متن تبریک روز پزشک به انگلیسی با ترجمه فارسی [جدید و زیبا]

متن تبریک روز پزشک به انگلیسی با ترجمه فارسی [جدید و زیبا] اول شهریور، روز پزشک است. مجموعه پیام های ما برای تبریک روز ملی پزشک به همسر، خواهر، شوهر، برادر، متن تبریک روز پزشک به همکار به زبان انگلیسی نقل قول های روز پزشک را در سلام دنیا بخوانید.

ارسال پیام های تبریک روز پزشک برای تشکر از آنها برای مراقبت از سلامتی ما بهترین روش برای گرامی داشت این روز است. گردهمایی برای روز پزشک و پیامهای محبت آمیز تبریک روز پزشک به ما کمک می کند تا از کسانی که برای حفظ سلامت ما تلاش می کنند قدردانی کنیم. از این رو ما در این مقاله از سایت سلام دنیا، مجموعه ای عالی از جدیدترین و زیباترین متن تبریک روز پزشک به انگلیسی با ترجمه فارسی برای ارسال به همسر، دوست، خواهر و... گردآوری کردیم. با ما همراه باشید.

روز جهانی پزشک چه روزی است؟

اول ژوئن در هند به عنوان روز پزشک نامگذاری شده است. این روز به کار شگفت انگیز دکتر بیدان چاندرا روی اختصاص دارد که پزشک محبوب و همچنین نخست وزیر سابق بنگال غربی بود. روز پزشک در هند در سال 2023 روز پنجشنبه مصادف 11 خرداد ماه جشن گرفته می شود. اما در ایران اول شهریور که مصادف با بزرگداشت ابوعلی سینا، روز پزشک نامگذاری شده است.


حتما بخوانید: متن تبریک روز پزشک عاشقانه و رسمی


برای تبریک روز پزشک چه پیامی بدهیم؟

اگر شما هم می خواهید این روز را به پزشک خود تبریک بگویید، از این پیام های دوست داشتنی تبریک روز پزشک به آنها در فیس بوک ، واتساپ و غیره استفاده کنید. مجموعه پیام های ما برای تبریک های روز ملی پزشک ، نقل قول های روز پزشک ، استوری های روز پزشک ، نقل قول های بهترین آرزوها برای پزشک از طرف شوهر، دوست و خانواده، همسر و غیره را مشاهده کنید.

متن تبریک روز پزشک به انگلیسی با ترجمه فارسی

پیام های تبریک روز پزشک به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی 1402

پیام های تبریک روز پزشک 2023

“Warm wishes on Doctor’s Day to all the doctors who work so hard to restore health of their patients and bring back the lost smiles.”

"بهترین آرزوها در روز پزشک برای همه پزشکانی که این همه تلاش می کنند تا سلامت بیماران خود را بازیابند و لبخندهای از دست رفته را باز گردانند. "

//////////////////

“It is certainly not easy to be a doctor because you have to think of your patients before yourself. Happy Doctor’s Day to you.”

"پزشک بودن مطمئناً کار آسان نیست چون باید قبل از خودتان به بیماران تان فکر کنید. روز پزشک بر شما مبارک. 

//////////////////

“There are many sacrifices and lots of hard work go into becoming a successful doctor. Wishing a very Happy Doctor’s Day to one such wonderful doctor.”

"فداکاری ها و تلاش های زیادی برای تبدیل شدن به یک پزشک موفق انجام می شود. روز پزشک برای چنین پزشکان فوق العاده ای مبارک باد. "

//////////////////

“You feel much better when you know that you have a good doctor to take care of your health. To one such doctor, I wish a Happy Doctor’s Day.”

"وقتی می دانید که پزشک خوبی برای مراقبت از سلامت تان دارید، احساس بهتری خواهید داشت. به این پزشکان، روز پزشک را تبریک می گویم. "

//////////////////

“Being a doctor brings you many new challenges every day and one such challenge is to keep fighting for the health of your patients. Warm wishes on Doctor’s Day.”

