181 اسم دختر با ه جدید و شیک؛ نام های دخترانه که با حرف ه شروع بشه

181 اسم دختر با ه جدید و شیک؛ نام های دخترانه که با حرف ه شروع بشه اسم دختر با ه جدید و شیک؛ اسامی و نام های دخترانه با حرف ه شروع شود، 118 اسم دختر با حرف ها ایرانی، ترکی، کردی، عربی و اسم دختر با ه خارجی (H) را در این مطلب سلام دنیا بخوانید.

با حرف ه اسامی دخترانه جدید و زیبایی وجود دارد، اگر شما به دنبال یک نام دخترانه با این حرف هستید، حتما گلچین اسامی دخترانه ارائه شده با حرف ه در این مطلب سلام دنیا را بررسی کنید، ما مجموعه ای از اسم دختر با ه جدید و شیک، 181 نام دختر که با حرف ه شروع شود، نام های دخترانه خاص و جدید ایرانی، اصیل و فارسی، اسم دخترونه با حرف ه ترکی، کردی، خارجی، ترکیه ای و عربی با ریشه و معنی را گردآوری کرده ایم را به شما خوانندگان محترم معرفی کنیم. ما مطمئن هستیم که با کمک این مطلب می توانید نام دخترانه خاص و زیبایی با حرف ه برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

اسم دختر با ه جدید و شیک

1. هلن

معنی: روشنایی و نور؛ اسم دختر هماهنگ با هانی

2. هوما

معنی: مرغ سعادت، فرخنده

3. هیلناز

معنی: دختر ناز مو بور

4. هومایا

معنی: مادر کائنات

5. هیزان

معنی: توانا و نیرومند

6. هیران

معنی: محل قرار

7. هیلمی

معنی: دختری با موهای بور


حتما بخوانید: نام های دخترانه که با حرف طا شروع میشه


8. هیمو

معنی: پاکدامن

9. هینا

معنی: ماهر

10.همتا

معنی: همدم، رفیق، همسر، نظیر، مانند

11. هانا

معنی: فریاد، امید، نفس، پناه

12. هانیه

معنی: خوشبخت و شادمان

13. هلیا

معنی: دختر خورشید

14. هلنا

معنی: نور و روشنایی

15. هستی

معنی: دارایی، وجود، زندگی، جهان

16. هدیه

معنی: موهبت خداوند، ارمغان، پیشکش

17. هایلین

معنی: فرشته بهشتی

18. هدیه زهرا

معنی: ترکیب دو اسم به معنای ارمغان و درخشنده‌روی

19. همراز

معنی: ویژگی هر یک از دو یا چند نفری که راز خود را به یکدیگر می‌گویند، همدم، محرم اسرار

