متن و جملات انگلیسی عاشقانه خاص و با معنی برای همسر و بیو پروفایل

متن و جملات انگلیسی عاشقانه خاص و با معنی برای همسر و بیو پروفایل معشوق در بند نیست اما رهایی اش برایش بدون عاشق عذاب آور است . عاشق کسی است که بدون چشم داشت عشق می ورزد و معنای واقعی فداکاری و از خود گذشتن را زنده نگه می دارد به راستی که عشق ودیعه الهی است.

زیباترین احساسی که ممکن است هر کسی در زندگی اش تجربه کند عشق است. عشق یعنی گوش فرا دادن به ندای درونی قلب و تجربه رضایت و شادی در زندگی چه بسا همان معجزه ایست که به ما انگیزه برای زیستن می دهد. و همان طبیب همه چیز درمانگر در زندگیست که ما دنبال آن هستیم. در این مقاله از سایت سلام دنیا قصد داریم برترین و ناب ترین جملات و متن های عاشقانه انگلیسی با معنی از جمله: متن عاشقانه انگلیسی برای همسر ؛ جملات  انگلیسی عاشقانه برای بیو ؛ متن عاشقانه انگلیسی کوتاه برای بیو پروفایل ؛ متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای شما گردآوری شده در اختیارتان قرار دهیم.

جدیدترین جملات و متن عاشقانه انگلیسی ناب برای همسر و بیو

متن عاشقانه انگلیسی با معنی

I always feel better when I’m with you, what a beautiful life we can have together, don’t be afraid to trust me with your love; I will never break your heart. I love you.

همیشه وقتی با تو هستم، احساس بهتری دارم. چه زندگی زیبایی می توانیم در کنار هم داشته باشیم. از این که با عشقت به من اعتماد کنی نترس. من هرگز قلب تو را نمی شکنم. دوستت دارم.

///////////////////////////////////

متن عاشقانه انگلیسی با معنی

///////////////////////////////////

Life greatest gift to me since I was born is having you my wife; nothing is so precious to me as you. You make my world complete by making it a wonderful place for me, no other woman will find a bearing to my heart except you. I love you with all my heart.

بزرگترین هدیه زندگی من از زمان تولد تاکنون، داشتن تو به عنوان همسرم است. هیچ چیز به اندازه تو برای من ارزشمند نیست. تو دنیای من را با تبدیل کردن آن به مکانی شگفت انگیز، برای من کامل می کنی. به غیر از تو هیچ زنی قلب من را در اختیار نخواهد داشت. از صمیم قلب دوستت دارم.


حتما بخوانید: متن و جملات دلتنگی ناب، عاشقانه، کوتاه و طولانی برای عشق و همسرم


///////////////////////////////////

Dearest love, when you feel lonely, just dial my number and let me tells you how much I love. I love you beyond what every soul in the world can comprehend, no one will ever know the secret of my love for you, because it’s a natural thing, and it flows naturally in my vein.

عزیزترین عشق، وقتی احساس تنهایی کردی، فقط شماره من را بگیری و بگذار تا به تو بگویم که چقدر دوستت دارم. من تو را فراتر از آنچه هر وجودی در جهان می تواند درک کند، دوست دارم. هیچ کس هرگز راز عشق من به تو را نخواهد دانست زیرا این یک موضوع طبیعی بوده و به طور ذاتی در رگ های من جریان دارد.

///////////////////////////////////

جملات عاشقانه انگلیسی بلند و جدید

You are all the reasons I’m happy this way, why wouldn’t I love my happiness with my entire whole? Don’t bother about anything else, I will be there for you always, and this promise I will always keep in my heart because you are my everything.

تو تمام دلایلی هستی که من بخاطر آنها خوشحالم. چرا خوشبختی خود را با تمام وجودم دوست نداشته باشم؟ با هیچ چیزی خودت را ناراحت نکن زیرا من همیشه در کنار تو خواهم بود و این قول را همیشه در قلبم حفظ خواهم کرد زیرا تو همه چیز من هستی.

///////////////////////////////////

My love for you is a wide as heaven and earth, and what it contains, maybe you don’t know that I love you so much. GOD sent you my way, and you make a perfect wife, so why wouldn’t I love you the way I do?

عشق من نسبت به تو مانند آسمان و زمین و آنچه در آن است گسترده است. شاید تو ندانی که خیلی دوستت دارم. خدا تو را در سر راه من قرار داد و تو یک همسر بی نقص هستی، پس چرا این گونه تو را دوست نداشته باشم؟

///////////////////////////////////

don’t about heartbreak in this relationship, because if I break your heart, I break mine too and I break my entire world, so why would I want to break my heart and break my entire world.

