تعبیر خواب آسمان صاف، ابری و پر ستاره شب امام صادق و معبران

تعبیر خواب آسمان صاف، ابری و پر ستاره شب امام صادق و معبران تعبیر خواب آسمان چیست؛ تفسیر دیدن آسمان در خواب، معنی تعبیر خواب آسمان پر ستاره و کهکشان؛ آسمان آبی و صاف، سیاه؛ زیبا و رنگارنگ امام صادق، بن سیرین، حضرت یوسف، کرمانی و مطیعی در سلام دنیا بخوانید.

همانطور که در قرآن هم آمده خداوند متعال در طی شش روز و به تدریج آسمان را خلق کرد و به کرات در آن از آسمان به عنوان عالم ملکوت و یا عالم معنا یاد شده است. به همین دلیل دیدن آسمان در خواب می تواند نشان دهنده الطاف خداوندی باشد که در زندگی شخص خواب ببینده نمایان شده است. در ادامه این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا درباره تعبیر خواب آسمان ؛ معنی و تفسیر خواب آسمان پر ستاره و کهکشان؛ آسمان آبی و صاف، سیاه؛ زیبا و رنگارنگ امام صادق، بن سیرین، حضرت یوسف، کرمانی و مطیعی را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.

تعبیر خواب آسمان

دیدن آسمان در خواب به گونه های متفاوتی تعبیر می شود، در ادامه برخی موارد تعبیر خواب آسمان را ارائه کرده ایم.

 • دیدن آسمان صاف و آبی در خواب نشان می دهد که زندگی شخص کاملا عاری از استرس و پر از آرامش است و در زندگی شغلی و شخصی تعادل برقرار است.
 • اما اگر در خواب آسمان را طوفانی و بارانی دید این نشانه بیقراری و وجود مشکلات و موانع در زندگی است. این خواب دلالت بر نا امیدی و ناراحتی و غم و اندوه است.

حتما بخوانید: تعبیر خواب آب زلال


 • شنیدن صدای مهیب و ترسناکی از آسمان در خواب دلالت بر این دارد که شخص  به زودی خبر بدی را می شنود.
 • اگر در خواب مشاهده کردید که از میان پنجره به آسمان خیره شده بودید این خواب نشان از این است که رویاهای زیادی در سر دارید.
 • دیدن آسمانی  که در آن پروانه ها در حال چرخیدن هستند نشانه از سفر زودهنگام است.
 • دیدن ابرهای شناور در آسمان تعبیرش داشتن ایده هایی برای زندگی است. اگرچه این ایده ها، نوپا و کو چک هستند اما خیلی زود به اهداف بزرگتری تبدیل خواهد شد.
 • دیدن آسمان و خورشید در خواب تعبیرش دست یابی به آرزوها و توانایی برای تصمیم گیری صحیح است.
 • دیدن آسمان هنگام غروب در خواب تعبیرش آزمون الهی و مصیبت و ناراحتی و چالش های زندگی، شک و عدم امنیت است.

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان از نظر امام صادق

 • دیدن آسمان سبز رنگ، نشان دهنده وجود خیر و صلاح و ایمنی در آن دیار است.
 • دیدن آسمان سفید رنگ، نشان دهنده، رنج و بیماری در آن موضع است.
 • دیدن آسمان سرخ رنگ،نشان دهنده وجود جنگ و خون ریزی در آن دیار است.
 • دیدن آسمان سیاه رنگ، نشان دهنده وجود بلا و فتنه عظیم در آن دیار است.
 • دیدن آسمان روشن تر از آن مقدار که هست، نشان دهنده روشنایی در دین توسط حق تعالی است.
 • دیدن آسمان گشاده شده ،نشان دهنده این است که در خیر و روزی بر او بار می شود و عالم و حکیم می گردد و به مردم روزی زیادی می رساند.
 • دیدن آسمان با علامت های سرخ، نشان دهنده پیروزی پارسان آن موضع است.
 • دیدن پرستیدن آسمان در خواب، نشان دهنده این است که شخص خواب بیننده بی دین و گمراه می شود.

حتما بخوانید: تعبیر خواب آب دریا صاف و مواج


تعبیر خواب آسمان از نظر حضرت یوسف

تعبیر خواب آسمان از نظر حضرت یوسف یافت نشد.

