هنر

نقاشی در مورد کتاب و کتابخوانی ساده، مفهومی برای رنگ آمیزی کودکانه و نوجوان

نقاشی روز کتاب و کتابخوانی؛ 49 ایده نقاشی در مورد روز کتاب و کتابخوانی ساده ، مفهومی، کودکانه برای کلاس اول تا ششم و همه مقاطع و نقاشی کتاب و کتابخانه زیبا و خاص برای نوجوانان در سلام دنیا ببینید.

آشنایی با مکتب های ادبی جهان

از آثار مهم اگزیستانسیالیسم می توان تهوع از "سارتر" را نام برد. متأسفانه به اشتباه در اذهان عموم این طور جا افتاده که این فلسفه در واقع فلسفه مرگ و نا امیدی و بیهودگی است.