20. هوچهر

معنی: دارای صورتی زیبا و خوبرو

21. هوناز

معنی: جذاب و دل‌پسند

22. هوفریا

معنی: گیرا، جذاب، دلپذیر، شخص خوب

23. هوردخت

معنی: دختری زیبا مثل خورشید

24. هورمهر

معنی: زیباروی مهربان، خورشید

25. هورشید

معنی: آفتاب، خورشید، زیباروی تابناک

26. هوروش

معنی: درخشان و زیبا چون خورشید

27. هایده

معنی: هویدا، آشکار، نمایان

28. هرانوش

معنی: دختر آتش

29. هودا

معنی: نیک خواه و نیک اندیش

اسم دختر با ه جدید و شیک

اسامی و نام های دخترانه که با حرف ه شروع می شود

1. هانیل

معنی: نام یکی از فرشتگان خداوند

2. هورین

معنی: صدای جریان تند آب

3. هونیا

معنی: نیک نژاد، نیکوتبار، دارای نیای خوب


حتما بخوانید: 84 اسم دختر با ص جدید و شیک


4. هانیس

معنی: چشمه

5. هیلان

معنی: محل آرامش، جایی مثل خانه و آشیانه

6. هیلماه

معنی: دختری درخشان و نازنین

7. هورسا

معنی: مثل خورشید

8. هیلدا

معنی: قوی و نیرومند

9. هیفا

معنی: زن و دختری کمر باریک

10. هدی

معنی: راه درست و مسیر درست، هدایت کردن، هدایت، راهنمایی

11. هدا

معنی: هم معنی هدی

12. هورسان

معنی: زیبا مثل خورشید

13. هوگل

معنی: زیبا و باطراوت

14. هما

معنی: نام نوعی پرنده‌ افسانه‌ای، فرخنده

15. هاله

معنی: خرمن ماه، حلقه نورانی و رنگی اطراف ماه یا خورشید

16. هلما

معنی: محافظ و نگهبان

17. هارا

معنی: کوهستان

18. هدیه زینب

معنی: به معنای ارمغان و زینت پدر؛ ترکیب دو اسم هدیه و زینب

19. هیبا

معنی: هدیه ای از طرف خداون

20. هوری

معنی: مثل خورشید، زیبارو

21. هوران

معنی: درخشان و زیبا

22. هورخش

معنی: آفتاب عالم تاب

23. هوریا

معنی: زیبارو

24. هستیا

معنی: فرزند بسیار با ارزش که همه‌ هستی و دارایی والدین است

25. همراه

معنی: قرین، همدم، مونس


حتما بخوانید: 158 اسم دختر با ف جدید و شیک


اسم دختر با ه ایرانی

1. هانه

معنی: چشمه

2. هرانوش 

معنی:  دختر آتش، دختری با روی برافروخته، کنایه از دختر زیبا روی

3. هزارک

معنی: بلبل کوچک، از الحن موسیقی قدیم

4. همابخت

معنی: خوشبخت، سعادتمند

5. هماچهر

معنی: آنکه چهره‌ای چون هما دارد، خوش سیما

6. همادخت

معنی: دختر فرخنده و مبارک

7. همای

معنی: هما ، دختر بهمن شاه کیانی

8. همایون بخت

معنی: خوشبخت، کامیاب، خجسته بخت

9. همایون چهر

معنی: خوشروی، خوش سیما و زیبا

10. همایوندخت

معنی: دختر فرخنده و مبارک

11. همدم

معنی: رفیق ، همزبان، همنشین

12. همساز

معنی: از نام های برگزیده

13. همگام

معنی: همراه، همسفر

14. همیشه بهار

معنی: گیاهی زینتی یا خودرو با گلهای زرد یا نارنجی که در تمام مدت سال دیده می‌شود

15. همیلا

معنی: نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی

16. هوآفرید

معنی: خوش ستوده، خوش آمرزیده

17. هوبانو

معنی: بانوی خوب

18. هوبخت

معنی:  خوشبخت

19. هوتس – هوتوس 

معنی: آتوسا، نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا

20. هوتوس

معنی: آتوسا، نام دخترکوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا

21. هوده

معنی: راست، درست

22. هور

معنی: خور، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی

23. هور دخت

معنی: دختری زیبا چون خورشید

24. هورآفرین

معنی: آفریننده خورشید

25. هوربانو

معنی: بانوی خورشید، زنی به زیبایی خورشید

26. هورتاش

معنی:  هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است

27. هورچهر

معنی:  آن که چهره و سیمایی درخشان و نورانی چون خورشید دارد

28. هورخش

معنی:  آفتاب عالمتاب

29. هورداد

معنی:  داده‌ی خورشید، تابنده و پر حرارت

اسم دختر با ه ایرانی

اسم دختر با ه ترکی

1. هورتاش

معنی: هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است.

2. هانده

معنی: خندان و خوشبین

3. هازال

معنی: برگ های خشک از درخت می ریزد نام قدیمی درخت فندق است.

