمان

15. علیرضا

معنی: مرکب از نام‌های علی و رضا.


حتما بخوانید: 17 اسم پسر با ظ


اسم پسر با ع ایرانی اصیل

1. علیشاه

معنی: وزیر سلطان محمد خدابنده

اسم پسر با ع فارسی

1. عارف پاشا

معنی: عارف (عربی) + پاشا (فارسی)، پادشاه دانا و آگاه

2. علی سالار

معنی: مرکب از نام‌های علی و سالار.

3. علی سام

معنی: مرکب از نام‌های علی و سام.

4. علی سینا

معنی: مرکب از نام‌های علی و سینا.

5. علی کیا

معنی: مرکب از نام‌های علی و کیا.

6. علی ماهان

معنی: مرکب از نام‌های علی و ماهان.

7. علی مهراد

معنی: مرکب از نام‌های علی و مِهراد.

8. عالم افروز

معنی: روشن کننده جهان

اسم پسر با ع فارسی

اسم پسر با ع ترکی

1. عباسقلی

معنی: بنده و غلام عباس


حتما بخوانید: 85 اسم پسر با س جدید و شیک


اسم پسر با عین کردی

اسم پسر با عین کردی یافت نشد.

اسم پسر با ع سه حرفی

1. عابد

معنی: آن که بیشترین اوقات زندگی‌اش را به عبادت خدا و خلوت و مناجات با او می‌گذرانَد، عبادت کننده.

2. عباد

معنی: جمع عَبد، بندگان. اگر عَباد / abbad/ تلفظ شود به معنی بسیار عبادت کننده می‌باشد.

3. عابس

معنی: 1- عبوس، اخمو، ترشروی؛ 2- مجاز از شجاع و بی باک

4. عاصف

معنی: 1- در قدیم به معنی تند، سخت، شدید؛ 2- باد تند و شدید، تندباد.

5. عاصم

معنی: در قدیم به معنی نگه‌دارنده، محافظ؛ بازدارنده (از خطا)، منع کننده

6. عاضد

معنی: یاری دهنده، پشتیبان

7. عائد

به معنای نیکوکار و احسان و ارتباط و احسان و عیادت مریض است

8. عبد

معنی: بنده، غلام

اسم پسر با ع سه حرفی

اسم پسر با ع مذهبی

1. علی

معنی: علی: از نام های خداوند متعال است « وهو العلی العظیم» به معنای بلند قدر و شریف است و نیز به معنای شدید، محکم و ارجمند بکار رفته است.

2. عباس

معنی: عبوس و خشمگین، شیر بیشه که شیران از او بگریزند، مجاز از بسیار شجاع و دلیر

3. عقیل

معنی: خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی

4. علی اصغر

معنی: علیِ اصغر به اضافه کسره، علیِ کوچک


حتما بخوانید: 70 اسم پسر با آ جدید و شیک


5. علی اکبر

معنی: علیِ اکبر به اضافه کسره، علی بزرگتر

6. علی احسان

معنی: مرکب از نام‌های علی و احسان

7. عبدالله

معنی: 1- بنده‌ی خدا؛ 2- در تصوف به معنی انسان کامل است

8. عبدالمتین

معنی: بنده‌ی خدای خردمند و با وقار، بنده ی خدای دارای متانت. متین از نام های خداوند

9. عبدالمحسن

معنی: بنده خدای نیکوکار

10. عبدالمحمد

معنی: 1- بنده‌ی محمّد؛ 2- مجاز از دوستدار و ارادتمندِ حضرت محمّد(ص). [این نام به لحاظ تولا و دوستی با پیامبر اسلام(ص) انتخاب می‌شود].

11. عاشور

معنی: 1- عاشورا 2- روز دهم ماه محرم که روز شهادت امام حسین(ع) است.

11. عباس علی

معنی: مرکب از نام‌های عباس و علی

12. علی جواد

معنی: مرکب از نام‌های علی و جواد.

13. عبدالمعین

معنی: بنده‌ی یاریگر و کمک کننده، بندهی یاور.

14. عباس مهدی

معنی: مرکب از نام‌های عباس و مهدی

15. عبدالحسین

معنی: 1- بنده‌ی حسین؛ 2- مجاز از دوستدار و ارادتمندِ امام حسین(ع)؛ [این نام به لحاظ تولا و دوستی با امام حسین(ع) انتخاب می‌شود

16. عبدالمهدی

معنی: 1- بنده‌ی هدایت شده؛ 2- بنده ی مهدی؛ 3-مجاز از دوستدار و ارادتمند امام زمان(ع). [این نام به لحاظ تولا و دوستی با امام مهدی (ع) انتخاب می‌شود].

