معنی کارت پرنده در فال لنورماند؛ تفسیر و ترکیبات کارت birds

معنی کارت پرنده در فال لنورماند؛ تفسیر و ترکیبات کارت birds معنی کارت پرنده در فال لنورماند چیست؛ معنی و تفسیر ترکیبات کارت پرنده با دیگر کارت ها در فال لنورماند؛ معانی و مفاهیم کارت birds و اشکال ارتباطی با کارتهای دیگر lenormand در سلام دنیا بخوانید.

بسته به موقعیت، کارت پرنده ممکن است یک اسم (شخص، مکان یا چیز) یا معنای توصیفی (مانند صفت) داشته باشد. هر دو نمونه ارائه شده است. کارت ها همچنین می توانند بسیار تحت اللفظی باشند، بنابراین معانی تحت اللفظی، در صورت امکان، نیز ارائه می شود. در این مطلب از سلام دنیا ما درباره معنی کارت پرنده در فال لنورماند، تفسیر و ترکیبات کارت پرنده و همچنین نمونه ترکیبات کارت پرنده (birds) صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

معنی و ترکیبات کارت پرنده در فال لنورماند

1. معنی کارت پرنده در فال لنورماند

پرنده

 • معانی کوتاه و سریع: پچ پچ، شایعات، مضطرب، نگران کننده
 • کیفیت: خنثی
 • زمان: دوازده روز، هفته، دوازدهم ماه، یک سال، دسامبر. کوتاه
 • جزئیات: کارت پرنده با نام جغد نیز شناخته می شود. همه چیز در مورد پچ پچ، وزوز، بحث یا شایعات است. این می تواند از طریق تبدیل شفاهی یا ارسال توییت باشد. کارت می تواند بیانگر نگرانی یا اضطراب باشد. معمولاً دو پرنده یا جغد روی کارت وجود دارد و بنابراین کارت می تواند به معنای دو نیز باشد.

نمونه ترکیبات کارت پرنده:

2. معنی کارت پرنده + سوارکار در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت سوارکار در فال لنورماند


پرنده + سوارکار

 • یک پرتاب جدید همین نزدیکی است
 • حس عذاب در همین حوالی است
 • آن سفر کوتاه اتفاق خواهد افتاد

معنی کارت پرنده + سوارکار در فال لنورماند

3. معنی کارت پرنده + شبدر در فال لنورماند

پرنده + شبدر

 • شما شغل خود را با شایعات درباره رئیس خود به خطر می اندازید
 • کمی استرس به شما انگیزه می دهد
 • آن زوج در عشق خوش شانس هستند

معنی کارت پرنده + شبدر در فال لنورماند

4. معنی کارت پرنده + کشتی در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت پرنده در فال لنورماند


پرنده + کشتی

 • گمانه زنی های بین المللی در اخبار
 • در مورد تعطیلات آینده خود احساس نگرانی می کنید

معنی کارت پرنده + کشتی در فال لنورماند

5. معنی کارت پرنده + خانه در فال لنورماند

پرنده +  خانه

 • خانواده ای پر از عصبانیت
 • آن زوج هرگز خانه خود را ترک نمی کنند
 • سر و صدا در بازار املاک و مستغلات

 معنی کارت پرنده + خانه در فال لنورماند

6. معنی کارت پرنده + درخت در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت درخت در فال لنورماند


پرنده + درخت

 • او هرگز از غیبت کردن دست نمی کشد
 • آن دو تا ابد با هم خواهند بود

معنی کارت پرنده + درخت در فال لنورماند

7. معنی کارت پرنده + ابر در فال لنورماند

پرنده +  ابر

 • اضطرابی که منجر به افسردگی کامل می شود
 • غرغر
 • گیج شدن در مورد رابطه

معنی کارت پرنده + ابر در فال لنورماند

8. معنی کارت پرنده + مار در فال لنورماند

پرنده + مار

 • شما نمی توانید به هیچ یک از آنها اعتماد کنید

حتما بخوانید: معنی کارت مار در فال لنورماند


 • اضطراب شما پیچیده است. شما نمی توانید آن را فقط به یک چیز نسبت دهید
 • بحث در مورد مشکل لوله کشی شما

