160 اسم دختر با پ جدید و شیک؛ نام های دخترانه که حرف پ شروع میشه

160 اسم دختر با پ جدید و شیک؛ نام های دخترانه که حرف پ شروع میشه اسم دختر با پ جدید و شیک؛ بهترین نام های دخترانه که حرف پ شروع میشه؛ 160 اسم دختر با پ ایرانی؛ مذهبی، ترکی و کردی و خارجی ؛ زیباترین نام دختر با پا و پسوند دخت و ناز را در سلام دنیا بخوانید.

در این مطلب سلام دنیا می توانید اسامی دخترانه جدید و شیک دخترانه با حرف پ را مشاهده کنید. ما مجموعه ای از اسم دختر با پ جدید و شیک ؛ نام های دخترانه که حرف پ شروع میشه؛ 160 اسم دختر با پ ایرانی، فارسی و مذهبی؛ اسم دختر با پ ترکی؛ کردی، خارجی و اسم دختر با پسوند دخت، ناز و پا را گردآوری کرده ایم. امیدواریم این لیست به شما کمک کند، زیباترین نام را برای فرزند خود انتخاب کنید. پس اگر به دنبال اسم دختر با حروف پ هستید حتما تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

اسم دختر با پ جدید و شیک

1. پناه

معنی: پشتیبان و حامی

2. پرنسا

معنی: زیبا و لطیف

3. پارمیس

معنی: نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی

4. پانیذ

معنی: شکر، شیرین

5. پرنیا

معنی: نوعی دیبای منقش، حریر، پرده نقاشی، تابلو، نوعی انگور، پرنیان

6. پارلا

معنی: درخشنده و نورانی

7. پرستش

معنی: نیایش، ستودن، پرستیدن، خدمت، عبادت

8. پانیا

معنی: محافظ، نگه‌دارنده

9. پروا

معنی: هراس، بیم، فرصت و زمان پرداختن به كاری، فراغت و آسایش، توجه و التفات

10. پریماه

معنی: زیبا چون ماه و پری

11. پارمیدا

معنی: پارمیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی

12. پرنا

معنی: پرنیان، پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار

13. پانیسا

معنی:  مانند آب، (مجاز) زیبا و با طراوت

14. پریزاد

معنی: زاده پری، زیبا، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی

15.پانته آ

معنی: نام زیباترین زن آسیا در زمان کورش


حتما بخوانید: 139 اسم دختر با ت جدید و شیک


16. پریاس

معنی: گلبرگ گل یاس، (به مجاز) زيبا و با طراوت، شاداب و جذاب

17. پارمیسا

معنی: منسوب به پارمیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی

18. پریسا

معنی: زیبا مانند پری، افسونگر

19. پرسان

معنی: نرم، لطیف

اسم دختر با پ جدید و شیک

اسم دختر با پ 1402

1. پینار

معنی: چشمه

2. پریهان

معنی: پادشاه پریان

3. پرواز

معنی: بال زدن و پريدن پرندگان در هوا

4. پروشات

معنی: بسیار شاد، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی


حتما بخوانید: نام های دخترانه که حرف ب شروع میشه


5. پریمهر

معنی: با محبت و نیکوکار

6. پرندیس

معنی: نرم و لطیف چون پرند، زیبارو

7. پارسانا

معنی: پاکدامن

8. پریسان

معنی: کنایه از زیبارو

9. پرژین

معنی: حصار، دیواره

10. پرینا

معنی: به نرمی پر

11. پانیک

معنی: کسی که قدمش نیک است

12. پرناز

معنی: زیبا و قشنگ

13. پرنون

معنی: پرنیان،دیبای منقش 

14. پریرو

معنی: آنکه روی چون پری دارد

15. پورچیستا

معنی:  پر داننده، پردانش

16. پریشا

معنی: پری شاد، پری شاه، شاه پری ها

17. پریفام

معنی: پری مانند، زیباروی، زیبا چون پری


حتما بخوانید: زیباترین نام های دخترانه جدید و شیک با حرف ج


