اسم پسرانه فارسی؛ بیش از 100 نام پسر جدید، شیک، خاص و اصیل

اسم پسرانه فارسی؛ بیش از 100 نام پسر جدید، شیک، خاص و اصیل اسم پسرانه فارسی؛ با بیش از 100 مورد نام پسر جدید و شیک و خاص ایرانی و عربی، مذهبی با م، نون، و تمام حروف الفبا همراه با معنی و ریشه آنها را در سلام دنیا ببینید.

در جوامع امروزی که برخی اسم ها تکراری شده است و همه دنبال اسم های خاص برای فرزند خود هستند. از این رو ما در این مطلب سلام دنیا، می خواهیم به شما بیش از 100 اسم پسر فارسی و خارجی جدید، شیک، خاص و اصیل معرفی کنیم و اگر در آینده بچه دار شدید و یا الان دنبال اسم هستید، برای پسرتان، این مطلب برای همین نوشته شده است. با ما همراه باشید.

اسم پسر ایرانی

 • ارَشک: جانشین اردشیر سوم. ریشه اوستایی دارد.
 • اَرحام: مهربان و رحم کننده، خویشان. ریشه عربی دارد.
 • چاوه: عزیز. ریشه کردی دارد.
 • چکاد: قلّه. ریشه فارسی دارد.

اسم پسرانه فارسی

 • آبتین: اسم پدر فریدون به معنی روح کامل. ریشه اوستایی و پهلوی دارد.
 • بُرنا: دلاور و شجاع؛ نیک جوان. ریشه فارسی دارد.
 • خاوین: پاک سرشت. ریشه کردی دارد.

اسم پسر جدید و امروزی

 • رامیار: سیاستمدار. ریشه کردی دارد.
 • آیکان: اصیل و نجیب. ریشه ترکی دارد.
 • سهند: اسم کوه. ریشه ترکی دارد.

اسم پسر جدید و امروزی

اسم پسر مذهبی جدید و شیک

 • اَحد: یگانه و یکتا. ریشه عربی دارد.
 • اَحیا: زندگی و زندگانی. ریشه عربی دارد.
 • اِرمیا: اسم یکی از پیامبران بنی اسرائیل به معنی بزرگ داشته شده. ریشه عبری دارد.

اسم پسر شیک با الف

 • اَردوان: نگهبان درستکار، نام 5 تن از شاهان ایرانی اشکانی. ریشه فارسی دارد.
 • آریو: آریایی و سردار بزرگ فارسی آریو برزن. ریشه فارسی دارد.
 • آروشا: روشنایی و آرامش. ریشه سنسکریت دارد.

حتما بخوانید: 160 مورد از محبوب ترین نام دختر و پسر در ایران با معنی


اسم پسر شیک با ب

 • باهر: درخشان. ریشه عربی دارد.
 • باراد: نام کسی که در کتیبه زرتشت آمده و شاپور یکم ساسانی زندگی می کرده. ریشه فارسی دارد.
 • برسام: آتش بزرگ مرکب. ریشه فارسی دارد.

اسم پسر خاص با پ

 • پرهان: لقب حضرت ابراهیم. ریشه فارسی دارد.
 • پریام: آخرین پادشاه تروا که شهرش دست یونانیان افتاد. ریشه یونانی دارد.
 • پارسیا: پارسی یا اهل پارس. ریشه فارسی دارد.

اسم پسر خاص با پ

اسم پسر خاص با ت

 • تکین: پهلوان دلاور. ریشه ترکی دارد.
 • تیام: چشمانم. ریشه لری دارد.
 • توحید: یکتاپرستی. ریشه عربی دارد.

اسم پسر خاص با ث

 • ثاقب: هوشیار. ریشه عربی دارد.
 • ثامن: میوه دهنده. ریشه عربی دارد.
 • ثامر: هشتمین. ریشه عربی دارد.

اسم پسر خاص با ج

 • جانیار: یاری دهنده جان. ریشه فارسی دارد.
 • جویان: جوینده. ریشه فارسی دارد.
 • جهانیار: یار و یاور جهانیان. ریشه فارسی دارد.

اسم پسر خاص با چ

 • چیا: کوهستان. ریشه کردی دارد.
 • چاوش: نقیب لشکر و قافله. ریشه ترکی دارد.
 • چهرآذر: چهره ای مانند آتش. ریشه فارسی دارد.

اسم پسر خاص با ح

 • حسام: شمشیر تیز و برنده. ریشه عربی دارد.
 • حسان: بسیار نیکو. ریشه عربی دارد.
 • حانان: رحیم، نام یکی از دلاوران در زمان داوود. ریشه عبری دارد.

اسم پسر خاص با ح

اسم پسر خاص با خ

 • خسرو: پادشاه. ریشه فارسی دارد.
 • خوشیار: دوست شاد. ریشه فارسی دارد.
 • خرمشاد: با طراوت. ریشه فارسی دارد.

اسم پسر خاص با د

 • دامون: دشت و صحرا. ریشه فارسی دارد.
 • داوین: دامنه کوه. ریشه کردی دارد.
 • دایان: سرافرازی. ریشه ترکی دارد.

اسم پسر خاص با ذ

 • ذکی: تیز و باهوش. ریشه عربی دارد.
 • ذکا: تیزهوشی و خورشید. ریشه عربی دارد.
 • ذاب: بسیار تشنه. ریشه زرتشتی یا فارسی دارد.

اسم پسر خاص با ر

 • رودین: فرزند پسر. ریشه فارسی دارد.
 • رایبد: دانشمند. ریشه فارسی دارد.
 • رادمان: با سخاوت. ریشه فارسی دارد.