تعبیر خواب آسمان از نظر ابن سیرین

 • اگر شخص در عالم رویا دید که در میان آسمان است، دلالت بر سفری زودهنگام است که شخص از منفعت و خیر زیادی بهره مند می شود. علاوه بر این تکیه زدن به منصب و جایگاه رفیعی است که به واسطه آن به شهرت و منزلت زیادی می رسد.
 • اگر شخص در عالم رویا دید که در میان آسمان پرواز و سیر می کند،دلالت بر رفتن به راه دور است که به واسطه این سفر کسب و کارش پر رونق می شود و سود مالی خوبی نصیب او می شود.
 • اگر شخص در عالم رویا دید که به آسمان رفته اما دلش نمی خواهد که به زمین بازگردد، دلالت بر رسیدن به سعادت و عزت و دستیابی به موقعیتی است که همیشه آرزوی آن را داشتید.
 • اگر شخص در عالم رویا دید که یک دفعه بصورت مستقیم از زمین به آسمان پرواز کرد، دلالت بر بروز شرایط ناخوشایندی است که نگرانی برای شخص در پی دارد.
 • اگر شخص در عالم رویا دید که از آسمان صدایی او را صدا می زند، تعبیرش مژده برکت و خوشی برای شخص و عطا کردن سلامتی کامل است.

تعبیر خواب آسمان از نظر این سیرین

تعبیر خواب آسمان از نظر ابراهیم کرمانی

 • دیدن داشتن خانه ای در آسمان نشان دهنده پایان عمر و رسیدن فرشته مرگ است.
 • دیدن باریدن عسل از آسمان، نشان دهنده رسیدن منفعت فراوان به همه مردم آن سرزمین است.
 • دیدن باریدن گرد و غبار از آسمان، اگر ناچیز و کم باشد دلالت بر نیکویی و خیر می باشد.اما اگر زیاد باشد برای دور کردن نحسی صدقه بدهید.
 • دیدن باریدن تکه های سنگ و یا حشرات گزنده ای مانند عقرب از آسمان،تعبیرش غضب الهی است و رخ دادن آسیب و بلایای طبیعی برای مردم آن سرزمین است.
 • دیدن آویخته شدن از آسمان، تعبیرش داشتن پروژه های است که برای عملی شدن آن تلاش می کنید، علاوه بر این پیشرفت و رونق در شغل و حرفه است.

حتما بخوانید: تعبیر خواب آبادانی


تعبیر خواب آسمان از نظر جابر مغربی

 • اگر شخص خواب بیننده در عالم رویا دید که دروازه های آسمان در مقابلش باز شده، تعبیرش این است طلبی که با راز و نیاز از خدا خواسته اید مستجاب می شود و خیلی زود آرزویش برآورده می شود. علاوه بر این می تواند نشان دهنده بارش باران زیاد باشد که با خود برکت و فراوانی آب بهمراه دارد.
 • اگر شخص خواب بیننده در عالم رویا دید که هفت آسمان می لرزد، تعبیرش بروز شرایط بسیار سخت و ناخوشایند است که غم را در پی دارد.

تعبیر خواب آسمان از نظر منوچهر مطیعی

 • اگر در خواب آسمان را به صورت شفاف و صاف دید، این خواب تعبیرش مثبت است و نشان دهنده اتفاقات خوب است.
 • اگر در خواب دید که به سمت آسمان حرکت کرده و تا منتها الیه و بطور نامعلوم در حال رفتن است،تعبیرش به پایان رسیدن عمر است.
 • اگر در خواب دید که به سمت آسمان رفت اما به دلیل بسته بودن در نتوانست وارد آن شود، تعبیرش داشتن کارهایی است که برای دستیابی به نتیجه تلاش می کنید اما به دلیل خصومت و بدخواهی شخصی این کار با موانع و مشکلاتی مواجه می شود.
 • اگر در خواب دیدیک دفعه از آسمان به سمت زمین افتاد اما صدمه ای ندید، تعبیرش بیماری و کسالت است، اما نگران نباشید چون این بیماری قابل درمان بوده و خیلی زود شفا حاصل می شود.