اسم دختر با پ ایرانی

1. پریچهره

معنی: آن که چهره ای زیبا چون پری دارد، زیبا رو

2. پریرو

معنی: آنکه روی چون پری دارد، پریچهر، پری‌رخ، خوبرو، زیبارو

3. پدیده

معنی: چیز تازه پدید آمده، بی مانند در گذشته

4. پروین رخ

معنی: صاحب رخساری مانند پروين، (مجاز) زيبارو

5. پرنگ

معنی: برق شمشیر، فروغ و جلا

6. پگاهان

معنی: سحرگاهان

7. پرسته

معنی: ستایش کردنی

8. پوپر

معنی: گیسو

9. پروشه

معنی: دانه های برف

10. پگامه

معنی: مه صبحگاهی

اسم دختر با پ ایرانی

اسم دختر با پ فارسی

1. پیوند

معنی: پیوستن؛ پیوسته بودن دو یا چند کس؛ ازدواج؛ خویشی، بستگی

2. پاک‌ سیما

معنی: دارای صورتی پاک و زیبا

3. پاک آفرین

معنی: آفریننده پاک

4. پارند

معنی: نیک بختی و فرارونی؛ نگهبان گنج و خواسته

5. پارمیس

معنی: پرمیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانشمند یا بانوی پرمهر است.


حتما بخوانید: 131 نام پسرانه که با حرف پ شروع بشه


6. پادمیرا

معنی: جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق

7. پری گل

معنی: زیبا چون گل و پری

8. پریژه

معنی: پری کوچک

9. پونه

معنی: گیاهی علفی، یک ساله و معطر از خانواده‌ی نعناع که برگها وگلهای آن مصرف دارویی دارد؛ پودنه

10. پندار

معنی: فکر, اندیشه

11. پَریوش

معنی: (پری + وش (پسوند شباهت))، مانند پری در زیبایی.

12. پریفر

معنی: دختر زیبا و با وقار، دختری که مانند پریان زیباست و با شکوه و وقار است، مرکب از پری و فر

اسم دختر با پ ترکی

1.  پرنیا

معنی: اصیل، دارنده اصل و نسب (فرنیا ، پرنیان)

 2. پیرلانتا

معنی: برلیان ،الماس تراش خورده ،سنگ ذی قیمتی که در برابرنوربه رنگهای زیبا ومتنوعی گراید

3. پَک اؤز

معنی: دارای صبر و استقامت

4. پَتَک

معنی: کندو

5. پارلاک

معنی: نورافشان ،بَرّاق وتابناک

6. پارلاش

معنی: روشنی ،درخشندگی

7. پارلار

معنی: نور می افشاند ،می درخشد

8. پارلا

معنی: بدرخش!تابناک شو !

اسم دختر با پ ترکی

اسم دختر با پ کردی

1. پرژین

معنی: حصار، پرچین ، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات. 

2. پژال

معنی: جوانه نازک، شاخه های ریز درختان، جوانه نازک، شاخه های تازه روییده و ریز درختان 

3. پانا

معنی: 1- قله‌ی کوه؛ 2- پهنا؛ 3- فراخی.

4. پرشنگ

معنی: نام ستاره، جرقه، شادی

5. پلیسر

معنی: پرستو

6. پوپر

معنی: گیسو، زلف


حتما بخوانید: 100 مورد از محبوب ترین نام دختران و پسران در اروپا


نام های دخترانه که با حرف پ شروع بشه

1. پاپوک

معنی: نعنای دشتی با گل آذینی، مثل سنبل در بخش خراسان

2. پاداش

معنی: اجر کار خوب، جزا

3. پارنا

معنی: نام قله‌ای در نزدیکی پل دختر

4. پاشنگ

معنی: خوشه‌ انگور

5. پاک بانو

معنی: آناهیتا، بانوی پاک

6. پرارین

معنی: خوب و نیکو.

7. پربها

معنی: گران‌بها، ارزشمند.

8. پرسا

معنی: پرسنده، جستجوگر، پرسشگر.

9. پرستو

معنی: در پهلوی parastuk، پرنده‌ای با جثه‌ای کمی بزرگتر از گنجشک و سیاه و سفید‌، چلچله.

10. پرسیانا

معنی: پَرسیان = پرشیان، گیاه پر سیاوشان + ا (پسوند نسبت)، 1- منسوب به پَرسیان؛ 2- مجاز از زیبا و لطیف.

11. پرشیان

معنی: نام گیاهی است که بر درختان می‌پیچد، عشقه؛ پرسیاوشان.

