265 اسم دختر با م جدید و شیک؛ نام های دخترانه که با حرف میم شروع میشه

265 اسم دختر با م جدید و شیک؛ نام های دخترانه که با حرف میم شروع میشه اسم دختر با م جدید و شیک؛ اسامی و نام های دخترانه با حرف میم شروع می شود، 265 اسم دختر با م ایرانی، اسم دختر با م آریایی، نام دختر با م ترکی، مذهبی، عربی و خارجی با (m) را در سلام دنیا بخوانید.

نام‌های دخترانه‌ای که با حرف م شروع می‌شوند، دومین گروه پرجمعیت نام‌های دخترانه را نشان می‌دهند. در واقع با حرف م اسامی متنوع، شیک و جدید زیادی برای دختران وجود دارد و شما خوانندگان عزیز و محترم می توانید با مطالعه این مطلب به راحتی یک نام زیبا با حرف م برای دختر کوچولوی خود انتخاب کنید. ما در این مطلب سلام دنیا ما قصد داریم تا مجموعه ای از اسم دختر با م جدید و شیک، 265 نام دختر که با حرف میم شروع شود، نام های دخترانه با حرف م خاص و جدید ایرانی، اصیل و فارسی، اسم دخترونه با حرف م ترکی، کردی، خارجی و عربی با ریشه و معنی را گردآوری کرده ایم را به شما خوانندگان محترم معرفی کنیم. اسامی دخترانه مذهبی با حرف م و اسامی آریایی با حرف م را نیز مشاهده کنید. 

اسم دختر با م جدید و شیک

1. مهیاس

معنی: ماهی که مثل گل یاس است، زیباروی و با طراوت، یاسی که مانند ماه است

2. مانلی

معنی: نام شخصیتی در شعر نیما یوشیج، بمان برایم

3. محیا (مَحیا)

معنی: زندگی، حیات

4. مهدا

معنی: آرامش شب، پاسی از شب، اول شب

5. ملیکا

معنی: گیاهی از خانواده گندمیان، ملکه، فرشته، نام مادر امام زمان (ع)

6. مهرسانا

معنی: مثل خورشید

7. مهدیس

معنی: زیبارو مثل ماه

8. ملورین

معنی: دختری با چهره شفاف و بلورین


حتما بخوانید: 230 اسم دختر با ن جدید و شیک


9. ماهورا

معنی: زیباتر از ماه

10. مهسان

معنی: مانند ماه، زیبارو، ماهسان

11. مارال

معنی: آهو، (به مجاز) زیبا

12. ماهلین

معنی: هاله ماه

13. مهرسا

معنی: شبیه به مهر، مهربان و با محبت، زیبارو مانند خورشید

14. مهنا

معنی: در خور، شایسته، (در قدیم) گوارا و خوش، دور از رنج

15. مرسانا

معنی: هدیه خداوند

16. مانیا

معنی: خانه، سرای، برابر با واژه‌ی مان به معنی خانه و مسکن

17. ماهسان

معنی: مانند ماه زیبا

18. ماهشید

معنی: ماه درخشان و نورانی

19. ماهو

معنی: زینت، آرایش

20. مدیسا

معنی: زیبا روی، ماه روی ،خوش روی،دختر ماه، ملکه زیبایی

21. مهپاره

معنی: ماه پاره، کنایه از زیبا و خوشگل

22. مهرا

معنی: (مهر+ ا (پسوند نسبت))، منسوب به مِهر، مِهر

23. مهراوه

معنی: مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + اوه (پسوند شباهت)

24. مهرآذین

معنی: در آیین و روش مهربانی و محبت، دارای آیین و رسم مهربانی و محبت، مهرورز، با محبت، مهربان

25. مهرآفاق

معنی: (مهر= مهربانی و محبت + آفاق = گیتی، جهان، زمانه، روزگار)، (به مجاز) مهربان و با محبت

26. مهرو

معنی: ماه رو، (به مجاز) زیبا رو

27. مهروز

معنی: ماه روز، ماهی که در روز نمایان است، (به مجاز) زیبارو

28. مهرین

معنی: منسوب به مهر

29. مهستا

معنی: (مهست = بزرگترین، مهمترین + ا (پسوند نسبت)) (به مجاز) دختر بزرگتر و مهمتر، دارای قدر و مرتبه عالی

