هنر

کاردستی برای روز مادر چی درست کنم ؛ هدیه دست ساز برای روز مادر با وسایل ساده

روز مادر نزدیک است و اگر دوست دارید برای روز مادر خودتون کاردستی یا هدیه دست ساز که ساده و ارزان با کاغذ، شیشه، سفال بسازید و به دنبال ایده می گردید. می توانید از ایده کادو برای روز مادر چی درست کنم سلام دنیا، الهام بگیرید.

آشنایی با مکتب های ادبی جهان

از آثار مهم اگزیستانسیالیسم می توان تهوع از "سارتر" را نام برد. متأسفانه به اشتباه در اذهان عموم این طور جا افتاده که این فلسفه در واقع فلسفه مرگ و نا امیدی و بیهودگی است.