نام های دخترانه که با حرف پ شروع بشه

اسم مذهبی دختر با پ

1. پرستش

معنی: نیایش، ستودن، پرستیدن، خدمت، عبادت

اسم دختر با پر

1. پرگشا

معنی: پرگشاینده، پرواز کننده.

2. پرگل

معنی: هر یک از گلبرگهای گل، دارای گلهای زیاد، پر از گل

3. پرگون

معنی: لطیف چون پر

4. پرک

معنی: ستاره سهیل، تاج

5. پرنا

معنی: پرنیان، پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار

6. پرنچهر

معنی: 1- دارای چهره‌ای چون پرن؛ 2- مجاز از زیبارو.

7. پرندخت

معنی: دختر لطیف چون پرند (پرند = پارچه از جنس ابریشم)

8. پرندین

معنی: نرم و لطیف چون پرند

9. پرنوش

معنی: شیرین، زیبا، دوست داشتنی

10. پرنیانه

معنی: پرنیان، حریر چینی منقش

11. پرهون

معنی: خرمن ماه، هاله ماه، دایره، هرچیزمیان تهی

12. پرور

معنی: 1- رشد دادنِ کسی یا چیزی، پرورش دادن؛

13. پری بانو

معنی: بانوی زیبا، مانندپری


حتما بخوانید: نام های دخترانه اسلامی و مذهبی کمیاب و جدید


14. پری گل

معنی: گل رویی چون پری و فرشته.

15. پری ویس

معنی: نام زنی در ویس و رامین

16. پریچه

معنی: پری کوچک

اسم دختر با پر

اسم دختر با پا

1. پاپوک

معنی: نعنای دشتی با گل آذینی، مثل سنبل در بخش خراسان

2. پادنا

معنی: 1) نام یکی از بخشهای تابعه شهرستان سمیرم در استان اصفهان؛ 2) نام منطقهای در شمال رشته کوه دنا؛ 3) نام رودخانهای در همین ناحیه.

3. پادینا

معنی: در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می‌شود

4. پاردیس

معنی: پردیس

5. پارسه

معنی: پارسی در پارسی باستان به صورت پارسه نوشته می‌شده است و پارسی به معنای مردم پارس است

6. پارمین

معنی: پار + مین، تکه یا قطعه‌ای از بلور

7. پاک گوهر

معنی: پاک گهر

8. پاکروز

معنی: روز روشن

9. پاکسانه

معنی: پاک، بسان پاک

10. پاکشاد

معنی: بی‌اندوه و بی‌مسئولیت.

11. پامچال

معنی: گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی

12. پانیا

معنی: محافظ و نگهدارنده.

13. پایون

معنی: پیرایه، زیور، آرایش.

14. پاییز

معنی: هنگام پاییز، برگ ریزان، مجازا دختر زیبا رو

15. پالیز

معنی: باغ، جالیز.

اسم دختر با پسوند دخت

1. پرندخت

معنی: پَرَن + دخت = دختر، 1- دختری که مثل پرن زیبا و لطیف است؛ 2- مجاز از زیبارو.

2. پری دخت

معنی: پری + دخت = دختر، 1- دختر پری چهره؛ 2- مجاز از زیبارو.

3. پیروزدخت

معنی: مرکب از پیروز (فاتح یا فرخنده یا خوشحال) + دخت (دختر)، نام دختر فیروز پسر قباد پادشاه ساسانی

4. پارسا دخت

معنی: ترکیب دو اسم پارسا و دخت (پاکدامن و دختر)

5. پرندخت

معنی: دختری که مثل پرن زیبا و لطیف است، (به مجاز) زیبارو

6. پوران دخت – پوراندخت

معنی: بوران دخت، دختر گلگون، دختر سرخ و گلگون، زیبارو

7. پرارین دخت

معنی: دختر نیکو و خوب

اسم دختر با پسوند دخت

اسم دختر با پسوند ناز

1. پاکناز

معنی: زیبا و قشنگ به تمام و کمال

2. پریناز 

معنی: دارای ناز و کرشمه ای چون پری

اسم دختر با پسوند سا

1. پریسا

معنی: زیبا چون پری


حتما بخوانید: اسم دختر فرانسوی باکلاس و شیک با معنی


اسم دختر با پ خارجی

1. پنه لوپه (Penelope)

 • ریشه: یونانی
 • معنی: "بافنده"

2. پرسفون (Persephone)