دکتر بودن هر روز چالش های جدیدی را برای شما به همراه دارد و یکی از این چالش ها این است که برای سلامت بیماران خود بجنگید. بهترین آرزوها را در روز پزشک برایتان دارم. "

//////////////////

“The occasion of Doctors Day gives all of us a chance to express our gratitude towards the doctors who have brought us health and smiles. Happy Doctors Day.”

"مناسبت روز پزشک به همه ما فرصتی می دهد تا از پزشکانی که برای ما سلامتی و لبخند به ارمغان آورده اند قدردانی کنیم. روز پزشک مبارک باد. ”

///////////////////

“Had doctors not been there, we would have been in a complete mess as we would have no one to treat our illness. Thank you to all the doctors on Doctors Day.”

"اگر پزشکان آنجا نبودند، ما در یک آشفتگی کامل به سر می بردیم زیرا هیچ کس را برای درمان بیماری مان نداشتیم. از همه پزشکان در روز پزشک تشکر می کنم. "

 


حتما بخوانید: متن تبریک تولد شهریور ماهی


///////////////////

“To all the doctors who have always been there to serve us with their services and help us restore our health, wishing a very Happy Doctors Day.”

"به همه پزشکانی که همیشه در خدمت ما بوده اند و به ما در بازگرداندن سلامتی کمک کرده اند، روز پزشک مبارک."

تبریک روز پزشک با جملات انگلیسی

////////////////////

تبریک های روز پزشک  2023 (1402 شمسی)

جدیدترین مجموعه تبریک های  و نقل قول های روز پزشک 2023 برای تبریک و تشکر از پزشکان. پیام های زیبا تبریک و کارت های تبریک روز پزشک که می توانید آنها را  در فیس بوک و واتس اپ هم به اشتراک بگذارید.

“Warm greetings on Doctor’s Day to all the doctors who always put their patients before anything else.”

"صمیمانه ترین تبریکات روز پزشک خدمت تمام پزشکانی که همیشه بیماران خود را در الویت قرار می دهند."

//////////////////////

بهترین پیامک های روز پزشک

“You don’t become a good doctor overnight, you have to work hard each and every day. Happy Doctor’s Day to you.”

"شما یک شبه پزشک خوبی نمی شوید، باید هر روز سخت کار کنید. روز پزشک بر شما مبارک. "

/////////////////

“Doctor is like a god for the patients as he is the only hope they have. Wishing a very Happy Doctor’s Day to a wonderful doctor.”

"پزشک برای بیماران مانند خداست زیرا او تنها امید آنهاست. روز پزشک را به یک پزشک فوق العاده تبریک می گویم. "

//////////////////

“Being a doctor is a great responsibility and you are doing really amazing. Sending you warm wishes on Doctor’s Day.

"پزشک بودن مسئولیت بزرگی است و شما واقعاً کار شگفت انگیزی انجام می دهید. بهترین ها را برای تان در روز پزشک آرزو دارم."

////////////////

“There is so much of dedication, so much of sacrifice and so much of patience that goes into becoming a doctor. On Doctor’s Day, we thank you for being such a great doctor.”

"ایثارگری ، فداکاری و صبر زیادی برای پزشک شدن لازم است. در روز پزشک ، ما از شما تشکر می کنیم که چنین پزشک خوب هستید. "

//////////////////

بهترین آرزوها برای روز پزشک 2023

“Warm wishes on Doctors Day to all the doctors who work hard day and night to make sure that their patients are healthy and happy.”

"بهترین آرزوها در روز پزشک برای همه پزشکانی که شبانه روز سخت کار می کنند تا از سلامت و خوشحالی بیماران خود اطمینان حاصل کنند. "

///////////////////

“Doctors are like God on the planet because they are the ones who bring life and joys into our lives.  Wishing a very Happy Doctors Day to all the docs.”

"پزشکان مانند خدا روی کره زمین هستند زیرا آنها کسانی هستند که زندگی و شادی را به زندگی ما می آورند. روز پزشک را به همه پزشکان تبریک می گویم. "

//////////////////

“We are truly blessed to have such hardworking doctors around us who are dedicated towards making us healthy and hearty. Warm wishes on Doctors Day to the doctors.”

