معنی کارت لیلیوم در فال لنورماند؛ تفسیر و ترکیبات کارت لیلیوم

معنی کارت لیلیوم در فال لنورماند؛ تفسیر و ترکیبات کارت لیلیوم معنی کارت لیلیوم در فال لنورماند چیست؛ معنی و تفسیر ترکیبات کارت لیلیوم با دیگر کارت ها در فال لنورماند؛ معانی و مفاهیم کارت لیلیوم و اشکال ارتباطی با کارتهای دیگر lenormand در سلام دنیا بخوانید.

بسته به موقعیت، کارت لیلیوم دارای باز شدن نیلوفر آبی است. این کارت حکمت، اخلاق و لذت را مشخص می کند. بنابراین معنای کارت از این کلمات کلیدی استفاده می کند. در این مطلب از سلام دنیا ما درباره معنی کارت لیلیوم در فال لنورماند، تفسیر و ترکیبات کارت لیلیوم و همچنین نمونه ترکیبات کارت لیلیوم صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

معنی و ترکیبات کارت لیلیوم در فال لنورماند

1. معنی کارت لیلیوم در فال لنورماند

لیلیوم

کارت لیلیوم دارای باز شدن نیلوفر آبی است. این کارت حکمت، اخلاق و لذت را مشخص می کند. بنابراین معنای کارت از این کلمات کلیدی استفاده می کند. شماره کارت لیلیوم 30 است و ممکن است نشانه های زمانی کوتاه مدت مرتبط با آن شماره داشته باشد، مانند 30 روز یا 30 هفته. لیلیوم همچنین دارای نشانه های زمانی مربوط به زمان زمستان است.این نمادی از تلاش برای بهبود و کمال است. لیلیوم با سایر سیستم های کارتومانسی مانند تاروت ارتباط دارد. این با تجزیه و تحلیل و خرد همراه است.این کارت به طور کلی یک نتیجه مثبت یا انرژی مثبت دارد. ترکیبات کارت لیلیوم نشان داده شده در زیر از چپ به راست خوانده می شوند.

در بیشتر موارد به عنوان یک اسم خوانده می شود، و کارت زوج به عنوان صفت (یا گاهی اوقات یک فعل) خوانده می شود که همان چیزی است که به کارت لیلیوم معنی می دهد. آنها یک جمله کوچک ارائه می کنند که در خواندن استفاده می شود. در این پست مثالی از نحوه خواندن ترکیب ها ارائه می دهیم. هرچه کارت‌های بیشتری اضافه کنیم، اسم‌ها، افعال و صفت‌های بیشتری در جملات خود می‌سازیم، که ترکیب‌های پیچیده‌تری از کارت‌ها ایجاد می‌کند. با این حال، اجازه دهید مسائل را پیچیده تر نکنیم. فعلاً با جفت کردن دو کارت شروع می کنیم.

نمونه ترکیبات کارت لیلیوم:

2. معنی کارت لیلیوم + سوارکار در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت سوارکار در فال لنورماند


لیلیوم + سوارکار

 • خرد یا لذت
 • پیام هایی در مورد اخلاق

معنی کارت لیلیوم + سوارکار در فال لنورماند

3. معنی کارت لیلیوم + شبدر در فال لنورماند

لیلیوم + شبدر

 • خردی که خوش بینانه است
 • لذتی که فرصت طلبانه است.

معنی کارت لیلیوم + شبدر در فال لنورماند

4. معنی کارت لیلیوم + کشتی در فال لنورماند

لیلیوم + کشتی

 •  به خطر انداختن، لذت مخاطره آمیز،از بین رفتن لذت

معنی کارت لیلیوم + کشتی در فال لنورماند

5. معنی کارت لیلیوم + خانه در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت خانه در فال لنورماند


