120 اسم پسر با ب؛ نام های پسرانه جدید و شیک که با حرف ب شروع شود

120 اسم پسر با ب؛ نام های پسرانه جدید و شیک که با حرف ب شروع شود اسم پسر با ب جدید و شیک؛ بهترین اسم پسر با ب ایرانی و خارجی، 120 نام پسرانه با حرف ب شروع شود؛ زیباترین نام پسر با ب ترکی، کردی و نام های پسرانه خاص با ب (B) را در سلام دنیا بخوانید.

نام‌های پسر بچه‌های متعددی وجود دارد که با حرف B شروع می‌شوند و چندین نام مستعار سرگرم‌کننده، معانی منحصر به‌ فرد و ریشه‌های جهانی دارند. در ادامه معرفی اسامی جدید و شیک پسرانه، در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا نام پسر با ب ، 120 از بهترین نام های پسرانه جدید، شیک، فارسی اصیل و خاص با حرف ب را به شما عزیزان معرفی کنیم، تا بتوانید به راحتی یک نام زیبا برای فرزند دلبندتان انتخاب کنید.

اسم پسر با ب جدید و شیک

1. باربد

معنی: پسوند محافظ یا مسئول، خداوندِ بار (بارگاه)، پرده‌دار

2. بامداد

معنی: مدت زمانی از هنگام روشن شدن هوا تا طلوع آفتاب و یک یا دو ساعت بعد از آن، صبح، صبا؛ اسم پدر مزدک

3. بابوی

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی سپاه بهرام چوبین سردار ساسانی

4. بادرنگ

معنی: بالنگ (میوه ایست از جنس ترنج خوشبو)

5. باده

معنی: شراب، می


حتما بخوانید: 102 اسم پسر با ر جدید و شیک


6. باذان

معنی: نام جانشین خورخسرو فرماندار هاماوران در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

7. باراد

معنی: نیرومند، جوانمرد

8. بن سان

معنی: پسر برکت

9. بهامین

معنی: فصل بهار، بهار.

10. بهآئین

معنی: بهترین آئین

11. بهداد

معنی: در کمال عدل و داد.

12. بهرامن

معنی: بَهرَمان

13. بهفر

معنی: شکوهمند و با جلال و جبروت.

14. بهمن یار

معنی: 1- دوست و یاورِ نیک منش؛ 2- بهمن داده (آفریده)

15. بهناد

معنی: به = بهتر + ناد = صدا، آواز، بانگ، بانگ و صدای بهتر

16. بهیاد

معنی: به + یاد 1- دارنده‌ی بهترین یاد؛

اسم پسر با ب جدید و شیک

اسم پسر با ب ایرانی

17. بارشین

معنی: در اصطلاح مردم فارس، درختچه

18. بارسین

معنی: فارسین، پارسین 1- منسوب به پارس؛ 2- مجاز از ایرانی

19. باژه

معنی: نام یکی از سرداران ایرانی در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی

20. باگه

معنی: نام یکی از سرداران هخامنشی

21. بایا

معنی: بایسته، ضروری، مورد نیاز، واجب، لازم.

22. بختور

معنی: خوشبخت، دولتمند

23. بتیس

معنی: نام نگهبانِ شهر غزه از طرف داریوش سوم پادشاه ایران که در برابر اسکندر مقدونی مقاومت شدید کرد.

24. بخشا

معنی: بخشاینده و بخششکننده،

25. برزین داد

معنی: آفریده با شکوه یا مخفف آذربرزین داد (آتشکده) یعنی آفریده شده به وسیله آتش آذر برزین

26. برسا

معنی: مخفف ابرسان، دلیر گونه، چون پهلوان نیرومند

27. برسادیس

معنی: دلاورگونه، مانند دلیران

28. برشام

معنی: تیز و پیوسته نگریستن.

29. برنا

معنی: جوان

30. بزرگمهر

معنی: طبق روایات نام وزیر فرزانه‌ی انوشیروان که در منابع فارسی و عربی او را به برخورداری از خرد استثنایی و تدبیرهای حکیمانه وصف کرده اند

31. بزم آرا

معنی: آراینده بزم ومجلس

32. بشتاسب

معنی: گشتاسپ اسم ایرانی

33. بلاشان

معنی:پلاشان، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پهلوانان افراسیاب، همزمان با کیخسرو پادشاه کیانی


