130 اسم پسر با و جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف واو شروع بشه

130 اسم پسر با و جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف واو شروع بشه اسم پسر با و جدید و شیک؛ اسامی و نام های پسرانه با حرف واو شروع بشه، 130 اسم پسر با حرف و ایرانی، اسم پسر با کردی، عربی و اسم پسر با و (w) خارجی خاص با معنی را در سلام دنیا مشاهده کنید.

با حرف واو اسامی پسرانه جدید و زیبایی وجود دارد و اگر شما هم به دنبال نام پسرانه با این حرف هستید تا پایان این مطلب همراه ما باشید. در این مطلب سلام دنیا برای علاقه مندان به حرف واو ، ما مجموعه ای خاص و زیبا از اسم پسر با و جدید و شیک، 130 نام پسر که با حرف واو شروع شود، نام های پسرانه با حرف و خاص و جدید ایرانی، اسم پسرونه با حرف و ترکی، خارجی و عربی با ریشه و معنی ارائه کرده ایم تا از میان آنها یک نام نیکو برای فرزند عزیزتان انتخاب کنید.

اسم پسر با و جدید و شیک

1. ویام

معنی: دستگيری كننده، ياری كننده

2. وسام

معنی: زیبارویان، خوب رویان،

3. ونداد

معنی: امید، آرزو، بشارت دهنده پیروزی

4. وارسته

معنی: 1- رها شده از تعلقات، به ویژه تعلقات دنیایی، آزاده؛ 2- آزاد، رها.

5. والا یار

معنی: 1- یارِ والامقام و بلندمرتبه؛ 2- یار عزیز و گرامی؛ 3- یار محترم؛ 4- یار دارای ارج و اهمیت؛ 5- یار شایسته و پسندیده.

6. وانان

معنی: نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان اشکانی


حتما بخوانید: نام های پسرانه که با حرف لام شروع بشه


7. وردا

معنی: ورد + ا (پسوند نسبت) منسوب به وَرد، (وَرد.

8. وژاسپ

معنی: وجاسب، دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی

9. ونداامید

معنی: آرزوی بازیافته

10. وندافر

معنی: دارنده فر و شکوه، امید و آرزو

11. ونون

معنی: نام چهار تن از پادشاهان اشکانی

12. وه پناه

معنی: نام یکی از دادوران مشهور ساسانی

13. وهران

معنی: بیمناک، خائف

14. وهرز

معنی: وهریز، وهوز

15. وهنیا

معنی: بهنیا، کسی که از نسل خوبان است

16. ویارش

معنی: بیارش، دو دلیر

17. ویدوش

معنی: دانا، آگاه

18. ویناسب

معنی: نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند

19. ویهان

معنی: 1- وهان، نیکان؛ 2- در پهلوی به معنی بهانه، علت، سبب

20. والا گهر

معنی: والا تبار؛ دارای اصل و نسب عالی، اصیل.

اسم پسر با و جدید و شیک

اسامی و نام های پسرانه که با حرف واو شروع می شود

1. وادیار

معنی: اینطور که پیداست، ظاهر امر

2. وشنام

معنی: دارای نام نیک


حتما بخوانید: 132 اسم پسر با ع جدید و شیک


3. ویرا

معنی: شجاع

4. ورازداد

معنی: دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی

5. ورازمهر

معنی: از نام های زمان ساسانیان

6. ورجا

معنی: ورج = ارج + ا (پسوند نسبت) منسوب به ارج، دارای ارج و ارزش، دارای قدر و مرتبه.

7. ورزنده

معنی: 1- کار کننده، ممارست (تمرین) کننده، حاصل کننده، کوشنده؛ 2- زراعت کننده.

8. وهسود

معنی: بهسود، از نام های زمان ساسانیان

9. وهشاپور

معنی: نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی

10. ویراب

معنی: از نامهای امروزی زرتشتیان

11. ویریا

معنی: همت، یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد

12. ویسمن

معنی: خردمند، اندیشه، دانا

13. ویشتاسب

معنی: به معنی دارنده‌ی اسب چموش و رَمو

14. ویو

معنی: گیو

15. ویوان

معنی: نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی


حتما بخوانید:17 اسم پسر با ظ


اسم پسر با و ایرانی

1. وادگان

معنی: نام شخصی در وندیداد

2. واردان

معنی: نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی

3. وانتیار

معنی: نام پسر ایرج به نوشته بندهشن

4. وجاسب

معنی: دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانیاسم فارسی

5. وراز

معنی: گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است

6. ورازاد

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو قلمرو افراسیاب تورانی بوده است

7. ورازبنده

معنی: بنده نیرومند، از نام های ساسانیان

8. ورنوش

معنی: نام روان سپهر قمر است

9. ورازپیروز

معنی: آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیروز است

10. ورزا

معنی: نام پسرفرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی

11. ورزاک

معنی: نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی

12. وساک

معنی: نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی

13. وسپور

معنی: واسپور، لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

14. وستهم

معنی: ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی

15. وستوی

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

16. وشمگیر

معنی: وُشم (بلدرچین) گیرنده، صید کننده‌ی وُشم (بلدرچین)، صیاد کرک (بلدرچین)

اسم پسر با و ایرانی

اسم پسر با و ترکی

1. وورغون

معنی: دلباخته و شیفته، مفتون، شیدا، فریفته و واله گشته.

