لباس بافتنی مردانه؛ آموزش بافت ژاکت مردانه جلو باز

لباس بافتنی مردانه؛ آموزش بافت ژاکت مردانه جلو باز اگر به دنبال روش بافت پلیور مردانه و روش بافت ژاکت جلو باز مردانه هستید این مطلب را بخوانید همچنین میتوانید انواع مدل های لباس بافتنی مردانه را مشاهده کنید و از آنها برای بافت لباس های بافتنی زیبا ایده بگیرید.

لباس بافتنی مردانه، می تواند تنوع زیادی داشته باشد و موارد زیادی از قبیل، جلیقه، ژاکت، پلیور و... را شامل شود. اگر بافتنی با میل را بلد هستید و دوست دارید برای همسر، برادر یا پسر خودتان لباس بافتنی مردانه مانند ژاکت جلو باز یا پلیور ببافید. این مقاله را ادامه دهید. در اینجا ما علاوه بر آموزش بافت ژاکت مردانه جلو باز و آموزش بافت پلیور مردانه را قرار داده ایم، مجموعه ای از انواع مدل های لباس بافتنی مردانه را نیز گردآوری کرده ایم. با ما همراه باشید. 

آموزش بافت ژاکت مردانه جلو باز

 • مواد نیاز برای لباس مردانه بافت ژاکت جلو باز مردانه، 8 عدد کاموا، میل شماره 4.5 و 7 عدد دکمه.
 • نکته: قسمت پشت به صورت دو تکه بافته می شود.

روش بافت قسمت بالایی ژاکت مردانه

 • برای اینکار اول 40 دانه سر بیندازید و سپس دانه ها را به صورت: 10 دانه رو، 26 دانه زیر، 2 دانه مدل کشبافت رو و 4 دانه رو ببافید.
 • در ردیف های برگشت تمام دانه های باید سرجای خود بافته شود یعنی اگر زیر است زیر و اگر رو است رو ببافید.
 • برای 26 دانه وسط لباس بافتنی مردانه باید مطابق نقشه ببافید.
 • از جایی که 4 دانه رو بافته شد شروع کنید و در هر ردیف رفت یک دانه اضافه کرده و این کار را 10 بار تکرار کنید تا زمانی که دانه های به 50 عدد برسد.
 • باید دانه هایی که اضافه کرده اید را به شکل 10 دانه زیر و 4 رو ببافید.
 • زمانی که قد لباس بافتنی مردانه با 18 سانتی متر رسید، برای بافت یقه 3 دانه کور کنید و 20 سانتی متر ببافید. این کار را برای قسمت دیگر یقه و سرشانه لباس بافتنی مردانه انجام دهید.
 •  وقتی قد لباس به 56 سانتی متر رسید، دانه ها را کور کنید.

حتما بخوانید: آموزش انواع مدل بافتنی با دو میل


روش بافت قسمت پایین سمت پشت ژاکت مردانه جلو باز

 • از جایی که در قسمت بالاتنه لباس دانه اضافه نکرده اید. شروع کنید.
 • به تعداد 140 دانه درآورید، و به صورت 2 ردیف بافت رو، 2 ردیف زیر و 2 ردیف رو ببافید.
 • سپس دانه ها را به شکل 6 دانه زیر، 2 دانه رو، 6 دانه زیر ببافید. اینکار را تا انتهای ردیف انجام دهید.
 • زمانی که اندازه بافت به 40 سانتی متر رسید، بافت کشباف به صورت 2 دانه زیر، 2 دانه رو به اندازه 4 سانتی متر ببافید و سپس دانه ها را کور کنید.

بافت ژاکت مردانه جلو باز

روش بافت قسمت جلو ژاکت مردانه جلو باز

 • این قسمت به شکل 2 تکه بافته می شود. اول برای قسمت بالایی سمت جلو 40 دانه سر بیندازید و همانطور که قسمت پایینی سمت پشت را بافید، ببافید.
 • وقتی اندازه قد بافت به 18 سانتی متر رسید، برای یقه باید از جایی که دانه ها را اضافه کرده اید شروع کرده و 4 دانه کور کنید و این کار را 9 بار تکرار کنید.
 • زمانی که اندازه بافت به 27 سانتی متر رسید، دانه های که باقی مانده را کور کنید. سمت دیگر قسمت جلو را نیز به همین شکل ببافید.