در مورد دل شکستن در این رابطه صحبت نکن زیرا اگر من قلب تو را بشکنم، در واقع قلب خود را شکسته ام و تمام دنیای خود را نابود کرده ام. پس چرا باید بخواهم که قلب تو و تمام دنیای خود را بشکنم.

///////////////////////////////////

I realize that life was so sweet and good ever since the time I found you, you are the one made for my heart. And my heart will always love you any day at any time.

می فهمم که از زمانی که تو را پیدا کرده ام، زندگیم بسیار شیرین و خوب بوده است. تو همان کسی هستی که برای قلب من ساخته شده ای و قلب من همیشه تو را هر روز و هر زمان دوست خواهد داشت.


حتما بخوانید: تیکه کلام عاشقانه خاص، کوتاه، سنگین، خنده دار، کردی و انگلیسی برای همسر


///////////////////////////////////

my love for your is beyond space and time, I love you even after my death because I know that the LORD would join us together in paradise after we depart this world, so I love beyond the shore of this life.

عشق من به تو فراتر از مکان و زمان است. من حتی بعد از مرگم نیز تو را دوست خواهم داشت زیرا می دانم که خداوند پس از اینکه ما از این دنیا خارج شویم، در بهشت را دوباره به هم خواهد رساند بنابراین من فراتر از مرزهای این زندگی تو را دوست دارم.

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

///////////////////////////////////

Dearest love, stay with me, don’t go, you can never find another one that would love you the way I do. Maybe you don’t realize how much I love you, I wish you have a microscopic eye to view how your love flourishes in my heart. I love you beyond what the eye can see.

عزیزترین عشق، با من بمان. هرگز نمی توانی فرد دیگری را بیابی که آن گونه که من دوستت دارم، تو را دوست داشته باشد. شاید متوجه نباشی که من چقدر تو را دوست دارم. ای کاش یک چشمی میکروسکوپی داشتی تا ببینی که چگونه عشق تو در قلب من شکوفا می شود. من تو را فراتر از آنچه چشم می بیند، دوست دارم.

///////////////////////////////////

“I dreamt that you were mine, and then I woke up smiling because I realized it was not a dream. You are already mine!”

خواب دیدم که تو مال من هستی و سپس با لبخند از خواب بیدار شدم زیرا فهمیدم که این یک رویا نیست. تو پیش از آن مال من بوده ای! "

///////////////////////////////////

“You fill all the emptiness in my heart. I’m so thankful to have you in my life. I love you very much!”

تو تمام حفره های قلبم را پر می کنی. خوشحالم که تو را در زندگیم دارم. دوستت دارم!"


حتما بخوانید: شعر و متن عاشقانه بهم رسیدنمون مبارک | جملات احساسی رسیدن به معشوق و وصال


///////////////////////////////////

“You are that woman who transformed my imperfections into perfections, just by the touch of your love. Love you my dearest wife!”

تو همان زنی هستی که نواقص من را تنها با قدرت عشق به کمال تبدیل کردی. عزیزترین همسرم، دوستت دارم."

///////////////////////////////////

جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه

عشق این قدرت را دارد تا قلب شما را همزمان سوراخ کرده و بدوزد.

Love has the potential of wildly piercing your heart and sewing it back again, all at once.

///////////////////////////////////

No matter, how tangled the strings of my heart get; they’ll always find their way to you.

مهم نیست ریشه های قلب من تا چه حد در هم تنیده باشند، آنها نهایتاً راهشان را به سوی تو خواهند یافت.

///////////////////////////////////

To give love, you must have it, somewhere in your soul.

برای عشق بخشیدن، باید آن را جایی در روح خود داشته باشید.

/////////////////////////////////// 

Only if, love could come without pain.

ای کاش عشق می توانست با درد همراه نباشد.

/////////////////////////////////// 

I promise to create our story, your favorite love story.

قسم می خورم که داستانمان را بسازم، همان داستان عاشقانه موردعلاقه تو را.

/////////////////////////////////// 

The beauty of true love is it accepts your flaws and withholds them beautifully.

زیبایی عشق واقعی این است که ایرادات تو را پذیرفته و آنها را به زیبایی کنار می گذارد.

/////////////////////////////////// 

Whenever you face your ego and love fighting let your love win.

