اسم پسر با ش جدید و شیک؛ 153 نام و اسامی پسرانه که با حرف ش شروع میشه

اسم پسر با ش جدید و شیک؛ 153 نام و اسامی پسرانه که با حرف ش شروع میشه اسم پسر با ش جدید و شیک؛ بهترین اسم پسر با ش ایرانی و خارجی و عربی؛ 153 نام پسرانه با حرف ش شروع شود؛ زیباترین نام پسر با ش ترکی، کردی و نام های پسرانه خاص با ش (sh) را در سلام دنیا بخوانید.

در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا مجموعه ای از اسم پسر با ش جدید و شیک، 153 نام پسر که با حرف ش شروع شود، نام های پسرانه خاص و جدید ایرانی، اصیل و فارسی، اسم پسرونه با حرف ش ترکی، کردی، خارجی با ریشه و معنی را گردآوری کرده ایم. را به شما خوانندگان عزیز معرفی کنیم. لطفا تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

اسم پسر با ش جدید و شیک

1. شیانا

معنی: پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) + الف فاعلی

2. شیدور

معنی: شید = خورشید + ور (پسوند دارندگی)؛ رخشنده و درخشان.

3. شیراوژن

معنی: 1- در قدیم به معنی شیر افکن، شکار کننده و افکنده شیر؛ 2- مجاز از بسیار شجاع و قدرتمند.

4. شهوار

معنی: لایق و سزاوار شاه، گرانبها

5. شهنام

معنی: بزرگ نام و دارنده ی نامِ شاهانه، (به مجاز) نیکنام، نکونام - دارای نام شاهانه

6. شهنور

معنی: نور شاه و به تعبیری نور خدا

7. شهیاد

معنی: مرکب از شه (شاد) + یاد (خاطره) یادگار شاه. یاد خداوند. خاطره شاه

8. شهیار

معنی: یاور شاه، مددکار شاه، یارِ شاه - یاور و کمک کننده شاه، نام یکی از دانشمند زرتشتی در قرن یازدهم

9. شیانا

معنی: پاداش دهنده جزا دهنده

10. شابهار

معنی: نام دشتی در نواحی کابل


حتما بخوانید: اسم پسر با ت جدید و شیک


11. شادبه

معنی: بهترین شادی

12. شادروز

معنی: نیک روز، خوشبخت، کسی که روزش شاد است

13. شادفر

معنی: شکوه شادی

14. شادکان

معنی: کامیاب، کامروا، خوشحال، شادمان، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی بنا به روایتی

15. شادگار

معنی: خشنود و شادمان

16. شادگان

معنی: نام باغی در داستان خسرو و شیرین، بخشی از شهرستان خرمشهر

17. شادمان

معنی: 1- شاد، خوشحال و مسرور؛ 2- (در حالت قیدی) با شادی و خوشحالی، شادمانه.

18. شادملک

معنی: پادشاه شاد و خوشحال، نام خلیل سلطان تیموری

19. شادمهر

معنی: مجاز از ویژگی آن که دارای شادی و مهربانی است

20. شاریا

معنی: پادشاه آریایی

اسم پسر با ش جدید و شیک

نام ها و اسامی پسرانه که با حرف ش شروع می شود

1. شادیاب

معنی: کسی که از شادی نصیب و بهره دارد

2. شادیار

معنی: شاد و خوشحال

3. شادیان

معنی: از روی شادی، بر اساس شادی، آهنگ و نوای شادی آور


حتما بخوانید: 77 نام های پسرانه که با حرف ز شروع میشه


4. شادیور

معنی: شادی+ ور (پسوند برای دارندگی)، دارای حالت شادی و شادمانی، خوشحال.

5. شامیر

معنی: طرف ریسمان، شهری در کوهستان یهودا در جنوب شرقی نابلس

6. شاه آفرین

معنی: درخور آفرین شاه

7. شرار

معنی: شراره، لهیب آتش

8. شرزین

معنی: شرز = شرزه به معنی قوی، نیرومند مجاز از شجاع، دلاور + ین (نسبت)، 1- روی هم به معنی نیرومند و قوی؛ 2- مجاز از شجاع و دلاور.

9. شروان

معنی: درخت سرو

10. شروین

معنی: 1) نام قلعه‌ی شروان؛ 2) نام انوشیروان دادگر؛ 3) نام دو تن از پادشاهان سلسله‌ی طبرستان؛ 4) نام باستانی ناحیه‌ی سوادکوه در مازندران.