 • ریشه: یونانی
 • معنی: «ویرانگر»

3. پاندورا (Pandora)

 • ریشه: یونانی
 • معنی: "با استعداد"

3. پترا (Petra)

 • ریشه: یونانی
 • معنی: "سنگ،صخره"

4. پاتریشیا (Patricia)

 • ریشه: لاتین
 • معنی: "نجیب، پدر و مادر"

5. پولی (Polly)

ریشه: گونه انگلیسی مولی

6. پریا (Priya)

 • ریشه: سانسکریت
 • معنی: «معشوق»

7. فیلیپا (Philippa)

 • ریشه: یونانی، واریته زنانه، فیلیپ
 • معنی: "عاشق اسب"

8. پگی (Peggy)

 • ریشه: یونانی
 • معنی: مروارید

9. پاملا (Pamela)

 • ریشه: انگلیسی
 • معنی: "دوست داشتنی"

10. فیلیس (Phyllis)

 • ریشه: یونانی
 • معنی: "شاخه سبز"

11. پیلار (Pilar)

 • ریشه: اسپانیایی
 • معنی: "ستون"

12. پائولین (Pauline)

 • ریشه: فرانسوی، واریاسیون زنانه پل
 • معنی: "کوچک"

13. پئونی (Peony)

 • ریشه: نام گل لاتین
 • معنی: "شفا"

14. پادما (Padma)

 • ریشه: سانسکریت
 • معنی: نیلوفر آبی

15. پرسی (Percy)

ریشه: نام خانوادگی فرانسوی از نام مکان Perci-en-Auge

16. پوملین (Pomeline)

 • ریشه: فرانسوی، مربوط به "سیب"
 • معنی: "سیب"

17. پتا (Peta)

 • ریشه: بومی آمریکا
 • معنی: "عقاب طلایی، یا صخره، سنگ"

18. پولاریس (Polaris)

 • ریشه: لاتین
 • معنی: "ستاره قطبی یا ستارهٔ شمالی"

19. پلاژیا (Pelagia)

 • ریشه: یونانی
 • معنی: "دریا"

2. پاز (Paz)

 • ریشه: عبری؛ اسپانیایی
 • معنی: "طلا، صلح"

21. پائولا (Paola)

ریشه: تنوع ایتالیایی و اسپانیایی پائولا

22. پانسی (Pansy)

 • ریشه: نام گل انگلیسی از فرانسوی
 • معنی: "فکر"

23. پرلا (Perla)

ریشه: گونه اسپانیایی مروارید

24. پرین (Perrine)

ریشه: پری یا پیتر

25. پامینا

 • ریشه: ایتالیایی
 • معنی: "پری کوچولو"

26. پترونیلا (Petronilla)

 • ریشه: رومی و ایتالیایی پترونیوس
 • معنی: "یوکل"

27. پریماورا (Primavera)

 • ریشه: ایتالیایی
 • معنی: بهار

28. پالسا (Palesa)

 • ریشه: سوتو
 • معنی: "گل"

29. پوجا (Pooja)

 • ریشه: سانسکریت
 • معنی: «عبادت»

30. پاسیفیکا (Pacifica)

 • ریشه: اسپانیایی
 • معنی: "آرام"

31. پریانکا (Priyanka)

 • ریشه: سانسکریت
 • معنی: "دوست داشتنی"

32. پانا (Panna)

 • ریشه: واریاسیون مجارستانی Anna; هندی
 • معنی: «فیض؛ زمرد»

33. پوا (Pua)

 • ریشه: هاوایی
 • معنی: "گل"

34. پوکاهونتاس (Pocahontas)

 • ریشه: Algonquin
 • معنی: "بازیگوش"

35. پریمولا (Primula)

 • ریشه: لاتین
 • معنی: گل رز اول

اسم دختر با پ خارجی

سخن پایانی:

در این مطلب اسامی دخترانه زیبا و متفاوتی با حرف پ را برای شما عزیزان اماده کردیم تا بتوانید به راحتی اسم مورد نظر خود را از میان آنها پیدا کنید.امیدواریم از خواندن این مطلب لذت برده باشید.


مطالب مرتبط:

34 اسم دختر و پسر با س (خارجی شیک)

محبوب ترین نام دختر و پسر در ایران و معانی آنها

اسم پسرانه فارسی جدید، شیک و اصیل

از
4
رای