متن تبریک روز بزرگداشت حافظ؛ عکس و دکلمه برای روز حافظ شیرازی

متن تبریک روز بزرگداشت حافظ؛ عکس و دکلمه برای روز حافظ شیرازی متن تبریک روز بزرگداشت حافظ؛ با متن بزرگداشت حافظ، شعر، دکلمه، متن زیبا، عکس در مورد بزرگداشت حافظ و عکس نوشته روز بزرگداشت حافظ گرامی باد در سلام دنیا آشنا شوید.

20 مهر ماه در تقویم ایرانی کشورمان بنام حضرت حافظ نامیده شده است، در این مطلب از سلام دنیا متن تبریک روز بزرگداشت حافظ، متن بزرگداشت حافظ، شعر، دکلمه، متن زیبا، عکس در مورد بزرگداشت حافظ و عکس نوشته روز بزرگداشت حافظ گرامی باد خواهیم آورد. لطفا با ما همراه باشید.

متن تبریک روز بزرگداشت حافظ

ای بـــی خبــــر بکــــوش کــــه صاحب خبـــر شوی

تــا راهــــرو نباشـــی کـــــی راهـبــــــر شــــوی

در مکـــتب حقـــایق پیــــش ادیـــب عشـــق

هــان ای پسر بکـــوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی…

روز لسان الغیب ؛ حافظ شیرازی مبارک


حتما بخوانید: تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم چه روزی است


//////////////////

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

هر کس که این ندارد، حقا که ان ندارد

روز بزرگ مرد ادب و شعر فارسی ؛ حافظ شیرازی مبارک

//////////////////

هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

20 مهر روز بزرگداشت شاعر بزرگ و پر آوازه ایرانی حافظ شیرازی گرامی باد

//////////////////

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
تا بی‌ خبر بمیرد در درد خودپرستی

روز بزرگداشت حضرت حافظ گرامی باد
//////////////////

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود

20 مهر ماه که به نام بزرگداشت حافظ شیرازی مزین شده
بر تمامی دوستداران و اهل ادب گرامی باد

//////////////////

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد

//////////////////

تبریک روز بزرگداشت حافظ 1

در روز بزرگداشت شاعر فرزانه ایرانی، حافظ شیرازی
درودها می فرستیم بر روح او …
روز بزرگداشت حافظ شیرازی خجسته باد

//////////////////

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

20 مهر ماه، روز بزرگداشت حافظ شیرازی گرامی باد
//////////////////

متن درباره روز بزرگداشت حافظ

چه پیامی زیباتر از آن که در روز بزرگداشت حضرتش خواند:

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد من

از من ایشان را هزاران یاد باد

//////////////////

سال ها دل طلب جام جم از ما میکرد

و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد

 
بیدلی در همه ی احوال خدا با او بود

او نمی دیدش و از دور خدایا میکرد

روز بزرگداشت حافظ مبارک


حتما بخوانید: انشا درباره حافظ شیرازی با مقدمه و نتیجه


//////////////////

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید
از غم هجر مکن ناله و فریاد که من
زده ام فالی و فریادرسی می آید
روز بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی گرامی باد.

//////////////////

تبریک روز بزرگداشت حافظ 2

شعر برای تبریک روز بزرگداشت حافظ

هرگز نمیرد ان که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

٢٠ مهر روز لسان الغیب،حافظ شیرازی گرامی باد

//////////////////

یار مفروش بدنیا که بسی سود نکرد

آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود

 
روز بزرگ مرد ادب و شعر فارسی ؛ حافظ شیرازی مبارک

“بیستم مهر ماه روز بزرگداشت حافظ شیرازی گرامی باد

//////////////////

شکوهِ « نظم » را ، با « عشق » ، آمیخت ؛
« غزل » ؛ در جامِ ، زرّینِ ، سخن ، ریخت
« تغزُّل » را ؛ جهانی کرد « حافظ » ؛
« لِسان الغیب » ؛ جانها را ، بر انگیخت !.

//////////////////

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
تا بی‌ خبر بمیرد در درد خودپرستی

روز بزرگداشت حضرت حافظ گرامی باد


حتما بخوانید: شعر عاشقانه برای همسر شاد، غمگین و جدید


//////////////////

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود

20 مهر ماه که به نام بزرگداشت حافظ شیرازی مزین شده
بر تمامی دوستداران و اهل ادب گرامی باد

//////////////////

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد

//////////////////

در روز بزرگداشت شاعر فرزانه ایرانی، حافظ شیرازی
درودها می فرستیم بر روح او …
روز بزرگداشت حافظ شیرازی خجسته باد

//////////////////

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

20 مهر ماه، روز بزرگداشت حافظ شیرازی گرامی باد
//////////////////

تبریک روز بزرگداشت حافظ 3

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
تا بی‌ خبر بمیرد در درد خودپرستی

روز بزرگداشت حضرت حافظ گرامی باد
//////////////////

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود

20 مهر ماه که به نام بزرگداشت حافظ شیرازی مزین شده
بر تمامی دوستداران و اهل ادب گرامی باد

