استاتوس انگلیسی عاشقانه کوتاه با ترجمه؛ جملات و لکچر انگلیسی درباره عشق

استاتوس انگلیسی عاشقانه کوتاه با ترجمه؛ جملات و لکچر انگلیسی درباره عشق معجزه عشق برای هر درد بی درمانی دواست چه بسیار انسان هایی که برای خود آینده شومی می دیدند ولی با دیدن نیمه گم شده خود عاشق شدند و جانی دوباره گرفتند. در ادامه جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه برای استاتوس آمده است.

عشق یعنی در میان تمام هیاهوها و دغدغه های زندگی کسی هست که می تواند ذهنت را عاری از مشکلات کند و دیگر به مشکلات زندگانی فکر نکنی و این یعنی طمع خوشبختی را با تمام وجود حس کردن . در این مقاله از سلام دنیا قصد داریم که به بهترین و جدیدترین متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه که شامل جملات انگلیسی خاص و عاشقانه؛ متن عاشقانه انگلیسی بلند؛ جملات انگلیسی درباره دوست داشتن ؛ لکچر انگلیسی درباره عشق بپردازیم.

متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

I used to feel alone, lost and incomplete until the day I set my eyes on you. Since then, my feelings,

thoughts, judgments, perceptions and many things have changed in my life. I’ve then always believed that you’re the one for me. Hold my hand and I promise to take you to places you’ve never dreamed of.

به تنهایی، سردرگمی و ناقص بودن عادت کرده بودم تا روزی که تو را دیدم. از آن زمان تفکرات، قضاوت ها، برداشت ها و خیلی چیزها در زندگی من تغییر کرده است. از آن زمان معتقدم که تو نیمه گمشده من هستی. من دستانت را می گیرم و قول می دهم تو را به جاهایی ببرم که هرگز رویای آنها را نیز نداشته ای.

متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

///////////////////////////////////

I think about you, talk about you, dream about you and everything else is about you. When I look into your eyes, I see the fire burning through my veins while my heart keeps pumping for you. It’s a feeling I find hard to explain. My friends and family would say its madness, but it’s simply called love.

من به تو فکر می کنم، در مورد تو صحبت می کنم، در مورد تو خواب می بینم و هر چیز دیگری درباره توست. وقتی به چشمانت نگاه می کنم احساس می کنم که در رگهایم آتش جریان دارد و قلبم برای تو می تپد. توصیف این احساس برایم سخت است. دوستان و خانواده من آن را دیوانگی می نامند اما من آن را عشق خطاب می کنم.

///////////////////////////////////

جملات عاشقانه انگلیسی برای عشق

Your voice sounds like good music to my ears. You smile is like a priceless image to my eyes, your lips taste like the sweetest juice on this planet. Your words are my inspiration and your arms are the safest home I can ever be. I feel fulfilled falling in love with someone so special as you.

صدای تو برای من مانند یک موسیقی زیباست. لبخند تو از دید من مانند تصویری بسیار با ارزش است، لبهای تو طعمی مانند شیرین ترین نوشیدنی دنیا دارد. کلمات تو برایم الهام بخش است و آغوش تو امن ترین ماوایی است که می توانم داشته باشم. از این عاشق کسی شده ام که تا این حد خاص است، احساس رضایت می کنم.

///////////////////////////////////


حتما بخوانید: متن عاشقانه کارت عروسی جدید کوتاه و بلند؛ شعر و جملات خاص کارت دعوت


متن عاشقانه انگلیسی بلند

I feel like the luckiest one on earth to have met you. Many have met you but none had found the magic that is been buried underneath your heart. The way you speak, understand, walk and smile cannot be overemphasized. You are like diadem that I’m willing to proudly wear for the rest of my days.