هر زمان با جدال بین عشق و نفست روبرو شدی، اجازه بده تا عشق پیروز شود.

/////////////////////////////////// 

Love doesn’t come with terms and conditions.

عشق شرط و شروط نمی پذیرد.

/////////////////////////////////// 

Relationships are perfectly tied to the strings of love.

روابط کاملاً با رشته های عشق گره خورده اند.


حتما بخوانید: استاتوس انگلیسی عاشقانه کوتاه با ترجمه؛ جملات و لکچر انگلیسی درباره عشق


/////////////////////////////////// 

When trust stumbles, love falls off the cliff.

وقتی اعتماد زمین می خورد، عشق از قله خود سقوط می کند.

/////////////////////////////////// 

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

 My demons are drowning me down and your love could be the cure.

هیولاهای درونم سعی می کنند من را غرق کنند و عشق تو تنها درمان و راه نجات است.

/////////////////////////////////// 

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

In sickness and in health.

با هم در سلامتی و بیماری.

/////////////////////////////////// 

.Beginning from the first day of college, we somehow made it to the altar

از اولین روز دانشگاه، ما به نوعی وارد مسلخ شدیم.


حتما بخوانید: جملات ادبی فوق العاده، متن عاشقانه و انگلیسی برای مادر، مادر شوهر و مادر زن


/////////////////////////////////// 

.Darling, the way you embrace my scars, it makes me fall in love with you every day 

عزیزم آن گونه که تو زخم هایم را درمان می کنی، باعث می شود هر روز عاشق تو شوم.

/////////////////////////////////// 

جملات عاشقانه انگلیسی برای بیو پروفایل

?Will you promise to stay till eternity

آیا قول می دهی تا ابد با من بمانی؟

/////////////////////////////////// 

One day, I’m gonna marry this woman.

بلاخره یک روز، با این زن ازدواج خواهم کرد.

/////////////////////////////////// 

And you, Mister, have revived me from my fears and I owe you a lifetime of love.

و شما سرورم، من را از ترس هایم رهانیدی و من یک زندگی با عشق را به تو مدیونم.

/////////////////////////////////// 

I find beauty even in your darkest scars.

من حتی در تیره ترین جای زخم ها، زیبایی می بینم.

/////////////////////////////////// 

When in love, people should learn to swallow their egos or their ego will swallow their love.

وقتی افراد عاشق می شوند، باید بیاموزند تا نفس خود را فرو ببرند در غیر این صورت نفس شان عشق آنها را خواهد بلعید.

/////////////////////////////////// 

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Sometimes, to enhance your relationship you just need to cut out the old dead wood and move forward.

گاهی اوقات برای گسترش یک رابطه، تنها کافیست پایبندهای قدیمی را شکسته و پیش بروید.

/////////////////////////////////// 

 Distances either make relationships or break relationships.

فاصله ها یا روابط را می سازند یا از بین می برند.

/////////////////////////////////// 

Love is that holy medicine that can cure all your wounds.

عشق یک داروی مقدس است که می تواند تمامی زخم ها را بهبود بخشد.

/////////////////////////////////// 


حتما بخوانید: متن عاشقانه فاز سنگین؛ جملات فوق العاده سنگین تیکه دار و عاشقانه برای همسر


Being in a relationship is not worthy unless you open your mind, heart and soul to your partner.

بودن در یک رابطه تا زمانی که ذهن، قلب و روحت را برای طرف مقابلت باز نکنی، ارزش نخواهد داشت.

/////////////////////////////////// 

Forever is not much difficult if your love is pure.

برای همیشه چندان سخت نیست اگر عشقی خالص داشته باشد.

/////////////////////////////////// 

 I don’t know if I can promise you a forever but a little forever which I’ll give you would be all of love and happiness.

نمی دانم آیا می تواند برای همیشه به تو قول بدهم اما حتی کمی تا ابد می تواند تمامی عشق و خوشبختی را به تو ببخشد.

/////////////////////////////////// 

If I promise to walk on flowers with you, I’ll be there even when you have to walk on thorns. Whatever happens, I’ll be there.

اگر قول بدهم تا با تو بر روی گلها راه بروم، بدون شک حتی بر روی خار نیز با تو راه خواهم رفت. هر اتفاقی که بیفتد، من با تو خواهم بود.

/////////////////////////////////// 

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه برای بیو

Some people are worth waiting for…

بعضی افراد ارزش انتظار را دارند ...

