متن تبریک روز جهانی چپ دست ها به انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس

متن تبریک روز جهانی چپ دست ها به انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس روز جهانی چپ دست مبارک ؛ با بهترین و خاص ترین متن تبریک روز جهانی چپ دستان به انگلیسی با معنی فارسی و تاریخ دقیق روز جهانی چپ دست ها چه روزی است در سلام دنیا آشنا شوید.

اولین بار این روز یعنی روز جهانی چپ دست ها در سال 1976 توسط دین آر کمپبل جشن گرفته شد. این روز برای بسیاری از کشور ها در سراسر جهان روز چپ دست ها در نظر گرفته شده است. در این مطلب سلام دنیا، ما به تاریخ دقیق روز جهانی چپ دست ها؛  متن تبریک روز جهانی چپ دست ها به انگلیسی با جملات خاص رسمی و دوستانه و عکس نوشته پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

تاریخ دقیق روز جهانی چپ دست ها

روز جهانی چپ دست ها یک روز جهانی است که هر ساله در 13 آگوست برای بزرگداشت منحصر به فرد بودن و تفاوت های افراد چپ دست برگزار می شود. مردم هر ساله روز جهانی چپ دست ها را در 13 آگوست جشن می گیرند. که مصادف با 22 مرداد ماه در تقویم ایرانی می باشد.

متن تبریک در روز جهانی چپ دست ها به انگلیسی با ترجمه 

I have seen many people on the left being judged for no reason. Let’s do something special for them because they deserve it

من بسیاری از افراد چپ دست را دیده ام که بدون دلیل مورد قضاوت قرار می گیرند. بیایید کاری بخصوص را برای آنها انجام دهیم چرا که آنها لیاقت این کار را دارند.

///////////////////////////

Many left-handed people I’ve met are very talented.

بسیاری از افراد چپ دستی را که می شناسم بسیار با استعداد هستند.

///////////////////////////

On this particular day, I want to tell you that I appreciate what you are doing, and you all deserve recognition.

در این روز خاص، من می خواهم به شما بگویم که از کاری که انجام می دهید قدردانی می کنم.

////////////////////////////

On the left-handers, going to school is very difficult because most centers are for students on the right. We need to change this culture, and there is no better place to start than at your school.

برای چپ دست ها، رفتن به مدرسه بسیار دشوار است چرا که بیشتر مراکز برای دانش آموزان دست راستی بنا شده است. ما باید این فرهنگ را تغییر دهیم و هیچ جایی بهتر از مدرسه برای شروع وجود ندارد.


حتما بخوانید: روز جهانی چپ دست در سال 1401 چه روزی است


///////////////////////////

Be proud to be a left hand, and don’t listen to hateful comments. You deserve to live in peace. International Left-Handers Day Messages

به چپ دست بودن خود افتخار کنید و به نظرات نفرت انگیز دیگران هرگز گوش ندهید. شما شایسته زندگی در صلح و آرامش هستید. روز جهانی چپ دست ها مبارک

///////////////////////////

People have no choice when it comes to being left-handed or right-handed, so people  should show them respect.

راست دست بودن یا چپ دست بودن یک انتخاب نیست، مردم باید به آن ها احترام بگذارند.

///////////////////////////

The happiest international day left for my friends and family on the left. I hope you live your life as normal as we do. International Left-Handers Day Messages.

شادترین روز جهانی چپ دست ها برای دوستان و خانواده من که  دست چپ هستند می باشد. امیدوارم شما هم مثل ما عادی زندگی کنید.

روز جهانی دست چپ مبارک

متن روز جهانی چپ دستان مبارک به انگلیسی

Be proud of who you are and proud to call yourself a left-handed worker. We wish you a happy International Day of the Left.

به کسی که هستید به عنوان یک چپ دست افتخار کنید. آرزوی خوبی را برای افراد دست چپ در روز جهانی دست چپ دارم.

///////////////////////////

To all those special people in their own way, I wish you a Happy International Left Day.