بافت تکه پایینی جلو ژاکت جلو باز مردانه

 • باید 70 دانه از قسمت بالایی که دانه ها کور نشده اند درآورید و به شکل 2 ردیف رو، 2 ردیف زیر، 2 ردیف رو ببافید.
 • سپس بافت دانه ها را از قسمت سجاف به شکل: 15 دانه زیر، 26 دانه مانند نقشه و 29 دانه رو ببافید.
 • زمانی که قد بافت به 40 سانتی متر رسید، بافت کشباف به شکل 2 دانه زیر، 2 دانه رو برای 4 سانتی متر ببافید و در انتها دانه ها را کور کنید. سمت دیگر قسمت جلو را نیز به همین شکل ببافید.

روش بافت آستین ژاکت جلو باز مردانه

 • برای بافت آستین 66 دانه سر بیندازید و بافت کشبافت را به شکل 2 دانه زیر، 2 دانه رو را به اندازه 4 سانتی متر ببافید. 
 • سپس دانه را باید به صورت 20 دانه زیر، 26 دانه مطابق نقشه و 20 دانه زیر ببافید.
 • در این مرحله از هر دو سمت آستین هر 6 ردیف 1 دانه اضافه کنید که در کل 15 مرتبه می شود و در انتها تعداد دانه ها به 96 دانه می رسید.
 • زمانی که قد آستین شما به 45 سامتی متر رسید؛ باید حلقه آستین را ببافید برای این کار از هر سمت اول 4 دانه و بعد 2 دانه را برای 4 بار و در انتها 5 مرتبه یک دانه در هر ردیف روی بافت کور کنید.
 • زمانی که قد حلقه آستین به 18 سانتی متر رسید، باید 26 دانه مانده را به اندازه 18 سانتی متر  دیگر ببافید و سپس کور کنید. آستین سمت دیگر نیز به همین شکل بافته می شود. درزهای لباس را بدوزید و آستین ها را متصل کنید.

 بافت ژاکت جلو باز مردانه

بافت یقه لباس بافتنی مردانه

 • برای اینکار باید از قسمت یقه پشت و جلو تعداد 174 دانه  درآورید، بافت کشبافت را به شکل 2 دانه زیر، 2 دانه رو به اندازه 2 ردیف ببافید.
 • بعد از اینکه 2 ردیف بافتید، همه دانه را ببافید و از هر قسمت جلوی ژاکت 4 دانه نگهداشته تا دانه های سمت پشت باقی بماند.
 • کل دانه ها را به اندازه 6 ردیف بافت کشباف انجام دهید و سپس کور کنید.

حتما بخوانید: آموزش ژاکت بافتنی زنانه


بافت سجاف های جلو:

برای اینکار باید از قسمت سجاف جلو، 120 دانه را در آورید و بافت کشباف به صورت 2 دانه زیر، 2 دانه رو را به اندازه 4 سانتی متر ببافید. سپس دانه ها را کور کرده و قسمت دیگر سمت جلو را به همین شکل ببافید. برای جا دکمه باید در سجاف سمت چپ هر 8 سانتی متر یک بار یک جا دکمه باز کنید که در کل 7 عدد خواهد شد.

لباس بافتنی مردانه مدل ژاکت جلوباز

اموزش بافت پلیور مردانه از بالا

برای بافت لباس بافتنی مردانه مدل پلیور به 6 کلاف کاموای 100 گرمی، میل شماره 5 و نخ یک لا نیاز دارید.

روش بافت پشت پلیور مردانه

 • برای این که باید 104 دانه سر بیندازید، سپس بافت کشباف به شکل 2 دانه زیر، 2 دانه رو به اندازه 10 سانتی متر ببافید. بعد 15 دانه کم کنید و کار را با 89 دانه ادامه دهید. باید 38 سانتی متر بعدی را به شکل بافت زیر، ببافید. 
 • برای قسمت حلقه آستین پلیور 1+1+3 دانه از هر سمت کم کنید. برای بافت مدل رگلان آستین پلیور باید از هر طرف یک دانه کم کنید و این کار را تا زمانی که تعداد دانه به 49 دانه برسد تکرار کنید. بعد دانه ها را کور کنید تا قسمت پشت تمام شود.

بافت قسمت جلوی پلیور مردانه:

 • برای این کار باید 54 دانه سر بیندازید و به اندازه 10 سانتی متر، بافت کشباف ببافید. سپس 2 دانه کم کرده و بافت را با 52 دانه ادامه دهید.
 • ردیف اول: در این ردیف 8 دانه اول را از زیر ببافید بعد "مدل آژور" که روش بافت آن در ادامه آمده است را شروع کنید.

