تعبیر خواب آروغ زدن؛ معنای دیدن آروغ زدن نوزاد، دیگران در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب آروغ زدن؛ معنای دیدن آروغ زدن نوزاد، دیگران در خواب نشانه چیست تعبیر خواب آروغ زدن چیست؛ تفسیر دیدن آروغ زدن نوزاد، دیگران در خواب، معنی تعبیر خواب آروغ (بادگلو) امام صادق، ابن سیرین، حضرت یوسف، ابراهیم کرمانی و منوچهر مطیعی نشانه چیست در سلام دنیا بخوانید.

آروغ زدن یا بادگلو، به عمل خروج هوا از معده، از طریق دهان گفته می شود و زمانی رخ می دهد که گاز زیادی در زمان خوردن غذا در معده جمع شده باشد. همانطور که گفته شد این اتفاق در طول روز و موقع بلعیدن عمل رایجی است اما اگر در رویا و خواب خود این عمل را دیده باشید معنی و تعبیر آن به چه صورت است. ما در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا درباره تعبیر خواب آروغ زدن صحبت کنیم، لطفا تا پایان همراه ما باشید تا با معنی تعبیر خواب آروغ زدن (باد گلو) از نظر امام صادق، ابن سیرین، حضرت یوسف، ابراهیم کرمانی و منوچهر مطیعی نشانه چیست، آشنا شوید.

تعبیر خواب آروغ زدن

تعبیر دیدن آروغ زدن در خواب دلالت بر هشداری از سمت ضمیر ناخودآگاه شما است که با پیش بینی تغییراتی را ارائه می دهد یعنی با افزایش سن تغییرات بیشتری در میزان آگاهی شما ایجاد می گردد. اگر صدای آروغ زدن را در خواب شنیدید این خواب نشان دهنده توانایی حل کردن مشکل که در سر راهتان قرار گرفته می باشد. از نظر معبران دیگر تعبیر خواب آروغ زدن نشان دهنده گفتن و یا بیان کردن سخنی بی‌جا و نابهنگام است.

تعبیر خواب آروغ زدن

تعبیر خواب آروغ زدن از نظر امام صادق

تعبیر خواب آروغ زدن از نظر امام صادق در دسترس نیست.


حتما بخوانید: تعبیر خواب آب زلال


تعبیر خواب آروغ زدن از نظر حضرت یوسف

تعبیر خواب آروغ زدن از نظر حضرت یوسف در دسترس نیست.

تعبیر خواب آروغ زدن از نظر این سیرین

 • درصورتی که درخواب دید که آروغ ترش می زند این خواب نشان دهنده گفتن حرفی است که در نهایت به ضرر شما می شود.
 • درصورتی که درخواب دید با آروغ دود هم خارج شد یعنی نمی دانید چه حرفی را کجا بزنید و همین باعث سرزنش دیگرا می شود و شما از گفتن حرف خود پشیمان می شوید.

تعبیر خواب آروغ زدن از نظر این سیرین

تعبیر خواب آروغ زدن از نظر ابراهیم کرمانی

 • اگر آروغ ترش نباشد تعبیر این خواب بیان حرفی است که به واسطه آن مورد احترم دیگران قرار  می گیرید.
 • اگر در خواب دیدید که آروغ زدید و هم زمان غذا هم از دهان شما خارج شداین خواب تعبیرش خوب نیست.

تعبیر خواب آروغ زدن از نظر جابر مغربی

تعبیر خواب آروغ زدن از نظر جابر مغربی نیست.


حتما بخوانید: تعبیر خواب آزاد شدن از زندان


تعبیر خواب آروغ زدن از نظر منوچهر مطیعی

 • اگر در خواب دیدید که بعد از آروغ زدن غذا از دهان شما خارج شد این خواب به معنی نزدیک شدن اجل است و خوب است که برای احتیاط تا یکی دوماه مسافرتی نرود.
 • اگر در خواب دیدید که آروغ تان بد بو بودی یعنی سخن بی جا به زبان می آورید.
 • اگر آروغ با دود همراه هم باشد یعنی حرف بی جا می زنید.

تعبیر خواب آروغ زدن از نظر منوچهر مطیعی

تعبیر خواب آروغ زدن از نظر لوک اویتنهاو

تعبیر خواب آروغ زدن از نظر لوک اویتنهاو در دسترس نیست.

تعبیر خواب آروغ زدن نوزاد

از نظر علامه طباطبایی تعبیر خواب آروغ زدن نوزاد به این صورت است:

 •  دیر یا زود بواسطه صحبت ها و فعالیت های خودش به جایگاه های مهم و ارزشمند در زندگی می رسید.
 • تغییرات ملموس و دوست داشتنی رخ می دهد که باعث تغییر سطح زندگی از جهت کمی و کیفی می شود.
 • رضایت و شادمانی شخص خواب بیننده جلب می شود؛ باعث کسب عزت احترام و مرتبه ی بالا در میان جمعی از مردم می شود.

از نظر دکتر مدنی تعبیر آروغ زدن بچه ی خودت چند علامت مختلف دارد:

 • اولی در مدت زمان کوتاه منفعت پیدا می شود؛ دومی زنان و یا دخترانی که فوضول هستند؛ سومی مردانی خوش اخلاق و مهربان پیدا می شوند.
 • آروغ زدن بچه شخص دیگر در خواب اخبار خوشایند و خوشحال کننده ای در مورد برخی از دوستانت خواهی شنید و آن ها را تشویق می کنید.

حتما بخوانید: تعبیر خواب آستانه


تعبیر خواب آروغ زدن دیگران

 • آروغ زدن در خواب یعنی فرد به خاطر سخنانش مورد احترام قرار می گیرد.
 • آروغ زدن بد بود در خواب یعنی حرف هایی می زند که باعث سرزنش او می گردد.

سخن پایانی:

در این مطلب سعی کردیم تعبیر خواب آروغ زدن از نظر معبران مختلف را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد.


مطالب مرتبط:

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آب دریا

تعبیر خواب آبادانی

تعبیر خواب آب بینیاز
1
رای