معنی کارت صلیب در فال لنورماند؛ تفسیر و ترکیبات کارت Cross

معنی کارت صلیب در فال لنورماند؛ تفسیر و ترکیبات کارت Cross معنی کارت صلیب در فال لنورماند چیست؛ معنی و تفسیر ترکیبات کارت صلیب با دیگر کارت ها در فال لنورماند؛ معانی و مفاهیم کارت صلیب و اشکال ارتباطی با کارتهای دیگر lenormand در سلام دنیا بخوانید.

بسته به موقعیت، کارت صلیب دارای یک صلیب چوبی بزرگ است که روی یک سنگ قبر قرار گرفته است. بنابراین معنای کارت از این کلمات کلیدی استفاده می کند. شماره کارت 36 است و ممکن است نشانه های زمانی کوتاه مدت مرتبط با آن شماره داشته باشد، مانند 36 ساعت یا 36 روز. ارتباط نجومی با کارت مربوط به ماه سیاه است. نماد بار و رنج. در این مطلب از سلام دنیا ما درباره معنی کارت صلیب در فال لنورماند، تفسیر و ترکیبات کارت صلیب و همچنین نمونه ترکیبات کارت صلیب (Cross) صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

معنی کارت صلیب در فال لنورماند

صلیب با سایر سیستم های کارتومانسی مانند تاروت و عرشه کارت بازی استاندارد 52 ارتباط دارد. این شش باشگاه را نشان می دهد که با وظیفه و موفقیت از طریق تلاش همراه است. در راند، این کارت به طور کلی یک نتیجه منفی یا انرژی منفی دارد. ترکیبات کارت صلیب  نشان داده شده در زیر از چپ به راست خوانده می شود. در بیشتر موارد کارت صلیب به عنوان یک اسم خوانده می شود، و کارت زوج به عنوان یک صفت (یا گاهی اوقات یک فعل) خوانده می شود که همان چیزی است که به کارت صلیب معنی می دهد. با هم بخوانید آنها یک جمله کوچک ارائه می کنند که در خواندن استفاده می شود. در این پست مثالی از نحوه خواندن ترکیب ها ارائه می دهیم. هرچه کارت‌های بیشتری اضافه کنیم، اسم‌ها، افعال و صفت‌های بیشتری در جملات خود می‌سازیم، که ترکیب‌های پیچیده‌تری از کارت‌ها ایجاد می‌کند.

نمونه ترکیبات کارت صلیب:

1. معنی کارت صلیب + سوارکار در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت سوارکار در فال لنورماند


صلیب + سوارکار

 • وظایف به سرعت می رسد، پیام در مورد بارها، به پیام در مورد اصول

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

2. معنی کارت صلیب + شبدر در فال لنورماند

صلیب + شبدر

 • اصول فرصت طلبانه، وظیفه خوش بینانه

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

3. معنی کارت صلیب + کشتی در فال لنورماند

صلیب + کشتی

 • ترک وظیفه، اصول ریسک، وظایف مخاطره آمیز

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

4. معنی کارت صلیب + خانه در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت خانه در فال لنورماند


صلیب + خانه

 • وظایف در خانه، بار خانوادگی یا وظیفه، اصول سنتی

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

5. معنی کارت صلیب + درخت در فال لنورماند

صلیب + درخت

 • بارهای فزاینده، اصول سالم، وظایف رو به رشد

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

6. معنی کارت صلیب + ابر در فال لنورماند

صلیب + ابر

 • درک نادرست وظایف، اصول گیج کننده، بار پنهانی

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

7. معنی کارت صلیب + مار در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت مار در فال لنورماند


صلیب + مار

 • تمایل به وظیفه، بار فریبنده، اصول جنسی

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

8. معنی کارت صلیب + تابوت در فال لنورماند

صلیب + تابوت

 • پایان دادن به بارها، غمگین از وظیفه، برای پایان دادن به اصول

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

9. معنی کارت صلیب + دسته گل در فال لنورماند

صلیب + دسته گل

 • واجبات دعوت، اصول هدیه دادن، وظیفه دوستانه

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

10. معنی کارت صلیب + داس در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت داس در فال لنورماند


صلیب + داس

 • بارها به طور ناگهانی پایان می یابند، اصول خطرناک، وظیفه قطع می شود

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

11. معنی کارت صلیب + شلاق در فال لنورماند

صلیب + شلاق

 • بحث کردن در مورد وظایف یا اصول، سخت کوشی بر روی اصول، وظایف متضاد

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

12. معنی کارت صلیب + پرنده در فال لنورماند

صلیب + پرنده

 • نگرانی در مورد بارها، وظایف مضطرب، نگرانی در مورد اصول

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

13. معنی کارت صلیب + کودک در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت کودک در فال لنورماند