احساس می کنم من خوش شانس ترین انسان روی زمین هستم که با تو آشنا شدم. بسیاری از افراد قبل از این با تو آشنا شده بودند اما هیچ کدام جادویی که در درون قلب تو دفن شده است، نیافته بودند. نوع صحبت کردن، درک نمودن، راه رفتن و لبخند زدن تو بی نظیر است. تو مانند سربند پادشاهانی که من مایلم تا آخر عمر همراه خود داشته باشم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

///////////////////////////////////

.When I’m around you, I simply forget the world exists. When we talk, it is like I suddenly run out of words to say. When we touch, I don’t seem to feel it on my skin but deep inside my heart. It’s magical to fall in love with someone so special. I cherish and appreciate you from the very bottom of my soul. I love you.

وقتی با تو هستم، آنچه را که در دنیا وجود دارد، فراموش می کنم. وقتی صحبت می کنیم، به نظر می رسد در برابر تو کلام کم می آورم. وقتی تو را لمس می کنم، انگار که تو را با پوست خود لمس نکرده بلکه با عمق قلبم لمس می کنم. عاشق یک فرد خاص شدن جادویی به نظر می رسد. از صمیم وجودم تو را گرامی داشته و تحسین می کنم. دوستت دارم.

///////////////////////////////////

If you happened to be a cab driver, you’d drive me crazy. If God made you an athlete, you won’t stop running in my mind all day. If you were an astronaut, you might fly me to the moon and beyond. If you were a potter, you’d make me fall in love with you again and again.

اگر اتفاقاً راننده تاکسی باشید، من را به جنون خواهی برد. اگر خدا تو را یک ورزشکار می آفرید، تمام روز در ذهن من در حال دویدن بودی. اگر فضانورد می بودی، احتمالاً مرا به ماه و فراتر از آن می بردی. اگر سفالگر بودی، بارها و بارها من را در عشق خود می انداختی.


حتما بخوانید: تیکه کلام عاشقانه خاص، خنده دار، کردی و انگلیسی برای همسر


///////////////////////////////////

My unconditional love is for you alone.
A love that’s unexplainable that is all I feel for you.
I don’t why or how, but just open up your heart and let the love flow.
I will love you as long as I breathe because you are one amazing thing in the world.

عشق بی قید و شرط من تنها تو هستی. عشقی غیرقابل توصیف که تنها نسبت به تو احساس می کنم. نمی دانم چرا و چگونه، اما قلبت را باز کن و اجازه بده عشق در آن جاری شود. من تا زمانی که نفس می کشم دوستت خواهم داشت. تو یک چیز شگفت انگیز در جهان هستی.

///////////////////////////////////

There are thousands of fishes at sea, but there is a handful that is precious.
My angel, if you’re a fish, you’ll be a precious one. I will always love you, my darling.
My life felt an amazing touch when you became my girl.
You bring out the best in me. Have a nice day.

هزاران ماهی در دریا وجود دارد، اما تعداد انگشت شماری از آنها ارزشمند هستند. فرشته من، اگر تو یک ماهی باشی، همان ماهی با ارزش خواهی بود. عزیزم من همیشه تو را دوست خواهم داشت. وقتی تو عشق من شدی، زندگی من شگفت انگیز شد. تو بهترین ها را برای من به ارمغان می آوری. روز خوبی داشته باشی.

///////////////////////////////////

.It’s a beautiful day here so far
.Its already lightened up by just having the thought of you
.Thinking about you is one fantastic thing I can do all day without getting worked out
.I am ready to give you my heart. You can have my heart for the rest of your life
.You are just amazing, and I can’t seem to get enough of you

امروز نیز یک روز زیباست که فقط با فکر کردن به تو درخشان شده است. فکر کردن در مورد تنها کار خارق العاده ای است که می توانم تمام روز به آن بپردازم. آماده ام تا قلبم را به تو بسپارم. تو می توانی برای بقیه زندگی خود، قلب من را در اختیار داشته باشی. تو شگفت انگیز هستی و به نظر نمی رسد که هرگز از تو سیر شوم.

///////////////////////////////////

My heart is yours. Make your beautiful wishes to it.
Make it that heaven you dream of and the home you wish to have.
I will always love you because no girl in the world deserves this love.
I won’t rest till I am perfect for you. I love you so much.

