31 نقاشی نشانه د؛ شعر و فیلم تدریس حرف [دال] پیش دبستانی و اول

31 نقاشی نشانه د؛ شعر و فیلم تدریس حرف [دال] پیش دبستانی و اول نقاشی با حروف الفبا؛ 18 نقاشی نشانه د؛ شعر و فیلم تدریس حرف [دال] برای پیش دبستانی و کلاس اول برای رنگ آمیزی، فانتزی؛ نقاشی با حرف د مثل دلفین، نقاشی با حرف دال در سلام دنیا ببینید.

نقاشی یک روش موثر برای آموزش نشانه های حروف الفبا برای کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی در نظر گرفته شده است، زیرا آنها با کمک تصویر سازی درک بهتری از نشانه ها پیدا خواهند کرد. ما در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا 31 نقاشی نشانه د فانتزی، ساده و برای رنگ آمیزی را به همراه شعر و فیلم تدریس حرف دال برای پیش دبستانی و کلاس اول را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا در خانه آنها را با فرزندتان تمرین کنید.

نقاشی نشانه د پیش دبستانی

نقاشی نشانه د پیش دبستانی 1

///////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه آ با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه د پیش دبستانی 2

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه د پیش دبستانی 3

نقاشی نشانه د برای کلاس اول

نقاشی نشانه د برای کلاس اول 1

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه د برای کلاس اول 2

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه د برای کلاس اول 3

///////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ذ با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه د فانتزی

نقاشی نشانه د فانتزی 1

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه د فانتزی 2

/////////////////////////////////////////

نقاشی حرف د برای رنگ آمیزی

نقاشی حرف د برای رنگ آمیزی 1

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف د برای رنگ آمیزی 2

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف د برای رنگ آمیزی 3

///////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ر با شعر و فیلم


//////////////////////////////////////////

نقاشی د کودکانه

نقاشی د کودکانه 1

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی د کودکانه 2

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی د کودکانه 3

نقاشی دلفین با حرف د

نقاشی دلفین با حرف د 1

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی دلفین با حرف د 2

///////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ز با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////////

نقاشی دلفین با حرف د 3

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی د مثل

نقاشی د مثل 1

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی د مثل 2

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی د مثل 3

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی د مثل 4

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی د مثل 5


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ژ با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////////

نقاشی که آخرش د باشد

نقاشی که آخرش د باشد 1

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی که آخرش د باشد 2

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی که آخرش د باشد 3

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی که آخرش د باشد 4

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی با کلمه د

نقاشی با کلمه د 1

///////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه س با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////////

نقاشی با کلمه د 2

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی با کلمه د 3

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی با کلمه د 4

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی با کلمه د 5

///////////////////////////////////////////////////

شعر تدریس نشانه دال

خوب می‌دونید بچه ها
تو جدول الفبا

تنها نشسته هستم
کمر شکسته هستم

د هست صدام همیشه
کشیده هم نمیشه

کی دست من رو دیده
به روی خط کشیده

با اینکه خیلی تنهام
ولی دوست بچه هام

خیلی زرنگ و زیبام
اول و وسط میام

گاهی هم آخر میام
از همه بهتر میام

حالا من و شناختی؟
کدوم نشونه هستم؟

د هستم و د هستم
د هستم و د هستم

///////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ش با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////////

تدرس نشانه د با شعر

د د د د هستم
من (د) یک شکل هستم

قدری خمیده هستم
بر سر خط نشستم

هر جا صدایم کنید
فقط این شکلی هستم (د)

در خانه ام تک هستم
فعال و پر کار هستم

اوّل و آخر داد
آمده ا م، نشستم

///////////////////////////////////////////////////

شعر حرف د برای کلاس اول

د کمر شکسته تنها رو خط نشسته

کمری دو لا داره اخلاقی زیبا داره

آمده در همه جا کشیده نیست این صدا

///////////////////////////////////////////////////

شعر حرف دال برای پیش دبستانی

خیلی زرنگ و زیبام
اول و وسط میام

گاهی هم آخر میام
از همه بهتر میام

حالا من و شناختی؟
کدوم نشونه هستم؟

د هستم و د هستم
د هستم و د هستم

///////////////////////////////////////////////////

فیلم تدریس نشانه د برای کلاس اول و پیش دبستانی

فیلم تدریس نشانه د برای کلاس اول

///////////////////////////////////////////////////

فیلم تدریس نشانه دال برای پیش دبستانی

///////////////////////////////////////////////////

سخن پایانی:

در این مطلب علاوه بر نقاشی نشانه د، نقاشی هایی با کلمات نشانه د و شعر کودکانه با نشانه د نیز ارائه شد تا کودکان بهتر نشانه د را یاد بگیرند. امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد.


مطالب مرتبط:

78 نقاشی روز درختکاری کودکانه آسان و سخت برای رنگ آمیزی

آموزش کشیدن نقاشی اسب تک شاخ مرحله به مرحله و ساده با 2 روش

آموزش کشیدن نقاشی باب اسفنجی به صورت گام به گاماز
1
رای