آیا تولید شیر در مادرانی که سینه کوچک تری دارند کمتر است؟

آیا تولید شیر در مادرانی که سینه کوچک تری دارند کمتر است؟ اگر شما به تازگی مادر شده اید و نگران این موضوع هستید که آیا شیر کافی تولید می کنید، کاملا طبیعی است. در اکثر موارد مشکل مقدار شیر شما نیست، بلکه مشکل این است که نوزاد شما چقدر توانایی خوردن آن را دارد.

نه درست نیست. سایز سینه شما بر مقدار شیری که تولید می کند هیچ تاثیری ندارد. سایز سینه های شما به مقدار بافت چربی آن بستگی دارد. اما بافت چربی بر مقدار شیری که سینه شما تولید می کند اثری نمی گذارد.

برای تولید و ذخیره سازی شیر، سینه به بافت های غده ای نیاز دارد. از زمانی که باردار هستید این غده ها ایجاد می شوند. اکثریت قریب به اتفاق خانوم ها به اندازه کافی بافت غده ای برای شیر دادن به نوزادان خود دارند. زمانی که نوزاد نوک پستان را مک می زند، هورمون پرولاکتین غده های شیری در سینه شما برای تولید شیر را تحریک می کنند. همانطور که نوزاد به شیر خوردن ادامه می دهد، بدن شما پرولاکتین بیشتری آزاد می کند. این دستور را به سینه ها می دهد که شیر کافی جهت تغذیه دفعه بعد نوزاد شما تولید کنند.

بررسی رابطه اندازه سینه ها با میزان شیر تولیدی

هر چقدر نوزاد بیشتر شیر بخورد، سینه های شما شیر بیشتری تولید خواهند کرد

هر چقدر نوزاد بیشتر شیر بخورد، سینه های شما شیر بیشتری تولید خواهند کرد

بنابراین او هرگز گرسنه نخواهد ماند. اگر شما به تازگی مادر شده اید و نگران این موضوع هستید که آیا شیر کافی تولید می کنید، کاملا طبیعی است. در اکثر موارد مشکل مقدار شیر شما نیست، بلکه مشکل این است که نوزاد شما چقدر توانایی خوردن آن را دارد. اگر نوزاد به خوبی به سینه نمی چسبد، با ماما یا پرستاری که از شما مراقبت می کند صحبت کنید. می توانید از آنها بخواهید برای کمک بیشتر شما را به یک مشاور شیردهی خبره معرفی کنند. و می توانید به راهنمایی های تصویری ما نگاهی بیاندازید تا ببینید آیا کودک در موقع شیر خوردن به درستی به سینه چفت شده است.

رابطه سایز سینه ها با میزان شیر تولیدی چیست؟

هرچند وقت یکبار سینه ها را سمت نوزاد ببرید تا با مالیدن و مکیدن لب هایش به شما نشان دهد که گرسنه است. به این عمل تغذیه واکنشی گفته می شود. به عنوان یک نوزاد، فرزند شما فقط مقدار کمی شیر خواهد خورد؛ چون معده او خیلی کوچک است. در روزها و هفته های اول نوزاد شما کمی شیر خواهد خورد و اغلب میزان شیر شما را تامین خواهد کرد. این بدان معنی است که نوزاد به خالی کردن شیر شما نیاز نخواهد داشت. زمانی که سیر شد، دست از شیر خوردن بر می دارد. شما می توانید برای دفعه بعدی شیر را دوشیده و ذخیره یا فریز کنید. این کار ذخیره شیر شما را سریع تر پر می کند. این کار بویژه برای زمانی که به دوقلوها شیر می دهید می تواند مفید باشد.