4. هازار

معنی: دختر مراقب

5. هاندا

معنی: دختر خندان یا خندان

6. هولیا 

معنی: رویاپردازی

7. هیرانور

معنی: روشنایی

8. هيفار

معنی: شب


حتما بخوانید: 106 اسم دختر با گ جدید و شیک


اسم دختر با ه کردی

1. هستنوه

معنی: قیام توده مردم

2. هفدن

معنی: وزن شعر

3. هفیان

معنی: آرام گرفتن

4. هگبه

معنی: ره آورد، هدیه سفر، خورجین

5. هلاله

معنی:  گلی زرد رنگ خوشبو، آلاله، جارزدن، با خبر ساختن

6. هلپرین

معنی: رقصیدن

7. هموند

معنی: اعضاء

8. هنا

معنی: شادمانی و خوش بختی

9. هنار

معنی: انار

10. هناو

معنی: زهره، شجاعت

11. هوران

معنی: آفتاب

12. هوری

معنی: نور خورشید

13. هوژان

معنی: یاد گرفتن

14. هوژین

معنی: آموختن

15. هوگون

معنی: خوب گون، خوش رنگ، ممتاز

16. هوما

معنی: مرغ سعادت، فرخنده

17. هونراوه

معنی: کنایه از کلام منظوم

18. هونیا

معنی: شعر

19. هیدیکا

معنی: آرام، به آهستگی، یواش

20. هیران

معنی: قرار

21. هیزان

معنی: نیرومند، توانا

22. هیژان

معنی: ارزیدن، جنبیدن

23. هیلان

معنی: آشیانه، مکان آرامش

24. هیمو

معنی: پاک دامن

25. هینا

معنی: ماهر

26. هینان

معنی: آوردن

27. هیوان

معنی:  ایوان، تراس

اسم دختر با ه کردی

اسم دختر با ه عربی

1. هاجر

معنی:  معرب از عبری، به معنی مهاجرت کننده، فرارکننده، اسم مادر اسماعیل و همسر حضرت ابراهیم (ع)

2. هاجره

معنی: نیمروز، شدت گرما، لایق، فائق


حتما بخوانید: 189 اسم دختر با س جدید و شیک


3. هادیه

معنی: مونث هادی، زن راهنما، عصا، چوبدستی، آرام

4. هاشمه

معنی: مونث هاشم

5. هانیا

معنی: مؤنث هانی، مادر مهربان و دلسوز

6. هانیه

معنی: شادمان خوش بخت

7. هایده

معنی: توبه کننده، به حق بازگردنده

8. هدی

معنی: هدایت، راه راست نمودن، راهنمایی

9.هنده

معنی: نام یکی از زنان پیامبر

10. هنیا

معنی: گوارا باد، نوش باد

11. هنیئه

معنی: گوارا، چیزی که به سادگی و به زحمت بدست می آید

12. هائمة

معنی: دوستدار، عاشق یا زنی است که پیرو فرقه ای خاص است.

13. هاتن 

معنی: باران و باریدن ابر

14. هادة

معنی: صدای رعد

15. هادن 

معنی: آرامش، سکون و دوره آشتی

16. هانئة

معنی: دختر شادی که از شادی و سرور لذت می برد

17. هانم

معنی: نامی عربی است که به دختران داده می شود، لقب قدیمی است که به ملکه قصر داده می شود و به معنای احترام و کرامت است.

18. هایا

معنی: به حیا و احترام و زندگی اشاره دارد و در زبان عربی این نام به دختری با ظاهر فوق العاده اش اطلاق می شود.

19. هتاف

معنی: به معنای صدای بلند و نشان دهنده قوت شخصیت است.

20. هدوان

معنی: هدایت و درستی و دوری از راه زیان و هلاکت

21. هدیه

معنی: دوستی، سخاوت یا عروس

22. هدیر

معنی: صدای کبوتر یا صدایی است که از رعد و گلو صادر می شود.

23. هفاف

معنی: پرواز، چالاکی و لطافت

24. هلا

معنی: نامی عربی و از کلماتی است که در جهان عرب بیانگر سلام و احوالپرسی بین مردم استو

25. همس

معنی: صدایی است کم شنیدن که به سختی شنیده می شود و نشان دهنده نرمی، لطافت و زیبایی است.

26. هناد

معنی: نامی عربی است که اشاره به اصل دختری دارد که معشوقی را به سوی خود جذب می کند و از نام های مناسب دختر و پسر است.