2. وولکان

معنی: کوه آتشفشان


حتما بخوانید:67 اسم پسر با د


اسم پسر با و کردی

1. واتیار    

معنی: سخنگو

2. وارش    

معنی: بارش، باریدن باران

3. وارو     

معنی: رهگذر

4. وانیار    

معنی: باسواد

5. وفران    

معنی: در زبان کوردی ایلامی به معنای برف

6. وریا

معنی: قوی و درشت هیکل ، چکش آهنی بزرگ

7. ویس     

معنی: نام دختر قارن و شهرو در داستان ویس و رامین که در ایران قبل از اسلام رواج داشته و طبق قرائن در عهد اشکانیان پرداخته شده است؛ این داستان تا قرن پنجم هجری به زبان پهلوی وجود داشته است. عشیره یکرنگ

اسم پسر با و کردی

اسم پسر با و عربی

1. واثق

معنی: 1- در قدیم به معنی دارای اطمینان، مطمئن؛ 2- استوار، قطعی؛ 3- دارای حسن ظن و اعتماد کننده

2. واجد

معنی: 1- دارنده، دارا؛ 2- در تصوف به معنی آن که در حال وجد است؛ 3- از نام‌ها و صفات خداوند.

3. واحد

معنی: 1- آنکه در نوع خود بی‌نظیر و منحصر به فرد است، یگانه، بی‌مثل، یکتا؛ 2- از نامهای خداوند

4. وادی

معنی: 1- مجاز از سرزمین؛ 2- فضای ذهنی ای که برای چیزی تصور می‌شود؛ 3- بیابان؛ 4- فضا، مکان، جایگاه؛ 5- در قدیم به معنی زمین میان دو کوه؛ دره؛ 6- آب جاری فراوان، رود.

5. وارث

معنی: 1- در فقه و حقوق آن که مال، مِلک یا مقامی را از کسی به ارث می بَرَد؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند، بدین معنی که پس از فنای خلایق او زنده می‌ماند و هر آن کس، هرچه را که در حیطه‌ی مالکیت خویش دارد به او بر می‌گردد؛ 3- در ادیان نام زیارتی معروف که حضرت ابی عبدالله الحسین(ع) را بدان زیارت می کنند.


حتما بخوانید: 91 نام های پسرانه که با حرف خ شروع بشه


6. واسط

معنی: میانجی، نشیننده میان قوم

7. واسع

معنی: 1- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 2- وسیع، گشاده، فراخ.

8. واصل

معنی: 1- متصل، پیوسته؛ 2- در قدیم به معنی آرایشگر؛ 3- در تصوف به معنی آن که به مقام قرب رسیده است، رسنده به مرحله‌ی فنای فی الله

9. واعظ

معنی: آن که در مجالس مذهبی یا ترحیم سخن رانی میکند

10. وافی

معنی: 1- به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی؛ 2- بسیار؛ 3- کامل، تمام؛ 4- لایق، شایسته؛ 5- وفادار، با وفا

11. واقد

معنی: تابناک، مشتعل.

12. واقف

معنی: 1- آگاه، با خبر، مطلع؛ 2- در فقه و در حقوق به معنی آن که مالش را برای استفاده در راه هدف عام المنفعه به موجب عقد خاصی اختصاص دهد؛ 3- در قدیم به معنی مراقب، مواظب.

13. والا

معنی: بالا 1- دارنده‌ی مقام و مرتبه‌ی مهم، به ویژه مقام و مرتبه‌ی دنیایی به صورت عنوان برای اشخاص؛ 2- عزیز، گرامی، محترم؛ 3- اصیل، نژاده؛ 4- هر یک از افراد طبقه مرفه از اعیان و اشراف؛ 5- دارای ارج و اهمیت؛ 6- در قدیم به معنی رفیع، بلند؛ 7- برتر، فائق، شامل؛ 8- شایسته، پسندیده.

14. وامق

معنی: دوستدار، کنایه از شخص عاشق

15. واهب

معنی: 1- در علم حقوق به فردی گفته می‌شود که به موجب عقد هبه، مالش را مجاناً به ملکیت دیگری درآورد، هبهکننده؛ 2- در قدیم به معنی عطا کننده، بخشنده.

16. وائل

معنی: طالب رستگاری

17. وثوق

معنی: اعتماد، اطمینان.

18. وجاهت

معنی: صاحب جاه و مقام، زیبا بودن، قشنگی

19. وجیه الدین

معنی: صاحب مقام در دین

20. وحدت

معنی: یگانگی، اتحاد، تنهایی

21. وحید

معنی: 1- یگانه، یکتا، بی‌نظیر؛ 2- در حالت قیدی به معنی جدا از دیگران، تنها

22. وداد

معنی: در قدیم به معنی دوستی، محبت.

23. ودود

معنی: 1- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 2- بسیار مهربان.

24. ودیع

معنی: آرام، ساکن و نرم‌خوی.

