102 اسم پسر با ر جدید و شیک؛ نام های پسرانه با حرف ر فارسی و خارجی

102 اسم پسر با ر جدید و شیک؛ نام های پسرانه با حرف ر فارسی و خارجی اسم پسر با ر جدید و شیک؛ نام های پسرانه با حرف ر شروع میشود، 102 اسم پسر با حرف آر (R) فارسی، خارجی، کردی؛ مذهبی و عربی در شاهنامه و ایران باستان با معنی وریشه را در سلام دنیا بخوانید.

نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و … از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم پسر است. در این مطلب از سلام دنیا، ما مجموعه ای از اسم پسر با ر جدید و شیک، 102 نام پسر که با حرف ر شروع شود، نام های پسرانه خاص و جدید ایرانی، اصیل و فارسی، اسم پسرونه با حرف ر ترکی، کردی، خارجی و در شاهنامه عربی و مذهبی با ریشه و معنی را گردآوری کرده ایم. امیدواریم این لیست به شما کمک کند، زیباترین نام را برای فرزند خود انتخاب کنید.

اسم پسر با ر جدید و شیک

 • رَسام: رسم کننده، طراح، نقاش
 • رَها : اسم پسرانه و دخترانه به معنی نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی
 • رُهام: در شاهنامه پهلوان ایرانی، (در عربی) پرنده‌ای که شکار نکند.
 • راتین: رادترین، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی
 • رادمان: رادمنش، کریم، با سخاوت، نام سرداری معاصر خسرو پرویز ساسانی.
 • رادمهر: خورشید بخشنده، بخشنده همچون خورشید
 • رادنوش: مرکب از راد (جوانمرد، بخشنده) + نوش (نیوشنده)
 • رادوین: جوانمرد کوچک
 • رادین : بخشنده، جوانمرد
 • راژان : خوابیدن، جنبیدن گهواره، روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه
 • راستین: حقیقی، واقعی، راست قامت
 • رامبد : رئیس رامشگران؛ آرامش دهنده، فرشته
 • رامتین : رامسین، رامین، نوازنده، سازنده؛ نام شخصی که واضع چنگ بوده
 • رامسین: گونه‌ی کهنه رامتین به معنی سازنده و نوازنده است.
 • رایا : آنکه مورد توجه خداوند است، فکر و اندیشه (اسم دختر و پسر)
 • رایان: باهوش و دانشمند، نگهبان آسمان، در عربی نام کوهی در حجاز و نام شهری و روستایی است. (اسم دختر و پسر)
 • رایبد: به ضم ب، دانشمند، حکیم، دانا، خداوندگار خرد، مرکب از رای به معنای دانش و خرد و بد پسوند ملکیت
 • رستاک: (تلفظ: rastāk)، شاخه‌ی تازه‌ای که از بیخ درخت برآید، زاده‌ی درخت مو (اسم دختر و پسر)

حتما بخوانید: 70 نام پسرانه که با حرف الف شروع می شود


نام های پسرانه با حرف ر فارسی

 • راتین: رادترین، بسیار جوانمرد، هم چنین اسم یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی.
 • راد: اسم پسر به معنی جوانمرد، سخاوتمند، بخشنده، بزرگمنش، خردمند، دانا.
 • رادان: مرکب از راد به معنی جوانمرد + پسوند نسبت، کسی که منسوب به جوانمردی است، همچنین یکی از توابع اصفهان.
 • رادبرزین: از شخصیت های شاهنامه فردوسی،  اسم فرماندار زابلستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
 • رادبه: مرکب از راد (بخشنده یا خردمند) + به (خوبتر، بهتر). به نوعی معادل اسم بهراد است.
 • رادفرخ: از شخصیت های شاهنامه، نام آخورسالار هرمز پادشاه ساسانی.
 • رادمان: دارمان، از شخصیتهای شاهنامه، اسم یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی. از اسم های پسرانه شاهنامه ای.
 • رادمهر: مرکب از راد (بخشنده) + مهر (خورشید)، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی. بررسی کامل: اسم رادمهر.
 • رادنوش: مرکب از راد (جوانمرد، بخشنده) + نوش (نیوشنده). نوش معنی جاوید و جاودان هم میدهد. پس رادنوش را می توان جوانمرد جاوید یا بخشنده جاودان معنی کرد.
 • رادوین: جوانمرد. بررسی کامل: اسم رادوین.
 • رادین: بخشنده، جوانمرد. بررسی کامل: اسم رادین.
 • راشا: راه عبور، راه شادی هم در برخی منابع معنی شده است. هم چنین راشا یعنی منسوب به راش؛ به مجاز یعنی سرسبز، خرّم و با طراوت؛ راش = گياهي درختي + ا (پسوند نسبت). توجه کنید که اسم راشا در حال حاضر فقط به عنوان اسم دختر مورد تایید ثبت احوال کشور است.
 • رام: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین.