همه آن دسته از افراد خاص (دست چپان) باید به روش خودشان به مسیرشان ادامه دهند، روز جهانی چپ دست را تبریک می گویم.

///////////////////////////

The people on the left are cool. They are very talented and I am very happy to be friends with some of them. To my friends, I wish you a wonderful International Left-Hander’s Day.

افراد دست چپ افرادی باحال هستند. آنها بسیار با استعداد هستند و من بسیار خوشحالم که با برخی از آنها دوست می باشم. برای دوستانم، روز جهانی چپ دست فوق العاده ای را برای آرزو می کنم.


حتما بخوانید: متن تبریک روز جهانی چپ دست به همسر و فرزند و عکس


///////////////////////////

I wish everyone talented, talented and intelligent left-handed Happy International Left-Handers ’day. The world is waiting to recognize your talent. Happy Left-Handers Day 2022.

روز جهانی چپ دست ها را به همه چپ دست های با استعداد و باهوش تبریک می گویم. دنیا منتظر است تا استعداد شما را بشناسد. روز چپ دست‌ها در سال 2022 مبارک.

///////////////////////////

Everyone is equal; the only exception to their body is their hand. Stop judging people and respect everyone – a wonderful International Left-Handers ’Day.

همه ی افراد برابرند؛ تنها استثنا برای بدن آنها دست آنها می باشد. از قضاوت کردن مردم دست بردارید و به همه احترام بگذارید.

///////////////////////////

تبریک روز چپ دست به خودم

As a left-handed person, I assure you that we do not just write differently; we also think differently – Happy International Day of the Left. Happy Left-Handers Day 2022.

به عنوان یک چپ دست، به شما اطمینان می دهم که ما نه تنها متفاوت نمی نویسیم بلکه متفاوت هم فکر می کنیم - روز جهانی چپ دست مبارک. روز چپ دست‌ها در سال 2022 مبارک.

/////////////////////////

You are different and that is what makes you so special…. Warm wishes on Left Supplier Day.

شما متفاوت هستید و این چیزی است که شما را بسیار خاص می کند. آرزوهای گرمی را در این روز برای شما دارم.

/////////////////////////

It is not easy to be a left-handed donor in a world full of right hand holders because it is a daily struggle.

در دنیایی مملو راست دستان، چپ دست بودن آسان نیست، زیرا این یک مبارزه روزانه است.

روز جهانی چپ دست ها

تبریک روز جهانی چپ دست به دوست انگلیسی

For the most talented, clever and brilliant left-handed left-handed donors, who wish you a Best Left Donor Day with celebrations.

به با استعدادترین و باهوش ترین افراد تبریک می گویم.

/////////////////////////

Something is right or wrong but if you are left-handed, it does not make you completely wrong ... So respect the left handers

همیشه یک چیز درست است یا غلط، ولی اگر چپ دست باشید، شما همیشه آن اشتباه هستید. به چپ دست ها احترام بگذارید.

/////////////////////////

The only thing that makes us different from those who give the left hand is our hand…. We wish you a great day for Hander International.

تنها چیزی که ما را با کسانی که دست چپ هستند متفاوت می کند، دست ماست. ما برای شما یک روز عالی را آرزومند هستیم.

/////////////////////////

Be proud to call yourself a leftist because you can do things with your left hand even if the right-hand holder can think of doing them… .. Warm wishes on International Day of Left for you.

افتخار کنید که چپ‌ دست هستید، چرا که می‌توانید کارها را با دست چپ خود هم نیز انجام دهید. آرزوی بهترینا را در روز جهانی چپ دست ها برای شما دارم. 

/////////////////////////

 Take pride in calling yourself a lefthander because you can do things with your left hand which even a dexterous right hander cannot imagine to do….. Warm wishes on International Left Hander’s Day to you.

به اینکه خود را چپ دست خطاب می کنید افتخار کنید چرا که می توانید کارهایی را با دست چپ انجام دهید که حتی یک راست دست ماهر هم نمی تواند آن را انجام دهد. آرزوی بهترینا را در روز جهانی چپ دست ها برای شما دارم. 