30. مهسیما

معنی: ماه رو، ماهرخ، زیبا

31. مهکامه

معنی: منسوب به مهکام، (به مجاز) آرزوی زیبای روی

32. مهگل

معنی: (مَه = ماه + گل)، گلِ ماه، (به مجاز) زیبارو

33. مهلار

معنی: نام رای هند در کتاب طوطی نامه

34. مهلقا

معنی: ماه رو، ماه روی، ماه لقا، کنایه از زیبارو(ی) است

35. ماریانا

معنی: مریم مقدس

36. مژده

معنی: خبر خوش و شادی بخش، بشارت، مژدگانی، نوید

37. ماهنور

معنی: دارای درخشش ماه

38. ماهتیسا

معنی: ماه تنها

39. مریلا

معنی: شادی و شعف

40. ملورینا

معنی: مروارید در صدف

41. میرال

معنی: دریای درخشان

42. ملینا

معنی: گل سپید کوچک


حتما بخوانید: 107 اسم دختر با و جدید و شیک


43. مهرآوین

معنی: ترکیب دو اسم مهر و آوین (محبت و عشق)

44. مهدل

معنی: دختری که دلش مانند ماه روشن است

45. مهریانا

معنی: خورشید نیکی رسان

46. ماسال

معنی: حکایت، قصه، داستان

47. ماه تینا

معنی: ترکیب دو اسم ماه و تینا (زیبا و گل سرخ)

48. مهرتا

معنی: همتای مهر، تابان و درخشان چون خورشید

49. مهر آرا

معنی: ترکیب دو اسم مهر و آرا (مهربانی و زیور)

50. ماهناز

معنی: ناز و زیبا مانند ماه، ماه‌روی زیبا

اسم دختر با م جدید و شیک

اسامی و نام های دخترانه که با حرف میم شروع می شود

1. مانلی

معنی: در گویش مازندران بمان برایم، نامی دخترانه در شمال ایران، نام پسری در شعری از نیما یوشیج

2. ماه گل

معنی: گلِ ماه، (به مجاز) زیبارو

3. ماه لقا

معنی: ماهرو، زیبارو

4. ماهانا

معنی: ماهان+ ا (پسوند نسبت) منسوب به ماهان

5. ماهپری

معنی: پری مانند ماه، (به مجاز) بسیار زیبا

6. ماهرو

معنی: آنکه چهره‌ای همچون ماه دارد،‌ زیبارو

7. ماهور

معنی: (ماه + وَر (پسوند دارندگی))، دارای ویژگی و صفت ماه، (به مجاز) زیبارو

8. مایسا

معنی: نام گیاهی کوچک و یک ساله که بسیار ظریف است

9. مه آسا

معنی: مانند ماه، زیبارو

10. مه پری

معنی: پری همچون ماه زیبارو

11. مه پیکر

معنی:  آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است

12. مهرابه

معنی: دارنده‌ جلوه‌ی آفتاب و کسی که تابش مهر دارد

13. مهراسا

معنی: مانند خورشید

14. مهرافروز

معنی: روشنایی دهنده خورشید

15. مهرانوش

معنی: محبت جاوید، مهر و محبت جاویدان

16. مهرناز

معنی: نام خواهر کیکاووس که وی را به همسری رستم داده بودند، خورشید ناز

17. مهرنگار

معنی: خورشید زیباروی

18. مهرنوش

معنی: زیبا، جاوید و همیشگی

19. مهرنیا

معنی: (مهر = مهربانی، محبت + نیا)، از نژادِ مهربانان، (به مجاز) مهربان و با محبت


حتما بخوانید: 132 اسم دختر با ک جدید و شیک


20. مهنا

معنی: گوارا و خوش

21. مهناز

معنی: ماه ناز

22. مهنور

معنی: (مه = ماه + نور) نورِ ماه، (به مجاز) زیبارو

23. مهنیا

معنی: آن که نیاکان و اجدادش از بزرگان و سروران است، بزرگ زاده

24. مهوار

معنی: مانند ماه زیبا

25. مهیاس

معنی: (مَه = ماه + یاس)، ماهی که چون گل یاس است، یاسی که چون ماه است، (به مجاز) زیباروی و با طراوت