حتما بخوانید: اسم پسر با ژ


اسم پسر با ب ترکی

34. بابر

معنی: دلیر و شجاع

35. باشی

معنی: سرور، رئیس

36. بایتگین

معنی: از امرای سلطان مسعود غزنوی

37. بایرام

معنی: عید، جشن، ترکی شده اسم پدرام

38. بایسنقر

معنی: بای: بیگ، بزرگ + سنقر: نوعی بازشکاری، پسر شاهرخ میرزا

39. بایقرا

معنی: بیگ سیاه (بای: بیگ، سرور) + (قرا: سیاه، سلطان حسین بایقرا)

40. بایندر

معنی: نام طایفه ای از ترکمانان

41. برکیارق

معنی: 1- کلاهش پاره شده؛ 2- آن که کلاهش شکسته است؛ 3- مجاز از امیر و صاحب مقام

42. بغرا

معنی: نام پادشاهی از خوارزم که به بخارا لشکر کشید و پایتخت سامانیان را گرفت و دولت خانیه را بنیان گذاشت

43.بکتاش

معنی: 1- فرمانده‌ی یگ گروه، بزرگ ایل؛ 2- هر یک از خادمان و همراهان یک امیر، بزرگ ایل و طایفه.

44. بهادر

معنی: شکل فارسی و اردوی واژه‌ی ترکی مفعولیِ «بغاتور» یا «باغاتور» و به معنای دلیر، شجاع، قهرمان

45. بهادران

معنی: منسوب به بهادر

46. بوکدا

معنی: گندم

47. بیرام

معنی: بایرام عید، جن، گونه از کلمه بهرام

48.بیوک

معنی: بزرگ، مهتر

اسم پسر با ب ترکی

اسم پسر با ب کردی

49. بارزان

معنی: هم معنی نام بارِز، نامِ قوم بارز یا بارزان یا بارجان

50. بارمان

معنی: شخص محترم و لایقِ دارای روح بزرگ

51. بازیار

معنی: 1- در قدیم به معنای کشاورز، برزگر، کارگر کشاورزی؛ 2- مربی و نگهدارنده باز، میر شکار، بازدار.

52. باستان

معنی: 1- مربوط به گذشته‌ی دور، زمان قدیم؛ 2- در قدیم مجاز از پیر و سالخورده.

53. باشار

معنی: چاره، علاج، درمان

54. باشوان

معنی: نام کوهی در بانه، آشیانه

55. باشور

معنی: به معنی جنوب

56. باشوک

معنی: نوعی پرنده شکاری

57. بخشان

معنی: دهش، بخشش

58. برزان

معنی: بُرز = شکوه و جلال، عظمت، دارای قدرت

59. برزآفرین

معنی: تشویق بزرگ

60. برزفر

معنی: دارای قامتی با شکوه، بلند پرواز، از سرداران کرد دوره ‏هخامنشی

61. بریار

معنی: عهد و پیمان، قول و قرار، شرط و قرار.

62. بوبان

معنی: به‌سوی بالا

63. بوتان

معنی: لهجه‌ای در زبان کردی

64. بوژان

معنی: نمو کردن، شکوفا شدن، به خود بالیدن

65. بیکس

معنی: تنها و بدون حامی


حتما بخوانید: 67 اسم پسر با د


اسم پسر با ب شروع شود

66. بَردیا

دومین پسر کورش بزرگ و برادر کمبوجه (سومین پادشاه هخامنشی) است که در اوستایی به معنای بلند پایه است.

67. بهاوند

معنی: دارنده نیکی

68. بِهین

معنی: بهترین، برگزیده‌ترین.

69. بِهکام

معنی: کسی که به بهترین وجهی به آرزوی خود رسیده؛ بهترین کامروا.

70. بِهراد

معنی: جوانمرد نیکو.

71. بنیان

معنی: بنیاد، آنچه باعث ماندن و پایداری چیزی است، اساس، پایه.

72. بورنگ

معنی: نوعی ریحان کوهی

73. بوپار

معنی: نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی

74. برزین مهر

معنی: خورشید با شکوه ، نام یکی از پهلوانان شاهنامه

75. برزین داد

معنی: آفریده با شکوه یا مخفف آذربرزین داد (آتشکده) یعنی آفریده شده به وسیله آتش آذر برزین

76.  بزرگمهر

معنی: بسیار مهربان

77. بنشاد

معنی: شاد بنیان

78. بِنیامین

معنی: یعنی پسر دست راستِ من؛ آخرین پسر حضرت یعقوب (ع) و برادر تنی حضرت یوسف (ع).