/////////////////////////

As fortunate right handers, we must understand the problems faced by left handers and do things which can make daily routines easier for them…. With that note, I wish you a very Happy International Left Hander’s Day.

به عنوان یک راست دست خوش شانس، ما باید همیشه مشکلاتی را که چپ دست ها با آن مواجه هستند را درک کنیم و کارهایی را انجام دهیم که می توانند کارهای روزمره را برای آنها آسان تر کنند. با این یادداشت، روز جهانی چپ دست را به شما تبریک می گویم.

/////////////////////////

You have no control whether you are born as a right hander or left hander but you do have complete control over your actions….. Remember the hand doesn’t matter, what matters is the heart…. Happy International Left Hander’s Day.

شما هیچ کنترلی در تولد یک راست دست و یا چپ دست ندارید، ولی کنترل کامل را بر اعمال خود دارید. یادت باشه دست مهم نیست مهم قلبته. روز جهانی چپ دست مبارک.

/////////////////////////

 We all are biased because if we can biases against people who are left handers then we are always going to be judgmental…. Let us come about of our thought processes and celebrate International Left Hander’s Day.

اگر که علیه افرادی که چپ دست هستند اعتصاب کنیم و به نوعی روی آن ها تعصب داشته باشیم، همیشه آن ها را قضاوت خواهیم کرد. اجازه دهید به فرآیندهای فکری خود بپردازیم و روز جهانی چپ دست را جشن بگیریم.

 روز جهانی چپ دست ها

تبریک روز جهانی چپ دست رسمی

We are lucky that we are right handers because otherwise we would have had some other group of right handers standing against us when we struggle to fit in their world…. Best wishes on International Left Hander’s Day.

ما خوش شانس هستیم که راست دست هستیم زیرا در غیر این صورت گروه دیگری از راست دست ها در مقابل ما ایستاده بودند. روز جهانی چپ دست را به شما تبریک می گویم.

/////////////////////////

 It is no crime to be born as a left hander because a person’s skill cannot be judged by what hand he uses but is it judged purely by his talent which doesn’t depend on his hand….. Wishing you a warm International Left Hander’s Day.

متولد شدن به عنوان یک چپ دست جرم نیست زیرا مهارت یک فرد را نمی توان با دستی که استفاده می کند قضاوت کرد. روز جهانی چپ دست را به شما تبریک می گویم.

/////////////////////////

Things done with a right hand may not always be right…. So respect left handers.

کارهایی که همیشه با دست راست انجام می شوند به معنی درست بودن آن ها نیستند. پس به چپ دست ها احترام بگذارید.

/////////////////////////

International Left Hander’s Day aims at making us aware that we have left handers in our world and we must accept them and honour them.

هدف از وجود روز جهانی چپ دست این است که ما را آگاه کنند که ما در دنیای خود چپ دست هم داریم و باید آنها را بپذیریم و به آنها احترام بگذاریم.

/////////////////////////

You are different and that is what makes you so special…. Warm wishes on Left Handers Day.

شما متفاوت هستید و این چیزی است که شما را بسیار خاص می کند. روز جهانی چپ دست را به شما تبریک می گویم.

/////////////////////////

سخن آخر

روز جهانی چپ دست ها یک روز جهانی است که هر ساله در 13 آگوست برای بزرگداشت منحصر به فرد بودن و تفاوت های افراد چپ دست برگزار می شود. ما در این مطلب به  شما مجموعه ای از متن تبریک روز جهانی چپ دستان به انگلیسی با جملات رسمی و دوستانه و خاص ارائه دادیم. امیدوارم دوست داشته باشید.


مقالات مرتبط:

کپشن و بیو انگیزشی انگلیسی کوتاه درباره موفقیت و زندگی

متن تبریک روز پزشک به انگلیسی با ترجمه فارسیاز
1
رای