26. میبو

معنی: دارای بوی شراب

27. ماهکان

منسوب به ماهک، خوب‌روی دوست داشتنی و زیباروی محبوب

28. مهوین

به رنگ ماه، (به مجاز) زیبارو

29. ماهنی

معنی: نغمه، آواز، ترانه

30. ملورینا

معنی: مروارید در صدف

31.موژان

(چشم) خمار و پرکرشمه، گل نرگس نیم شکفته، چشم خواب آلوده

32. مهوان

مهبان، نگهبان ماه، مجازا زیبا و مهتاب رو

33. میناز

معنی: نازنین من، افتخار کن

34. مهوین

معنی: به رنگ ماه، (به مجاز) زيبارو

35. مهیشا

معنی: ویژگی آن‌که ماه روی و شاداب است

36. مه تیام

معنی: ماه روی عزیز و گرامی

37. مه جبین

معنی: پری رخسار، پریرو، خوبرو، زهره جبین

38. میلاوه

معنی: شاگردانه، انعام، نوید، مژدگانی

39. مدینا

معنی: لغت زند و پازند به معنی شهر است

40. مرثا

معنی: نام مادر حضرت مریم(س)

41. مهژین

معنی: ماه زندگی

42. میانا

معنی: آفتابی و روشن

43. مه کیا

معنی: پادشاه ماه، ملکه ماه، دختر یا پسر زیبا روی

44. مهرک

معنی: شبيه به خورشيد، (به مجاز) زيبارو

45. موگه

معنی: گل برف

46. مانل

معنی: بمان برایم

47. میخوش

معنی: آنچه که مزه ترش و شیرین دارد، ملس


حتما بخوانید: 93 اسم دختر با خ جدید و شیک


اسم دختر با م ایرانی

1. ماتینا

معنی: نام ساتراپ نشینِ [ولایت تحت امر حاکم یا والی در ایران دوران هخامنشی] شمال شرقی ارمنستان که به دست کیاکسار یا (هوخشتره) فتح شده است و در زمان داریوش اول از ارمنستان مجزا شده است

2. ماجان

معنی: مانند ماه

3. مادیار

معنی: (ماد = مادر + یار = کمک کننده، یاور، مددکار) یاور و کمک کننده مادر، مددکار برای ماد

4. مارتا

معنی: فناپذیر، دنیایی

5. ماشلا

معنی: نام زنی در داستان وامق و عذرا

6. مامدخت

معنی: دختر مادر

7. مامک

معنی:  مادر، خطاب محبت آمیز به فرزند دختر، زن پیر

8. مانا

معنی: ماندنی، پایدار، (در پهلوی) مانند و مانند بودن

9. مانتره

معنی: سخن منش انگیز و مقدس، کلام اندیشه برانگیز

10. ماه پروین

معنی: ماپروین، نام گیاهی است معطر و طبی

11. ماه پری

معنی: پری مانند ماه، زن بسیار زیبا

12. ماه پسند

معنی: قبول شونده، پسندیده، (به مجاز) زیباروی چون ماه

13. ماه پیکر

معنی: صفت آن که پیکرش مانند ماه زیبا و دل انگیز باشد، (به مجاز) معشوقِ زیبا

14. ماهتابان

معنی: آن که چهره‌اش مثل ماه تابان است، (به مجاز) زیبارو

15. مروا

معنی: فال نیک و دعای خیر

16. مروارید

معنی: جسمی جامد و کروی گرانبها که از صدف بوجود می آید

17. مریم بانو

معنی: گوش ماهی که با آن گردنبند درست می کنند، مریم خانم

18. مهرجهان

معنی: (مهر = خورشید + جهان)، خورشیدِ عالم، آفتابِ عالم تاب، (به مجاز) زیبا رو

19. مهرچهر

معنی: آنکه چهره‌ای مهربان دارد

20. مهرچین

معنی: برگزیننده مهر یا نور

21. مهرسانا

معنی: همانند خورشید زیبا و درخشان

22. مینوزاد

معنی: زاده بهشت، زیبا و پاک

23. مینوش

معنی: نوشنده می، می نوشنده

24. مینوفر

معنی: دارای فر و شکوه بهشتی

25. میهن تاج

معنی: تاج کشور، میهن + تاج

26. میهن دخت

معنی: دختر برگزیده میهن

27. ماه تابان

معنی: ترکیب دو اسم ماه و تابان (زیبا و روشن)