79. بهسود

معنی: از نامهای زمان ساسانیان

80. بهنام

معنی: دارای نام نیک

81. برهان

معنی: دلیل و حجت

82. بارمان

معنی: شخص محترم و لایق دارای روح بزرگ

83. بها

معنی :درخشندگی، روشنی

84. باهر

معنی: روشن، آشکار، درخشان

85. بادان

معنی: آبادان

86. برتن

معنی: مرد مغرور

اسم پسر با ب شروع شود

نام های پسرانه خاص با ب

87. بایار

معنی: دردمند

88. بردین

معنی: نام پسرانه لری به معنای مثل سنگ و کنیه از رویین تن (لری تمام لرها) T معنی سنگی و مقاوم نیز برایش آمده است، نام طایفه ای از اسیوند

89. برفیز

معنی: بهمن

90. بروک

معنی: پیکر و اندام

91. بروهی

معنی: آفرین، مرحبا

92. بشتار

معنی: آرزومند

93. بَرسام

معنی: آتش بزرگ مرکب از بر (مخفف ابر) + سام (آتش)، نام یکی از سرداران یزگرد ساسانی، از نامهای شاهنامه؛ فرزند بیژن فرمانروای سمرقند که با یزدگرد جنگید.

94. بَشیر

معنی: مژده دهنده در مقابل نذیر، مژده آور، مژده رسان، بشارت دهنده؛ از القاب پیامبر اسلام(ص)

95. بُرنا

معنی: جوان؛ شاب، ظریف، خوب، نیک، دلاور.

96. بِهنود

معنی: از کلمات دساتیری به معنی پسر عزیز، نام پادشاهان هند

97. بِهنیا

معنی: نیک نژاد، دارای اصل و نسب، اصیل، شریف.

98. بِهیاد

معنی: (به + یاد) دارنده‌ی بهترین یاد؛ کسی که از او به نیکی یاد می‌کنند.

99. بِهینا

معنی: (بهین + الف نسبت)، منسوب به بهین


حتما بخوانید: اسم پسر با آ جدید و شیک


اسم پسر با ب خارجی

100. بنجامین (Benjamin)

به معنای: پسر جنوب» یا «پسر دست راست»

101. بنت (Bennett)

به معنای: این شکل قرون وسطایی نام رایج بندیکت است که در لاتین به معنای "برکت" است. بنت و بنجامین را می توان به بن یا بنی کوتاه کرد.

102. براندون (Brandon)

به معنای: تپه پوشیده از جارو

103. بروکز (Brooks)

به معنای: کسی که به کتاب علاقه زیادی دارد

104. برودی (Brody)

به معنای: این نام کودک از زبان گالیک قدیم گرفته شده و به معنای «خندق» یا «میر» است.

105. برایسون (Bryson)

به معنای: «پسر بریس» یا «پسر بریس». بریس (یا Bryce) در شکل لاتین آن Bricius است که به معنی "خالدار" است

106. بندیکت (Benedict)

به معنای: "خوشبخت" است.

107. برنارد (Bernard)

به معنای: "شجاع" و "سرسخت

108. بلیس (Blythe)

به معنای: شاد

109. بریسکو (Briscoe)

به معنای: یکی دیگر از نام‌های کمیاب و قدیمی پسرانه، بریسکو، از زبان نورس باستان نشأت می‌گیرد. به مکانی با "چوب توس" اشاره دارد.

110. بالفور (Balfour)

به معنای: از نام خانوادگی اسکاتلندی به معنای "مرتع دهکده" گرفته شده است.

111. باراک (Barak)

به معنای: باراک یک نام کتاب مقدسی و عبری به معنای "روشن شدن" است.

112. بسیل (Basil)

به معنای: از نام یونانی Basileios به معنای "شاه" گرفته شده است.

113. بابی (Bobby)

به معنای: شهرت روشن

114. بروس (Bruce)

به معنای: این از یک نام خانوادگی اسکاتلندی است که به شخصی از بریکس در فرانسه اشاره دارد.

115. بودی (Bodhi)

به معنای: "بیداری، روشنگری"

116. بلیک

به معنای: "موی روشن، تیره"

117. بلامی (Bellamy)

به معنای: "دوست زیبا"

118. بک

به معنای: نهر کوچک

119. بیلی (Bailey)

به معنای: "حفاظت قاطع، دادرسان"

120. بایرون (Byron)

معنی: یک نام انگلیسی به معنای "ارباب"، بایرون نشان دهنده حس اشراف و رهبری است

اسم پسر با ب خارجی

سخن پایانی:

در این مطلب اسامی زیبا و خاص پسرانه با حروف ب را در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار دادیم، امیدواریم از خواندن این مطلب لذت برده باشید.


مطالب مرتبط:

61 نام دخترانه خارجی باکلاس و شیک فرانسوی با معنی

اسم پسرانه فارسی جدید، شیک و اصیلاز
3
رای