بافت پلیور مردانه

روش بافت مدل آژور:

 • یک نخ را روی میل بیندازید، سپس 2 دانه را از روی میل بگیرید و یکی کنید، بعد مجددا 2 دانه دیگر را بگیرید و یکی کنید. یک نخ روی میل بیندازید.
 • بعد از بافت مدل آژور، کارتان را با 2 دانه از زیر ادامه دهید. و مدل پیچ را به این شکل ببافید: اول 2 دانه را از رو بندازید و بعد یک دانه را از رو ببافید. سپس با بافت 12 دانه از زیر کارتان را ادامه دهید، 3 دانه از رو ببافید و 12 دانه از زیر، برای بافت مدل پیچ باید دوباره 2 دانه از رو بیندازید، بعد یک دانه از رو بیندازید و آن را ببافید.
 • در این مرحله 4 دانه از زیر، مجددا بافت پیچ مانند بالا، 2 دانه را از رو بیندازید، سپس یک دانه از رو انداخته و ببافید. 
 • در ردیف های آخر بافت باید دانه ها شبیه به خودشان بافته شود یعنی اگر دانه از زیر است از زیر ببافید و اگر از رو است از رو ببافید.
 • ردیف 3: در این ردیف اول 8 دانه از زیر، بعد مدل آژور، بعد 2 دانه از زیر و سپس مدل پیچ ببافید. کارتان را با بافتن 11 دانه از زیر ادامه دهید. 12 دانه زیر که باقی مانده است که 4 دانه اول را از رو ببافید و 8 دانه بعدی را بافت مدل لوزی را ببافید.
 • مدل لوزی: در شروع مدل لوزی، اول وسط آن را با 4 دانه از رو  و بعد مدل گیس باف را در یک ردیف داخل هم ببافید. باید مدل لوزی را طوری ببافید که در 8 ردیف جمع شود اما مدل گیس باف را همچنان ادامه دهید. در کل باید بعد از پایان بافت 5 عدد گیس باف بر روی قسمت جلوی پلیور داشته باشید.
 • مدل لوزی و مدل آژور را به اندازه 38 سانتی متر ببافید و سپس برای حلقه آستین 1+1+3 دانه کم کنید. برای بافت مدل رگلان آستین ژاکت، در هر ردیف (رج) به کم کردن دانه ها ادامه دهید تا زمانی که اندازه قد بافت تنه به 69 سانتی متر رسید. برای قسمت یقه باید 1+1+2+3+3 دانه کم کنید و سپس 11 دانه باقی مانده را یک باره کور کنید. این کار باعث ایجاد سر شانه می شود.

حتما بخوانید: آموزش کلاه بافتنی؛ اموزش تصویری بافت کلاه


روش بافت پشت پلیور مردانه

بافت آستین پلیور مردانه:

 • برای شروع 40 دانه سر بیندازید بعد به اندازه 7 سانتی متر بافت کشباف انجام دهید. سپس  به شکل 9 دانه از زیر، «مدل پیچ»،  2 دانه از زیر، مدل آژور، 2 دانه از زیر، مدل پیچ، 2 دانه از زیر، 2 دانه آژور، 2 دانه از زیر، در انتها از مدل پیچ 9 دانه از زیر ببافید و ردیف را تمام کنید.
 • این مدل بافت را تا رسیدن به زیر حلقه آستین که 45 سانتی متر می شود، ببافید. در قسمت های مشخص باید با آستین دانه اضافه کنید تا تعداد دانه های به 64 عدد برسد.  بعت از اینکار باید از هر طرف 1+1+3 دانه کم کنید. تا جایی که 20 دانه برای مدل رگلان آستین باقی بماند.
 • این 20 دانه را به اندازه 8 سانتی متر ببافید بعد 11 دانه از آن را کم کرده و 9 دانه باقی مانده را از سمت پشت تا انتهای بافت آستین رگلان دیگر ببافید. بعد آن را به آستین دومی وصل کنید. باید اندازه پایانی رگلان آستین از سر شانه تا انتها 83 سانتی متر باشد.

بافت یقه پلیور مردانه:

برای این کار باید 94 دانه از قسمت های جلو و پشت بردارید و سر میل بیندازید. سپس بافت کشباف را به صورت 2 دانه زیر، 2 دانه رو، به اندازه 15 سانتی متر ببافید تا کار تمام شود.