17. عبدالرضا

معنی: 1- بنده‌ی رضا؛ 2- مجاز از دوستدار و ارادتمندِ امام رضا(ع)؛ [این نام به لحاظ تولا و دوستی با امام رضا(ع) انتخاب می‌شود].

18. عبدالزهرا

معنی: بنده زهرا

19. عبدالسادات

معنی: بنده سادات

20. عبدالعلی

معنی: 1- بنده‌ی علی؛ 2- مجاز از دوستدار و ارادتمندِ امام علی(ع). [این نام به لحاظ تولا و دوستی با امام علی(ع) انتخاب می‌شود].

21. علم الهدی

معنی: درفش هدایت

22. عمران

نام پدر حضرت موسي(ع) به روایت تورات، نام پدر حضرت مريم به روایت قرآن، آل عمران نام سوره ای در قرآن کریم

23. عسکر

معنی: لشكر، حصار و پناهنگاه، يكي از القاب امام حسن

24. علی سجاد

معنی: مرکب از نام‌های علی و سجّاد.


حتما بخوانید: اسم پسر با ش جدید و شیک


اسم پسر با ع خارجی

1. عبدالواسع

معنی: بنده‌ی خدای گشاینده و عطاکننده

2. عبادالله

معنی: بندگان خداوند.

3. عبدالاحد

معنی: بنده خداوند یگانه

4. عبدالباسط

معنی: بنده‌ی خدای بسط دهنده و گسترش دهنده، باسط از نام های خداوند

5. عبدالباقی

معنی: بنده‌ی خدای جاوید

6. عبدالجبار

معنی: بنده‌ی خدای قاهر

7. عبدالجلیل

معنی: بنده‌ی خدای بزرگوار

8. عبدالرحمان

معنی: بنده‌ی خدای بخشاینده

9. عبدالرحیم

معنی: بنده‌ی خدای مهربان

10. عبدالرافع

معنی: بنده‌ی خدای برپا دارنده و بلند کننده. رافع از نام‌ها و صفات خداوند است.

11. عبدالحی

معنی: 1- بنده‌ی حی، که حی نامی است از نام‌های خدای تعالی (هوالحی الذی لایموت)، بنده‌ی خدای زنده؛ 2- در عرفان به معنی آن که مظهر و مجلای حیات سرمدیه حق و زنده به حیات ابدی حق باشد، که در حقیقت باقی به بقاءالله است و این مرتبه‌ی بقاء بعد از فناست.

12. عبدالحمید

معنی: بنده‌ی خدای ستوده

13. عبدالحلیم

معنی: بنده‌ی خدای بردبار.

14. عبدالحکیم

معنی: بنده خدای دانا

15. عبدالحق

معنی: بنده‌ی خدای راست.

16. عبدالرزاق

معنی: بنده‌ی خدای روزی دهنده

17. عبدالرشید

معنی: بنده‌ی خدای هادی

18. عبدالسمیع

معنی: بنده‌ی خدای شنوا. (سمیع از نام های خداوند).

19. عبدالصاحب

معنی: بنده‌ی صاحب، بنده ی دارنده و مالک

20. عبدالصمد

معنی: بنده‌ی خدای بی نیاز

21. عبدالطاهر

معنی: بنده خدای پاک

22. عبدالعباس

معنی: بنده عباس

23. عبدالعزیز

معنی: بنده‌ی خدای گرامی؛ [عزیز از صفات و نام‌های خداوند تعالی

24. عبدالعظیم

معنی: بنده‌ی خدای بزرگ

25. عبدالعلیم

معنی: بنده‌ی خدای دانا و آگاه.

26. عبدالغفار

معنی: بنده‌ی خدای بسیار آمرزنده.

27. عبیدالله

معنی: بنده‌ی کوچک خدا، بنده‌ی خدا

28. عبود

معنی: بسیار بندگی کننده

29. عبید

معنی: بنده‌، فرمانبردار، مطیع.

30. عثمان

معنی: جوجه هوبره، بچه مار، بچه اژدها


حتما بخوانید: 102 اسم پسر با ر جدید و شیک


31. عدنان

معنی: نام یکی از اجداد پیامبر اسلام (ص) است که به فصاحت شهرت داشته.

32. عدی

معنی: جاهای بلند، جاهای مرتفع.

