عکس نوشته های زیبای عاشقانه انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

عکس نوشته های زیبای عاشقانه انگلیسی به همراه ترجمه فارسی برای چشیدن مزه شیرین عشق آن را باید بیان کرد، زدن حرف های عاشقانه در یک رابطه به آن عمق می دهد و باعث دلگرمی طرفین رابطه می شود.

عشق در واقع نیروی طبیعت است. هر قدر که تلاش کنیم نمی توانیم در برابر این نیرو مقاومت کنیم. همانطور که هیچ قدرتی در برابر گردش ماه به دور زمین نداریم، در برابر نیروی عشق نیز قدرتی از خود نداریم. ما در برابر عظمت عشق مانند یک نقطه هستیم. ما تنها می توانیم عشق را بیان کنیم و این کار ساده ایی نیست، گاهی استفاده از عکس نوشته های عاشقانه می تواند این کار برای ما ساده تر کند. جملات عاشقانه همراه با تصاویر رومانتیک برای پروفایل به راحتی می تواند حس خوب ما را به طرف مقابل منتقل کند.

در برابر عشق تنها دو گزینه پیش رو داریم. یا تسلیم عشق شویم یا نه؛ اما در آخر عشق همیشه مثل صاعقه می ماند. غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انکار. در آخر خود را عاشق فردی می بینید که شاید در ابتدا حتی علاقه ای هم به او نداشتید. عشق هنگام ورود به شرایط و مقررات توجهی ندارد مثل خورشید، عشق بدون توجه به ترس ها و تمایلات ما خواهد تابید.

وقتی کنارت هستم، خوشحالترینم.

I am happiest when I’m right next to you.

جملات عاشقانه ناب

شب من به خاطر تو سپیده آفتاب شده است. 

My night has become a sunny dawn because of you.

جملات عاشقانه برای عشقم

بهترین چیزی برای نگه داشتن در زندگی، همدیگر است.

The best thing to hold onto in life is each other.

جملات عاشقانه غمگین

ممکن است دستهایم را برای لحظه کوتاهی در دست هایت نگه داری، اما قلبم را برای همیشه نگه داشته ای.

You may hold my hand for a while, but you hold my heart forever.

خاص ترین جملات عاشقانه

می دانم که عاشقت هستم برای اینکه در نهایت زندگی واقعیم بهتر از  از رویاهام شده.

I know I am in love with you because my reality is finally better than my dreams.

جملات عاشقانه کوتاه و عاشقانه

من به تو نیاز دارم همانطور که قلب نیاز به ضربان دارد.

I need you like a heart needs a beat.

جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص

عشق تو همه آن چیزی است که لازم دارم تا حس کنم کامل شده ام.

Your love is all I need to feel complete.

جملات عاشقانه برای عشقم

من عاشق تو هستم تا وقتی ستاره ها خاموش شوند و موج ها از حرکت بایستند.

I will love you until the stars go out, and the tides no longer turn.

جملات عاشقانه برای همسر

بیا در قلب من زندگی کن بدون اینکه هیچ اجاره ای بدهی.

Come live in my heart and pay no rent.

جملات عاشقانه جدید

هر بار که می بینمت، حس می کنم دوباره عاشقت شدم.

Every time I see you, I fall in love all over again.

خاص ترین جملات عاشقانه

تو ترانه من هستی. تو ترانه من از عشق هستی.

You are my song. You are my song of love.

جملات عاشقانه کوتاه و عاشقانه

اگر می دانم عشق چیست، بخاطر توست.

If I know what love is, it is because of you.

عکس نوشته عاشقانه غمگین

رابطه ما حتمی بود. چیزی در ستاره ها نوشته شده بود که به سرنوشت ما کشیده شد.

Our Relationship is meant to be. Something that was written in the stars and drawn into our destiny.

عکس نوشته عاشقانه زیبا

اولین بار که مرا لمس کردی، فهمیدم که بدنیا آمده ام تا مال تو باشم.

The first time you touched me, I knew I was born to be yours.

عکس نوشته عاشقانه لاکچری

اجازه بده سکه را بالا بیندازم و ببینم چه می شود. شیر، من مال تو هستم. خط، تو مال من هستی. پس هیچ کدام نمی بازیم.

Let us Flip the coin and see. Head, I am yours. Tail, you are mine. So, we won’t lose.

عکس نوشته عاشقانه خاص

من فقط دوبار خواستم مال تو باشم. الان و تا ابد.

There are only two times that I want to be with you. Now and Forever.

عکس نوشته عاشقانه شاد

جایی که عشق هست، زندگی است.

Where there is Love, There is Life.

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

تنها یک شادی در زندگی وجود دارد، عاشق باشی و عاشقت باشد.

There is only happiness in life, to love and to be loved.