روش بافت مدل گیس باف 3 تایی:

 • برای بافت مدل گیس باف، کل دانه ها را بشمارید، در وسط بافت 9 دانه را کنار بگذارید، از این 9 دانه، 3 دانه اول را به رو ببافید، 3 دانه وسطی را نبافته و 3 دانه آخر را ببافید. 
 • در این مرحله 3 دانه وسط را روی یکی از میل ها بگیرید و به اندازه چند رج ببافید. سپس 3 دانه اول را در میل نگه دارید، 3 دانه وسط را با 3 دانه اول جابه جا کنید.دوباره 3 دانه وسط را ببافید، 3 دانه اول را جابه جا و 3 دانه آخر را ببافید.

روش مدل پیچ:

 • در مدل پیچ، تعداد دانه های باید زوج باشد. برای شروع کار اول چند دانه را به زیر بافید، بعد 3 دانه اول را از میل خارج کنید، 3 دانه دومی را ببافید و سپس 3 دانه اول را داخل میل بندازید و از رو ببافید.
 • چند دانه از زیر ببافید، جند ردیف بافت ساده انجام دهید. مجددا 3 دانه اولی را نبافتید، 3 دانه دومی را از زیر کار روی میل بیندازید و ببافید تا پیچ به سمت دیگر بچرخد.

ژاکت بافتنی مردانه جلو باز

مدل ژاکت جلو باز مردانه

مدل لباس بافتنی مردانه جلو باز طرح دار

مدل لباس بافتنی مردانه جلو باز طرح دار

ژاکت جلو باز مردانه دکمه باز

ژاکت جلو باز مردانه دکمه باز

ژاکت بافتنی مردانه جلو باز طرح گیس باف

ژاکت بافتنی مردانه جلو باز طرح گیس باف

مدل لباس بافتنی مردانه چند تکه جلو باز

مدل لباس بافتنی مردانه چند تکه جلو باز

ژاکت بافتنی مردانه جلو باز زیپ دار

ژاکت بافتنی مردانه جلو باز زیپ دار

مدل لباس بافتنی مردانه با یقه جدا

مدل لباس بافتنی مردانه با یقه جدا

ژاکت بافتنی مردانه یقه ایستاده

مدل ژاکت بافتنی مردانه طرح ساده

مدل ژاکت بافتنی مردانه طرح ساده

ژاکت بافتنی مردانه مدل یقه هفت شیک

ژاکت بافتنی مردانه مدل یقه هفت شیک

ژاکت جلوباز مردانه مدل راه راه

ژاکت بافتنی مردانه جلو باز بلند

ژاکت بافتنی مردانه جلو باز بلند

لباس بافتنی مردانه

مدل بافت مردانه 2020

مدل بافت مردانه 2020

مدل بافت مردانه 2020

مدل بافت مردانه2020 بلند

مدل بافت مردانه 2020 شیک

مدل بافت مردانه 2020 شیک

مدل بافت مردانه 2020 ست پلیور و شال گردن

مدل بافت مردانه 2020 ست پلیور و شال گردن

مدل بافت مردانه دکمه دار

مدل بافت مردانه 2020 خاص 

مدل بافت مردانه 2020 خاص 

مدل بافت مردانه 2020 طرح ساده

مدل لباس بافتنی مردانه 2020

مدل بافت مردانه 2020

مدل بافت مردانه جلوباز

مدل لباس بافتنی مردانه 2020

مدل لباس بافتنی مردانه 2020

مدل ژاکت بافتنی مردانه جلو باز

مدل لباس بافتنی مردانه ساده

پلیور مردانه شیک

مدل بافتنی مردانه 2020 پلیور و شالگردن

مدل ژاکت بافتنی مردانه زیپ دار

مدل لباس بافتنی مردانه طرح لانه زنبوری

مدل لباس بافتنی مردانه 2020 ست

مدل لباس بافتنی مردانه 2020 ست

بافت مردانه شیک

مدل لباس بافتنی مردانه 2020 دو رنگ

مدل لباس بافتنی مردانه 2020 با آستین جدید

مدل لباس بافتنی مردانه 2020 با آستین جدید

مدل ژاکت مردانه دست بافت

آموزش بافت پلیور مردانه

آموزش بافت ژاکت جلو باز مردانه

لباس بافتنی مردانه

مدل پلیور مردانه

جدیدترین مدل پلیور بافتنی مردانه

انواع مدل های لباس بافتنی مردانه

مدل لباس بافتنی مردانه 2020


مقالات مرتبط :

آموزش بافت ساده و راحت

آموزش لباس بافتنی نوزاد دخترانه و پسرانه

آموزش بافت شال گردن

از
19
رای