33. علاءالدین

معنی: موجب بلندی آیین و کیش

34. عیسو

معنی: دارای گیسوی پر پشت، نام برادر یعقوب پیامبر

35. عابدین

معنی: جمع عابد، پرستنده ، پرستش کننده خدا

36. عبدالمطلب

معنی: بنده خواهنده، نام پدر بزرگ حضرت محمد پیامبر اسلام (ص)

37. عافی

معنی: نامی است عربی و به معنای بخشنده و بخشنده و پیشگام و به معنای مو دراز و محو شده است.

38. عاهد

معنی: عهد دهنده و محضری و به معنای پایبند به اوامر و عهد و وصی و شبان است.

39. عبد الآخر

معنی: از اسماء حسنای خداوند است و اخر خداست و به معنای باقی است.

40. عبدالباری

معنی: از اسماء حسنای خداوند است و الباری خدای خالق است

41. عبدالبصیر

معنی: البصیر از اسماء حسنای خداوند است،البصیر خدایی است که هر چه بنده پنهان می کند بیناست.

42. عبدالتواب

معنی: التواب یکی از اسماء حسنای خداوند است، التواب خدایی است که از عبادتش بسیار توبه می کند.

43. عبدالحفیظ 

معنی: به معنای حافظ است.

44. عین الله

معنی: 1- چشم خدا؛ 2- در عرفان به معنی عین‌الله و عین‌العالم انسان کامل را گویند.

45. عیار

معنی: بسیار رفت و آمد کننده، حیله گر، جوانمرد

46. عوید

معنی: فایده دهنده، سود بخش

47. عنایت الله

معنی: لطف و نیکی و احسان خدا.

48. علی فؤاد

معنی: مرکب از نام‌های علی و فؤاد.

49. عفیف الدین

معنی: پارسا و پرهیزکار در دین.

50. عظیم

معنی: 1- بزرگ، کلان؛ 2- بسیار، فراوان؛ 3- با اهمیت، مهم؛ 4- از صفات و نام‌های خداوند.

51. عطاءالله

معنی: 1- بخشش و هدیه‌ی خدا؛ 2- در اصطلاح عبارت است از چیزی است که از ناحیه حق بر بندگان فائض شود.

52. عبدالصبور

معنی: الصبور از اسماء حسنای خداوند است.الصبور الله جل جلاله است یعنی صبور در عبادت.عبدالصبور اسم مرکب است.

53. عبدالغنی

معنی: اسم خاص مذکر است مرکب با اضافه الغنی از اسماء حسنای خداوند است و منظور از الغنی خداوندی است که از احدی نیازی ندارد.

54. عبد القدوس

معنی: القدوس از اسماء حسنای خداوند است که به معنای خدای قدوس و پاک و مطهر و دور از نقص است.

55. عبدالمنان

معنی: عبدالمنان نامی مرکب است که از دو قسمت تشکیل شده است: عبد به معنای خداپرست و المنان از اسماء حسنا است. خدا، یعنی خدایی که بر بندگانش نعمت های زیادی می بخشد.

56. عرفات

معنی: نام کوه عرفات است که زائران در روز عرفات بر آن می ایستند

57. عرندس

معنی: به معنای شیر بزرگ است.

58. عاهد

معنی: متعهد به احکام و موازین و عهد و پیمان و نیز اوست که حرمت را بشناسد و حفظ کند.

59. عمر

معنی: از روی خوش بینی گفته می شود که صاحب آن عمر طولانی می کند یا عمره گزار بیت الله الحرام خواهد بود.


حتما بخوانید: اسم پسر با ج جدید و شیک


60. عمار

معنی: سازنده خانه و نگهدارنده آن است یا مردی که عمر طولانی دارد یا پرهیزگاری است که ایمانش قوی و محکم است و تا هنگام مرگ بر ایمانش ثابت قدم است یا زینت دهنده است. مجالس، و او معانی دیگری از مهربانی، آسایش، ستایش و تسبیح دارد.

 اسم پسر با ع  خارجی

سخن پایانی:

همانطور که مشاهده کردید اسامی پسرانه متنوع و زیبایی با حرف ع وجود دارد و شما خوانندگان عزیز و محترم می توانید به راحتی با بررسی این اسامی ارائه شده یک نام نیکو برای فرزند عزیزتان انتخاب کنید.


مطالب مرتبط:

اسم پسر با ت جدید و شیک

77 نام های پسرانه که با حرف ز شروع میشهاز
3
رای