تعبیر خواب آسمان از نظر منوچهر مطیعی

تعبیر خواب آسمان از نظر لوک اویتنهاو

 • دیدن آسمان بسیار درخشنده و تابناک، به معنای شادمانی و نیک بختی در زندگی است
 • دیدن آسمان ابری، نشان دهنده مشکلات و مسائلی است که موجب غم و نگرانی می شود.

تعبیر خواب آسمان پر ستاره و کهکشان

اگر در خواب آسمان پر ستاره و کهکشان دید؛ تعبیرش داشتن رویایی است که برای رسیدن به آن تلاش کردید اما کم کم در زندگی تان آشکار شده و شادکامی و مسرت را بهمراه دارد. این اتفاق مسیر جدیدی را برای شما باز می کند در پی آن به خوشبختی و سعادت می رسید.


حتما بخوانید: تعبیر خواب آب بینی


تعبیر خواب آسمان آبی و صاف

اگر در خواب آسمان کاملاً صاف و آبی ببیند، دلالت بر آسودگی خیال،طی شدن اوقاتی بدون اضطراب، میانه رو بودن در زندگی و کار است.اگر در خواب دید که آسمان آبی بود تعبیرش می تواند وجود صفات خوبی مانند محبت عمیق، صداقت در رفتار و بخشندگی در مال در شخص باشد.علاوه بر این ممکن است خیلی زود به فردی خوش چهره و جذاب مواجه شوید که اسباب آشنایی را فراهم می کند.

تعبیر خواب آسمان سیاه

دیدن آسمان تیره و سیاه در خواب، تعبیرشخوب نیست و نشان دهنده وجود مشکلاتی است که باعث بر هم خوردن آرامش زندگی می شود.همچنین نشانه ضلالت و عدم اعتقاد به پروردگار بزرگ است.

تعبیر خواب آسمان سیاه

تعبیر خواب آسمان زیبا

اگر در خواب آسمان زیبا ببینید ممکن است نشانه شادی، خوشحالی و رضایت باشد. تعبیر خواب آسمان زیبا وجود لحظات خوب و خوشایند به همراه حس سعادتمندی است.

تعبیر خواب آسمان شب

دیدن آسمان شب در عالم رویا تعبیرش رسیدن به همه آرزوهایی است که در سر داشته اید و رسیدن به انها باعث خوشحالی و موفقیت شما در زندگی می شود.


حتما بخوانید: تعبیر خواب آبدستان


تعبیر خواب آسمان رنگارنگ

تعبیر خواب آسمان رنگارنگ نشان دهنده عدم ثباتی و تغییرات در زندگی فرد است. آسمان رنگارنگ نماد تغییرات روزمره است که در زندگی فرد نمایان می شود. دیدن آسمان رنگارنگ اشاره به رویاها و هدف‌های زندگی دارد.

تعبیر خواب آسمان رنگارنگ

تعبیر خواب آسمان ابری

همانطور که در قسمت بالا هم گفته شد تعبیر خواب آسمان ابری غم و غصه است.این خواب به معنای ضعیف و بی ثبات بودن شخص خواب بیننده هم می باشد.


حتما بخوانید: تعبیر خواب آبستنی


تعبیر خواب آسمان برای دختر مجرد

 • اگر دختر مجردی خواب آسمان به رنگ قرمز را ببیند، این دلالت بر ترس او از آینده است.
 • اگر یک دختر مجرد در خواب آسمان پر از ستاره را دید، این رؤیا تعبیرش بر حقانیت این دختر است
 • اگر دختر مجرد در خواب آسمان را ببیند، تعبیرش این است که این دختر از صفات خوب و شخصیت قوی برخوردار است.

سخن پایانی:

همانطور که در قسمت بالا هم مشاهده کردید آسمان در خواب تعابیر مختلفی دارد، ما سعی کردیم علاوه بر ارائه نظر معبران مختلف، تعبیر دیدن آسمان با رنگ ها و وضعیت های گوناگون را هم در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا به راحتی خواب خود را تعبیر کنید.


مطالب مرتبط:

تعبیر خواب آبکامه

تعبیر خواب آبگینه

تعبیر خواب آبله

تعبیر خواب آب میوهاز
1
رای