27. هیا

معنی: دختر خوش چهره

28. هیام

معنی: تشنگی شدید و نیروی شور و عشق

29. هیما

معنی: عشق، پرستش و شیفتگی

30. هيلمان

معنی: نیکی زیاد

31. هجیره

معنی: باد جنوب شرقی

32. هازجة

معنی: به زنی شاد با صدای شیرین اشاره دارد.


حتما بخوانید: 153 اسم دختر با ش جدید و شیک


اسم دختر با ه خارجی

1. هارپر (Harper)

معنی: چنگ (نوعی ساز)

2. هانا (Hannah)

معنی: "نعمت" یا "فیض"

3. هایلی (Hailey)

معنی: این نام در اصل از نام یک شهر انگلیسی گرفته شده است (نام آن به معنای "یونجه" و "پاکسازی" است) اما در قرن بیستم به عنوان نام دخترانه رایج شد.

4. هدلی (Hadley)

معنی: این نام از نام خانوادگی انگلیسی گرفته شده است.

5. هارمونی (Harmony)

معنی: می تواند به معنای ترکیب نت های موسیقی همزمان باشد، اما می تواند به معنای آرامش نیز باشد.

6. هاون (Haven)

معنی: "یک مکان امن"

7. هادویگ (Hadewig)

معنی: "نبرد"

8. هاجنالکا (Hajnalka)

معنی: "شکوه صبحگاهی"

9. هتشپسوت (Hatshepsut)

معنی: "برترین زنان نجیب"

10. هکات (Hecate)

معنی:  "دور"

11. هکوبا (Hecuba)

معنی: هکوبا در اساطیر یونان معروف شد، زیرا همسر پریام پادشاه تروا و مادر هکتور، پاریس و کاساندرا بود.

12. هرا (Hera)

معنی: نامی که به معنای واقعی کلمه برای ملکه خدایان مناسب است.

13. هایزه (Haizea)

معنی: "باد"

14. هلگا (Helga)

معنی: مقدس

15. هنریتا (Henrietta)

معنی: نام جذاب دیگری که یک نوع زنانه از هنری یا هری است.

16. هلن (Helen)

معنی: "مشعل" یا "ماه"

17. هاناکو (Hanako)

معنی: "گل" و کو "کودک"

18. هیلاری (Hillary)

معنی: آیا می دانستید هیلاری در قرون وسطی نامی مردانه بوده است؟ این تنها در قرن بیستم به یک نام محبوب دخترانه تبدیل شد.

19. هالی (Holly)

معنی: این نام زیبا از نام درخت هالی گرفته شده است که از کلمه انگلیسی قدیمی holen گرفته شده است.

20. هانامی (Hanami)

معنی: "منظره گل" یا "نمای شکوفه"

21. هالا (Haala)

معنی: هاله ی ماه

22. هابی (Habbai)

معنی: کسی که خیلی دوستش دارند

23. هاچالا (Hacheala)

معنی: از تپه تاریک

24. ها (Ha)

معنی: رودخانه

25. هاریته (Haarithe)

معنی: یک پیام آور آسمانی

26. هاچی (Hachee)

معنی: برگ عاقل

27. هادا (Hada)

معنی: شادی

28. حداریت (Hadarit)

معنی: شکوه

29. هدا (Hadda)

معنی: نجیب، شریف

30. هادینا (Hadina)

معنی: از چمنزار گل ها

31. هادریان (Hadrian)

معنی: زن اهل هادریا

اسم دختر با ه خارجی

سخن پایانی:

با مشاهده اسامی ارائه شده در قسمت بالا یک نام زیبا و خاص با حرف ه برای دختر کوچولوی خود انتخاب کنید. امیدواریم از مشاهده این مطلب لذت برده باشید و این مطلب برای شما مفید بوده باشد.


مطالب مرتبط:

نام های دخترانه که با حرف ح شروع میشه

35 اسم دختر با ث جدید و شیک

160 اسم دختر با پ جدید و شیکاز
1
رای