چه موقع می توانم تست بارداری بگیرم و تست های بارداری چگونه عمل می کنند؟

چه موقع می توانم تست بارداری بگیرم و تست های بارداری چگونه عمل می کنند؟ یکی از بهترین زمان های گرفتن تست بارداری، دوران قاعدگی می باشد. در این دوران نتیجه تست دقیق تر است. تست های بارداری میزان هورمون های (hcg) در ادرار را اندازه گیری می کند.

اگر در دوران قاعدگی تست بارداری بگیرید به نتیجه ی دقیق تری خواهید رسید؛ هر چند به تستی که استفاده می کنید نیز بستگی دارد. تست های بارداری میزان هورمون های کوریونی انسان (hcg) در ادرار را اندازه گیری می کنند.

برخی تست های بارداری از دیگر تست ها دقیق تر هستند. تست های دقیق تر ممکن است بتوانند سطوح پایین تری از (hcg) را 4 روز قبل از دوره قاعدگی تشخیص دهند که معمولا حدود هفت روز بعد از اینکه شما تصور می کنید.

میزان دقت تست بارداری روی بسته بندی با نام Miu/mi ( واحد بین المللی میلی در هر میلی لیتر) شرح داده شده است. به طور کلی  تست های بارداری از لحاظ میزان دقت از 10 mIU/mI تا 40 Miu/mi دسته بندی می شوند. هرچه عدد کمتر باشد میزان دقیق بودن تست بیشتر، و در تشخیص بارداری سریع تر است.  

بارداری ها با هم فرق دارند، ممکن است میزان hcg در ادرارتان به اندازه کافی برای تشخیص بارداری وجود نداشته باشد، حتی اگر خیلی زودتر از موعد و با تست دقیق انجام دهید.

اگر علائم بارداری را داشته باشید، اما تست عدم بارداری را نشان دهد و تشخیص نادرست باشد موجب ناراحتی و سردرگمی شما می شود. 

تست عدم بارداری

زنانی که در دسته ی 10 قرار دارند می توانند در دوره  قاعدگی از دست رفته، میزان hcg کمتری را داشته باشند. اگر تست بارداری شما منفی است ولی هنوز عادت ماهانه نشده اید دوباره در سه روز آزمایش کنید، و اگر باردار هستید, میزان هورمون ممکن است به اندازه کافی بالا باشد که در تست مشخص شود.

هورمون hcg  با آزمایش خون هم قابل تشخیص است. آزمایش خون از آزمایش ادرار دقیق تر است و ممکن است بارداری را ظرف 6 تا 8 روز بعد از تخمک گذاری تشخیص دهد.

با این وجود GP (پزشک عمومی) تا بعد از دوران قاعدگی آزمایش خون را به جز در موارد پزشکی توصیه نمی کند.

در این شرایط, تست ها در واحد ارزیابی بارداری اولیه (EPAU) انجام می شوند.

از
0
رای