آموزش کامل و تصویری ساخت قایق کاغذی

آموزش کامل و تصویری ساخت قایق کاغذی ساختن قایق کاغذی و هر شی دیگری به اوریگامی به معنی "هنر کاغذ و تا" معروف است. این کار لذت بخش و ساده است. ساختن قایق کاغذی فقط به یک کاغذ نیاز دارد. آموزش مراحل ساخت قایق

ساختن قایق کاغذی فعالیت لذت بخشی است که نیاز به مواد زیادی ندارد. زیبایی ساخت قایق کاغذی این است که تنها به یک کاغذ نیاز دارد! با تا کردن کاغذ در زوایای مختلف در عرض چند دقیقه می توانید قایق کاغذی زیبایی بسازید.

آموزش تصویری و مرحله به مرحله ساخت قایق کاغذی

بخش اول: تای اولیه را ایجاد کنید

1. یک کاغذ 21/5 سانتیمتر در 28 سانتیمتر (ورق A4) را از وسط تا بزنید

کاغذ را به صورت عمودی قرار دهید و از چپ به راست گوشه های آن را به هم برسانید. از محل تا خوردگی یک خط تای تیز روی کاغذ ایجاد کنید. برای این کار انگشت خود را 3 تا 4 بار روی خط تا محکم بکشید.

2. کاغذ را باز کنید، آن را 90 درجه بچرخانید و دوباره از وسط یک خط تا دیگر ایجاد کنید.

یک خط تای تیز نیز در این حالت روی کاغذ ایجاد کنید. وقتی کاغذ را باز می کنید دو محور عمود بر هم در مرکز (محور x و محور y) مشاهده می کنید.

3. کاغذ را به گونه ای برگردانید که تای کاغذ به سمت شما باز شود.

سپس، گوشه های بالا را به طرف وسط کاغذ بکشید، به طوریکه در فاصله 2/5 سانتی متری از خط پایین صفحه قرار بگیرد. از موازی قرار گرفتن تمام تا های ایجاد شده اطمینان حاصل کنید. برای ایجاد خط تای تیز و صاف می توانید از چنگال نیز استفاده کنید.

4. پایین کاغذ را به طور مجزا از هر طرف به بالا بکشید.

خط تا از محل خم شدن ایجاد کنید. این کار کاغذ شما را به شکل یک کلاه در می آورد.
دو خط تا باید روی هم بیفتند.

نکته: هنگامی که به سمت دوم می روید، از اولین تا، به عنوان نقطه مرجع استفاده کنید.

5. گوشه های پایین را روی هم بیاندازید و آنها را به یکدیگر متصل کنید.

دریک طرف کاغذ، گوشه های مستطیل را که بر روی مثلث قرار دارند بردارید. این قسمتهای کاغذ را در اطراف لبه های مثلث قرار دهید و آنها را با هم بشکنید تا در اطراف لبه مثلث قرار گیرند. سپس برگه های پایین را در اطراف لبه های مثلث قرار دهید و به سمت خودتان برگردانید. در نهایت کاغذ شما به شکل یک مثلث متساوی الساقین در خواهد آمد.


بخش دوم: ایجاد تای نهایی

1. مثلث را به مربع تبدیل کنید

مثلث را بلند کرده آن را 45 درجه بچرخانید، سپس از انگشتان دست خود برای باز کردن پایین مثلث استفاده کنید. از محل باز شده مثلث را به مربع تبدیل کنید. مطمئن شوید که گوشه های پایین مربع روی هم افتاده باشند.

2. تاخوردگی های پایین را باز کنید

کاغذ خود را مرتب کنید تا نقاط پایینی لوزی بتواند به سمت بالا تا شود. یک گوشه را باز کنید، آن را با گوشه بالا تنظیم کنید. سپس، کاغذ را بردارید و همین کار را با طرف دیگر انجام دهید. پایین لوزی باید بخشی از کاغذ با تا خوردگی های اضافی باشد.

3. مشابه مرحله 1 مثلث را دوباره به یک مربع تبدیل کنید

درست مثل گذشته، مثلث را بردارید، آن را 45 درجه بچرخانید، سپس با انگشتان دست خود پایین مثلث جدید خود را باز کنید. امتداد لبه ها را روی هم قرار دهید و یک مربع بسازید.
دقت کنید که گوشه های پایین مربع جدید دقیقا روی هم قرار بگیرند.

4. دو مثلث ایجاد شده در دو طرف مربع را از رأس مربع و به آرامی به بیرون بکشید

این کار را تا جای ممکن ادامه دهید. قایق درست شده را طوری به دست بگیرید که مثلث وسط آن رو به بالا باشد و از قاعده پایین مثلث یک خط تای تیز روی قایق ایجاد کنید تا استحکام قایق شما افزایش یابد.

5. قایق خود را یک وان کوچک پر از آب قرار دهید

کمی در آب موج ایجاد کنید تا قایق به حرکت دربیاید. شما می توانید از چسب نواری برای مستحکم شدن قایق استفاده کنید. برای آبندی کردن قایق می توان از کاغذ موم دار استفاده کرد و یا یک فویل آلومنیومی برای زیر آن درست کنید تا عمر قایق شما افزایش یابد.

از
131
رای