اشعار عاشقانه مولانا ؛ زیباترین شعرهای مولوی در مورد عشق

اشعار عاشقانه مولانا ؛ زیباترین شعرهای مولوی در مورد عشق استاد جلال الدین بلخی، معروف به مولانا از مشهورترین شاعران ایران است. اشعار مولوی در مورد عشق از زیباترین اشعار عاشقانه فارسی است. در ادامه می توانید زیباترین اشعار کوتاه و بلند حضرت مولانا در سلام دنیا مشاهده کنید.

کمتر کسی است که نام و اشعار مولانا را نشنیده باشد. مولانا از مشهورترین شاعران ایران است. به او القاب دیگری مثل مولوی و رومی بلخی نیز داده می‌شود. همچنین در دوران حیات به القابی مثل "جلال الدین"، "خداوندگار" و "مولانا خداوندگار" هم نامیده می‌شده است. اشعار او به عنوان عاشقانه‌ترین سروده‌های فارسی است که علاقمندان بسیاری دارد. ما در سایت سلام دنیا مجموعه‌ای از زیباترین اشعار عاشقانه کوتاه و بلند مولانا را گردآوری کرده‌ایم.  

شعر عاشقانه کوتاه مولانا

ای در دل من میل و تمنا همه تو

و ندر سـر من مایه سودا همه تو

هرچنـــــد به روزگار در می‌نگرم

امروز هـمه تویی و فردا همه تو


حتما بخوانید: اشعار عاشقانه کوتاه و احساسی برای همسر


/////////////

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

و آنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

/////////////

ای دوست قبولم کن و جانم بستان

مستم کن وز هر دو جهانم بستان

بـا هر چه دلم قرار گیرد بی تو

آتش به من اندر زن و آنم بستـان

/////////////

دوبیتی عاشقانه مولانا

دلتنگم و دیدار تو درمان من است

بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی

آنچه از غم هجران تو بر جان من است

/////////////

آنکس که ترا دید و نخندید چو گل

از جان و خرد تهیست مانند دهل

گبر ابدی باشد کو شاد نشد

از دعوت ذوالجلال و دیدار رسل

/////////////

یک ساعت عشق صد جهان بیش ارزد

صد جان به فدای عاشقی باد اي جان


حتما بخوانید: متن بهاری عاشقانه


/////////////

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود

بی عشق وجود خوب و موزون نشود

صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد

بی جنبش عشق در مکنون نشود

/////////////

دوبیتی عاشقانه مولوی

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

/////////////

باده اگر چه مي خورم عقل نرفت از سرم

مجلس چون بهشت را ، زير و زبر چرا کنم

چونک کمر ببسته‌ام ، بهر چنان قمررخي

از پي هر ستاره گو ، ترک قمر چرا کنم

/////////////

سیر نمی شوم زتو ، ای مه جان فزای من

جور مکن جفا مکن ، نیست جفا سزای من

با ستم و جفا خوشم ، گرچه درون آتشم

چونکه تو سایه افکنی بر سرم ای همای من

/////////////

من آن مولای رومی ام که ازنطقم شکر ریزد

ولیکن درسخن گفتن غلام شیخ عطارم

/////////////

هفت شهرعشق را عطارگشت

ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

/////////////

تا از تو جدا شده ست آغوش مرا

از گریه کسی ندیده خاموش مرا

در جان و دل و دید فراموش نه ای

از بهر خدا مکن فراموش مرا

/////////////

رفتم به طبيب جان گفتم که ببين دستم

هم بي‌دل و بيمارم هم عاشق و سرمستم

گفتا که نه تو مردي گفتم که بلي اما

چون بوي توام آمد از گور برون جستم


حتما بخوانید: دوبیتی عاشقی شاد، غمگین و جدید برای همسر


/////////////

جز من اگرت عاشق و شيداست، بگو

ور ميل دلت به جانب ماست، بگو

ور هيچ مرا در دل توجاست، بگو

گر هست بگو ، نيست بگو، راست بگو

/////////////

ما در ره عشق تو اسيران بلاييم

كس نيست چنين عاشق بيچاره كه ماييم

ما را به تو سريست كه كس محرم آن نيست

گر سر برود سر تو با كس نگشاييم

شعر عای عاشقانه مولانا

اشعار عاشقانه مولوی طولانی و بلند

یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا

یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا

نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی

سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا

نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی

مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا

قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــویی قهــر تویی

قنــد تـــویی زهـــر تــویی بیــــش میـــازار مرا

حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی

روضــه اومیــد تویـــی راه ده ای یــار مرا

روز تــویی روزه تـــویی حـاصل دریوزه تـویی

آب تــویی کــوزه تــویی آب ده این بـــار مـــرا

دانـــه تویــی دام تــویی بــاده تویی جام تـویی

پختـــه تویی خـــام تــویی خـــام بمگـــذار مرا

این تن اگـــر کـــم تــندی راه دلــم کــم زندی

راه شــدی تــا نبــدی ایـــن همـــه گـــفتار مرا


حتما بخوانید: متن عاشقانه ترکی استانبولی با ترجمه فارسی


/////////////

گفتی که مستت میکنم

پر زانچه هستت میکنم

گفتم چگونه از کجا؟

گفتی که تا گفتی خودآ

گفتی که درمانت دهم

بر هجر پایانت دهم

گفتم کجا،کی خواهد این؟

گفتی صبوری باید این

/////////////

معشوقه چو آفتاب تابان گردد

عاشق به مثال ذره گردان گردد

چون باد بهار عشق جنبان گردد

هر شاخ که خشک نیست رقصان گردد

/////////////

شد ز غمت خانه سودا دل

در طلبت رفت به هر جا دلم

در طلب زهره رخ ماه رو

می نگرد جانب بالا دلم

/////////////

آن وقت که بحر کل شود ذات مرا

روشن گردد جمال ذرات مرا

زان می‌سوزم چو شمع تا در ره عشق

یک وقت شود جمله اوقات مرا

/////////////

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود

بی عشق وجود خوب و موزون نشود

صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد

بی‌جنبش عشق در مکنون نشود

/////////////

از دل تو در دل من نکته‌ هاست

آه چه ره است از دل تو تا دلم

گر نکنی بر دل من رحمتی

وای دلم وای دلم وا دلم


حتما بخوانید: متن عاشقانه بلند برای سالگرد ازدواج


/////////////

درویشی و عاشقی به هم سلطانیست

گنجست غم عشق ولی پنهانیست

ویران کردم بدست خود خانه دل

چون دانستم که گنج در ویرانیست

/////////////

اشعار عاشقانه مولانا

//////////////////////

دلبر و یار من تویی رونق کار من تویی

باغ و بهار من تویی بهر تو بود بود من

خواب شبم ربوده‌اي مونس من تو بوده‌اي

درد توام نموده‌اي غیر تو نیست سود من

جان من و جهان من زهره آسمان من

آتش تو نشان من در دل همچو عود من

جسم نبود و جان بدم با تو بر آسمان بدم

هیچ نبود در بین گفت من و شنود من

/////////////

ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم

دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم

گر ز داغ هجر او دردی است در دل‌های ما

ز آفتاب روی او آن درد را درمان کنیم

چون به دست ما سپارد زلف مشک افشان خویش

پیش مشک افشان او شاید که جان قربان کنیم

آن سر زلفش که بازی می کند از باد عشق

میل دارد تا که ما دل را در او پیچان کنیم

او به آزار دل ما هر چه خواهد آن کند

ما به فرمان دل او هر چه گوید آن کنیم

این کنیم و صد چنین و منتش بر جان ماست

جان و دل خدمت دهیم و خدمت سلطان کنیم

/////////////

یک نفس بی یار نتوانم نشست

بی رخ دلدار نتوانم نشست

از سر می می نخواهم خاستن

یک زمان هشیار نتوانم نشست

نور چشمم اوست من بی نور چشم

روی با دیوار نتوانم نشست

دیده را خواهم به نورش بر فروخت

یک نفس بی یار نتوانم نشست

من که از اطوار بیرون جسته ام

با چنین اطوار نتوانم نشست

من که دایم بلبل جان بوده ام

بی گل و گلزار نتوانم نشست

کار من پیوسته چون بی کار تست

بیش ازین بی کار نتوانم نشست


حتما بخوانید: متن عاشقانه دوستت دارم کوتاه، بلند برای همسر