اسم پسر خاص با ز

 • زانیار: یار دانا. ریشه کردی دارد.
 • زهیر: نام دلاور ایرانی در سپاه کیخسرو. ریشه فارسی دارد.
 • زامیاد: 28 امین ماه شمسی در قدیم، رامیاد. ریشه فارسی دارد.

اسم پسر خاص با ز

اسم پسر خاص با ژ

 • ژابیز: اشک آتش، گیاه بومادران. ریشه کردی دارد.
 • ژیار: تمدن. ریشه کردی دارد.
 • ژیوار: زندگی. ریشه کردی دارد.

اسم پسر خاص با س

 • سدرا: نام درختی در آسمان هفتم بهشت. ریشه فارسی دارد.
 • سوما: نور ماه. ریشه فارسی دارد.
 • سیروان: نام رودی در غرب ایران. ریشه کردی دارد.

اسم پسر خاص با ش

 • شنتیا: نام حضرت علی (ع) در زمان داوود به معنی پیروز. ریشه فارسی دارد.
 • شهراد: پادشاه جوانمرد. ریشه فارسی دارد.
 • شهیر: معروف، نام آور. ریشه عربی دارد.

حتما بخوانید: 100 مورد از محبوب ترین نام دختران و پسران در اروپا با معنی


اسم پسر شیک با ص

 • صابر: صبور، از نام های خدا. ریشه عربی دارد.
 • صوفی: اختر شناس. ریشه عربی دارد.
 • صالح: شایسته و درستکار. ریشه عربی دارد.

اسم پسر خاص با ض

 • ضُحا: زمانی پس از طلوع آفتاب. ریشه عربی دارد.
 • ضیاء: روشنایی. ریشه عربی دارد.

اسم پسر خاص با ض

اسم پسر خاص با ط

 • طَهورا: پاک و پاکیزه. ریشه عربی دارد.
 • طوفان: هیاهو. ریشه یونانی دارد.

اسم پسر خاص با ظ

 • ظافر: پیروزی یابنده. ریشه عربی دارد.
 • ظهیر: پشتیبان. ریشه عربی دارد.

اسم پسر خاص با ع

 • عمید: عاشق و بی قرار. ریشه عربی دارد.
 • عادل: با انصاف. ریشه عربی دارد.
 • عِصام: ریسمان و طناب. ریشه عربی دارد.

اسم پسر خاص با غ

 • غدیر: روز یا واقعه غدیر. ریشه عربی دارد.
 • غیاث: فریاد خواهی. ریشه عربی دارد.

اسم پسر خاص با ف

 • فربد: دارای شکوه و جلال. ریشه فارسی دارد.
 • فرهام: نیک اندیش. ریشه فارسی دارد.
 • فرهوش: دارای هوش و ذکاوت. ریشه فارسی دارد.

اسم پسر خاص با ق

 • قائد: رهبر و پیشرو. ریشه عربی دارد.
 • قباد: شاه محبوب. ریشه فارسی دارد.
 • قاآن: پادشاه بسیار عدل و بخشنده. ریشه ترکی دارد.

اسم پسر خاص با ک

 • کارن: شجاع و دلیر. ریشه فارسی دارد.
 • کیوان: نام سیاره زحل. ریشه فارسی دارد.
 • کیهان: جهان. ریشه فارسی دارد.

اسم پسر خاص با ک

اسم پسر خاص با گ

 • گرگین: نام پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس. ریشه فارسی دارد.
 • گلباد: از شخصیت های شاهنامه. ریشه فارسی دارد.
 • گوشیار: حکیمی از فارس. ریشه فارسی دارد.

اسم پسر خاص با ل

 • لاوان: سفید. ریشه عبری دارد.
 • لاوین: نام منطقه ای مرزی در غرب ایران. ریشه فارسی دارد.
 • لهراسب: صاحب اسب تندرو. ریشه فارسی دارد.

اسم پسر خاص با م

 • مارتیا: انسان. ریشه اوستایی و پهلوی دارد.
 • میشا: همیشه جوان. ریشه فارسی دارد.
 • مِهزاد: بزرگ زاده. ریشه فارسی دارد.

اسم پسر خاص با ن

 • نادین: پویا و پر تحرک. ریشه فارسی دارد.
 • نیوان: مرد دلیر. ریشه کردی دارد.
 • نوید: مژده خبر خوش. ریشه فارسی دارد.

اسم پسر خاص با و

 • واتیار: سخنگو. ریشه کردی دارد.
 • واران: نامی که مورخان یونانی به پادشاه ایرانی دادند.
 • ویوان: نام حاکم زخج در زمان داریوش

اسم پسر خاص با ه

 • هامون: زمین بدون بلندی و پستی. ریشه فارسی دارد.
 • هادان: نام پدر همسر ابراهیم (ع). ریشه عبری دارد.
 • هوریار: دوست خورشید. ریشه فارسی دارد.

اسم پسر خاص با ه

اسم پسر خاص با ی

 • یونا: خداوند می دهد. ریشه عبری دارد.
 • یاشار: جاویدان. ریشه ترکی دارد.
 • یاسر: طرف چپ. ریشه عربی دارد.
سخن آخر

انتخاب یک اسم مناسب برای پسرتان از این جهت اهمیت دارد که فرزندتان یک عمر با آن اسم زندگی خواهد کرد و در موقعیت های مختلف با آن اسم از او یاد خواهد شد پس این انتخاب بسیار بهم است و باید در انتخاب اسم در این دوره و زمانه بسیار کوشا عمل کرد تا آینده فرزندتان دست به تغییر اسم خود نزند.


مقالات مرتبط:

اسم مستعار برای پروفایل تلگرام دخترانه و پسرانه

100 مورد از بهترین و پرطرفدارترین اسم های سگ نر و ماده

از
62
رای