11. شکیب

معنی: تحمل، بردباری، صبر

12. شکوهمند

معنی: باشکوه.

13. شمن

معنی: راهب بودایی، بت پرست

14. شمیران

معنی: جای سرد، ناحیه ای در جنوب البرز

15. شهام

معنی: تیز خاطر، چالاک

16. شهنور

معنی: شه= شاه؛ (در تصوف) خداوند، الله + نور روی هم به معنی نور شاه و به تعبیری نور خدا.


حتما بخوانید:اسم پسر با خ جدید و شیک


اسم پسر با ش ایرانی

1. شهباز

معنی: شاهباز، نوعی باز سفید رنگ با چشمان زرد و پنجه و منقار قوی که در قدیم آن را برای شکار تربیت میکردند.

2. شهبال

معنی: شاه بال، بال بزرگ، بزرگترین پر از پرهای بال مرغ، شهپر.

3. شهبان

معنی: شهاب

4. شهبد

معنی: شه= شاه + بد/-bod/ (پسوند محافظ و مسئول)، 1- نگهبان شاه؛ 2- مجاز از بلند مرتبه.

5. شهداد

معنی: شاه داد [شاه (در عرفان) = خداوند + داد = داده، آفریده]، 1- آفریده‌ی خداوند

6. شهراد

معنی: پادشاهِ جوانمرد

7. شهرآگیم

معنی: حاکم شهر، شراگیم

8. شهربراز

معنی: زینت و آراستگی شهر، نام یکی از سرداران خسروپرویز

9. شهرداد

معنی: شهر + داد = داده، آفریده، زاده‌ی شهر، شهری.

10. شهروان

معنی: شهربان، نگهبان شهر

11. شهروز

معنی: نام وزیر شاهپور.

12. شهروین

معنی: شهنام، از نام های باستانی

13. شهنام

معنی: 1- بزرگ نام و دارنده‌ی نامِ شاهانه؛ 2- مجاز از نیکنام، نکونام.

14. شهند

معنی: بهبودی، نیکی

اسم پسر با ش ایرانی

اسم پسر با ش فارسی

1. شاه برزین

معنی: نام شخصی در وندیدا (بخشی از اوستا)

2. شاه پر

معنی: شهپر

3. شاهین

معنی: 1- نوعی پرنده‌ی شکاری از خانواده‌ی باز؛ 2- در قدیم و در درگاه شماری به معنی برج میزان؛ 3- در قدیم و در علم نجوم سه ستاره در امتداد خط مستقیم در صورت فلکیِ نسر طایر؛ 4- در موسیقی از آلات بادیِ موسیقی که در اوایل عهد اسلامی رایج بوده است.

4. شاور

معنی: صورت دیگری از کلمه‌ی شاپور

5. شاورد

معنی: هاله، خرمن ماه، شادورد

6. شایان

معنی: اسم فاعل از شایستن، 1- شایسته، سزاوار، در خور؛ 2- مجاز از بسیار، فراوان.

7. شایراد

معنی: هاله و خرمن ماه.

8. شایگان

معنی: ارزشمند، ممتاز، عالی، شایسته

9. شفیق

معنی: مهربان، دلسوز

10. شرزین

معنی: نيرومند و قوی

11. شروان

معنی: درخت سرو

12. شهسام

معنی: پادشاه آتش

13. شهبد

معنی: شاه بزرگ


حتما بخوانید:67 اسم پسر با د جدید و شیک


اسم پسر با ش کردی

1. شارو     

معنی: بازمانده یا پنهان

2. شالیار    

معنی: همدم شاه

3. شاهو     

معنی: نام کوه

4. شمِال     

معنی: طوفان

5. شوان     

معنی: (تلفظ: šo (a) vān) شبان، چوپان، نگهبان گله

اسم پسر با ش جدید و شیک ترکی

1. شاکیر (شاکر)

معنی: شکرگزار

2. شانار

معنی: نام دارو شهیر، پراُبُهّت

3. شانال

معنی: صاحب نام وجاه، شهیر

4. شانلی

معنی: مشهور و صاحب نام، دارای شٲن وشهرت، صاحب رتبه و مقام، اسم ترکی زیبا

5. شاهلار

معنی: سلاطین، حکمرانان، پادشاهان

6. شاهین

معنی: پرنده ای شکاری و تیز با منقار کوتاه کج و اگر اهلی گردد درشکارمورد استفاده قرار می گیرد.