28. مهربان

معنی: با مهر و محبت، نیکی کننده، رحم کننده

29. ماندانا

معنی: عنبر سیاه، مادر کوروش پادشاه هخامنشی

30. ماه پسند

معنی: کسی که پسندیده و مورد قبول ماه باشد، (مجاز) زیباروی چون ماه

31.ماه ستی

معنی: ترکیب دو اسم ماه و ستی (زیبا و بانو)

32. مرسین

معنی: درختی با برگ‌های هميشه سبز معطر، مورد

33. مهرنیکا

معنی: ترکیب دو اسم مهر و نیکا (مهربانی و زیبا)

34. ماتان

معنی: سفید و زیبا

35. مهرمانا

معنی: ترکیب دو اسم مهر و مانا (محبت و جاوید)

36. مهرسنا

معنی: ترکیب دو اسم مهر و سنا (خورشید و روشنایی)

37. مهرتا

معنی: همتای مهر، تابان و درخشان چون خورشید

38. میشا

معنی: همیشه بهار، همیشه جوان، گیاهی که همیشه سبز است

39. ماهونیا

معنی: زینت خانواده و نیاکان

40. مایلا

معنی: بخشنده

41. میسان

معنی: خرامان راه رفتن، متکبرانه راه رفتن، ستاره‌ای درخشان

42. ملانیلا

معنی: تاریک

43. مهگان

معنی: چون ماه زیبا

اسم دختر با م ایرانی

اسم دختر با م آریایی

1. ماندان

معنی: عنبر سیاه، نام مادر کورش کبیر

2. ماندانا

معنی: عنبر سیاه، نام دختر پادشاه ماد و مادر کورش

3. منوش

معنی: نام کوهی که منوچهر بالای آن متولد شد

4. منیژه

معنی: خواهر فرنگیس، دختر افراسیاب

5. مادیا

نام همسر آخرین پادشاه ماد

6. مالکه

مؤنث مالک، از شخصیتهای شاهنامه

7. مامو

نام زنی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

8. مشکنک

از شخصیتهای شاهنامه


حتما بخوانید: 50 اسم دختر با چ جدید و شیک


اسم دختر با م ترکی

1. مارال

معنی: مرال، گوزن، آهو، (به مجاز) زیبا و خوش اندام

2. ماهلین

معنی: هاله ماه، خرمن ماه، روشنایی

3. ماشگانا

معنی: ناز ،شیرین،مهربان، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی این اسم زیبا مرسوم بوده است.

4. ماه بی بی

معنی: ماه (فارسی) + بی بی (ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.

5. ماه خانم

معنی: ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.

6. ماهنی

معنی: ترانه

7. منجوق

معنی: گل سر، نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین روی لباس و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود.

8. موکا

معنی: نام همسر اوکتای قاآن پسر چنگیزخان مغول

اسم دختر با م ترکی

اسم دختر با م کردی

اسم دختر با م کردی یافت نشد.

اسم دختر مذهبی با م

1. مریم

معنی: نام گلی خوشبو، زن پارسا، نام مادر حضرت عیسی (ع)

2. مایسا

معنی: نام گیاهی کوچک و یک ساله که بسیار ظریف است

3. محیصا

معنی: رستگار شده، پاک و آمرزیده

4. محنا

معنی: رنگین شده با حنا، حنا گرفته، مخضب به حنا

5. مهیا

معنی: منسوب به مه، بزرگمنش، بانوی بزرگ

6. مهدیه

معنی: کسی که خداوند او را به سوی رستگاری و راه راست هدایت نمود

7. مها

معنی: بزرگ، یاقوت کبود، (به مجاز) زیبارو

8. مانیسا

معنی: دانشمند و دانا

9. مهوا

معنی: ماه شب چهارده

10. متینا

معنی: متین، دارای متانت، با وقار، محکم، استوار، از نام‌ها و صفات خداوند

11. معصومه

معنی: بی گناه، معصوم، لقب حضرت فاطمه (معصومه) خواهر امام رضا (ع)