25. ورد

معنی: 1- گلِ سرخ، گل؛ 2- شیر بیشه، دلاور.

26. ورقه

معنی: گرامی، ارجمند

27. وسام

معنی: مدال، نشان افتخار، نشان شایستگی.

28. وسیم

معنی:  دارای نشان زیبایی، خوش سیما، زیبا

29. وصال

معنی: 1- رسیدن به فرد مطلوب و هم آغوش شدن با او؛ 2- رسیدن به چیزی و به دست آوردن آن؛ 3- در تصوف به معنی پیوند با خداوند و رسیدن به مرتبه‌ی فناء فی الله

30. وفا

معنی: 1- پایدار بودن در قول و قرار، تعهد دوستی یا عشق؛ 2- در قدیم به معنی دوستی، رفاقت

31. ولید

معنی: زاده، فرزند

32. وهاب

معنی: 1- بسیار بخشنده؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند.

33. وهاج

معنی: 1- فروزان، روشن؛ 2- مجاز از تیز، تند.

34. وهاد

معنی: جمع وهده، جای مطمئن و هموار، زمین پست و هموار.

35. وهب

معنی: بخشش، عطا

36. وقاص

معنی: یکی از نام‌های قدیمی عربی است که قدمت آن به عصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌رسد، زیرا معنای چوب‌هایی را که از طریق آن آتش پخش می‌شود، دارد.

37. وليم

معنی: به شخصی اطلاق می شود که در تصمیم گیری های خود محکم و شجاع است و از هیچ کس نمی ترسد

38. وفیق

معنی: هماهنگی، محبت و آشنایی است که بین مردم از طریق همنشینی ایجاد می شود.

39. وميض

معنی: به نور روشن، درخشندگی و درخشش اشاره دارد.

40. وهدان

معنی: به سرزمین پست و دشتی اشاره دارد که او را به نمادی از اصالت، فروتنی و مهربانی تبدیل کرده است.


حتما بخوانید: اسم پسر با آ جدید و شیک


اسم پسر با و خارجی

1. ویلیام (William)

معنی: این نام از نام آلمانی Willahelm به معنای "کلاه ایمنی" گرفته شده است.

2. وایات (Wyatt)

معنی: این نام از یک نام خانوادگی انگلیسی می آید که ریشه آن در کلمات انگلیسی قدیمی به معنی "نبرد" و "شجاع" است.

3. وسلی (Wesley)

معنی: "چمنزار غربی"

4. وستون (Weston)

معنی: "غرب" و "محصور"

5. والتر (Walter)

معنی: "حاکم ارتش"

6. وینستون (Winston)

معنی: "شادی" و "سنگ

7. وائل (Wael)

معنی: "پناهگاه"

8. ورتر (Werther)

معنی: "لایق" و "ارتش"

9. وسل (Wessel)

معنی: "نگهبان" یا "ارتش"

10. واچاسپاتی (Vachaspaty)

معنی: مردی دانشمند، ارباب گفتار

11. واچلان (Vachlan)

معنی: کسی که در نزدیکی آب زندگی می کند

12. وادار (Vadar)

معنی: مرد خانواده

13. واکانا (Vacana)

معنی: سوگند

14. ویستن (Wystan)

معنی: «نبرد»

15. ویلیبالد (Willibald)

معنی: "اراده"، "میل" و "جسارت"

16. والگانوس (Walganus)

معنی: نام لاتین Gawain، شوالیه آرتوریایی که با شوالیه سبز می‌جنگید.

17. ووتن (Wotan)

معنی: خدای نورس اودین است.

18. والتر (Wálter)

معنی: این نام در آمریکای جنوبی و گونه اسپانیایی و پرتغالی والتر رایج است.

19. وانیونی (Wanyonyi)

معنی: "متولد در فصل علف های هرز"

20. ولودیمیر (Wolodymyr)

معنی: "حکومت"؛ "بزرگ"

21. ویلتون (Wilton)

معنی: "شهر بید"، "شهر چاه" یا "شهر روی رودخانه وایل" باشد.

22. ویلف (Wilf)

معنی: «آرزوی صلح»

23. وابان (Wabann)

معنی: باد شرقی 

24. واچیرو (Wachyru)

معنی: پسر یک قاضی 

25. واکلر

معنی: کسی که پارچه را ضخیم می کند

26. واکلاو (Waclaw)

معنی: شکوه بیشتر

27. وادو (Wado)

معنی: فرمانروای عقاب

28. وادسورث

معنی: دهکده نزدیک فورد

29.  وافرلی (Wafrelee)

معنی: زمین لرزه درخت آسپن

30. واهچینکسپا (Wahchinksapa)

معنی: داشتن خرد زیاد

اسم پسر با و خارجی

سخن پایانی:

با بررسی اسامی ارائه شده در این مطلب یک نام زیبا با حرف واو برای پسر کوچولوی خود انتخاب کنید. امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد و از مشاهده آن لذت برده باشید.


مطالب مرتبط:

اسم پسرانه فارسی جدید، شیک و اصیل

اسم پسر با خ جدید و شیک

اسم پسر با ج جدید و شیکاز
2
رای