نام های پسرانه اسلامی؛ اسم پسرانه مذهبی کمیاب، جدید، شیک عربی و کردی

 • رام برزین: از شخصیت های شاهنامه، اسم یکی از بزرگان و مشاوران درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانی.
 • رامان: نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی. از نظر ترکیب واژه اگر رامان را مرکب از رام (آرام) و پسوند نسبت تعبیر کنیم، معنی آرام و متین برای این نام قابل برداشت هست. ضمنا رامان در لغت نامه دهخدا نسخه چاپی این جنین معنی شده است: نام یکی از خدایان سرزمین بابل. نام ناحیه ای است از بلاد فرس در اهواز.
 • رامبد: اسم پسرانه به معنی نگهبان و پاسدار آرام. مرکب از رام و بد.
 • رامشاد: مرکب از رام (آرام یا مطیع) + شاد (خوشحال)، آنکه شخصیتی آرام و شاد دارد.
 • رامی: رامتین اسم پسر ایرانی
 • رامیاد: زامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم.
 • رامیار: از نظر ترکیب واژه می توان اسم رامیار را یار آرام معنی شود. رمه یار چوپان، شبان  نام زیبای فارسی
 • رامین: عاشق ویس در منظومه ویس و رامین.
 • رایان: اندیشمند، فکر کننده، فکور، مرکب از راه (فکر و اندیشه) + پسوند فاعلی؛ هم چنین ذکر شده است: از واژه اوستایی (Raonat/رینت)؛ این اسم یک اسم بین المللی است و در کشورهای مختلف برای نامگذاری پسر این نام را انتخاب می کنند. رایان در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای قدرت و در خاورمیانه قدیم به مردان “رایان” میشد. رایان Rian یا Ryan در زبان انگلیسی و ایرلندی به معنی شاه کوچولو میدهد. معنی اسم رایان را نیز ببینید و نظر دهید.رایبد: به ضم ب، به معنی حکیم، دانا، دانشمند، خداوندگار خرد، مرکب از رای (به معنای دانش و خرد) + بد (پسوند ملکیت).
 • رایین: نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی.

حتما بخوانید: اسم پسرانه فارسی جدید، شیک و اصیل


 • رایان: راهنما. اسم رهبان نیز به معنی محافظ راه، نگهبان راه. راهنما، اگر رُهبان (عربی) باشد به معنی آن که در ترس از خدا مبالغه كند، زاهد.
 • رزمان: نام یکی از سرداران دیلمیان.
 • رسا: به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است (به گوش می رسد) گفته می شود، موزون و بلند، هم چنین به معنی آنچه به راحتی قابل درک است، ونیز به معنی توانا در رسیدن ‏به هدف یا رسیدن به جایی، بلیغ، واضح، کنایه از شخص رشید و خوش قد و قامت نیز هست.
 • رستار: نجات یافته، رها شده.
 • رستم: در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس (بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان)، نام پهلوان اسطوره ای شاهنامه فردوسی.
 • رستهم: رستم، در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس (بالش، نمو) + تهم (دلیر،دلاور، پهلوان)، نام پهلوان شاهنامه.
 • رشنواد: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای مادر داراب و شناسنده داراب و به حکومت رساننده او.
 • رغمان: از شخصیت های شاهنامه فردوسی است و نیز اسم یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانی.
 • رکسار: پهلوان، قدرتمند، نام یکی از پهلوانان افسانه ای ایران باستان و نام افسانه ای به همین نام.
 • رمیار: رامیار.
 • رهی: غلام، بنده.
 • ریو: ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی و داماد طوس سپهسالار ایران.
 • ریونیز: ریو، از شخصیتهای شاهنامه، اسم دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی و داماد طوس سپهسالار ایران.

اسم پسر با رو

 • روزبه: به معنی بهروز، خوشبخت، از شخصیت های شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر (ص)، نام اصلی ابن مقفع دانشمند معروف ایرانی قرن دوم.
 • روزبهان: نام عارف بزرگ قرن ششم، ابونصر بقلی شیرازی معروف به شیخ شطاح.
 • روزک: روز کوتاه، لقب یکی از پسران شاه عباس پادشاه صفوی.
 • روزمهر: اسم پسرانه به معنی خورشید روز، درخشان.
 • روشاک: نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی.
 • روماک: در گویش مازندران راست و منظم.
 • روهام: نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی.
 • روهان: نیک سیرت و پارسا، زاهدان دین زرتشت را گویند، مرکب از روه به معنای (سیرت نیک) + پسوند نسبت.
 • رهام: از شخصیت های شاهنامه، نام پسر گودرز پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی. بررسی کاملتر: اسم رهام.
 • رهان: نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر.