معنی کارت پرنده + مار در فال لنورماند

9. معنی کارت پرنده + تابوت در فال لنورماند

پرنده + تابوت

 • پرندگان در قفس
 • شایعات در مورد شما به همان سرعتی که شروع شد متوقف شد
 • یک رابطه بن بست

معنی کارت پرنده + تابوت در فال لنورماند

10. معنی کارت پرنده + دسته گل در فال لنورماند

پرنده + دسته گل

 • هدیه

حتما بخوانید: معنی کارت دسته گل در فال لنورماند


 • هر دو دعوتید
 • شما نگران گل رز خود هستید

معنی کارت پرنده + دسته گل در فال لنورماند

11. معنی کارت پرنده + داس در فال لنورماند

پرنده + داس

 • شما این شایعه را در جوانی خنثی کردید
 • نگران یک روش جراحی
 • دوستی به سرعت پایان یافت

معنی کارت پرنده + داس در فال لنورماند

12. معنی کارت پرنده + شلاق در فال لنورماند

پرنده +  شلاق

 • چرک بی پایان

حتما بخوانید: معنی کارت شلاق در فال لنورماند


 • صحبت کردن در مورد ورزش (اما انجام ندادن آن)
 • یک جفت منتقد

معنی کارت پرنده + شلاق در فال لنورماند

13. معنی کارت پرنده + کودک در فال لنورماند

پرنده + کودک

 • پچ پچ
 • مضطرب

حتما بخوانید: معنی کارت کودک در فال لنورماند


 • دوقلوها

معنی کارت پرنده + کودک در فال لنورماند

14. معنی کارت پرنده + روباه در فال لنورماند

پرنده +  روباه

 • دروغ گفتن باعث می شود احساس ناراحتی کنید
 • شایعه پراکنی برای به هم زدن اوضاع
 • یک جفت غیرقابل اعتماد

معنی کارت پرنده + روباه در فال لنورماند

15. معنی کارت پرنده + خرس در فال لنورماند

پرنده + خرس

 • انتخاب های سرمایه گذاری نامطمئن

حتما بخوانید: معنی کارت خرس در فال لنورماند


 • دو پدر و مادر مغرور
 • در مورد رئیس جدیدتان شایعات بسازید

معنی کارت پرنده + خرس در فال لنورماند

16. معنی کارت پرنده + ستاره در فال لنورماند

پرنده +  ستاره

 • آن قرار اول سرنوشت بود
 • نگران امیدوار بودن

معنی کارت پرنده + ستاره در فال لنورماند

17. معنی کارت پرنده + لک لک در فال لنورماند

پرنده + لک لک

 • صحبت از تغییر

حتما بخوانید: معنی کارت لک لک در فال لنورماند


 • هر دوی شما در هنگام جدایی مردد هستید.
 • نگران بچه دار شدن هستید

معنی کارت پرنده + لک لک در فال لنورماند

18. معنی کارت پرنده + سگ در فال لنورماند

پرنده + سگ

 • آنها بیش از 40 سال است که با هم هستند
 • اضطراب مداوم
 • در مورد وفاداری او غیبت می کند

 معنی کارت پرنده + سگ در فال لنورماند

19. معنی کارت پرنده + برج در فال لنورماند

پرنده + برج

 • شایعه سازی

حتما بخوانید: معنی کارت برج در فال لنورماند


 • از مراجعه به بیمارستان عصبی است
 • پچ پچ 

معنی کارت پرنده + برج در فال لنورماند

20. معنی کارت پرنده + باغ در فال لنورماند

پرنده +  باغ

 • یک درونگرا
 • توییت
 • احساس غریبگی در یک گروه

معنی کارت پرنده + باغ در فال لنورماند

21. معنی کارت پرنده + کوه در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت کوه در فال لنورماند


