جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر با متن احساسی و زیبا با ترجمه

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر با متن احساسی و زیبا با ترجمه جادوی کلمات و جملات عاشقانه برای همسر را در روابط با همسرتان را شوخی نگیرید. حرف‌های شما و حسی که برای او ایجاد می‌کند می‌تواند آنقدر در زندگی مشترک شما تاثیر‌گذار باشد که زندگی‌تان را متحول کند.

حس دوست داشتن بین زوجین به یکدیگر معجزه می کنند و می توانند برای استحکام پایه های زندگی مشترک مفید باشند. سعی کنید برخی جملات را بر زبان بیاورید و بازگو کنید این طور سبب افزایش علاقه همسرتان خواهید شد. خانم ها نیاز احساسی و عاطفی زیادی به شنیدن این طور کلمات دارند. در این مقاله از وب سایت سلام دنیا به بعضی از بهترین جملات عاشقانه انگلیسی در مورد دوست داشتن اشاره خواهیم کرد با ما همراه باشید.

جملات عاشقانه انگلیسی درباره دوست داشتن

جملات عاشقانه انگلیسی برای عشقم

 “I carry your heart with me (I carry it in my heart)”

"عشق تو همیشه در قلب من است (در قلب من است)".

////////////////////////////////

جملات عاشقانه انگلیسی

 “We accept the love we think we deserve.”

 "ما عشقی را می پذیرم که فکر میکنیم شایستگی آن را داریم".

////////////////////////////////

 “Laugh as much as you breathe. Love as long as you live.”

 "تا زمانی که نفس می کشید بخندید.تا زمانی که زنده هستید عشق بورزید. "


حتما بخوانید: متن عقد زیبای عاشقانه برای کارت و روز عقدکنان


////////////////////////////////

 “I fell in love the way you fall asleep: slowly, and then all at once.”

 "من عاشق مدل خوابیدن شما هستم: به آرامی ، و سپس یک باره به خواب می روی"

////////////////////////////////

جمله های عاشقانه انگلیسی کوتاه

 "This is on account of my loving you forever."
 "این علاقه بخاطر عشق ابدی من به تو است".

////////////////////////////////

جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه

 “If I had a flower for every time I thought of you...I could walk through my garden forever.”
 "اگر برای هر بار فکر کردن به تو  گلی  می داشتم ... می توانستم همیشه در باغ خودم قدم بزنم ".

////////////////////////////////

“And you loved me like I was and had always been the answer and the question did not and would never matter.”
 "و تو مرا به گونه ای دوست داشتی که گویی من همیشه پاسخی بودم و سوال ان هیچگاه موضوع مهمی نبوده و نخواهد بود".

////////////////////////////////

“I love you as certain dark things are to be loved, in secret, between the shadow and the soul.”
 "من تو را دوست دارم همانطور که بعضی چیزهای تاریک باید مخفیانه و بین سایه و روح دوست داشته شوند. "

////////////////////////////////

 “You’ll be with me wherever I go.”
 "هر کجا که بروم با من خواهی بود."


حتما بخوانید: متن ادبی عاشقانه دوستت دارم 


////////////////////////////////

“We love the things we love for what they are.”
"ما چیزهایی را دوست داریم البته آنها را به خاطر آنچه که هستند دوست داریم."

////////////////////////////////

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

“Love makes hunters of us all.”
"عشق همه ما را شکار می کند."

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

////////////////////////////////

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه

“I would die for you. But I won't live for you.”
"برای تو میمیرم. اما من برای تو زندگی نمی کنم. "

////////////////////////////////

 “The course of true love never did run smooth.”
 "مسیر عشق واقعی هرگز روان و هموار نبود."

////////////////////////////////

“So, I love you because the entire universe conspired to help me find you.”
 پس ، من تو را دوست دارم زیرا تمام جهان دست به دست هم داده اند تا به من کمک کنند که  تو را پیدا کنم. "

////////////////////////////////

“For you, a thousand times over.”
 "عشقی که می دهید  هزار برابر بیشتر می شود".