"ما واقعاً خوشحالیم که چنین پزشکان زحمتکشی را در اطراف خود داریم که برای سلامت و خوشحالی ما تلاش می کنند. بهترین آرزوها را برای شما در روز پزشک داریم."

//////////////////////

آرزو ها، پیام ها و نقل قول های تبریک روز پزشک
پیام های تبریک روز پزشک

Only a doctor is blessed with the magical powers to treat a life, to bring health into our lives and to be there with us when we have lost all the hopes. Happy Doctor’s Day 2023.

فقط یک پزشک دارای قدرت جادویی برای درمان یک جان و به ارمغان آوردن سلامتی برای ما است، و زمانی که همه امیدها را از دست داده ایم در کنار ما هست. روز پزشک 2023 مبارک باد.

پیام های تبریک روز پزشک

/////////////////

متن تبریک روز پزشک به انگلیسی و رسمی

When we are in tears, we need a shoulder. When we are in pain, we need medicine. But when we are in tragedy, we need you as you are the hope. Thanks for being there. Happy Doctor’s Day.

وقتی اشک می ریزیم، به شانه نیاز داریم. وقتی درد داریم ، به دارو نیاز داریم. اما وقتی در وضعیت غم انگیزی قرار داریم، به شما نیاز داریم ، چون شما امید هستید. متشکریم از بودنتان. روز پزشک مبارک.

/////////////////

A doctor is bestowed with the eye to see and treat weakness in mankind. He is the one who can give us hope when we are in doom. Sending warm wishes to you on Doctor’s Day 2023.

یک چشم به پزشک اعطا می شود تا نقص در بشر را ببیند و درمان کند. زمانی که در غم و اندوه هستیم او کسی است که می تواند به ما امید بدهد. بهترین ها را در روز پزشک 2023 برای تان آرزو دارم.


حتما بخوانید: تبریک روز کارمند زیبا، رسمی و صمیمی


///////////////////

On this occasion of Doctor’s Day, I express my gratitude to you for always being there for us, for serving us with happiness and for treating our problems. Happy Doctor’s Day to you.

به مناسبت روز پزشک ، از شما تشکر می کنم که همیشه در کنار ما بودید، با خوشحالی به ما خدمت کردید و بیماری ما را درمان کردید. روز پزشک بر شما مبارک.

///////////////////

Not everyone gets a chance to thank their doctors. This day I thank God for bringing such a great doctor in my life. Thanks a lot for everything that you have done for me. Happy Doctor’s Day.

هرکسی این فرصت را ندارد که از پزشکان خود تشکر کند. این روز خدا را شکر می کنم که چنین پزشک بزرگی را به زندگی من آورد. از همه کارهایی که برای من انجام داده اید بسیار سپاسگزارم. روز پزشک مبارک.

تبریک روز پزشک رسمی

/////////////////

Dear Doctor, I feel so confident and safe when I know that I am in your hands. You have always been a savior to me. Thanking you on this wonderful occasion.

Happy Doctor’s Day.

دکتر عزیز ، وقتی می دانم شما مرا درمان می کنید، خیلی دلگرم و مطمئن می شوم. شما همیشه برای من نجات دهنده بوده اید. در این روز فوق العاده از شما کمال تشکر را دارم. روز پزشک مبارک .

////////////////////// 

Thank you for being much more than just a doctor. You have been a doctor, a counselor and a guide to be and I owe you so much in my life. Happy Doctor’s Day to you.

از شما خیلی بیشتر از یک پزشک متشکریم. شما یک پزشک ، مشاور و راهنما بوده اید و من در زندگی خود بسیار به شما مدیون هستم. روز پزشک بر شما مبارک.

///////////////

You have come into my life as a hope, a hope for a healthier future and I am sure with your treatment, I will be a healthy person one day. Thanks for your time. Happy Doctor’s Day.

شما به عنوان یک امید ، امید به آینده ای سالم وارد زندگی من شده اید و مطمئن هستم که با درمان شما ، روزی یک فرد سالم خواهم بود. از شما بابت وقتی که برایم گذاشتید سپاسگزارم . روز پزشک مبارک.

