آموزش بافت ساق پا مردانه و زنانه، ساق بند پا بافتنی

آموزش بافت ساق پا مردانه و زنانه، ساق بند پا بافتنی بافت ساق پا بسیار ساده و سرگرم کننده است و می توانید آنها را در مدت زمان کوتاهی بافته و استفاده کنید.در این مقاله بافت ساق پا مردانه و زنانه قرارداده شده است که در آن مراحل بافت کامل و واضح شرح داده شده است.

در این مقاله قصد داریم تا نحوه بافت انواع ساق پا را به شما آموزش دهیم. بافت ساق پا بسیار ساده و سرگرم کننده است و می توانید آنها را در مدت زمان کوتاهی بافته و استفاده کنید. 

آموزش بافت ساق پا

  1. بافت ساق پا زنانه مدل پیچ با میل بافتنی

آموزش بافت ساق پا

روش بافت ساق پا زنانه مدل پیچ با میل بافتنی:

  • برای بافت ساق پا زنانه یا ساق پوش بافتنی، دور مچ پا را اندازه گرفته و متناسب با آن دانه سر بیاندازید. در اینجا 48 دانه سر می اندازیم.
  • روج اول: همه دانه ها از زیر بافته می شوند.
  • رج دوم: همه دانه ها از رو بافته می شوند.
  • رج سوم: 7 دانه رو، 2 دانه زیر، 6 دانه رو، 2 دانه زیر، 14 دانه رو، 2 دانه زیر، 6 دانه رو، 2 دانه زیر، 7 دانه رو.
  • رج چهارم: همه دانه ها به همان شکل بافته می شوند.
  • 4 رج دیگر را مدل رج های دوم و سوم ببافید.
  • رج نهم: 7 دانه رو، 2 دانه زیر، 3 دانه را با 3 دانه بعدی جابه جا کرده و سپس 6 دانه را از رو ببافید. 2 دانه زیر، 14 دانه رو، 2 دانه زیر، 3 دانه را با 3 دانه بعدی جابه جا کرده و از رو ببافید. 2 دانه زیر، 7 دانه رو.
  • رج دهم: مثل رج قبل ببافید.
  • این مدل را تا جایی که می خواهید بافت ساق را ادامه پیدا کند، ببافید. سپس دو رج را ساده بافی کرده و همه دانه ها را کور کنید.

2. بافت ساق پا با قلاب

بافت ساق پا فانتزی

برای بافت این ساق پا به دو کلاف کاموا و قلاب شماره 3 نیاز دارید. این بافت هم مناسب آقایان و هم مناسب بانوان است.

روش بافت ساق پا با قلاب:

متر را روی شصت پا قرار داده و تا بلندی ساق پا اندازه گیری کنید.

به همان اندازه زنجیره ببافید.

رج اول را روی تمام زنجیره ها یک رج بافت مربع ببافید.

رج دوم: دو زنجیر بافته و یک پایه بلند در اولین مربع ببافید.

 2 زنجیره و در مربع دوم 2 پایه بلند ببافید.

این بافت را یعنی دو زنجیره و دو پایه بلند تا اخر دانه ها تکرار کنید.

رج سوم: 2 زنجیره و 2 پایه بلند وسط 2 پایه بلند رج قبل ببافید.

این کار را تا آخر تکرار کنید.

دور ساق پا را اندازه گرفته و رج سوم را به پهنای ساق پا ادامه دهید.

دو تکه به همین صورت ببافید. در ادامه دو سر بافت را در کنار هم قرار دهید و مانند کفش کتانی بندهای زنجیره را که قبلا به بلندی دلخواه بافته بودید، به شکل ضربدری رد کنید. یک سر بافت را نیز جهت پنجه کوک زده و جمع کنید.


حتما بخوانید : کیف بافتنی زنانه شیک و ساده


در ادامه انواع مدل های ساق پا و ساق دست جدید را مشاهده می کنید:

انواع مدل جدید ساق دست

اموزش ساق دست بافتنی ساده

مدل جدید ساق دست سادهمدل ساق بافتنی پا مجلسی

مدل جدید نیم ساق دست

آموزش بافت ساق پا با دو میل

مدل جدید دستکش بافتنی مجلسی

آموزش ساق پا قلاب بافی

مدل جدید دستکش بافتنی طرحدار

ساق پوش بافتنی

انواع مدل جدید ساق پا

آموزش بافت ساق پامدل ساق پا بافتنی زنانه طرحدار

آموزش بافت ساق پا زنانه

مدل ساق پا بافتنی زنانه ساده و شیک

ساق بند پا بافتنی

مدل ساق پا بافتنی بچه گانه طرح دار

ساق بند پا بافتنی

مدل ساق پا بافتنی بچه گانه فانتزی

آموزش ساق پا قلاب بافی

مدل ساق پا بافتنی زنانه فانتزی

مدل ساق پا بافتنی زنانه فانتزی

مدل ساق پا مجلسی

مدل ساق پا مجلسی

مدل ساق پا بلند بافتنی دخترانه شیک

مدل ساق پا بلند بافتنی دخترانه شیک

مدل ساق پا بلند بافتنی دخترانه فانتزی

مدل ساق پا بلند بافتنی دخترانه فانتزی

مدل جوراب ساق بلند بافتنی

مدل جوراب ساق بلند بافتنی

مدل ساق پا بلند بافتنی دخترانه طرحدار

مدل ساق پا بلند بافتنی دخترانه طرحدار

مدل ساق پا بلند بافتنی دخترانه طرحدار فانتزی

مدل ساق پا بلند بافتنی دخترانه طرحدار فانتزی

مدل ساق پا بلند بافتنی دخترانه ساده

مدل ساق پا بلند بافتنی دخترانه ساده

مدل نیم ساق پا بافتنی دخترانه 

مدل نیم ساق پا بافتنی دخترانه 

مدل ساق پا بلند بافتنی زنانه

مدل ساق پا زنانه جدید مجلسی