قلبم مال توست. برای آن آرزوهای زیبایت را بگو. آن را به بهشتی که آرزو داری و خانه ای که روایش را داری، تبدیل کن. من همیشه تو را دوست خواهم داشت زیرا هیچ دختری در دنیا سزاوار این عشق نیست. من تا زمانی که برای تو بی نقص نباشم، نخواهم گرفت. تو را خیلی دوست دارم.


حتما بخوانید: متن و جملات دلتنگی ناب، عاشقانه، کوتاه و طولانی برای عشق و همسرم


///////////////////////////////////

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

A little part of me reached out to you, and you made it whole
The whole of me reached out to you, and you made me the happiest person on earth
I can’t stop loving me because you have taken over the part of me that sends blood all through my body
.My heart is your new home. Be kind to it

بخش کوچکی از من به تو نزدیک شد و تو آن را کامل کردی. همه من به تو نزدیک شد و تو مرا خوشبخت ترین فرد روی زمین نمودی. من نمی توانم خود را دوست نداشته باشم زیرا تو بخشی از من را که خون را به تمام بدنم می فرستد، در اختیار داری. قلب من خانه جدید تست. با آن مهربان باش.

متن عاشقانه انگلیسی طولانی

///////////////////////////////////

جملات انگلیسی عاشقانه طولانی

 “I love you also means I love you more than anyone loves you, or has loved you, or will love you, and also, I love you in a way that no one loves you, or has loved you, or will love you, and also, I love you in a way that I love no one else, and never have loved anyone else, and never will love anyone else.”

دوستت دارم یعنی تو را بیش از هر کس دیگری که تو را دوست داشته، دارد یا خواهد داشت، دوست دارم. تو را به گونه ای دوست دارم که هرگز کسی دوست نداشته، ندارد و نخواهد داشت. تو را به گونه ای دوست دارم که هرگز کس دیگری را دوست نداشته، ندارم و نخواهم داشت."

///////////////////////////////////

جملات انگلیسی درباره دوست داشتن

 “I don’t need a thousand reasons to feel special. All I need is you to live in this world. You are the sunshine of my life.”

من برای داشتن احساس خاص، به هزار دلیل نیاز ندارم. تنها چیزی که می خواهم زندگی کردن با تو در این دنیاست. تو خورشید زندگی من هستی."

///////////////////////////////////

جملات انگلیسی درباره دوست داشتن

“A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.” – Max Muller

یک گل نمی تواند بدون نور خورشید شکفته شود و یک مرد نیز نمی تواند بدون عشق زندگی کند." ماکس مولر

///////////////////////////////////

“I seem to have loved you in numberless forms, numberless times, in life after life, in age after age forever.” – Rabindranath Tagore

به نظر می رسد من به اشکال و دفعات بی نهایت، در زندگی پس از مرگ و سالی پس از سال دیگر تا ابد تو را دوست خواهم داشت." رابیندرانات تاگور

///////////////////////////////////


حتما بخوانید: شعر و متن عاشقانه بهم رسیدنمون مبارک | جملات احساسی رسیدن به معشوق و وصال


“The love I felt for her on that train ride had a capital and provinces, parishes and a Vatican, an orange planet and many sullen moons — it was systemic and it was complete.”

عشقی که نسبت به او در آن سفر با قطار احساس کردم، مانند یک کشور دارای پایتخت و ایالات، کلیساها و یک واتیکان، یک سیاره نارنجی و تعداد زیادی ماه تیره و گرفته بود. این عشق سیستمی و کامل بود."

///////////////////////////////////

“I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.” – Leo Christopher

قسم می خورم که نمی توانم بیش از آنچه اکنون دوست دارم، تو را دوست داشته باشم و فردا نیز این گونه خواهد بود." لئو کریستوفر

///////////////////////////////////

“My heart beats faster whenever your name is on my phone blinking.”

قلب من هر زمان که نام تو روی تلفن من چشمک می زند تندتر می زند

///////////////////////////////////

استاتوس انگلیسی عاشقانه کوتاه با کلاس

“If I had a flower for every time I thought of you, I could walk in my garden forever.”