12. ملیسا

معنی: زمانی بین مغرب و نماز عشا، ماه صَفر

13. مهلا

معنی: آهسته و آرام

14. مرسا

معنی: استوار گشتن، واقع شدن و ثابت گردیدن

15. مهر زهرا

معنی: ترکیب دو اسم مهر و زهرا (خورشید و نیکو)

16. معصومه بانو

معنی: ترکیب دو اسم معصومه و بانو (بی گناه و خانم)

17. مشکات الزهرا

معنی: ترکیب دو اسم مشکات و زهرا (مکان نورانی و درخشنده‌روی)

18. مهدیه زهرا

معنی: ترکیب دو اسم مهدیه و زهرا (کسی که خدا او را به راه راست هدایت کرده و روشن تر)

19. معصومه زهرا

معنی: ترکیب دو اسم معصومه و زهرا (بی‌گناه و درخشنده)


حتما بخوانید:105 اسم دختر با ز جدید و شیک


اسم دختر با م عربی

1. ماهده

معنی: مؤنث ماهِد، گسترنده، گستراننده

2. ماهره

معنی: مؤنث ماهر

3. مائده

معنی: خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم

4. مبارکه

معنی: مؤنث مبارک

5. مبینا

معنی: مؤنث مبین، روشنگر، هویدا

6. متانت

معنی: حالت استواری و سنگینی در رفتار همراه با پرهیز از نشان دادنِ هیجان های درونی، وقار

7. متینا

معنی: مؤنث متین

8. متینه

معنی: مؤنث متین

9. مجیده

معنی: زن دارای بزرگی، زن بلند مرتبه

10. محدثه

معنی: مؤنث محدث، گوینده سخن

11. محرم

معنی: خویشاوند، آشنا، همسر

12. محیصا

معنی: رستگار شده، پاک و آمرزیده

13. مدیحه

معنی: ستایش، مدیح، آفرین

14. مرسا

معنی: استوار وثابت

15. مریس

معنی: خرمای تر که در آب و شیر و جز آن نهاده شود، چیزی لغزان و تابان

16. مزین

معنی: آراسته، زینت داده شده

17. مستوره

معنی: زن پارسا و پاکدامن

18. معینا

معنی: منسوب به معین، یاریگر، کمک کننده

19. مقصوده

معنی: مطلوب و خواسته شده و محبوب و مورد پسند، مورد علاقه

20. مکرمه

معنی: زن گرامی و عزیز کرده

21. مکیه

معنی: مربوط یا متعلق به مکه، اهل مکه

22. ملایم

معنی: فاقد شدت و تندی، (به مجاز) دارای اخلاق خوش و سازگار با دیگران، مهربان، نرمخو، خوشایند

23. ملک نسا

معنی: پادشاهِ زنان، سَرور زنان، فرشته رو و زیبا در میان زنان

24. ملوس

معنی: قشنگ، دلربا، دلپذیر

25. ملوسک

معنی: مصغر ملوس، ملوس کوچک

26. ملوک

معنی: (جمعِ مِلَک) پادشاهان

27. ملیح

معنی: با نمک، نمکین، زیبا، خوبرو

28. ملیکه

معنی: (زن) صاحب، (زن) مالک

29. منا

معنی: امیدها، آرزوها، مقاصد

30. منزلت

معنی: ارزش و اهمیت، مقام، درجه، نظم و انضباط، حد، پایه

31. منزه

معنی: به دور از آلودگی، پاک، پاکیزه، مبرا، بری، بی عیب

32. منی

معنی: جمع منیه، آرزوها، امیدها

33. منیراعظم

معنی: درخشندگی و تابندگی زیاد، (به مجاز) بسیار زیبارو

34. مولوده

معنی: مؤنث مولود

35. موهبت

معنی: هر چیز ارزشمندی که به کسی بخشیده میشود یا او از آن بهره‌مند است

36. مهدا

معنی: اول شب، پاسی از شب، آرامش شب

37. مهذبه

معنی: زن پاکیزه گشته، پیراسته، تربیت شده

38. مهرالنساء

معنی: مورد مهر و محبت و توجه زنان، مهر + النساء

39. میسا

معنی: زنی که با برازندگی و تکبّر راه می رود، متکبر و با تبختر راه می رود

40. مهلا

معنی: آهسته! بی شتاب!