/////////////////

Dear Doctor, thank you for everything you have done for me to keep me in the best of my health. Your efforts have made me a healthier soul. Happy Doctor’s Day to you.

 دکتر عزیز ، از شما به خاطر همه کارهایی که برای من انجام داده اید تا بتوانم سالم تر زندگی کنم ، تشکر می کنم. تلاش های شما باعث شده است من روح سالم تری داشته باشم. روز پزشک بر شما مبارک.

//////////////////

Having you as our family doctor has been a beautiful blessing of the Almighty. You have always treated us unconditionally for better health. Thanks for everything. Happy Doctor’s Day.

داشتن شما به عنوان پزشک خانوادگی ما نعمت زیبایی از جانب خداوند متعال بوده است. شما همیشه برای سلامتی بهتر، بدون قید و شرط با ما رفتار کرده اید. برای همه چیز ممنونم. روز پزشک مبارک.

///////////////

پیام هایی از طرف کارمندان و همکاران برای تبریک گفتن روز پزشک به پزشکان

To the most hard working and dedicated doctor in the world, we are extremely happy to be working under you and learning so many new things…. Thanks a lot for your guidance and support…. Wishing you a very Happy Doctor’s Day.

به کارآمدترین و سخت کوش ترین و متعهد ترین پزشک جهان: ما بسیار خوشحال هستیم که زیر نظر پزشکی همانند شما کار می کنیم و چیزهای جدید زیادی را از شما یاد می گیریم ...به خاطر راهنمایی و حمایت های بسیار شما سپاس گزاریم ...با آرزوی روزی پر از شادی و خوشی. روز پزشک مبارک.

/////////////////

Not everyone can become a doctor because not every has the knowledge, skill and patience to offer his services selflessly to the patients…. Wishing a very Happy Doctor’s Day to our highly inspiring doctor.

هرکسی نمی تواند پزشک شود زیرا همه افراد دانش ، مهارت و حوصله ارائه خدمات خود را با از خودگذشتگی  همانند شما به بیماران ندارند...با آرزوی روزی پر از شادی به الهام بخش ترین پزشکمان،  روز پزشک مبارک.

///////////////////

There are no words in which we can thank you for being such a generous human and the best doctor…. You are truly a God for patients with the magical powers to treat them…. Best wishes to you on Doctor’s Day.

هیچ کلمه ای برای این که بتوانیم از شما به خاطر اینکه انسانی بخشنده و نیز بهترین پزشک هستید، تشکر کنیم وجود ندارد ...شما برای مریضان خدایی هستید که با داشتن جادویی شگفت انگیز آن ها را مداوا می کنید... با آرزوی بهترین‌ها برایتان، روز پزشک مبارک.

////////////////////

Wishing a very Happy Doctor’s Day to our dearest doctor who is always an inspiration for all the staff members…. Keep motivating us and helping us grow

روز پزشک را با آرزوی روزی پر از شادی و خوشی به عزیزترین پزشکمان که همیشه الهام بخش همه کارکنان بوده است تبریک میگوییم. به انگیزه دادن به ما ادامه دهید و به رشد و پیشرفت ما کمک کنید !!!

تبریک روز پزشک به انگلیسی به دوستان

تبریک روز پزشک به دوستان

When I have a friend like you, I am completely safe….. Not only from problems of life but also problems related to health….. To the best friend I have and to the best doctor I know, wishing you a very Happy Doctor’s Day.

وقتی دوستی مثل تو دارم نه تنها در مشکلات زندگی بلکه در مشکلات مربوط به سلامتی هم کاملاً در امنیت کامل به سر خواهم برد...به بهترین دوستی که دارم و به بهترین دکتری که می شناسم ، روز پزشک را تبریک میگم.


حتما بخوانید: متن تبریک تولد دوست صمیمی


///////////////

I feel extremely proud to be a friend with such an amazing doctor who has saved so many lives, who is dedicated towards his job and who is completely selfless…. Three cheers to you my friend…. And a very Happy Doctor’s Day.