لیلیوم + خانه

 •  خرد یا لذت در خانه، اخلاق خانوادگی، اخلاق سنتی

معنی کارت لیلیوم + خانه در فال لنورماند

6. معنی کارت لیلیوم + درخت در فال لنورماند

لیلیوم + درخت

 • رشد عقل، رشد اخلاق، اخلاق یا لذت های سالم

معنی کارت لیلیوم + درخت در فال لنورماند

7. معنی کارت لیلیوم + ابر در فال لنورماند

لیلیوم + ابر

 • رازدار بودن در مورد اخلاق، درک نادرست اخلاقیات، سردرگم شدن 

 معنی کارت لیلیوم + ابر در فال لنورماند

8. معنی کارت لیلیوم + مار در فال لنورماند

لیلیوم + مار

 • میل به خرد، اخلاق فریبنده، لذت جنسی

معنی کارت لیلیوم + مار در فال لنورماند

9. معنی کارت لیلیوم + تابوت در فال لنورماند

لیلیوم + تابوت

 • پایانی برای اخلاق یا خرد، غمگین از اخلاق کسی

معنی کارت لیلیوم + تابوت در فال لنورماند

10. معنی کارت لیلیوم + دسته گل در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت دسته گل در فال لنورماند


لیلیوم + دسته گل

 • دعوت به حکمت یا اخلاق، هدیه دادن، لذت های دوستانه

معنی کارت لیلیوم + دسته گل در فال لنورماند

11. معنی کارت لیلیوم + داس در فال لنورماند

لیلیوم + داس

 • پایان ناگهانی لذت، اخلاق خطرناک، لذت تصادفی

معنی کارت لیلیوم + داس در فال لنورماند

12. معنی کارت لیلیوم + شلاق در فال لنورماند

لیلی + شلاق

 • بحث در مورد لذت یا اخلاق، سخت کوشی در حکمت یا اخلاق، اخلاق متضاد

معنی کارت لیلیوم + شلاق در فال لنورماند

13. معنی کارت لیلیوم + پرنده در فال لنورماند

لیلیوم + پرنده

 • نگرانی در مورد اخلاق، غیبت کردن در مورد لذت، نگرانی در مورد اخلاق

معنی کارت لیلیوم + پرنده در فال لنورماند

14. معنی کارت لیلیوم + کودک در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت کودک در فال لنورماند


لیلیوم + کودک

 • اخلاق بالقوه یا جدید، لذت بالقوه یا جدید، لذت کودکانه یا بی تجربگی

معنی کارت لیلیوم + کودک در فال لنورماند

15. معنی کارت لیلیوم + روباه در فال لنورماند

لیلیوم + روباه

 • مراقبت از خود از طریق اخلاق، لذت های خودخواهانه، محتاط بودن در مورد لذت

معنی کارت لیلیوم + روباه در فال لنورماند

16. معنی کارت لیلیوم + خرس در فال لنورماند

لیلیوم + خرس

 • کار در اخلاق، اخلاق یا لذت های قدرتمند یا قوی

معنی کارت لیلیوم + خرس در فال لنورماند

17. معنی کارت لیلیوم + ستاره در فال لنورماند

لیلیوم + ستاره

 • خرد معنوی، امیدوار بودن به لذت یا اخلاق

معنی کارت لیلیوم + ستاره در فال لنورماند

18. معنی کارت لیلیوم + لک لک در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت لک لک در فال لنورماند


لیلیوم + لک لک

 • تغییر یا دگرگونی اخلاق، رسیدن لذت یا حکمت، لذت دگرگون کننده

معنی کارت لیلیوم + لک لک در فال لنورماند

19. معنی کارت لیلیوم + سگ در فال لنورماند

لیلیوم + سگ

 • لذت های دوستانه، برای حمایت از خرد یا اخلاق، وفاداری به اخلاق

 معنی کارت لیلیوم + سگ در فال لنورماند

20. معنی کارت لیلیوم + برج در فال لنورماند
لیلیوم + برج

 • خرد مقتدرانه یا شرکتی، اخلاق منزوی

معنی کارت لیلیوم + برج در فال لنورماند

21. معنی کارت لیلیوم + باغ در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت باغ در فال لنورماند


