111 ضرب المثل انگلیسی کاربردی و معروف با ترجمه درباره زندگی، شخصیت

111 ضرب المثل انگلیسی کاربردی و معروف با ترجمه درباره زندگی، شخصیت ضرب المثل ها سخن های کهن (تاریخی) یک کشور هستند. ضرب المثل های انگلیسی پرکاربردی و معروف با معنی فارسی درباره زندگی، شخصیت، زمان در سلام دنیا بیاموزید.

آیا تا به حال در محل کار روزی بوده که همکارهای شما جملات عجیب و غریبی را بیان کنند؟ یکی از همکاران در جلسه کارکنان گفت: «بند رو به آب دادن». «اما گریه کردن برای شیر ریخته شده فایده ای ندارد. ما هنوز هم می‌توانیم پیشرفت زیادی داشته باشیم.» رئیس شما می گوید: "خب بچه ها، بیایید تا تنور داغ است نان را بچسبانیم." وقتی از رئیستان می‌پرسید منظورش از این حرف چیست، او می‌خندد.

رفیق، کار خود را با به روز کردن زبان انگلیسی بهتر کن. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.» گربه ها؟ شیر؟ اتوهای داغ؟ رم؟ اینجا چه خبره؟ پاسخ این است که همکاران شما از ضرب المثل استفاده کرده اند. ما هم در این مطلب از سلام دنیا، به شما بیش از 100 ضرب المثل انگلیسی کاربردی و معروف درباره زندگی، شخصیت و ... برای شما گردآوری کردیم. با اما همراه باشید.

ضرب المثل چیست؟

ضرب المثل ها سخن های کهن (تاریخی) یک کشور هستند. آنها جملات کوتاه و هوشمندانه ای هستند که معمولاً توصیه های برای زندگی را در اختیار فرد می گذارند. انگلیسی زبانان اغلب از ضرب المثل ها در مکالمه های خود استفاده می کنند حتی بدون اینکه متوجه شوند.


حتما بخوانید: 30 جمله ارزشمند، الهام بخش و کوتاه انگلیسی درباره زندگی


ضرب المثل ها می توانند بیشتر از هر کتاب درسی به شما درباره فرهنگ یک کشور بیاموزند. آن‌ها نشان می‌دهند که چه چیزی برای مردم مهم است، چه چیزی رفتار خوب و چه چیزی رفتار بدی است. ضرب المثل ها همچنین می توانند تاریخ یک مکان را به شما بگویند. به عنوان مثال، ضرب المثل در مورد شهرهایی که شغل مردم آنجا کشاورزی است بیشتر از اصطلاحات کشاورزی استفاده می کنند و ضرب المثل های دهکده های ماهیگیری در مورد دریا صحبت می کنند.

برترین ضرب المثل های انگلیسی عالی با معادل فارسی آن

خب برای درک بهتر این نوع زبان، در  قسمت زیر تعداد زیادی ضرب المثل های  برتر انگلیسی، به روشنی برای شما توضیح داده شده است! 

ضرب المثل فارسی معادل آن

ضرب المثل انگلیسی

1. مال بد بیخ ریش صاحابش  A bad penny always turns up
2. سگی که واق واق میکنه گاز نمیگیره A barking dog never bites
3. سیلی نقد به از حلوای نسیه A bird in the hand is worth two in the bush
4. به اسب شاه گفته یابو  A cat may look at a king
5. قدرت یک زنجیر به اندازه ضعیف ترین حلقه آن است A chain is only as strong as its weakest link

ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی

 
6. تنوع چاشنی زندگی است A change is as good as a rest
7. خونه فقط یک مکان برای زندگی نیست  A house is not a home
8. شرایط اقتصادی خوب باعث رونق زندگی همه افراد می شود A rising tide lifts all boats
9. تنوع چاشنی زندگی است All work and no play makes Jack a dull boy
10. تا احمق در جهان هست مفلس در نمی ماند A fool and his money are soon parted
11. دوست آن است که گیرد دست دوست  در پریشان حالی و درماندگی A friend in need is a friend indeed
12. با پول می توان هر کاری آنجام داد A golden key can open any door
13. خشت اول چون نهاد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج A good beginning makes a good ending
14. انسان خوب سخت پیدا می شود A good man is hard to find
15. موفقیت از اتحاد باهم بدست می آید A house divided against itself cannot stand
16. سگ بهترین دوست انسان است  A dog is a man's best friend