//////////////////

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد

//////////////////

در روز بزرگداشت شاعر فرزانه ایرانی، حافظ شیرازی
درودها می فرستیم بر روح او …
روز بزرگداشت حافظ شیرازی خجسته باد

//////////////////

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

20 مهر ماه، روز بزرگداشت حافظ شیرازی گرامی باد


حتما بخوانید: اشعار و جملات عاشقانه و ادبی درباره پاییز


//////////////////

حافظ صبور باش که در راه عاشقی
هر کس که جان نداد به جانان نمی‌ رسد

روز بزرگداشت لسان الغیب شیرازی تبریک و تهنیت باد

//////////////////

هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

20 مهر روز بزرگداشت شاعر بزرگ و پر آوازه ایرانی حافظ شیرازی گرامی باد

//////////////////

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

روز بزرگداشت شاعر شیرین سخن پارسی زبان
حافظ شیرازی، گرامی باد

//////////////////

تبریک روز بزرگداشت حافظ 4

جملات تبریک روز بزرگداشت حافظ

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد
هر کس که این ندارد، حقا که آن ندارد

روز بزرگ مرد ادب و شعر فارسی؛ حافظ شیرازی مبارک

//////////////////

بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و می در ساغر اندازیم

روز بزرگداشت حافظ مبارک

//////////////////

حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است
کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

روز بزرگداشت حافظ شیرازی بر تمامی دوستداران این شاعر بزرگ مبارک باد

//////////////////

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

روز بزرگداشت حافظ بر اهل ادب و هنر مبارک

//////////////////

دکلمه برای روز بزرگداشت حافظ

هر گاه دلم به تنگ آید
هر گاه که دل بهانه گیرد
هر گاه بمانده در ره خویش
هر گاه که دل بلرزد از عشق
هر گاه غم شبانه گیرد
هر گاه ز جمع ناسپاسان
راه نفسم ز غم بگیرد
گیرم ز تو راه چاره سازی
گویی تو به من ز آخر کار
از هر غزلت که خود کتابی است
شوریده دلم قرار گیرد


حتما بخوانید: متن عاشقانه شاد پاییزی، دخترونه، کوتاه و بلند


//////////////////

متن زیبا در مورد حافظ شیرازی

خـــواجه شمس الـــدین محمّــد حـافظ شیــــراز ما
نــور چشم اهـــل فـــــرهنگِ عمــوم عــــالم است
هر چه توصیف اش نمــایم در حضـــور اهل دل
دانم این معنـــــــا ز بهر حضرت حـــافظ کم است
شعر حافظ پر ز راز است و سراسر حکمت است
یــاوه نبــــود گر بگویم او ادیبــــــی اعـــلم است
شعر یعنی شعر حـــــافظ همچو می مست ات کند
کین زبان در نزد چون حــــافظ ذلیل و ابکم است
هر که ســــــازد ادعــایی بر حــــــریم شعـر او
فـــــاش گویم یـاوه گــــویی مفلس و لا یعلم است

//////////////////

حافظ صبور باش که در راه عاشقی
هر کس که جان نداد به جانان نمی‌ رسد

روز بزرگداشت لسان الغیب شیرازی تبریک و تهنیت باد

//////////////////

هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

20 مهر روز بزرگداشت شاعر بزرگ و پر آوازه ایرانی حافظ شیرازی گرامی باد

//////////////////

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

روز بزرگداشت شاعر شیرین سخن پارسی زبان
حافظ شیرازی، گرامی باد

//////////////////

تبریک روز بزرگداشت حافظ 5

جملات تبریک روز بزرگداشت حافظ

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد
هر کس که این ندارد، حقا که آن ندارد

روز بزرگ مرد ادب و شعر فارسی؛ حافظ شیرازی مبارک

//////////////////

بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و می در ساغر اندازیم

روز بزرگداشت حافظ مبارک

//////////////////

حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است
کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

روز بزرگداشت حافظ شیرازی بر تمامی دوستداران این شاعر بزرگ مبارک باد

//////////////////

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

روز بزرگداشت حافظ بر اهل ادب و هنر مبارک

//////////////////

عکس در مورد بزرگداشت حافظ

تبریک روز بزرگداشت حافظ 6

تبریک روز بزرگداشت حافظ 7

تبریک روز بزرگداشت حافظ 8

تبریک روز بزرگداشت حافظ 9

تبریک روز بزرگداشت حافظ10

تبریک روز بزرگداشت حافظ11

تبریک روز بزرگداشت حافظ12

عکس نوشته روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

عکس نوشته روز بزرگداشت حافظ گرامی باد1

عکس نوشته روز بزرگداشت حافظ گرامی باد2

عکس نوشته روز بزرگداشت حافظ گرامی باد3

سخن آخر

کمتر کسی است که شعرهای خواجه شمس الدین محمد شیرازی را نشنیده باشد ، 20 مهر ماه بهانه ای است که سری به دیوان حافظ بزنیم.


مطالب مرتبط:

متن تبریک روز نیروی دریایی به همسرم، پدر و برادر

پیام تبریک روز خیاط با متن زیبا

از
5
رای