عکس عاشقانه متن دار

بدون عشق او من نمی توانم هیچ کاری انجام بدهیم، با عشق او، کاری وجود ندارد که نتوانم انجام بدهم.

Without his love I can do nothing, with his love, there is nothing I cannot do.

عکس پروفایل عاشقانه دونفره

هیچ کس نمی تواند مرا آنطور که تو می توانی، بی خیال و سبکبار کند.

Nobody has the ability to make me as weightless and carefree as you can.

پروفایل عاشقانه لاکچری

عاشق تو بودن هرگز یک انتخاب نبود. یک ضرورت بود.

Loving you never was an option. It was a necessity.

حرف های عاشقانه به دوست دختر

درست همان لحظه ای که فکر می کنم غیر ممکن است بیش از اینها دوستت داشته باشم، به من ثابت می کنی که اشتباه کرده ام.

Just when I think that it is impossible to love you any more, you prove me wrong.

حرف های عاشقانه کوتاه

 وقتی اسم مرا صدا می کنی، قلبم برای یک لحظه از حرکت می ایستد.

It is true that my heart always skips a beat when you take my name.

حرف های عاشقانه برای همسر

من تمام زندگی ام تو را دوست داشته ام، فقط کمی طول کشید تا پیدایت کنم.

I have loved you all my life; it has just taken me this long to find you.

حرف های عاشقانه برای عشقم

وقتی به چشمانت نگاه می کنم، می دانم آینه ای برای دیدن روحم پیدا کرده ام.

When I look into your eyes, I know I have found the mirror of my soul.

حرف عاشقانه انگلیسی به دوست دخترم

زمانی می توان گفت عشق وجود دارد که شادی طرف مقابل مهم تر از شادی خودتان باشد.

Love is when the other person’s happiness is more important than your own.

حرف عاشقانه انگلیسی به همسرم

تو نمی دانی چقدر سخت که لحظه ای فکر کردن به تو را متوقف کنم.

You have no idea how hard it is to force myself to stop thinking about you sometimes.

حرف های عاشقانه کوتاه به عشقم

نمی توانی جاذبه زمین را برای عاشق شدنت مقصر بدانی.

You can’t blame gravity for falling in love.

حرف عاشقانه زیبا به دوست دختر

اگر صد سال عمر کنی، من می خواهم صد سال منهای یک روز عمر کنم، برای اینکه هرگز مجبور نباشم که بدون تو زندگی کنم.

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day, so I never have to live without you.

حرف رومانتیک به دوست دخترم

بهترین احساس زمانی است که به او نگاه می کنید و می بینید به شما خیره شده است.

The best feeling is when you look at him…and he is already staring.

حرف های رومانتیک به همسرم

ممکن است برای دنیا یک نفر باشی، اما برای من یک دنیا هستی.

To the world, you may be one person, but to one person you are the world.

عکس پروفایل دخترونه غمگین

وقتی عاشق تو هستم، ارزشش را دارد که هر روز صبح برای شنیدن جمله "دوستت دارم" از خواب بیدار شوم، منظورم این است که من عاشق تو خواهم بود و حتی در بدترین زمان ها کنار تو می مانم.

“I love you” means that I will love you and stand by you even through the worst of times.

عکس عاشقانه دونفره بدون

عشق هرگز به مرگ طبیعی نمی میرد. با بی بصرتی، اشتباهات و خیانت ها می میرد.

Love never dies a natural death. It dies of blindness and errors and betrayals.

جملات انگلیسی عاشقانه

عشق معلم بهتری نسبت به وظیفه شناسی است.

Love is a better teacher than duty.

حرف های قشنگ عاشقانه

من حس کردم انسان بی عیبی هستی و عاشقت شدم. بعد از آن دیدم که شخص بی عیبی نبودی و بیشتر عاشقت شدم.

I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more.

عکس عاشقانه لاکچری

عشق وجود یک روح در دو بدن است.

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.

حرف های رومانتیک کوتاه

عشق با چشم نمی بیند، با ذهن می بیند و به همین دلیل است که تصویر خدای عشق را نابینا می کشند.

Love looks not with the eyes, but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind.

حرف های رومانتیم و احساسی

گاهی اوقات زمانی که با تو هستم دیگر خودم را نمی بینم. من فقط می خواهم تو را ببینم.

Sometimes I can’t see myself when I’m with you. I can only just see you.

حرف های عاشقانه و احساسی

قلب مرا قبول کن و من در آن قصری از عشق می سازم.

Accept my heart and I’ll build you a castle with love as its foundation.

عکس نوشته های احساسی

فرقی نمی کند برای بدست آوردن محبوبتان چقدر مبارزه می کنید، اگر واقعاً کسی را دوست داشته باشید این نباید هرگز برایتان مهم باشد.

No matter how many fights you may get into, if you truly love someone it should never matter in the end.