////////////////////////////////

متن های عاشقانه انگلیسی جذاب و کوتاه 

When I am with you, I feel like I am in heaven, I love you.

وقتی با تو هستم ، احساس می کنم در بهشت ​​هستم ، دوستت دارم.

////////////////////////////

All I have ever wanted is to have you for life

تمام خواسته من این است که تو را برای یک عمر داشته باشم.


حتما بخوانید: استاتوس انگلیسی عاشقانه کوتاه با ترجمه


////////////////////////////

No matter where I go, I always find my way back to you. Darling, you are my compass star.

هر کجا که بروم ، من همیشه راه خود را پیدا می کنم. عزیزم ، تو ستاره قطب نمای من هستی.

////////////////////////////

Darling, just want to let you know I am deeply in love with you.

عزیزم ، فقط می خواهم به تو بگویم که من عمیقا عاشق تو هستم.

////////////////////////////

متن عاشقانه انگلیسی دلنشین و زیبا

 You mean the world to me, without you the world is meaningless. I wish to be with you every day.

قد یک دنیا برای من ارزش داری ، بدون تو دنیا هیچ و پوچ است. آرزو می کنم هر روز با تو باشم.

////////////////////////////

You fill my head with your thoughts; you are the apple of my eye. Your absence is hard to bear. Love you, my dear.

سرم پر است از افکار تو. تو نور چشم من هستی تحمل نبودنت سخت است. دوستت دارم عزیزم.

////////////////////////////

Days have passed since I saw you. It’s been tough missing you. All I got is memories of how we spent our time together. I miss you.

از زمانی که تو را دیده ام روزها گذشته است. دلتنگی برایم سخت بوده است. تنها چیزی که دارم خاطرات باهم بودن مان  است. دلم برات تنگ شده.


حتما بخوانید: جملات انگلیسی عاشقانه خاص برای همسر و بیو 


////////////////////////////

You are so far, yet so near, I can feel you near me, I can’t touch you, but I can hold you close, No Matter Where You Are, you are always in my heart.

اگرچه خیلی دور هستی ، اما خیلی نزدیک هم هستی ، من می توانم تو را در نزدیکی خودم احساس کنم ، نمی توانم تو را لمس کنم ، اما می توانم تو را در آغوش بگیرم، مهم نیست هر کجا باشی ، همیشه در قلب من هستی.

////////////////////////////

As you admire the beautiful things God has made, remember you are one of them, wonderful and special. I love you.

همانطور که چیزهای زیبایی که خدا خلق کرده را تحسین می کنید ، به خاطر داشته باش که تو هم یکی از آنها هستی ، فوق العاده و خاص. دوستت دارم.

//////////////////////////////

When I look at you, I realize how much you’ve been part of my life. How special you are and how much you have always made me happy.

وقتی به تو نگاه می کنم ، می فهمم که چقدر بخشی از زندگی من بوده ای. چقدر خاص هستی و چقدر همیشه من را خوشحال کرده ای.

//////////////////////////////

Each time I look at you, I see how much you mean the world to me, I can’t imagine my life without you. I love you.

هر وقت به تو نگاه می کنم می بینم که چقدر برای من ارزش داری ، من نمی توانم زندگی ام را بدون تو تصور کنم. دوستت دارم.

////////////////////////////////////

سخن آخر

در این پست سلام دنیا؛ به بررسی جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر و عشقم با معنی فارسی؛ پرداختیم امیدواریم از خواندن آن لذت کافی را برده باشید. و این پست را از طریق شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.


مقالات مرتبط:

متن و جملات دلتنگی ناب، عاشقانه، کوتاه و طولانی برای عشق و همسرم

تکه کلام عاشقانه خاص، کوتاه، سنگین، خنده دار، کردی و انگلیسی برای همسر

از
5
رای