من از اینکه با چنین پزشک معرکه ای که زندگی های بسیاری رو نجات میده و نسبت به شغل خودش متعد و کاملا فداکار است دوست هستم، بسیار احساس افتخار می کنم. هورا به تو دوست من...روز پزشک مبارک.

///////////////////

With doctors like you, I am so sure that one day we will have more and more smiling faces…. Hats off to your services and to all the philanthropy you do along with your job…. I am really blessed to have a friend like you…. Warm wishes on Doctor’s Day to you.

با پزشک هایی مثل تو، من مطمئنم كه یه روزی همه ما چهره های خندان بیشتری را خواهیم داشت ...من احترام زیادی رو واست به خاطر خدمات و همه خیرخواهی هایی که در کنار شغل خودت انجام می دهی قائلم ...من واقعاً خوشبختم که دوستی مثل تو دارم. بهترین آرزوها رو برات در روز پزشک دارم.

///////////////////

پیام های خنده دار برای تبریک روز پزشک

You may or may not be patient but because you are a doctor you will always have patients…. Wishing you a very Happy Doctor’s Day my dear…. May you are blessed with lots of patients to treat and you treat them well.

امکان داره که بیمار باشید یا حتی نباشید اما چون پزشک هستید همیشه بیمار خواهید داشت...با آرزوی بهترین ها برات، عزیز من روز پزشک مبارک.

//////////////////

For all those who are married to doctors, for them even the apple cannot do the magic…. May they find some other fruit to keep the doctors away….. Wishing you a very warm and wonderful Happy Doctor’s Day.

برای همه کسانی که با پزشک ازدواج کرده اند ، حتی برای آنها سیب هم نمی تواند جادو کند ...اون ها باید میوه های دیگری را برای دور نگه داشتن پزشک پیدا کنند ...با آرزوی یک روز بسیار عالی و شگفت انگیز برای پزشک عزیزمان روزتان مبارک.

///////////////

When will Doctor’s Day be a happy occasion for the doctors….??? The day they will have no patients or the day they will have lots of patients….. Warm wishes to you on this confusing day…. Happy Doctor’s Day to you.

کی روز پزشک برای پزشکان یک موقعیت خوشحال کننده خواهد بود ... ؟؟؟ یه روزی که بیمار نداشته باشند یا روزی که بیمار های زیادی داشته باشند و سرشان شلوغ باشد... بهترین آرزو ها رو برات توی این روز پر از سردرگمی دارم...روز پزشک و بهت تبریک میگم.

اس ام اس تبریک روز پزشک به همسر

////////////////////

پیام های تشکر برای روز پزشک

Dear Doctor, it is extremely difficult to find words to thank you for your care and treatment…. I find myself so fortunate to have been able to find a doctor like you who is the best in what he does…. Thank you for everything and Happy Doctor’s Day.

دکتر عزیز ، یافتن کلماتی برای تشکر کردن از مراقبت و درمان های خوب شما امری بسیار دشوار است ...من خودم را بسیار خوشبخت می دانم چرا که توانسته ام پزشکی همانند شما را  که در کار خود بهترین باشد پیدا کنم ...بخاطر همه چیز ازتون متشکرم و روز پزشک مبارک.

//////////////////

You fall sick because of your karmas but when God wants to bless you, he sends you the best doctor in the world to take care of you, to treat you and to make you well again… Thanks for giving me my second life…. Warm wishes to you on Happy Doctor’s Day.

شما بخاطر عملکرد تان در زندگی و کارما مریض می شوید اما وقتی خدا بخواهد شما را ببخشد، بهترین دکتر جهان را برای مراقبت ، معالجه  و بهبودیتان برای شما می فرستد ...ممنون از اینکه زندگی دومم را به من بخشیدید ...با بهترین آرزو ها برای شما در روز پزشک.

////////////////////

پیام تشکر از پزشکان در جریان کرونا (کووید)

To all the doctors who have been fighting the battle against COVID 19, we extend a warm thank you to you for being the front end warriors.”

از همه پزشكانی كه در مقابله با COVID 19 جنگیده اند و در برابر آن ایستادگی کرده اند تشكر می كنیم.