نام های پسرانه اسلامی؛ اسم پسرانه مذهبی کمیاب، جدید، شیک عربی و کردی

اسم پسر با ر کردی

 • راژان: (اسم پسرانه و دختر) خوابیدن، جنبیدن گهواره، روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه
 • روژبین: بیننده‌ی روز، راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی
 • روژمان: روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است.

حتما بخوانید: محبوب ترین نام دختر و پسر در ایران و معانی آنها


اسم پسر با ر مذهبی و عربی

 • رَسول: پیغمبر، قاصد، پیامبر اسلام(ص)
 • رَشاد: به راه راست بودن، هدایت یافتن، رستگاری
 • راشد: آن که در راه راست است؛ دیندار، متدین
 • رافع: رفع کننده، از میان برنده و نابود کننده؛ برپا دارنده، بلند کننده؛ رساننده؛ 4- از نام ها و صفات خداوند
 • ربیع: فصل اول سا ل، بهار؛ در گاه شماری نام دو ماه از سال قمری
 • رحمان: مهربان و بخشاینده (صفت خاص خداوند)
 • رحمت: دلسوزی و مهربانی؛ مهربانی و بخشایندگی و عفو مخصوصِ خداوند
 • رحمت‌الله: بخشایش و مهربانی خداوند
 • رحیم: بسیار مهربان، مهربانی؛ از نامها و صفات خداوند
 • رزاق: روزی دهنده؛ از نامهای خداوند
 • رضا: رضایت، راضی، خشنود؛ رضا این است که بنده از مشیّت حق گله نکند و نامرادی را رضای حق بداند، هشتمین امام شیعیان
 • رفیع: افراشته، مرتفع، بلند؛ با اهمیت، ارزشمند، عالی
 • رکن‌الدین: ستون دین
 • روح‌الامین: جبرائیل، روح نام جبرئیل است و امین صفت اوست.
 • روح‌الدین: روان دین
 • روح‌الله: روح خداوند، لقب عیسی (ع)
 • رئوف: مهربان، بسیار مهربان، بخشنده، با محبت، از نامهای خداوند مهربان

نام های پسرانه اسلامی؛ اسم پسرانه مذهبی کمیاب، جدید، شیک عربی و کردی

اسم پسر با ر در شاهنامه

 • رخش: نام اسب رستم
 • رستم: پسر زال و رودابه . قهرمان اسطوره ای شاهنامه
 • رویین: از سرداران تورانی . پسر پیران
 • رهام: از سرداران ایرانی . پسر گودرز
 • ریو: از سرداران ایرانی . داماد طوس

اسم پسر با ر خارجی

 • ریموند (Raymond): این نام از یک کلمه آلمانی گرفته شده و ترکیبی از ragin به معنی تصمیم گیری و Mund به معنای محافطت کننده است.
 • رونالد (Ronald): این نام از regin به معنی “نصیحت، تصمیم گیری” گرفته شده است.
 • ریچارد (Richard): ریچارد ریشه آلمانی دارد و از Roc به معنی قدرت و Hard به معنی قوی و سخت کوش مشتق شده است.
 • رابرت (Robert): رابرت نامی فرانسوی با ریشه آلمانی است. این نام از عناصر مترادف hrōd به معنای” مشهور” و berth به معنای “روشن، مشهور” گرفته شده است.
 • رویال (Royal): ریشه کلمه انگلیسی و به معنی سلطنتی می باشد.
 • رمی (Remy): ریشه کلمه فرانسوی از لاتین و به معنی پاروزن می باشد.
 • رونان (Ronan) : ریشه کلمه ایرلندی و به معنی مهر کوچک می باشد.
 • رومان (Roman): ریشه کلمه لاتین و به معنی معنی شهروند رم می باشد.
 • روبن (Reuben): ریشه کلمه عبری و به معنی پسر می باشد.
 • رالف (Ralph): ریشه کلمه انگلیسی از آلمانی و به معنی گرگ مشاور می باشد.
 • رومئو (Romeo): ریشه کلمه ایتالیایی و به معنی زائر روم، رومی می باشد.
 • رودز (Rhodes): ریشه کلمه یونانی و به معنی جایی که گل رز رشد می کند است.
 • رید (Reid): ریشه کلمه انگلیسی و به معنی مو قرمز است.
سخن آخر

انتخاب اسم برای بچه یکی از سخت‌ترین مراحل است چرا که از طرفی دوست دارید به انتخاب اطرافیان مثل همسر ، خانواده و دوستانتان احترام بگذارید و از طرفی نام انتخابی از طرف آنها باب میل شما نیست. با خواندن این مطلب از سلام دنیا شما می توانید خیلی بهتر اسمی را برای فرزند دلنشین خود انتخاب کنید.


مطالب مرتبط:

نام های دخترانه اسلامی

اسم مستعار برای پروفایل تلگرام دخترانه و پسرانه

100 مورد از محبوب ترین نام دختران و پسران در اروپااز
9
رای