لیلیوم + باغ

 • خرد گروهی، اخلاق فرهنگی یا اجتماعی، لذت های گروهی

معنی کارت لیلیوم + باغ در فال لنورماند

22. معنی کارت لیلیوم + کوه در فال لنورماند

لیلیوم + کوه

 • اخلاق بازدارنده یا چالش برانگیز، لذت های مشکل ساز

 معنی کارت لیلیوم + کوه در فال لنورماند

23. معنی کارت لیلیوم + جاده در فال لنورماند

لیلیوم + جاده

 • انتخاب اخلاق ، برای تردید در لذت

 معنی کارت لیلیوم + جاده در فال لنورماند

24. معنی کارت لیلیوم + موش در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت موش در فال لنورماند


لیلیوم + موش

 • از دست دادن اخلاق، از دست دادن لذت، اخلاق ناقص، اخلاق معیوب، مضر یا مخرب

معنی کارت لیلیوم + موش در فال لنورماند

25. معنی کارت لیلیوم + قلب در فال لنورماند

لیلیوم + قلب

 • لذت عاشقانه ، اخلاقیات بخشنده

 معنی کارت لیلیوم + قلب در فال لنورماند

26. معنی کارت لیلیوم + حلقه در فال لنورماند

لیلیوم + حلقه

 • متعهد به اخلاق ، لذت های کوتاه 

معنی کارت لیلیوم + حلقه در فال لنورماند

27. معنی کارت لیلیوم + کتاب در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت کتاب در فال لنورماند


لیلیوم + کتاب

 • لذت پنهانی، آگاه بودن یا دانستن اخلاق، خرد تحصیلی یا تربیتی

معنی کارت لیلیوم + کتاب در فال لنورماند

28. معنی کارت لیلیوم + نامه در فال لنورماند

لیلیوم + نامه

 • دانستن یا مستندسازی اخلاقیات، برقراری ارتباط در مورد لذت، بایگانی کردن

معنی کارت لیلیوم + نامه در فال لنورماند

29. معنی کارت لیلیوم + مرد در فال لنورماند

لیلیوم + مرد

 • حکمت از یک مرد، لذت شامل یک مرد، لذت های مردانه

معنی کارت لیلیوم + مرد در فال لنورماند

30. معنی کارت لیلیوم + زن در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت زن در فال لنورماند


لیلیوم + زن

 • حکمت از یک زن، لذت شامل زن، لذت های زنانه

معنی کارت لیلیوم + زن در فال لنورماند

31. معنی کارت لیلیوم + خورشید در فال لنورماند

لیلیوم + خورشید

 • لذت های موفق یا مثبت، اخلاق مثبت

معنی کارت لیلیوم + خورشید در فال لنورماند

32. معنی کارت لیلیوم + ماه در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت ماه در فال لنورماند


لیلیوم + ماه

 • اخلاق عاطفی، خیال پردازی در مورد لذت

معنی کارت لیلیوم + ماه در فال لنورماند

33. معنی کارت لیلیوم + کلید در فال لنورماند

لیلیوم + کلید

 • رهایی خرد، رهایی از لذت ها

معنی کارت لیلیوم + کلید در فال لنورماند

34. معنی کارت لیلیوم + ماهی در فال لنورماند

لیلیوم + ماهی

 • اخلاق یا اخلاق تجاری یا مالی، خرد ارزشمند، لذت مالی

معنی کارت لیلیوم + ماهی در فال لنورماند

35. معنی کارت لیلیوم + لنگر در فال لنورماند

لیلیوم + لنگر

 • تثبیت اخلاق، لذت قابل اعتماد، برای تضمین خرد یا اخلاق

معنی کارت لیلیوم + لنگر در فال لنورماند

36. معنی کارت لیلیوم + صلیب در فال لنورماند


حتما بخوانید: معنی کارت صلیب در فال لنورماند


لیلیوم + صلیب

 • لذت سنگین،بار مسئولیت

معنی کارت لیلیوم + صلیب در فال لنورماند

سخن آخر

با توجه به تفسیر کارت لیلیوم با ترکیب دیگر کارتها حال از معانی مختلف کارتها آگاه شدید. امیدوارم که از این مطلب استفاده و لذت برده باشید.


مطالب مرتبط:

فال روز تولد و خصوصیات متولدین 30 هر ماه

روش تفسیر و خواندن کارت های تاروت

تفسیر اشکال، حروف و اعداد در فال قهوهاز
1
رای