7. شَن سوی

معنی: کسی که ازنیاکان و تباری خوشبخت باشد.

8. شوبای

معنی: مرد قوی و سالم و استوار

9. شیراوغلان

معنی: پسری نظیرشاه

10. شیمشَک

معنی: صاعقه، رعد و برق، آذرخش

اسم پسر با ش جدید و شیک ترکی

اسم پسر با ش عربی

1. شافع

معنی: شفاعت کننده، خواهشگر

2. شاکر

معنی: شکر کننده، سپاسگزار، در حال شکرگزاری

3. شان

معنی: شأن، 1- مقام و مرتبه، درجه؛ 2- ارزش، اعتبار؛ شکوه، جلال و عظمت؛ 3- کار مهم، رسم، قاعده، آیین.


حتما بخوانید: اسم پسر با ث جدید و شیک


4. شاهد

معنی: 1- گواه، حاضر، مرد خوبروی؛ 2- مجاز از محبوب، خدای تعالی؛ 3- در تصوف به معنی خداوند به اعتبار ظهور و حضور در قلب سالک؛ 4- در قدیم مجاز از عالی، خوب، دلپذیر.

5. شائق

معنی: شایق، کسی که شخص به دیدن او مشتاق باشد، راغب، مشتاق، آرزومند، خاطرخواه.

6. شباب

معنی: 1- جوانی، مرد جوان؛ 2- در موسیقی ایرانی نام پرده‌ای.

7. شبر

معنی: بخشش، خیر، نیکی.

8. شبلی

معنی: منسوب به شهر شبله، ادیب و دانشمند هندی

9. شبیب

معنی: با ارزش و جوانمرد

10. شبیر

معنی: تصغیر شبر، به معنی شیر کوچک

11. شجاع

معنی: آن که از چیزی یا کسی نمی‌ترسد، پردل و جرئت، دلیر

12. شجاع الدین

معنی: شجاع و دلیر در راه دین

13. شرف الدین

معنی: موجب آبروی و اعتبار دین و آیین

14. شریف

معنی: 1- دارای شرف، ارجمند، بزرگوار، دارای ارزش و اعتبار، ارزشمند، خوب، عالی؛ 2- در قدیم به معنی از نسل امامان شیعه، سید.

15. شریف الدین

معنی: موجب شرف، ارجمندی و اعتبار دین.

16. شعاع

معنی: مجاز از فاصله؛ پرتو، نور.

17. شعاع الدین

معنی: دلیر و شجاع در راه دین.

18. شعبانعلی

معنی: مرکب از شعبان + علی

19. شفاءالدین

معنی: شفا و درمان دین

20. شفیع

معنی: آن که تقاضای عفو و بخشش گناه کسی را از دیگری می کند، شفاعت کننده، شفاعتگر

21. شقیق

معنی: نام یکی از سرداران علی (ع)

22. شکرالله

معنی: ستایش خدا

23. شکران

معنی: سپاسگزاری، شکرگزاری

24. شکرعلی

معنی: مرکب از شکر (سپاس) + علی (بلندمرتبه)

25. شکور

معنی: 1- شکرکننده سپاسگزار؛ 2- پاداش دهنده‌ی بندگان؛ 3- از نام‌های خداوند.

26. شکیل

معنی: زیبا، پسر خوش چهره

27. شمس

معنی: خورشید

28. شمس الدین

معنی: آفتاب دین

29. شمس الضحی

معنی: شمس الضحا، آفتاب صبح گاهی.

30. شمس الله

معنی: 1- آفتاب خدا؛ 2- مجاز از کسی که منور شده است به نور دین خدا.