عکس عاشقانه دست

ممکن است همیشه همراهت نباشم، اما می خواهم بدانی که تو هرگز بیرون از قلب من نیستی. دوستت دارم!

I may not be with you at all times, but I want you to know that you are never out of my heart. I love you!

دانلود عکس عاشقانه

وقتی با تو هستم، خودم را خیلی زیاد می بینم.

I’m much more me when I’m with you.

عکس خاص و عاشقانه

عمیقاً دوست داشته شدن به شما قدرت می دهد و دوست داشتن عمیق کسی به شما شجاعت می دهد.

Being deeply loved by someone gives you strength; loving someone deeply gives you courage.

جملات احساسی کوتاه

عشق یک عهد است؛ عشق یک یادگار است؛ وقتی داده شد دیگر فراموش نمی شود، هرگز ناپدید نمی شود.

Love is a promise; love is a souvenir, once given never forgotten, never let it disappear.

حرف های احساسی به عشقم

شما با کسی ازدواج نمی کنید که می توانید با او زندگی کنید. با کسی ازدواج می کنید که نمی توانید بدون او زندگی کنید.

You don’t marry someone you can live with. You marry the person who you cannot live without.

عکس های عاشقانه متن دار

زندگی بدون عشق، مثل درخت بدون شکوفه و میوه است.

Life without love is like a tree without blossoms or fruit.

حرف های دو نفره به عشقم

مهمترین چیز در زندگی این است که یاد بگیریم چطور عشق بدهیم و بگیریم.

The most important thing in life is to learn how to give out love and to let it come in.

جملات کوتاه و احساسی و رومانتیک

بزرگترین خوشبختی این است که محکوم باشی به دوست داشته شدن به خاطر خودت، نه چیز دیگر. 

The greatest happiness of life is the conviction that we are loved; loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.

سخنان رومانتیک بزرگان

دو نفر عاشق هم، تنها، فارغ از دنیا. چه زیباست. 

Two people in love, alone, isolated from the world, that’s beautiful.

 سخنان زیبا و روماتیک به انگلیسی و فارسی

عشق یعنی کسی به من بگوید که می خواهد بقیه عمرش را در کنار هم سپری کنیم، و اگر این شخص پیدا شود من حاظرم بخاطر او از هواپیما به بیرون بپرم.

Love to me is someone telling me, I want to be with you for the rest of my life, and if you needed me to I’d jump out of a plane for you.

عکس نوشته های عاشقانه به انگلیسی

تو هیچ چیزی به جز همه چیز من نیستی.

You’re nothing short of my everything.

عکس نوشته های عاشقانه به فارسی

من هر روز تو را بیشتر از دیروز و کمتر از فردا دوست دارم.

For you see, each day I love you more Today more than yesterday and less than tomorrow.

حرف های احساسی و عاشقانه ناب به همسر

من دوستت دارم؛ این سه لغت زندگی من را در خود دارند.

I love you – those three words have my life in them.

زیباترین جملات عاشقانه به همسر

من نمی خواهم اولین قرار، اولین بوسه یا اولین عشق تو باشم، اما می خوام آخرین همه این ها باشم.

I may not be your first date, kiss or love…but I want to be your last everything.

عکس نوشته های عاشقانه و خاص برای پروفایل

عشق موجب دلواپسی می شود و رابطه جنسی دلواپسی را از بین می برد.

Sex alleviates tension. Love causes it.

 عکس نوشته احساسی برای پروفایل

کلمات تو غذای من هستند، نفس تو شراب من است. تو همه چیز من هستی.

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

عکس نوشته زیبا و عاشقانه برای مخاطی خاص

مهم نیست چه اتفاقی افتاده است. مهم نیست چه کاری انجام داده ای. مهم نیست چه کاری قرار است انجام بدهی. من همیشه تو را دوست خواهم داشت. قسم می خورم.

No matter what has happened. No matter what you’ve done. No matter what you will do. I will always love you. I swear it.

عکس نوشته در مورد عشق برای دوست پسر

عشق من برای تو یک سفر است؛ از همیشه شروع می شود و در هرگز پایان می یابد.

My love for you is a journey; Starting at forever, and ending at never.

عکس نوشته جدید درباره رابطه عاشقانه

تمام زندگی با من قدم بزن ... من همه چیزهایی که برای این سفر لازم داشته باشم را با تو خواهم داشت.

Walk with me through life…and I’ll have everything I’ll need for the journey.

 دانلود عکس نوشته های عاشقانه برای دوست دختر

تو کابوس های مرا با رویا جایگزین کردی، نگرانی های مرا با شادی و ترس های مرا با عشق.  

You have replaced my nightmares with dreams, my worries with happiness, and my fears with love.

 دل نوشته عاشقانه و ناب

از
19
رای