ندا کشاورز

ترفندهای آرایشی: چگونه آرایش کنیم تا چشم ها درشت تر و لب ها بزرگ تر به نظر برسند

آیا شما هم تمایل به داشتن چشمان درشت و لب های برجسته بدون استفاده از جراحی یا تزریق دارید؟ در اینجا ما ترفندهای ساده ای را بیان کرده ایم که با آرایش می توانید چشمان و لب هایی بزرگ داشته باشید.