پرنده +  کوه

 • شایعات شما در جوانی خفه شده است
 • عصبی از یک چالش پیش رو

معنی کارت پرنده + کوه در فال لنورماند

22. معنی کارت پرنده + جاده در فال لنورماند

پرنده + جاده

 • نگران انتخاب درست

معنی کارت پرنده + جاده در فال لنورماند

23. معنی کارت پرنده + موش در فال لنورماند

پرنده + موش

 • شایعاتی که کسی را در هم می شکند

حتما بخوانید: معنی کارت موش در فال لنورماند


 • نگران بودن از اینکه کسی قرار است از شما دزدی کند
 • نگران از دست دادن شما

معنی کارت پرنده + موش در فال لنورماند

24. معنی کارت پرنده + قلب در فال لنورماند

پرنده + قلب

 • مرغ عشق
 • شایعات عاشقانه

معنی کارت پرنده + قلب در فال لنورماند

25. معنی کارت پرنده + حلقه در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت حلقه در فال لنورماند


پرنده + حلقه

 • او از تعهد می ترسد
 • نگران امضای آن قرارداد

معنی کارت پرنده + حلقه در فال لنورماند

26. معنی کارت پرنده + کتاب در فال لنورماند

پرنده +  کتاب

 • به اشتراک گذاشتن اسرار
 • شما در مورد آنچه او می داند عصبی هستید

 معنی کارت پرنده + کتاب در فال لنورماند

27. معنی کارت پرنده + نامه در فال لنورماند

پرنده + نامه

 • یک دعوت نامه عروسی

حتما بخوانید: معنی کارت نامه در فال لنورماند


 • نگران آن قبض بزرگ و دریافتی
 • یک متن پر از حرف

 معنی کارت پرنده + نامه در فال لنورماند

28. معنی کارت پرنده + مرد در فال لنورماند

پرنده + مرد

 • یک پرنده شناس مرد
 • یک نگرانی مردانه
 • دو مرد

معنی کارت پرنده + مرد در فال لنورماند

29. معنی کارت پرنده + زن در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت زن در فال لنورماند


پرنده + زن

 • یک نگرانی زن
 • دو زن

معنی کارت پرنده + زن در فال لنورماند

30. معنی کارت پرنده + لیلیوم در فال لنورماند

پرنده + لیلیوم

 • یک زوج مسن تر
 • گفتگو مسالمت آمیز
 • گپ زدن در مورد فضیلت کسی

معنی کارت پرنده + لیلیوم در فال لنورماند

31. معنی کارت پرنده + خورشید در فال لنورماند

پرنده +  خورشید

 • نگران موفقیت خود است

حتما بخوانید: معنی کارت خورشید در فال لنورماند


 • شایعات آشکار
 • شادی (مانند قبل از ازدواج)

معنی کارت پرنده + خورشید در فال لنورماند

32. معنی کارت پرنده + ماه در فال لنورماند

پرنده + ماه

 • غیبت کردن در مورد آبروی کسی
 • یک زوج رمانتیک
 • توییت کردن در مورد حرفه شگفت انگیز خود

معنی کارت پرنده + ماه در فال لنورماند

33. معنی کارت پرنده + کلید در فال لنورماند

پرنده + کلید

 • اضطراب دلیل اصلی مشکل شماست

حتما بخوانید: معنی کارت کلید در فال لنورماند


 • موفقیت را دو برابر کنید

معنی کارت پرنده + کلید در فال لنورماند

34. معنی کارت پرنده + ماهی در فال لنورماند

پرنده + ماهی

 • شما نگران پول هستید
 • صحبت از دارایی هایش
 • چت زیاد

معنی کارت پرنده + ماهی در فال لنورماند

35. معنی کارت پرنده + لنگر در فال لنورماند

پرنده +  لنگر

 • یک جفت بسیار پایدار

حتما بخوانید: معنی کارت لنگر در فال لنورماند


 • او هرگز از غیبت کردن دست نمی کشد
 • مضطرب

 معنی کارت پرنده + لنگر در فال لنورماند

36. معنی کارت پرنده + صلیب در فال لنورماند

پرنده + صلیب

 • شایعات با نتیجه فاجعه بار
 • اضطراب شدید

معنی کارت پرنده + صلیب در فال لنورماند

سخن آخر

با توجه به تفسیر کارت پرنده با ترکیب دیگر کارتها حال از معانی مختلف کارتها آگاه شدید. امیدوارم که از این مطلب استفاده و لذت برده باشید.


مطالب مرتبط:

روش تفسیر و خواندن کارت های تاروت

تفسیر اشکال، حروف و اعداد در فال قهوه

معنی ساعت رند 12:12 عاشقانه و کاریاز
1
رای