43 اسم پسر با ط جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف طا شروع میشه

43 اسم پسر با ط جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف طا شروع میشه اسم پسر با ط جدید و شیک؛ اسامی و نام های پسرانه با حرف طا شروع میشه، 43 اسم پسر با ط ایرانی، ترکی، اسم پسرونه با حرف ط و نام پسر با ط عربی با معنی را در سلام دنیا مشاهده کنید.

در ادامه مطالب معرفی اسامی دخترانه و پسرانه در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا مجموعه ای از اسم پسر با ط جدید و شیک، 43 نام پسر که با حرف س شروع شود، نام های پسرانه با حرف طا خاص و جدید ایرانی، اسم پسرونه با حرف ط ترکی، خارجی و عربی با ریشه و معنی را به شما خوانندگان عزیز و محترم معرفی کنیم تا از میان این اسامی زیبا یک نام که برازنده فرزندتان است را برای او انتخاب کنید.

اسم پسر با ط جدید و شیک

1. طرحان (طرهان)

معنی: نام بخش کوهدشت در شهرستان خرم آباد

2. طاها رضا (طهرضا)

معنی: مرکب از نام‌های طاها و رضا.

3. طالب

معنی: خواستار، خواهان؛ 2- در تصوف به معنی سالک

4. طاها مصطفی

معنی: مرکب از نام‌های طاها (طه) و مصطفی.


حتما بخوانید: 153 نام و اسامی پسرانه که با حرف ش شروع میشه


5. طاهر

معنی: 1- پاک، پاکیزه؛ 2- بی‌گناه، معصوم؛ 3- مجاز از بی آلایش و بی غش

6. طاهر محمد

معنی: مرکب از نام‌های طاهر و محمّد.

7. طه

معنی: طاها، طه به لغتِ طی «یا محمّد» می‌باشد یعنی ای محمّد، و به قولی نام پیامبر اسلام(ص) می‌باشد.

اسم پسر با ط جدید و شیک

نام های پسرانه که با حرف طا شروع میشود

1. طهمورث

معنی: تهمورث

2. طوس

معنی: ماه، خوب رویی، دوام

3. طه حسین (طاها حسین)

معنی: 1- مرکب از نامه‌های طه و حسین

4. طَیب

معنی: پاک، پاکیزه، مطهر

5. طوفان

(معرب از يوناني) (= توفان) 1- جريان هواي بسيار شديد


حتما بخوانید: اسم پسر با خ جدید و شیک


اسم پسر با ط ایرانی

1. طینوش

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر قیدافه پادشاه اندولس و داماد فور هندی در زمان اسکندر مقدونی

2. طهماسب

معنی: تهماسب، 1- دارنده‌ی اسب قوی

3. طیهوج

معنی: معرب از فارسی، تیهو

4. طورگ

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی، نیز نام سرداری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی

اسم پسر با ط ایرانی

اسم پسر با ط ترکی

1. طرخان

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسیاب تورانی

2. طغاتیمور

معنی: نام نبیره جوجی قسار برادر چنگیزخان مغول

3. طغان

معنی: نام یکی از پادشاهان ترک

4. طغرا

معنی: فرمان، منشور، خطی که به شکل کمان نوشته شده باشد

5. طغرل

معنی: پرنده شکاری از خانواده باز

6. طمغاج

معنی: از پادشاهان ترک ماوراءالنهر مهروف به افراسیاب

اسم پسر با ط کردی 

اسم پسر با ط کردی یافت نشد.

اسم پسر با طاها

 • طاهر
 • ایلیا
  ارمیا
 • صدرا
 • راما
 • دارا
 • کسری
 • پارسا
 • یحیی
 • شایا
 • مسيحا

حتما بخوانید: 67 اسم پسر با د جدید و شیک


اسم پسر با ط خارجی 

اسم پسر با ط خارجی یافت نشد.

اسم پسر با ط عربی

1. طائل

معنی: اسم عربی که برای مذکر گذاشته می شود به معنای بلندی و مقام و به معنای ثروت و منفعت است.

2. طارف

معنی: اسمی عربی که به مذکر داده می شود به معنای صحبت از پول است که جدید است و موروثی نیست و در کشورهای عربی رایج نیست.

3. طارق

معنی: اسمی است مذکر که معانی متعددی دارد از جمله: ستاره صبح که آن را زهره می گویند و آن که شب می آید تا در را بزند.

4. طالع

معنی: طلوع کننده، بخت و اقبال

5. طائف

معنی: طواف کننده

6. طائی

معنی: منسوب به قبیله طی

7. طبیب

معنی: پزشک، زیرک، دانا

7. طهمان

معنی: نام یکی از نزدیکان پیامبر اسلام (ص) که ابن حیان او را از زمره‌ی صحابه دانسته است.

8. طیار

معنی: پرواز کننده، پرنده

9. طامح

معنی: مشتاق و آرزومند 

10. طايع

معنی: مطیع

11. طايل

معنی: آسودگی بزرگ 

12. طرفة

معنی: نامی عربی که به مونث و مذکر نیز داده می شود و نام درخت است.

13. طريف

معنی: عجیب و نادر

14. طرَّاد

معنی: مبالغه ای است که به معنای تبعید کننده و روی گردان و مکرر تبعید و برکنار کننده است و اوست که شتران پراکنده را جمع کرده و می راند.

15. طعمة

معنی: هر چیزی که خورده می شود، رزق و روزی، دعوت به غذا، غنائم و وسایل امرار معاش و سود و منفعت.

16. طفيل

معنی: طفل، آفتاب هنگام غروب، حاجت و زغال یا جامی که بر آتش گذاشته شود، نام شب است و به معنای کوچک نیز می باشد.


حتما بخوانید: اسم پسر با ت جدید و شیک


17. طلال

معنی: شبنم و به معنای فضل، خوش قیافه و شاداب است.

18. طلحه

معنی: درختی خاردار که شترها از آن می‌چرند؛ درخت موز

19. طلحک

معنی: تلخک، نام دلقک سلطان محمود

20. طنوس

معنی: تاریکی شدید

21. طفور

معنی: کسی که زیاد از روی چیزها می پرد یا آجری است که در بالا ضخیم و در پایین نازک تر شده است.

اسم پسر با ط عربی

سخن پایانی:

با حرف ط اسامی زیبا و خاص پسرانه وجود دارد و شما خوانندگان عزیز می توانید با مشاهده این مطلب یک نام زیبا برای فرزند عزیزتان انتخاب کنید. امیدواریم از مشاهده این مطلب لذت برده باشید.


مطالب مرتبط:

اسم پسر با ج جدید و شیک

120 اسم پسر با ب

نام های پسرانه شیک و جدید با حرف دال شروع بشهاز
1
رای