معنی کارت زن در فال لنورماند؛ تفسیر و ترکیبات کارت زن Woman

معنی کارت زن در فال لنورماند؛ تفسیر و ترکیبات کارت زن Woman معنی کارت زن در فال لنورماند چیست؛ معنی و تفسیر ترکیبات کارت زن با دیگر کارت ها در فال لنورماند؛ معانی و مفاهیم کارت Woman و اشکال ارتباطی با کارتهای دیگر lenormand در سلام دنیا بخوانید.

بسته به موقعیت، کارت زن دارای چهره زن است و او در حال صحبت است. این ویژگی زنانگی، همدلی و کسانی است که خود را زن معرفی می کنند. بنابراین معنای کارت از این کلمات کلیدی استفاده می کند. در این مطلب از سلام دنیا ما درباره معنی کارت زن در فال لنورماند، تفسیر و ترکیبات کارت زن (woman) و همچنین نمونه ترکیبات کارت زن صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

معنی و ترکیبات کارت زن در فال لنورماند

1. معنی کارت زن در فال لنورماند

زن

شماره کارت 29 است و به طور سنتی نشانگر زمان مرتبط با آن ندارد. هر چند نشانه زمانی ممکن است با عدد 29 مرتبط باشد. ارتباط نجومی با کارت مربوط به زهره و ثور است که نمادی از زنانگی است. زن با سایر سیستم‌های کارتومانسی، مانند تاروت ارتباط دارد. این نشان دهنده آس بیل است که با خلاقیت معنوی مرتبط است. معمولاً این کارت یک نتیجه خنثی دارد، نه انرژی مثبت یا منفی. ترکیبات کارت نشان داده شده در زیر از چپ به راست خوانده می شود.

در بیشتر موارد کارت  زن به عنوان یک اسم خوانده می شود و کارت زوج به عنوان صفت (یا گاهی اوقات یک فعل) خوانده می شود که همان چیزی است که به کارت زن معنی می دهد. با هم بخوانید آنها یک جمله کوچک ارائه می کنند که در خواندن استفاده می شود. در این پست مثالی از نحوه خواندن ترکیب ها ارائه می دهیم. هرچه کارت‌های بیشتری اضافه کنیم، اسم‌ها، افعال و صفت‌های بیشتری در جملات خود می‌سازیم، که ترکیب‌های پیچیده‌تری از کارت‌های لنورماند ایجاد می‌کند. با این حال، اجازه دهید مسائل را پیچیده تر نکنیم. فعلاً با جفت کردن دو کارت شروع می کنیم.

نمونه ترکیبات کارت زن:

2. معنی کارت زن + سوارکار در فال لنورماند

زن + سوارکار

 • زنی که به سرعت می رسد، یا در مورد یک زن پیام می دهد

معنی کارت زن + سوارکار در فال لنورماند

3. معنی کارت زن + شبدر در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت شبدر در فال لنورماند


زن + شبدر

 • یک زن فرصت طلب، یک زن خوش شانس یا خوش بین

معنی کارت زن + شبدر در فال لنورماند

4. معنی کارت زن + کشتی در فال لنورماند

زن + کشتی

 • یک زن در حال خروج، یک زن پرخطر (به عنوان مثال زنی که ریسک می کند)

معنی کارت زن + کشتی در فال لنورماند

5. معنی کارت زن + خانه در فال لنورماند

زن + خانه

 • زن در خانه، زن فامیل (مثلاً زن خانواده)، زن سنتی

معنی کارت زن + خانه در فال لنورماند

6. معنی کارت زن + درخت در فال لنورماند

زن + درخت

 • زنانگی در حال رشد، یک زن سالم در مراقبت های بهداشتی

معنی کارت زن + درخت در فال لنورماند

7. معنی کارت زن + ابر در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت ابر در فال لنورماند


زن + ابر

 • زن رازدار

معنی کارت زن + ابر در فال لنورماند

8. معنی کارت زن + مار در فال لنورماند

زن + مار

 • آرزو کردن یک زن، یک زن فریبنده، یک زن جنسی یا سکسی

معنی کارت زن + مار در فال لنورماند

9. معنی کارت زن + تابوت در فال لنورماند

زن + تابوت

 • پایان زندگی یک زن، غمگین از یک زن یا از زنانگی

 معنی کارت زن + تابوت در فال لنورماند

10. معنی کارت زن + دسته گل در فال لنورماند

زن + دسته گل

 • دعوت از یک زن، یک زن دوستانه (مثلا یک دوست زن)

معنی کارت زن + دسته گل در فال لنورماند

11. معنی کارت زن + داس در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت داس در فال لنورماند


زن + داس

 • یک زن خطرناک، پایان دادن به رابطه با یک زن (مثلاً برای پایان دادن به تماس با یک زن)

معنی کارت زن + داس در فال لنورماند

12. معنی کارت زن + شلاق در فال لنورماند

زن + شلاق

 • مشاجره در مورد یا با یک زن، سخت کار کردن برای یا با یک زن، کار زنانه

معنی کارت زن + شلاق در فال لنورماند

13. معنی کارت زن + پرنده در فال لنورماند

زن + پرنده

 • نگران زن بودن، غیبت کردن با یک زن، نگران بودن از زن

معنی کارت زن + پرنده در فال لنورماند

14. معنی کارت زن + کودک در فال لنورماند

زن + کودک

 • یک فرزند دختر، یک زن بالقوه یا جدید، یک زن بی تجربه، یک زن بی تجربه در زنانگی

معنی کارت زن + کودک در فال لنورماند

15. معنی کارت زن + روباه در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت روباه در فال لنورماند