صلیب + کودک

 • یک وظیفه بالقوه یا جدید، وظایف بی تجربه، اصول کودکانه

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

14. معنی کارت صلیب + روباره در فال لنورماند

صلیب + روباه

 • مراقبت از خود از طریق بارها، اصول خودخواهانه، وظایف مشکوک یا محتاطانه

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

15. معنی کارت صلیب + خرس در فال لنورماند

صلیب + خرس

 • وظایف کاری، اصول قدرتمند، برای رهبری یک بار یا وظیفه

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

16. معنی کارت صلیب + ستاره در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت ستاره در فال لنورماند


صلیب + ستاره

 • اصول معنوی، وظایف امیدبخش، برای پیشرفت یک بار

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

17. معنی کارت صلیب + لک لک در فال لنورماند

صلیب + لک لک

 • برای تغییر یا تبدیل بارها، وظایف در حال رسیدن، وظایف متحول کننده

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

18. معنی کارت صلیب + سگ در فال لنورماند

صلیب + سگ

 • اصول حمایتی، وفاداری به اصول، وظایف دوستانه

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

19. معنی کارت صلیب + برج در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت برج در فال لنورماند


صلیب + برج

 • بارهای مقتدرانه، وظایف شرکتی، بارهای رسمی، اصول رسمی

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

20. معنی کارت صلیب + باغ در فال لنورماند

صلیب + باغ

 • بارهای گروهی، وظایف عمومی، اصول فرهنگی یا اجتماعی

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

21. معنی کارت صلیب + کوه در فال لنورماند

صلیب + کوه

 • بارهای بازدارنده یا چالش برانگیز، اصول مسدود شده، وظایف مشکل ساز

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

22. معنی کارت صلیب + جاده در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت جاده در فال لنورماند


صلیب + جاده

 • انتخاب اصول یا وظیفه، اصول قاطع، برای انتخاب وظیفه

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

23. معنی کارت صلیب + موش در فال لنورماند

صلیب + موش

 • از دست دادن اصول یا وظایف، اصول معیوب، بار زیانبار یا مخرب

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

24. معنی کارت صلیب + قلب در فال لنورماند

صلیب + قلب

 • وظایف یا اصول عاشقانه، وظایف بخشنده

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

25. معنی کارت صلیب + حلقه در فال لنورماند

 • صلیب + حلقه

حتما بخوانید: معنی کارت حلقه در فال لنورماند


 • متعهد به وظیفه، تعهد به اصول

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

26. معنی کارت صلیب + کتاب در فال لنورماند

صلیب + کتاب

 • شناخت بار، وظایف آموزشی، اصول آگاهانه

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

27. معنی کارت صلیب + نامه در فال لنورماند

صلیب + نامه

 • مستند کردن بارها، برقراری ارتباط در مورد وظایف، اصول بایگانی شده

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

28. معنی کارت صلیب + مرد در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت مرد در فال لنورماند


صلیب + مرد

 • وظیفه یا باری برای مرد، اصول مربوط به مرد

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

29. معنی کارت صلیب + زن در فال لنورماند

صلیب + زن

 • وظیفه یا باری برای زن، اصول مربوط به زن

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

30. معنی کارت صلیب + لیلیوم در فال لنورماند

صلیب + لیلیوم

 • بارها یا اصول اخلاقی، اصول عاقلانه، وظایف لذت بخش

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

31. معنی کارت صلیب + خورشید در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت خورشید در فال لنورماند


صلیب + خورشید

 • وظایف موفقیت آمیز، یک وظیفه شاد، اصول شادی آور

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

32. معنی کارت صلیب + ماه در فال لنورماند

صلیب + ماه

 • بارها یا وظایف عاطفی، خیال پردازی در مورد اصول

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

33. معنی کارت صلیب + کلید در فال لنورماند

صلیب + کلید

 • رفع بارها یا وظایف، باز کردن قفل اصول

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

34. معنی کارت صلیب + ماهی در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت ماهی در فال لنورماند


صلیب + ماهی

 • بارها یا وظایف مالی یا تجاری، وظایف ارزشمند، برای ارزش گذاری اصول

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

35. معنی کارت صلیب + لنگر در فال لنورماند

صلیب + لنگر

 • محدود شده توسط بارها، وظایف محدود کننده، برای حفظ اصول

معنی و ترکیبات کارت صلیب در فال لنورماند

سخن آخر

با توجه به تفسیر کارت صلیب با ترکیب دیگر کارتها حال از معانی مختلف کارتها آگاه شدید. امیدوارم که از این مطلب استفاده و لذت برده باشید.


مطالب مرتبط:

روش تفسیر و خواندن کارت های تاروت

گل ماه تولد شما نماد چیست

معنی ساعت رند 10:10 عاشقانه و کاری

از
1
رای