ضرب المثل انگلیسی درباره سفر

 
17. یک سفر هزار مایلی هم با یک قدم شروع می شود A journey of a thousand miles begins with a single step
18. هیچکس نمی تواند ذات خود را تغییر دهد  A leopard cannot change its spots
19.  نیم طبیب خطر جان، نیم فقیه خطر ایمان A little knowledge is a dangerous thing
20. علم ناقص آفت است A little learning is a dangerous thing
21. شخص با اطرافیانش شناخته می شود A man is known by his friends
22. کسی که از حقوق چیزی سر درنمیاره بخواد از خودش دفاع کنه کار احمقانه ای کرده A man who is his own lawyer has a fool for his client
23. آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب A miss is as good as a mile
24. نو که اومد به بازار کهنه شود دل آزار. A new broom sweeps clean
25. اگر کسی برای آنجام کاری مصمم باشد حرف تو در او اثری نمی کند A nod's as good as a wink to a blind horse
26. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود A penny saved is a penny earned
27. شخص با اطرافیانش شناخته می شود A person is known by the company he keeps
28. شنیدن کی بود مانند دیدن A picture paints a thousand words
29. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد place for everything and everything in its place
30. عروس نمی تونه برقصد، می گه زمین کجه A poor workman always blames his tools
31. با مشورت مشکلات آسانتر حل می شوند A problem shared is a problem halved
32. کسی که توانایی و استعداد زیادی داره ولی تو خونه خودش کسی ازش استفاده نمی کنه A prophet is not recognized in his own land
33. شخص مغرور به هر خس و خاشاکی چنگ می اندازد A drowning man will clutch at a straw
34. بر سنگ گردان نروید نبات A rolling stone gathers no moss
35. با زبان خوش می توان مار را از سوراخ کشید بیرون A soft answer turneth away wrath
36. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد A stitch in time saves nine
37. خوشرویی لذتی است همیشگی A thing of beauty is a joy forever
38. هر چیزی زمان و جای خود را دارد A time and a place for everything - There's
39. درد و دل کردن از بار مشکلات کم می کنه A trouble shared is a trouble halved
40. با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه A watched pot never boils
41. یک زن هرچی که باشد بازم یک زن است A woman is only a woman, but a good cigar is a smoke
42. زن قلب خونه است A woman's place is in the home
43. کار دختر نکردنش بهتره A woman's work is never done
44. اگر در خانه کس است یک حرف بس است A word to the wise is enough
45. اندکی از آنچه در رؤیای توست ؛ می کند حال تو را خوب و درست A little of what you fancy does you good
46. دوری و دوستی  Absence makes the heart grow fonder
47. قدرت زیاد فرد را فاسد می کند Absolute power corrupts absolutely
48. حادثه خبر نمی کند  Accidents will happen (in the best-regulated families)
49. به عمل کار برآید به سخنرانی نیست (آدم با عملش سنجیده می شود نه با سخنش) Actions speak louder than words