//////////////

“We know that everything is going to be fine because we have our doctors constantly fighting the battle against coronavirus. We are grateful to you. Happy Doctors Day to you.”

ما میدونیم که همه چیز خوب میشه زیرا ما پزشکانی داریم که به طور دائم در مقابل این بیماری (کرونا)  ایستادگی میکنند .ما از شما سپاسگزاریم، روز پزشک بر شما مبارک.

/////////////////////

“On the occasion of Doctors Day, we thank all the doctors out there who did not give up on their duties in the challenging times of COVID 19. Happy Doctors Day to you.”

به مناسبت روز پزشک ، ما از تمام پزشكانی كه در زمان وجود چالش های COVID 19 وظایف خود را رها نکرده اند ، سپاسگزاریم. روز پزشك بر شما مبارک است.

/////////////////

تبریک روز پزشک به دندان پزشکان

“Wishing you a very Happy Doctor’s Day….. I wish you gift many more patients a beautiful smile as you are certainly the best dentist I know.”

با آرزوی بهترین روز برای شما، روز پزشک مبارک...آرزو می کنم که به بسیاری دیگر از بیمار هایتان نیز لبخندی زیبا هدیه دهید، زیرا شما مطمئنا بهترین دندانپزشکی هستید که من می شناسم. 

تبریک روز پزشک به دندان پزشکان

///////////////////

تبریک روز پزشک به شوهر

“Warm wishes on Doctor’s Day to my loving husband who makes an amazing doctor…. I wish you more and more success in life.”

بهترین آرزو ها در روز پزشک برای شوهر مهربان و دوست داشتنی ام که یک دکتر شگفت انگیزه است ...برات آرزوی موفقیت روز افزون و بیشتری رو دارم.

تبریک روز پزشک به برادرتان

“On the occasion of Doctor’s Day, I wish that my brother is able to carry out all his duties and responsibilities towards his patients with best of his capabilities.”

به مناسبت روز پزشک ، آرزو می کنم که برادرم بتونه تمام وظایف و مسئولیت های خودش را در قبال بیماران خود با بهترین توانایی و تمام تلاشش انجام بده.


حتما بخوانید: متن تبریک تولد برادر خاص و زیبا


//////////////

تبریک روز پزشک به همسرتان (زن)

“A very Happy Doctor’s Day to my wife who is not just a great human, wife and mother but also an impressive doctor who has dedicated her life to her patients.”

آرزوی یک روز پزشک بسیار عالی را برای همسرم که نه تنها یک انسان ، همسر و مادری ایده ال بلکه یک دکتر فوق العاده که زندگی خود را وقف بیماران خود کرده است میکنم.

//////////////

تبریک روز پزشک به خواهرتان

“To my dearest sister who is serving the world with her services with utmost dedication, I wish a very Happy Doctor’s Day.”

برای عزیزترین خواهرم که با بیشترین فداکاری در حال خدمت به جهان است ، روز پزشک رو بهت تبریک میگم. 

//////////////

تبریک روز پزشک به دوست دخترتان

“Warm wishes on Doctor’s Day to my love who has filled my heart with her love and filled many more lives with hope and health with her treatment.”

عشقم بهترین آرزو رو برات در روز پزشک دارم تو کسی هستی که قلب من رو با عشق خودت پر کردی و زندگی های بیماران بسیار زیادی را با درمان هایت پر از امید و سلامتی کرده ای.

//////////////

سخن آخر

پیام های تبریک روز پزشک و نقل قول های روز پزشک سهم فوق العاده ای در بزرگداشت این روز دارد. این جملات دوست داشتنی روز پزشک را ارسال کنید و پیام روز پزشک را در وضعیت های شبکه های اجتماعی (استوری) واتس اپ و فیس بوک با پزشکان اطرافتان به اشتراک بگذارید.


مطالب مرتبط:

اس ام اس و متن تبریک تولد ترکی استانبولی و آذربایجانی با ترجمه فارسی

متن تبریک تولد پدر زیبا و خاص + عکس نوشته باباجون تولدت مبارکاز
10
رای