حتما بخوانید: نام های پسرانه شیک و جدید با حرف دال شروع بشه


31. شمس المعالی

معنی: آفتاب بلندی‌ها

32. شمسان

معنی: منسوب به شمس

33. شمسعلی

معنی: مرکب از شمس + علی = خورشید بلند

34. شمیل

معنی: باد شمال، جمعیت کم

35. شهامت

معنی: بی باکی، دلیری، حالت ترس نداشتن از چیزی یا کسی در انجام کاری یا گفتن مطلبی

36. شهدر

معنی: مرد دولتمند و صاحب رفاه

37. شهیر

معنی: معروف، نام آور، نامدار

اسم پسر با شاه

1. شابرزین

معنی: شاه برزین

2. شاها

معنی: نام قلعه‌ای که هولاکوخان اموال و خزاین خود را آنجا گذاشته بود

3. شاهان

معنی: منسوب به شاه

4. شاهباز

معنی: شهباز، پرنده ای شکاری

5. شاهبوی

معنی: بوی مشک و عنبر

6. شاهپور

معنی: شاپور

7. شاهدیس

معنی: مانند شاه

8. شاهرخ

معنی: 1- دارای رخساری چون شاه، شاه منظر، شاه سیما؛ 2- در شطرنج حرکت اسب هنگامی که به شاه حریف کیش دهد و رخ او را نیز به خطر اندازد

9. شاهرود

معنی: شاه = جزء پیشین بعضی از کلمه‌های مرکب به معنی «اصلی» و «مهم» + رود = فرزند به ویژه پسر)، 1- مجاز از فرزند پسر عزیز و گرامی؛ 2- رودخانه‌ی اصلی و بزرگ

10. شاهک

معنی: شاه کوچک، نوعی برنج

11. شاهکار

معنی: کار شاهانه، برجسته، ممتاز

12. شاهمراد

معنی: آرزوی شاه

13. شاهمیر

معنی: شاه + امیر، برادر میرک بیک وزیرشاه اسماعیل

14. شاهندل

معنی: 1- دارای دلِ صالح و نیک؛ 2- مجاز از تقوا و پرهیزگار.

15. شاهنده

معنی: متقی و پرهیزگار و صالح و نیکوکار، نیکوکار، صالح.

16. شاهو

معنی: 1- مروارید شاهوار و نفیس؛ 2- کوتاه شده ی شاهوار

17. شاهورد

معنی: هاله و خرمن ماه

18. شاهیده

معنی: نیکوکار و صالح، شاهنده، متقی، پرهیزکار.


حتما بخوانید: اسم پسر با ج جدید و شیک


اسم پسر با ش خارجی

1. شریان (Shriyan)

معنی: ترکیب 3 حرف اول سریمان و 3 حرف آخر نارایان، لرد ویشنو

2. شرویل (Sharvil)

معنی: برگرفته از شارو، شارو به معنای مقدس برای شیوا

3. شریانش (Shreyansh)

معنی: شهرت دهنده و خوش شانس، ثروتمند، خوش شانسی که به دیگران شهرت می بخشد

4. شاروین (Sharvin)

معنی: پیروزی، بهترین تیرانداز، خدای عشق

5. شریاس (Shreyas)

معنی: برتر، بهترین، خوش تیپ، فرخنده، خوش شانس، عالی، برتر

6. شیون (Shiven)

معنی: ویرانگر، کسی که تعادل بین زندگی و مرگ را حفظ می کند.

7. شریهان (Shrihaan)

معنی:خوش تیپ

8. شانای (Shanay)

معنی: باستانی، چیزی که برای همیشه باقی خواهد ماند

9. شاوریا (Shourya)

معنی: شهرت، شجاعت، بی باکی

10. شازیل (Shazil)

معنی: پادشاه

11. شزین (Shezin)

معنی: شاهزاده

12. شان (shaan)

معنی: «صلح و غرور»

13. شری (Shrey)

معنی: شگفت انگیز

14. شرشتا (Shreshta)

معنی: بهترین، نهایی

15. شابوح (Shabouh)

معنی: "شاه، نجیب" 

16. شاچیا (Shachia)

معنی: "حفاظت از خداوند" است.

17. شالیشا (Shalisha)

معنی: "سه، سوم، شاهزاده، ناخدا" است

18. شامریا (Shamariah)

معنی: به معنای "تخت یا نگهبانی از خداوند" است


حتما بخوانید: 120 نام پسرانه جدید و شیک که با حرف ب شروع شود


19. شمگر (Shamgar)

او اینجا یک غریبه است.

20. شامیر (Shamir)

معنی: به معنای "سنگ قیمتی" است.

اسم پسر با ش خارجی

سخن پایانی:

با مشاهده این مطلب می توانید به راحتی یک نام با حرف ش برای پسر دلبندتان انتخاب کنید. امیدواریم از مشاهده این ممطلب لذت برده باشید.


مطالب مرتبط:

41 نام های پسرانه شیک و جدید که با حرف ژ شروع بشه

58 اسم پسر با چ جدید و شیکاز
3
رای