31 نقاشی نشانه ب؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ بـ و ب] پیش دبستانی و اول

31 نقاشی نشانه ب؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ بـ و ب] پیش دبستانی و اول نقاشی با حروف الفبا؛ 31 نقاشی نشانه ب؛ شعر و فیلم تدریس حرف [بـ و ب] برای پیش دبستانی و کلاس اول برای رنگ آمیزی، فانتزی؛ نقاشی با حرف ب مثل بادکنک، نقاشی با حرف ب غیر اول و آخر در سلام دنیا ببینید.

نقاشی یک روش موثر برای آموزش نشانه های حروف الفبا برای کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی در نظر گرفته شده است، زیرا آنها با کمک تصویر سازی درک بهتری از نشانه ها پیدا خواهند کرد. ما در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا 31 نقاشی نشانه ب فانتزی، ساده و برای رنگ آمیزی را به همراه شعر و فیلم تدریس حرف [ بـ و ب] برای پیش دبستانی و کلاس اول را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا در خانه آنها را با فرزندتان تمرین کنید.

نقاشی نشانه ب

نقاشی نشانه ب 1

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه آ با شعر و فیلم


 

نقاشی نشانه ب 2

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب 3

نقاشی نشانه ب کلاس اول

نقاشی نشانه ب کلاس اول 1

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه پ با شعر و فیلم


 

نقاشی نشانه ب کلاس اول2

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب کلاس اول 3

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب کلاس اول 4

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب کلاس اول 5

نقاشی نشانه ب اول

نقاشی نشانه ب اول 1

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ت با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب اول 2

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب اول 3

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب اول 4

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب اول 5

نقاشی نشانه ب غیر آخر

نقاشی نشانه ب غیر آخر 1

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ث با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب غیر آخر 2

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب غیر آخر 3

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب فانتزی

نقاشی نشانه ب فانتزی 1

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب فانتزی 2

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب فانتزی 3

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ج با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب فانتزی 4

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب فانتزی 5

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب برای رنگ آمیزی

نقاشی نشانه ب برای رنگ آمیزی 1

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب برای رنگ آمیزی 2

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه چ با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ب برای رنگ آمیزی 3

////////////////////////////////////////////

آموزش نقاشی ب

آموزش نقاشی ب 1

////////////////////////////////////////////

آموزش نقاشی ب 2

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ح با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

تدریس نشانه ب برای پیش دبستانی

تدریس نشانه ب برای پیش دبستانی 1

////////////////////////////////////////////

تدریس نشانه ب برای پیش دبستانی 2

////////////////////////////////////////////

تدریس نشانه ب برای پیش دبستانی 3

////////////////////////////////////////////

تدریس نشانه ب برای پیش دبستانی 4

////////////////////////////////////////////

تدریس نشانه ب برای پیش دبستانی 5

////////////////////////////////////////////

شعر نشانه ب

منم بـ غیر آخر                   هر جا میام جز آخر

اول میام یا وسط               دمم درازه فقط

در باد و باران هستم           اولشان نشستم

ب آخر آخر میاد               بلند میگه با فریاد

در تاب و آفتاب هستم          آخر آب نشستم

////////////////////////////////////////////////

شبیه قایق هستم بر روی خط نشستم

آخر آب و کتاب پایان تاب هم هستم

نقطه ای گرد و کوچک بر زیر پام گذاشتم

با (بـ ) غیر آخرم دو شکل زیبا هستم

اوّل و وسط که بیام به حرف بعد می چسبم

باران از ابر می بارد اکبر انگار تب دارد

////////////////////////////////////////////////

اسمت چیه؟ (آ) هستی نه نه نه (ب) هستم

من (ب) آخر هستم شبیه قایق هستم

نقطه ای خیلی کوچک زیر پایم گذاشتم

در کلمات بسیار آخرین حرف من هستم

مثل آب مثل تاب آخرین حرف آداب

حالا بگو چه هستم ؟ ب ب

بدون هیچ صدا بگو که هستم؟ ب ب

با حرکت لب ها بگو چه هستم؟ ب ب

آفرین و مرحبا به کودکان دانا

هزار هزار آفرین به بچٌه های بینا

////////////////////////////////////////////////

تدریس نشانه ب وسط (ب غیر آخر)

بــــ غیر آخرم من

دوست ب آخرم من

در جدول الفبا

هستیم با هم بچه ها

با این که یک صداییم

ولی از هم جداییم

به جز آخر همه جا

جای منه بچه ها

////////////////////////////////////////////////

شکلم که خیلی نازه

دستم رو خط درازه

بچه ی خوب می دونه

نقطه دارم یه دونه

هر چی دارم همینه

ب آخرم ب آخر

من و می شناسی دیگر

////////////////////////////////////////////////

شعر تدریس نشانه ب آخر

آخر میام همیشه

به غیر این نمی شه

حالا من و شناختی

کدوم نشونه هستم؟

ب هستم و ب هستم

ب هستم و ب هستم

////////////////////////////////////////////////

فیلم تدریس نشانه ب برای کلاس اول و پیش دبستانی

دانلود فیلم تدریس نشانه ب برای پیش دبستانی

///////////////////////////////////////////////

سخن پایانی:

اگر در حال آموزش نشانه ب به فرزندتان هستید با کمک نقاشی های نشانه ب این کار را موثر تر و بهتر انجام دهید. امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد.


مطالب مرتبط:

قصه های کودکانه؛ 22 داستان کوتاه کودکانه آموزنده با تصویر

آموزش ساخت کاردستی ماشین بادکنکی با پاکت شیر، بطری و کارتن

آموزش کشیدن نقاشی اسب تک شاخ مرحله به مرحله و ساده با 2 روشاز
1
رای