ضرب المثل انگلیسی کوتاه

 
50. طبل تو خالی  Empty vessels make the most noise
51. اختلافات از دوستان خوب غریبه می سازد  Give credit where credit is due
52. در پی هر طوفان آرامشی است (بعد از خشم پشیمانی است) After a storm comes a calm
53. دوره معجزه گذشته است  Age of miracles is past – The
54. جوجه را آخر پاییز می  شمارند Ain't over till the fat lady sings – It
55. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی  All good things come to he who waits 
56. آسمون همه جا یک رنگه All roads lead to Rome  
57. هرگردی گردو نیست  All that glisters is not gold 
58. از آب کره می گیرد All is grist that comes to the mill  
59. تر و خشک باهم می سوزند  All's fair in love and war 
60. ماهی از سوی سرش می گندد A fish always rots from the head down  
61. شاهنامه آخرش خوش است  All's well that ends well
62. آب که سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب  A miss is as good as a mile 
63. روزی یک سیب بخور تا سر و کارت با دکتر نیفته  An apple a day keeps the doctor away 
64. هر انسانی به محبت نیاز داره  All you need is love 
65. علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد  An ounce of prevention is worth a pound of cure 
66. روز از نو روزی از نو  Another day, another dollar 
67. لنگه کفش کهنه در بیابان نعمت است  Any port in a storm  
68. تره به بذرش میره حسنی به باباش Apple never falls far from the tree – The  
69. رفیق گرمابه و گلستان  As thick as thieves
70. خود کرده را تدبیر نیست  As you make your bed, so you must lie upon it
71. هرچی بکاری همون رو درو میکنی  As you sow so shall you reap
72. از خاک هستیم و به خاک باز می گردیم  Ashes to ashes dust to dust
73. آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند  Be careful what you wish for
74. کدورت ها را دور ریختن  و آشتی کردن  Beat swords into ploughshares
75. علف باید به دهن بزی شیرین بیاد  Beauty is in the eye of the beholder
76. سیرت آدم باید زیبا باشد نه صورت Beauty is only skin deep
77. دندون اسب پیشکشی رو که نمیشمرن  Beggars should not be choosers
78. کنار هر مرد موفق یک زن موفق قرار گرفته است  Behind every great man there's a great woman
79. بهترین، دشمن خوبی است  Best is the enemy of the good – The
80. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است  Better late than never
81. پسته بی مغز چون لب وا کن رسوا شود  Better to remain silent and be thought a fool that to speak and remove all doubt
82. با یک دست نمی توان دو هندوانه گرفت Between two stools one falls to the ground
83. سلام گرگ بی طمع نیست  Beware of Greeks bearing gifts
84. دست بالای دست بسیار است  Big fish eat little fish
85. هرکه بامش بیش برفش بیشتر Bigger they are, the harder they fall – The
86. کبوتر با کبوتر باز با باز  Birds of a feather flock together
87. کم گویی و گزیده گویی چون در کز اندک تو جهان شود پر  Brevity is the soul of wit
88. اول کار بعد تفریح  Business before pleasure
89. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است  Charity begins at home
90. حرف راست رو باید از بچه یا ادم خل شنید  Children and fools tell the truth
91. معما چو حل گشت آسان بود Easy to be wise after the event - It's
92. کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد  Cobbler always wears the worst shoes – The
93. شکر نعمت، نعمتت افزون کند Count your blessings
94. که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها Course of true love never did run smooth – The
95. زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد  Curiosity killed the cat
96. حق همیشه با مشتری است  Customer is always right – The
97. پایت را اندازه گلیمت دراز کن  Cut your coat to suit your cloth
98. در ناامیدی بسی امید است   پایان شب سیه سپید است Darkest hour is just before the dawn – The
99. غفلت کار شیطان است  Devil is in the details – The
100. موسی به دین خودش، عیسی به دین خودش  Different strokes for different folks
101. آواز دهل شنیدن از دور خوش است Distance lends enchantment to the view
102. نمک خوردی نمکدان نشکن  Don't bite the hand that feeds you
103. وسط دعوا نرخ تعیین نکن Don't change horses in midstream
104. از کاه کوه نساز  Don't cut off your nose to spite your face
105. آب تو دستته بذار زمین بیا Don't let the grass grow under your feet
106. کار را که کرد آنکه تمام کرد Don't meet troubles half-way
107. لقمه را دور سر چرخاندن  Don't put the cart before the horse
108. مثل تف سر بالا میمونه  Don't shut the stable door after the horse has bolted
109. سحر خیز باش تا کامروا باشی Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise

ضرب المثل انگلیسی درباره شخصیت

 
110. ظاهر آدم نشانه شخصیت او است Clothes maketh the man
111. شخصی که فرزندی را تربیت می کند، شخصیت آن کودک را مشخص می کند و بر نوع جامعه ای که نسل بعدی ایجاد خواهد کرد، اثر می گذارد Hand that rocks the cradle rules the world – The 
سخن آخر

ضرب المثل ها می توانند بیشتر از هر کتاب درسی به شما درباره فرهنگ یک کشور بیاموزند. آن‌ها نشان می‌دهند که چه چیزی برای مردم مهم است، چه چیزی رفتار خوب و چه چیزی رفتار بدی است. ما در این مطلب ضرب المثل های انگلیسی پرکاربردی و معروف با معنی فارسی درباره زندگی، شخصیت، زمان برای شما بیان کردیم. امیدوارم برایتان مفید بوده باشد.


مقالات مرتبط:

جملات انگیزشی انگلیسی با معنی فارسی برای استوری + عکس نوشته
 

از
5
رای