اسم پسر با خ جدید و شیک؛ 91 نام های پسرانه که با حرف خ شروع بشه

اسم پسر با خ جدید و شیک؛ 91 نام های پسرانه که با حرف خ شروع بشه اسم پسر با خ جدید و شیک؛ بهترین اسم پسر با خ ایرانی و خارجی و عربی؛ 91 نام پسرانه با حرف خ شروع شود؛ زیباترین نام پسر با خ ترکی، کردی و نام های پسرانه خاص با خ (kh) را در سلام دنیا بخوانید.

انتخاب نام مناسب و زیبا یکی از حق های فرزندان بر پدر و مادر است، بنابراین والدین باید برای فرزند خود نام نیکو انتخاب کنند. در ادامه این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا مجموعه ای از اسم پسر با خ جدید و شیک، 91 نام پسر که با حرف خ شروع شود، نام های پسرانه خاص و جدید ایرانی، اصیل و فارسی، اسم پسرونه با حرف خ ترکی، کردی، خارجی با ریشه و معنی را گردآوری کرده ایم را در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار دهیم.

اسم پسر با خ جدید و شیک

1. خیام

معنی: خیمه، چادر دوز، خیمه فروش، نام حكيم عمر خيام نيشابوري فيلسوف، رياضي‌دان، منجم و شاعر نامدار ايران

2. خالد

معنی: جاودان، پاینده، همیشگی

3. خورداد

معنی: خرداد، ماه سوم از سال شمسی، روز ششم از هر ماه شمسی در ایران قدیم

4. خردیار

معنی: خردمند، دارنده خرد

5. خاتم

معنی: نقش و طرح های تزیینی، آخرین

6. خدیو

معنی: خداوند، پادشاه، امیر، فرمانروا

7. خستو

معنی: کسی که به امری اقرار و اعتراف می‌کند، مقر، معترف، اقرارکننده

8. خوشنواز

معنی: سازنده، مطرب، موسیقی دان، نام پادشاهی

9. خطیب

معنی: سخن ران


حتما بخوانید: 67 اسم پسر با د جدید و شیک


10. خالق

معنی: آفريننده، از نام ها و صفات خداوند

11. خلیل

معنی: دوست، دوست يك دل، لقب حضرت ابراهيم (ع) در قرآن كريم

12. خوشنوا

معنی: خوش آواز، خوش نغمه

13. خردمند

معنی: دارای خرد، عاقل، دانا، هوشیار

14. خاوین 

معنی: پاک سرشت

اسم پسر با خ جدید و شیک

نام های پسرانه که با حرف خ شروع بشه

1. خلف

معنی: جانشین، فرزند صالح، شایسته

2. خبیر

معنی: آگاه، دانا، از نام‌های خداوند تعالی

3. خوشناو

معنی: خوشنام، نیک نام

4. خسرو

معنی: پادشاه، نیک‌نام، نام چند تن از پادشاهان ایران

5. خروشان

معنی: خروشنده، فریاد کنان، نالان

6. خورشاد

معنی: خورشید

7. خشنود

معنی: خوشحال و راضي

8. خشایار

معنی: دلیر، نیرومند، نام دو تن از پادشاهان هخامنشی

9. خرم

معنی: فرخنده، مبارك، سرسبز و با طراوت، شاد، خوشحال، خوب، خوش

10. خرسند

معنی: شادمان، خوشحال، قانع، خشنود

11. خردادبه

معنی: کمال، رسایی و درستی بهتر


حتما بخوانید: اسم پسر با ج جدید و شیک


اسم پسرانه با خ ایرانی

1. خوش روز

معنی: داراي زندگي راحت

2. خوشیار

معنی: دوست و یار شاد

3. خوش زاد

معنی: دارای اصل و نژاد نیکو، نکوزاد

4. خدیر

معنی: حسن و خوبی

5. خابان

معنی: نام سردار ایرانی در زمان رستم فرخزاد

6. خدابخش

معنی: عطای الهی، بخشیده خداوند

7. خدابنده

معنی: بنده خدا

8. خدایار

معنی: آن که خداوند یار اوست

9. خداداد

معنی: عطا شده از سوی خداوند

10. خراد

معنی: نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه

11. خروش

معنی: فریاد، بانگ

اسم پسرانه با خ ایرانی

اسم پسر با خ فارسی

1. خسروداد

معنی: داده پادشاه

2. خسروزاد

معنی: زاده پادشاه

3. خشاش

معنی: از شخصیتهای شاهنامه

4. خشایارشا

معنی: شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی

5. خنجست

معنی: از شخصیتهای شاهنامه

6. خندان

معنی: بشاش، کسی که همواره می خندد

7. خورزاد

معنی: نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی

8. خوزان

معنی: نام پهلوانی ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی

9. خوشچهر

معنی: آن که چهره ای زیبا و خوشایند دارد

10. خرد

معنی: دانش

11. خرسند

معنی: شادمان، خوشحال، قانع، خشنود


حتما بخوانید: 120 اسم پسر با ب


اسم پسر با خ ترکی

1. خان

معنی: سلطان، شاهنشاه، حکمران

2. خَزَر

معنی: گشت وگذارکننده، آنکه درحال سیر و سیاحت باشد، کسب نیرو، پیشرفت کننده، تولید کننده