/////////////////////////////////// 

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه برای بیو

You will hold by heart forever

تو قلب مرا برای ابد خواهی داشت

/////////////////////////////////// 


حتما بخوانید: بهترین متن های بیو برای اینستاگرام؛ فونت بیو اینستاگرام


Spending time with you always becomes my favorite day

سپری کردن اوقاتم با تو روز دلخواه من را می سازد.

/////////////////////////////////// 

You are my happy place

تو جایگاه شادی من هستی

/////////////////////////////////// 

I am much more me when I am with you

وقتی با تو هستم من خیلی بیشترم

/////////////////////////////////// 

You complete me

تو مرا کامل می کنی

/////////////////////////////////// 

Now and forever

اکنون و تا ابد

/////////////////////////////////// 

You make me smile

تو باعث می شوی لبخند بزنم

/////////////////////////////////// 

I miss you when you are not by my side

وقتی کنارم نیستی دلم برایت تنگ می شود.

/////////////////////////////////// 

Home is wherever we are together

خانه آن جایی است که کنار هم باشیم

/////////////////////////////////// 

We are cute together

ما با یکدیگر جذاب هستیم

/////////////////////////////////// 

We have a love like no other

عشق ما مانند هیچکس نیست

/////////////////////////////////// 

You are always on my mind

همیشه در ذهن من هستی

/////////////////////////////////// 

Never let me go

هرگز ترکم نکن

/////////////////////////////////// 

Our souls know each other

روحهای ما یکدیگر را می شناسند.

/////////////////////////////////// 

I crave you more than wine

من بیشتر از شراب تو را هوس می کنم

/////////////////////////////////// 

You make me happy

تو مرا خوشحال می کنی

/////////////////////////////////// 

You spoke to my heart

تو با قلبم حرف می زنی


حتما بخوانید: متن زیبا برای وضعیت واتساپ دخترونه | استاتوس دخترانه خاص و لاکچری و غمگین


/////////////////////////////////// 

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Your presence is a whisper with me all the time

حضور تو نجوایی دائمی در من است

///////////////////////////////////

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You are the best thing in my life

تو بهترین چیز در زندگی من هستی

///////////////////////////////////

You speak to my soul

تو با روح من حرف می زنی

///////////////////////////////////

When I think of our future, I only see you

وقتی درباره آینده فکر می کنم، تنها تو را می بینم

///////////////////////////////////

You are my future

تو آینده من هستی

///////////////////////////////////


حتما بخوانید: متن عارفانه عاشقانه زیبا و جملات عاشقانه عارفانه احساسی برای همسر و پروفایل


You are everything that I have always wanted

تو تمام آن چیزی هستی که همواره می خواستم

///////////////////////////////////

When I met you, everything made sense

وقتی با تو ملاقات می کنم، همه چیز معنی دار می شود

///////////////////////////////////

“I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.”

به تو نگاه می کنم و مابقی زندگیم را پیش چشمم می بینم."

///////////////////////////////////

“Steal my heart and I will steal yours. This would be the perfect crime for both of us.”

"قلب مرا بدزد و من نیز قلب تو را. این بهترین جرم ما خواهد بود."

///////////////////////////////////

Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی

///////////////////////////////////

“The way you smile gives me butterflies…”

آن گونه که تو لبخند می زنی به من احساس پروانگی می دهد..."

///////////////////////////////////

“If you could see yourself through my eyes, you would know how much I love you. You hold a very special place in my heart! I will love

you forever!”

اگر می توانستی خودت را از چشم من ببینی، می فهمیدی که چقدر دوستت دارم. تو جایگاه ویژه ای در قلب من داری! تا ابد دوستت خواهم داشت!"

///////////////////////////////////

աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده

///////////////////////////////////

در این مقاله از سلام دنیا به متن عاشقانه انگلیسی با معنی، جملات ناب انگلیسی عاشقانه برای همسر؛ متن عاشقانه انگلیسی برای بیو پروفایل پرداختیم؛ امیدواریم که از خواندن این مطالب لذت برده باشید. لطفا ما را در سایر مقالات نیز همراهی فرمایید.


مقالات مرتبط:

شعر، جملات و متن انگلیسی در مورد عشق با ترجمه | متن عاشقانه انگلیسی

متن عاشقانه دوستت دارم | پیامک عاشقانه دوست دارم عشقم کوتاه، بلند و انگلیسی

متن عاشقانه جدایی غمگین و طولانی | جملات احساسی جدایی و دوری از عشق و یار

از
6
رای