41. مروه

معنی: تپه ای در کنار مسجدالحرام

42. مهاد

معنی: آرامگاه، زیرانداز

43. مهتد

معنی: هدایت یافته

44. مهد

معنی: گهواره

45. میزان

معنی: معیار و میزان، ترازو

46. میکال

معنی: نام فرشته ای، نام همسر داود پیامبر

47. ماءالسماء

معنی: باران

48. مؤمنة

معنی: بیانگر قوت ایمان و صفای قلب است.

49. ماجده

معنی: یکی از معروف ترین نام های عربی باستانی به معنای بانوی نجیب و خوش اخلاق است.

50. ماهرة

معنی: نامی با ریشه عربی است که دلالت بر آرمان گرایی، درک و مدیریت مؤثر دارد.

اسم دختر با م عربی

اسم دختر با م خارجی

1. ماتیلدا (Matilda)

معنی: "نبرد قدرتمند"

2. می (Mae)

معنی: "تلخ یا مروارید"

3. میسی (Maisie)

معنی: مروارید یا تلخی

4. میبل (Mabel)

معنی: دوست داشتن

5. مارگوت (Margot)

معنی: مروارید

6. مارگارت (Margaret)

معنی: مروارید

7. مایا (Maya)

معنی: "آب"

8. مولی (Molly)

معنی: "تلخ"

9. مادلین (Madeline)

معنی: "برج بلند یا زن از ماگدالا"

10. مارن (Maren)

معنی: دریا

11. مگان (Megan)

معنی: "مروارید"

12. مدیسون (Madison)

معنی: "پسر متی"

13. مینروا

معنی: «عقل، هوش»

14. میکا (Mika)

معنی: "رایحه زیبا"

15. ماویس (Mavis)

معنی: "پرنده آوازخوان"

16. ماکسین (Maxine)

معنی: "بزرگترین"

17. مدیسون (Madison)

 قدرت در نبرد

18. مارشال (Marshall)

خدمتکار اسب، عشق به اسب

19. ممفیس (Memphis)

جا افتاده و زیبا

20. مریت (Merit)

معشوق

21. مارسلا (Marcella)

جنگجوی جوان

22. مونیک (Monique)

مشاور تنهایی 

23. میشل (Michelle)

چه کسی شبیه خداست 

24. میراندا (Miranda)

شایسته تحسین 

25. مولی (Molly)

 قطره دریا، ستاره دریا، معشوق

26. میلیسنت (Millicent)

معنی: "قوی در کار"

27. مویرا (Moira)

معنی: «تلخ، معشوق، قطره دریا»

28. ماجا (Maja)

معنی: "زیبا"

29. مارسلا (Marcella)

معنی: "جنگجو"

30. مرسی (Mercy)

شفقت

31. ماکایلا (Makayla)

معنی: «کسی که شبیه خداست»


حتما بخوانید: 181 اسم دختر با ه جدید و شیک


32. میرا (Myra)

معنی: «روغن خوشبو»

33. میریل (Mireille)

معنی: "تحسین کردن"

34. مورونا (Morwenna)

معنی: "دوشیزه"

35. میلدرد (Mildred)

معنی: "قدرت ملایم"

36. موریل (Muriel)

معنی: "از دریای روشن"

37. مارسیا (Marcia)

معنی: "جنگجو"

38. مایلا (Myla)

معنی: "سرباز یا مهربان"

39. مکنزی (Mackenzie)

معنی: "پسر کنت"

40. مالی (Mali)

معنی: "گل یاس"

اسم دختر با م خارجی

سخن پایانی:

با توجه به اسامی ارائه شده در این مطلب می توانید یک نام زیبا دخترانه با حرف م برای دختر دلبندتان انتخاب کنید. امیدواریم از مشاهده این مطلب لذت برده باشید.


مطالب مرتبط:

139 اسم دختر با ت جدید و شیک

نام های دخترانه که با حرف ح شروع میشه

اسم پسر با خ جدید و شیکاز
1
رای