دروس مدرسه

انشا درباره سعدی شیرازی، شیخ اجل با مقدمه و نتیجه کوتاه برای همه پایه ها

انشا درباره سعدی شیرازی ؛ تحقیق در مورد زندگینامه شیخ اجل سعدی شیرازی مختصر و کوتاه؛ انشا درباره روز بزرگداشت سعدی با مقدمه و نتیجه برای همه پایه ها به زبان ساده، ادبی و زیبا در سلام دنیا بخوانید.

25 نقاشی نشانه ی؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ ایـ ، یـ ، ای] پیش دبستانی و اول

نقاشی با حروف الفبا؛ 25 نقاشی نشانه ای؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ ایـ ،ی، یـ ، ای] برای پیش دبستانی، کلاس اول و رنگ آمیزی، فانتزی؛ نقاشی با حرف ای مثل قوری، نقاشی با حرف ای اول، وسط آخر در سلام دنیا ببینید.