/////////////

/////////////////////////////////

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

و آنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شــو

رو سینه را چـون سینه ها هفت آب شو از کینه ها

و آنگه شراب عشـق را پیمانه شـو پیمانه شو

باید که جمله جان شـوی تا لایق جانان شوی

گر سـوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو

/////////////

خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو

به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو

داد باغ و دم مرغان بدهد آب حیات

ان زمانی که درآییم به بستان من و تو

اختران فلک آیند به نظاره ما

مه خودرا بنماییم بدیشان من و تو

من و تو، بی من‌و‌تو، جمع شویم از سر ذوق

خوش و فارغ، ز خرافات پریشان، من و تو

طوطیان فلکی جمله شکرخوار شوند

در مقامی که بخندیم بدان سان، من و تو

این عجب تر که من و تو به یکی کنج این جا

هم دراین دم به عراقیم و خراسان من و تو!

به یکی نقش بر این خاک و بر ان نقش دگر

در بهشت ابدی و شکرستان من و تو

شعر های کوتاه عاشقانه مولوی

شعر مولانا در مورد عشق

از آتش عشق در جهان گرمی ها

وز شیر جفاش در وفا نرمی ها

زان ماه که خورشید از او شرمنده‌ ست

بی شرم بود مرد چه بی شرمی ها

/////////////

ز اول که حدیث عاشقی بشنودم

جان و دل و دیده در رهش فرسودم

گفتم که مگر عاشق و معشوق دواند

خود هردو یکی بود من احول بودم

/////////////

گر کسی گوید که بهر عشق بحر دل چرا شوریده و شیدا شود؟

تو جوابش ده که: اندر شوق بحر قطره بی آرام و ناپروا شود

/////////////

در نگنجد عشق در گفت و شنی

عشق دریایی ست قعرش ناپدید

قطره‌هاي‌ بحر را نتوان شمرد

هفت دریا پیش ان بحرست خرد

/////////////

عشق را از من مپرس از کس مپرس از عشق پرس

عشق در گفتن چو ابر درفشانست اي پسر

ترجماني من و صد چون منش محتاج نيست

در حقايق عشق خود را ترجمانست اي پسر


حتما بخوانید: تاثیرگذارترین جملات ناب عاشقانه


/////////////

ای که می پرسی نشان عشق چیست

عشق چیزی جز ظهور مهر نیست

عشق یعنی مشکلی آسان کنی

دردی از در مانده ای درمان کنی

در میان این همه غوغا و شر

عشق یعنی کاهش رنج بشر

عشق یعنی گل به جای خار باش

پل به جای این همه دیوار باش

عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر

واگذاری آب را، بر تشنه تر

عشق یعنی دشت گل کاری شده

در کویری چشمه ای جاری شده

عشق یعنی ترش را شیرین کنی

عشق یعنی نیش را نوشین کنی

هر کجا عشق آید و ساکن شود

هر چه نا ممکن بود ، ممکن شود

/////////////

ای که می پرسی نشان عشق چیست

عشق چیزی جز ظهور مهر نیست

عشق یعنی مشکلی آسان کنی

دردی از در مانده ای درمان کنی

در میان این همه غوغا و شر

عشق یعنی کاهش رنج بشر

عشق یعنی گل به جای خار باش

پل به جای این همه دیوار باش

عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر

واگذاری آب را، بر تشنه تر

عشق یعنی دشت گل کاری شده

در کویری چشمه ای جاری شده

عشق یعنی ترش را شیرین کنی

عشق یعنی نیش را نوشین کنی

هر کجا عشق آید و ساکن شود

هر چه نا ممکن بود ، ممکن شود

/////////////

سخن آخر

مولانا، از شاعران نامی ایران زمین است که اشعار زیبایی در مورد عشق سروده است. و ما در این مطلب از وب سایت سلام دنیا، برای شما گلچینی از زیباترین اشعار عاشقانه مولانا را در مورد عشق برای شما بیان کردیم. امیدوارم که دوست داشته باشید. و این پست را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.


مقالات مرتبط:

متن عاشقانه کوتاه و جدید ؛ جملات عاشقانه برای همسر و عشقم

متن بیوگرافی برای تلگرام؛ متن عاشقانه و انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام
 
 

از
23
رای