زن + روباه

 • یک زن خودپرست، یک زن خودخواه، محتاط بودن در مورد یک زن، یک زن مشکوک

معنی کارت زن + روباه در فال لنورماند

16. معنی کارت زن + خرس در فال لنورماند

زن + خرس

 • یک زن در محل کار، یک زن قدرتمند یا قوی، یک رهبر یا رئیس زن

معنی کارت زن + خرس در فال لنورماند

17. معنی کارت زن + ستاره در فال لنورماند

زن + ستاره

 • زن روحانی، امیدوار بودن به زن، زنی با امید

معنی کارت زن + ستاره در فال لنورماند

18. معنی کارت زن + لک لک در فال لنورماند

زن + لک لک

 • برای تغییر یا دگرگونی یک زن، یک زن در حال ورود، یک زن در حال تغییر

معنی کارت زن + لک لک در فال لنورماند

19. معنی کارت زن + سگ در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت سگ در فال لنورماند


زن + سگ

 • یک زن دوستانه (مثلاً یک دوست زن) برای حمایت یا حمایت از یک زن، برای حمایت از زنانگی

معنی کارت زن + سگ در فال لنورماند

20. معنی کارت زن + برج در فال لنورماند

زن + برج

 • یک زن معتبر، یک زن شرکتی یا رسمی، یک زن منزوی یا تنها

معنی کارت زن + برج در فال لنورماند

21. معنی کارت زن + باغ در فال لنورماند

زن + باغ

 • تیمی متشکل از یا برای زنان، یک زن عمومی (به عنوان مثال یک زن مشهور)، یک زن فرهنگی

معنی کارت زن + باغ در فال لنورماند

22. معنی کارت زن + کوه در فال لنورماند

زن + کوه

 • یک زن مانع یا چالش برانگیز، یک زن مشکل ساز

معنی کارت زن + کوه در فال لنورماند

23. معنی کارت زن + جاده در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت جاده در فال لنورماند


زن + جاده

 • انتخاب یک زن، یک زن قاطع، یک زن مردد

معنی کارت زن + جاده در فال لنورماند

24. معنی کارت زن + موش در فال لنورماند

زن + موش

 •  از دست دادن زنانگی یا یک زن، یک دزد زن، زنانگی مخرب یا مخرب، یک زن بیمار (مانند یک زن بیمار)

معنی کارت زن + موش در فال لنورماند

25. معنی کارت زن + قلب در فال لنورماند

زن + قلب

 • یک زن عاشق، یک زن نیکوکار یا بخشنده

معنی کارت زن + قلب در فال لنورماند

26. معنی کارت زن + حلقه در فال لنورماند

زن + حلقه

 • متعهد به زن، قول دادن به زن

معنی کارت زن + حلقه در فال لنورماند

27. معنی کارت زن + کتاب در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت کتاب در فال لنورماند


زن + کتاب

 • برای ثبت زنانگی، برای برقراری ارتباط در مورد یا با یک زن، یک زن تحصیل کرده، یک زن راستگو

معنی کارت زن + کتاب در فال لنورماند

28. معنی کارت زن + نامه در فال لنورماند

زن + نامه

 • یک زن ارتباطی، یک زن مستند

معنی کارت زن + نامه در فال لنورماند

29. معنی کارت زن + مرد در فال لنورماند

زن + مرد

 • یک زوج، پیوند زن و مرد

معنی کارت زن + مرد در فال لنورماند

30. معنی کارت زن + زن در فال لنورماند

زن + زن

 • یک زوج، پیوند بین دو زن

 معنی کارت زن + زن در فال لنورماند

31. معنی کارت زن + لیلیوم در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت لیلیوم در فال لنورماند


زن + لیلیوم

 • یک زن عاقل، یک زن دلپذیر (مثلا یک دوست زن)

معنی کارت زن + لیلیوم در فال لنورماند

32. معنی کارت زن + خورشید در فال لنورماند

زن + خورشید

 • یک زن موفق، یک زن شاد

معنی کارت زن + خورشید در فال لنورماند

33. معنی کارت زن + ماه در فال لنورماند

زن + ماه

 • یک زن احساسی، در حال خیال پردازی در مورد یک زن، زنی که رویاهایی دارد

معنی کارت زن + ماه در فال لنورماند

34. معنی کارت زن + کلید در فال لنورماند

زن + کلید

 • باز شدن به روی یک زن، یک زن آزاده

معنی کارت زن + کلید در فال لنورماند

35. معنی کارت زن + ماهی در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت ماهی در فال لنورماند


زن + ماهی

 • یک زن تجاری یا مالی، یک زن ثروتمند، یک زن ارزشمند

معنی کارت زن + ماهی در فال لنورماند

36. معنی کارت زن + لنگر در فال لنورماند

زن + لنگر

 • یک زن با ثبات و مطمئن، یک زن قابل اعتماد

معنی کارت زن + لنگر در فال لنورماند

37. معنی کارت زن + صلیب در فال لنورماند

زن + صلیب

 • بار زنانگی، یک زن سنگین، یک زن وظیفه شناس

معنی کارت زن + صلیب در فال لنورماند

سخن آخر

با توجه به تفسیر کارت زن با ترکیب دیگر کارتها حال از معانی مختلف کارتها آگاه شدید. امیدوارم که از این مطلب استفاده و لذت برده باشید.


مطالب مرتبط:

روش تفسیر و خواندن کارت های تاروت

تفسیر اشکال، حروف و اعداد در فال قهوه

معنی ساعت 22:29 عاشقانه و کاری

از
1
رای