اگر گلی برای ابد داشتم، به تو فکر می کردم و تا ابد در گلستان خود قدم می زدم."

///////////////////////////////////

 “Distance is not important especially if you know that your hearts are tied together.”

فاصله وقتی می دانیم که قلبهای ما به یکدیگر گره خورده است، اهمیتی نخواهد داشت."

///////////////////////////////////

“Some of the best moments in life, you have to keep a secret.”

بعضی از بهترین لحظات زندگی باید مانند یک راز مخفی بمانند

///////////////////////////////////

استاتوس انگلیسی عاشقانه کوتاه

“If you dare, take my hand and take me to where your heart is. I want to feel what it’s like to love like you.”

اگر جرات داری دستم را بگیر و مرا به جایی که قلبت قرار دارد ببر. می خواهم بدانم که دوست داشتن تو چه حسی دارد."


حتما بخوانید: استاتوس دخترانه خاص و لاکچری و غمگین


///////////////////////////////////

متن استاتوس انگلیسی عاشقانه با معنی فارسی

 “I’d rather spend one moment holding you than a lifetime knowing I never could.”

من یک لحظه داشتن تو را به یک عمر زندگی بدون داشتن تو، ترجیح می دهم."

///////////////////////////////////

“Love is like the rain. It comes in a drizzle sometimes. Then it starts pouring and if you’re not careful it will drown you.”

عشق مانند باران است. نم نم شروع شده و سپس شدید می شود و اگر مراقب نباشید، شما را غرق خواهد کرد."

///////////////////////////////////

لکچر انگلیسی درباره عشق

! Can u close your eyes for a minute please

thank you

?Did you see how dark it is

! This is my life without you

میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!

ممنون.

دیدی چقدر تاریک شد است؟

این زندگی من بدون وجود توست.

///////////////////////////////////

Evrey atom of me missed him

ذره ذره از وجودم

دلتنگ او است

///////////////////////////////////

Truly love you endlessly . Every day without you is like a book without pages.

I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life.

از ته قلب دوستت دارم تا آخرش ،

روزهای بی تو مثل کتاب بدون صفحه ای است.

دوستت دارم  همیشه دوستت خواهم داشت برای بقیه این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت با هم خواهیم داشت.


حتما بخوانید: متن ادبی عاشقانه دوستت دارم زیبا برای همسر و عشق | جملات عاشقانه ادبی از بزرگان


///////////////////////////////////

You always, think of me and I am Alive as long as I think of you

تو به من می اندیشی همیشه و من
تا به تو فکر می‌کنم، زنده ام

///////////////////////////////////

لکچر انگلیسی درباره عشق

I love you more than all the friends. O you, who are closer to me than my own being

دوستت دارم بیشتر از همه دوستان

ای تو به من از خود من نزدیک تر

///////////////////////////////////

لکچر انگلیسی درباره عشق با ترجمه فارسی

Each minute seems like an hour

Each hour seems like a day

What makes this time bearable

Are my thoughts of you and

Be with you soon

هر لحظه یک ساعت

و هر ساعت یک روز طول می‌کشد

آن چیزی که مرا در گذراندن این دوران یاری می‌ رساند

اندیشیدن به توست

و دانستن این که

به زودی در کنار هم خواهیم بود

///////////////////////////////////

در این مقاله از سلام دنیا سعی کردیم تا گلچینی از جملات انگلیسی خاص و عاشقانه ؛ متن عاشقانه انگلیسی بلند؛ استاتوس انگلیسی عاشقانه کوتاه ؛ لکچر انگلیسی درباره عشق را برای شما گردآوری کنیم و در اختیارتان قرار دهیم . ممنون از اینکه ما را همراهی می کنید.


مقالات مرتبط:

متن عاشقانه فاز سنگین؛ جملات فوق العاده سنگین تیکه دار و عاشقانه برای همسر

جملات ادبی فوق العاده، متن عاشقانه و انگلیسی برای مادر، مادر شوهر و مادر زن

متن عارفانه عاشقانه زیبا و جملات عاشقانه عارفانه احساسی برای همسر و پروفایل

از
14
رای