عادت ماهیانه حیوانات؛ آیا حیوانات نیز قاعدگی دارند؟

عادت ماهیانه حیوانات؛ آیا حیوانات نیز قاعدگی دارند؟ زنان در حدود 50 سالگی یائسه می شوند. شامپانزه های ماده که به سن متوسط 50 سالگی می رسند، قاعدگی و تخمک گذاری دارند، تا روزی که بمیرند و این یعنی می توانند در 50 سالگی باردار شوند.

حیوانات، دوره باروری (بلوغ) آشکارتری دارند. در برخی گونه ها مثل گوزن، سگ و گربه، این دوره همراه با صداهای فریاد مانندی است. برخی از حیواناتی که قاعدگی دارند در این دوره دچار کم خونی می شوند؛ اما با انسان ها کاملا متفاوت هستند. بعضی از آن ها شامل میمون ها، خرگوش ها، خفاش ها و... هستند. بسیاری دیگری از حیوانات نیز چرخه های قاعدگی دارند، اما به جای خون ریزی، نوارهای قدیمی رحم، باز جذب می شوند. دلایل این دو استراتژی مشخص نیست. به طرز جالب توجهی، گونه هایی که قاعدگی دارند، بر خلاف گونه هایی که لایه های رحم مجدداً جذب می شود، تمایل به مقاربت جنسی در طی چرخه های تولید مثلی خود دارند؛ به جای اینکه تنها در دوره تخمک گذاری و وقتی که پذیرا هستند این میل را داشته باشند. این بدان معناست که لقاح ممکن است بوسیله تخمک یا اسپرمی باشد که از بهترین حالت خود گذشته است. این پدیده خطر بوجود آمدن جنین های ناقص از لحاظ ژنتیکی را افزایش میدهد. یک تئوری می گوید که قاعدگی، روشی برای خلاص شدن از جنین هایی است که در خارج از یک دوره زمانی بهینه بوجود آمده اند.

پریود حیوانات و تفاوت آن با انسان

پریود حیوانات و تفاوت آن با انسان

همه پستانداران عادت ماهیانه دارند. اما بیشتر آنها قاعدگی پنهانی دارند. این بدان معناست که پوشش آندومتر (اندومتر) در آنها بسیار نازک است و اگر تخمک بارور نشود، لایه داخلی رحم توسط بدن جذب می شود. آندومتر دیوارهٔ داخلیِ رحم است. انسان ها، نخستی سانان (نخستی ها) و برخی دیگر از پستانداران (خفاش، حشره خوار جهنده و برخی از حشره خوار های درختی)، دارای لایه ضخیم آندومتر هستند که بخشی از آن از طریق واژن ریخته می شود. ترشح خونی که در سگ های ماده و گاهی در گاو ها و گونه هایی از اسب ها مشاهده می کنید نیز مربوط به تخمک گذاری است. رنگ های خونی در دیواره واژن به علت فشار خون متلاشی می شوند. این خونریزی قاعدگی نیست. علاوه بر این، حیوانات می توانند در دوره باروری بسیار بد خلق شوند. فقط در در مورد اسب، در اصطبل از یک صاحب مادیان سوال کنید.

اینکه گفته می شود نخستی ها (نخستی سانان) و انسان ها تنها پستانداری هستند که قاعدگی دارند، تا حدی درست است. همچنین خفاش ها و حشره خوار جهنده نیز پریود میشوند. از بعضی جنبه ها، چرخه همه پستانداران یکسان است: آندومتر در آماده سازی برای لانه گزینی جنین ضخیم می شود. اگر تخمک بارور نشود، مجدداً آندومتر ریخته می شود. با این حال، در اکثر پستانداران، این پوشش بسیار نازک است و کاملا جذب بدن می شود. به این دوره قاعدگی پنهان (مخفی) گفته می شود. در برخی دیگر مانند انسان، لایه داخلی آندومتر ضخیم تر است و بخشی از آن از راه واژن خارج می شود که به آن قاعدگی آشکار گفته می شود. این حالت برای انسان و تقریباً برای همه میمون های آفریقایی و آسیایی اتفاق می افتد؛ در حدود 50 گونه مختلف. تنها چند گونه میمون استرالیایی شناخته شده اند که قاعدگی آشکار دارند. همچنین غیر نخستی ها به این شکل قاعدگی دارند؛ مانند حشره خوار جهنده، حشره خوار درختی و چهار گونه متفاوت از خفاش ها.

یائسگی در انسان و حیوانات

یائسگی در انسان و حیوانات

آنچه ما را از میمون ها متفاوت کرده است، این است که زنان در حدود 50 سالگی یائسه می شوند. شامپانزه های ماده که به سن متوسط 50 سالگی می رسند، قاعدگی و تخمک گذاری دارند، تا روزی که بمیرند و زمانیکه در 50 سالگی هستند نیز می توانند باردار بشوند. تفاوت دیگر: برجستگی تحتانی میمون در ریتم چرخه آنها کوچک می شود و نشانگر دوره باروری آنها است. علت محدود بودن دوره باروری زنان به چند دهه، ناشناخته است. یک فرضیه این است که مادربزرگ ها نقش مهمی در جامعه بشری بازی می کنند، زیرا نوزاد انسان بسیار ضعیف و وابسته به مراقبان خود است. به این ترتیب، پشتیبانی اضافی که توسط مادر بزرگ ها ارائه می شود، می تواند کلید موفقیت بشر باشد.

از
6
رای