3. خاقان

معنی: لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه

اسم پسر با خ ترکی

اسم پسر با خ عربی

1. خلیل

معنی: دوست، دوست يك دل، لقب حضرت ابراهيم (ع) در قرآن كريم

2. خضر

معنی: نام یکی از پیامبران

3. خبیر

معنی: آگاه، دانا، از نام‌های خداوند تعالی

4. خیر الله

معنی: خیرالهی، نیکویی خدا

5. خلیل محمد 

معنی: ترکیب دو اسم خلیل و محمد (دوست و ستوده)

6. خلیل الله

معنی: دوست خداوند، لقب حضرت ابراهیم (ع)

7. خلیل الرحمان

معنی: ترکیب دو اسم خلیل و رحمان (دوست و مهربان)

8. خیرعلی

معنی: خیری که از علی(ع) رسیده است، آن که خبر و نیکی‌اش چون خیر و نیکی علی (ع) است

9. خیرالدین

معنی: آن که در دین بهترین است.

10. خُلود

معنی: همیشه باقی ماندن، جاودانگی.

11. خداکریم

معنی: خدا(فارسی)+ مراد(عربی) نام یکی از سرداران کریمخان زند

12. خداطلب

معنی: خدا(فارسی) + طلب(عربی) خداجو

13. خزیمه 

معنی: نامی پسرانه با ریشه عربی به معنای «نام عربی قدیمی» است.

14. خواجه

معنی: نامی پسرانه با ریشه عربی است که به معنای «آقا، عنوان روحانی» است.


حتما بخوانید: 58 اسم پسر با چ جدید و شیک


اسم پسر با خ خارجی

1. خدیم (Khaadim)

معنی: خدمتکار

2. خطیر (Khaatir)

معنی: ایده، قلب

3. خازین (Khaazin)

معنی: خزانه دار، صندوقدار

4. خلدون (Khaldoon)

معنی: نام قدیمی

5. خمیسی (Khamisi)

معنی: متولد پنجشنبه

6. خاطب (Khateeb)

معنی: خطیب، واعظ.

7. خاویش (khavish)

معنی: پادشاه شعر

8. خاداک (Khadak)

معنی: خاک

9. خصال (Khosal)

معنی: شاد

10. خمار (Khumar)

معنی: مغرور

11. خاروس (kharos)

معنی: نام یکی از فرماندهان اسکندر مقدونی

12. خوشدل (Khushdil)

معنی: دل شاد

13. خوشناز (Khushnaz)

معنی: صورت خوشحال؛ شادی آور

14. خواهیش (Khwahish)

معنی: رویا؛ آرزو کردن؛ میل

15. خاچارین (Khacharin)

معنی: پرواز؛ سیاره؛ حرکت در هوا؛ …

16. خاگندرا (Khagendra)

معنی: ارباب پرندگان؛ پادشاه پرندگان؛ …

17. خرانشو (Kharanshu)

معنی: نور خورشید؛ گوش بده

18. خمچند (Khemchand)

معنی: خداوند؛ رفاه

19. خارا (Khara)

معنی: سخت، متراکم

20. خاور (Khaawar)

معنی: نام پسرانه ای است که ریشه عربی دارد و به معنای «نوعی خاور: شرق / غرب» است.


حتما بخوانید: 102 اسم پسر با ر جدید و شیک


21. خفرا (Khafra)

معنی: نامی پسرانه است که ریشه مصری دارد و به معنای «نام فرعون» است.

22. خیرات (Khairaat)

معنی: نامی پسرانه با ریشه عربی به معنای «نوع خیرات: خیرخواهی، خیریه» است.

23. خنمو (Khnemu)

معنی: یک نام پسرانه با ریشه مصری به معنای "مدل کردن" است.

24. خنورون (Khnurn)

معنی: نام پسرانه ای است که ریشه مصری دارد و به معنای "خورشید دوباره متولد شده افسانه ای" است.

25. خوی (Khoi)

معنی: یک نام پسرانه با ریشه ویتنامی به معنای «در دسترس نیست» است.

26. خریشنا (Khrishna)

معنی: یک نام پسرانه با ریشه هندی به معنای "سیاه" است.

27. خوفو (Khufu)

معنی: یک نام پسرانه با ریشه مصری به معنای "نام فرعون" است.

اسم پسر با خ خارجی

سخن پایانی:

در این مطلب مجموعه ای از اسامی زیبا پسرانه با حرف خ را به شما عزیزان تقدیم کردیم تا از میان آنها یک نام نیکو برای فرزند دلبندتان انتخاب کنید.امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد.


مطالب مرتبط:

اسم پسر با پ جدید و شیک

اسم پسرانه فارسی جدید، شیک و اصیلاز
4
رای