24 نقاشی نشانه چ؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ چـ ، چ] پیش دبستانی و اول

24 نقاشی نشانه چ؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ چـ ، چ] پیش دبستانی و اول نقاشی با حروف الفبا؛ 35 نقاشی نشانه چ؛ شعر و فیلم تدریس حرف [چـ و چ] برای پیش دبستانی و کلاس اول برای رنگ آمیزی، فانتزی؛ نقاشی با حرف چ مثل چراغ، نقاشی با حرف چ اول، وسط و آخر در سلام دنیا ببینید.

نقاشی یک روش موثر برای آموزش نشانه های حروف الفبا برای کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی در نظر گرفته شده است، زیرا آنها با کمک تصویر سازی درک بهتری از نشانه ها پیدا خواهند کرد. ما در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا نقاشی نشانه چ فانتزی، ساده و برای رنگ آمیزی را به همراه شعر و فیلم تدریس حرف [ چـ ، چ] برای پیش دبستانی و کلاس اول را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا در خانه آنها را با فرزندتان تمرین کنید.

نقاشی نشانه چ کلاس اول

نقاشی نشانه چ کلاس اول 1

///////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه آ با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه چ کلاس اول 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه چ کلاس اول 3

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه چ کلاس اول 4

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه چ کلاس اول 5

////////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ح با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه چ پیش دبستانی

نقاشی نشانه چ پیش دبستانی 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه چ پیش دبستانی 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه چ پیش دبستانی 3

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه چ پیش دبستانی 4

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه چ پیش دبستانی 5

نقاشی نشانه چ قارچ

نقاشی نشانه چ قارچ 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه چ قارچ 2

///////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه خ با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه چ قارچ 3

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه چ قارچ 4

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه چ قارچ 5

//////////////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف چ کودکانه

نقاشی با حرف چ کودکانه 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف چ کودکانه 2

///////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه د با شعر و فیلم


/////////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف چ کودکانه 3

نقاشی چتر کودکانه

نقاشی چتر کودکانه 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی چتر کودکانه 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی چتر کودکانه 3

///////////////////////////////////////////////

نقاشی چتر کودکانه 4

///////////////////////////////////////////////

نقاشی چتر کودکانه 5

///////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ذ با شعر و فیلم


/////////////////////////////////////////////////

نقاشی چتر کودکانه 6

///////////////////////////////////////////////

نقاشی چتر کودکانه 7

نقاشی نشانه چـ مثل چراغ

نقاشی چراغ 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی چراغ 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی چراغ 3

///////////////////////////////////////////////

نقاشی چراغ 4

////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ر با شعر و فیلم


//////////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف چـ اول مثل چنگال

نقاشی چنگال 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه چـ اول مثل چنگال

نقاشی چنگال 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف چـ اول مثل چنگال

نقاشی چنگال 3

نقاشی با حرف چ آخر

1نقاشی با حرف چ آخر

///////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف چ آخر 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف چ آخر 3

//////////////////////////////////////

شعر نشانه چ

چـ غیرآخر          چ آخر

ما دو نفر برادر

غیر آخر و آخر

شکلی خمیده داریم

در زیر سه نقطه داریم

ای بچّه های دانا

کشیده نیست این صدا

با چادر همراه هستیم

 درآچار پیدا هستیم

در مُچ ومورچه هستیم

وسط کوچه هستیم

///////////////////////////////////////

شعر تدریس نشانه چ برای کلاس اول

چ اول چراغه

دستش نزن که داغه

چراغ سقف خونه

با سیمش آویزونه

رو دیوار کلیدش

با اون رنگ سفیدش

به من میگه :« تیک و تیک !

روشن می خوای یا تاریک ؟»

چراغ که روشن میشه

ماه شب من میشه

///////////////////////////////////////

شعر 

آهای آهای بچه‌ها

بچه‌های با صفا

نگاه کنید به جدول

به جدول الفبا

من چـ غیر آخرم

کوچکم و لاغرم

هیچ وقت آخر نمیام

جاهای دیگه میام

ببین سه نقطه دارم

زیر سرم می‌ذارم

دستم رو خط درازه

قیافه‌ام چه نازه

اما اون دوست بنده

چاقالو و یه دنده

چون که چ آخره

جاش همیشه آخره

اونم سه نقطه داره

توی دلش می‌ذاره

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

چ هستم و چ هستم

چ هستم و چ هستم

///////////////////////////////////////

فیلم تدریس نشانه چ

دانلود فیلم تدریس نشانه چ برای کلاس اول

///////////////////////////////////////

دانلود فیلم تدریس نشانه چ اول و آخر برای کلاس اول

سخن پایانی:

در این مطلب سعی کردیم تا با کمک نقاشی، نشانه چ را به خوبی به کودکان عزیز آموزش دهیم. امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد.


مطالب مرتبط:

آموزش کشیدن نقاشی اسب تک شاخ مرحله به مرحله و ساده با 2 روش

آموزش کشیدن نقاشی اسب به صورت ساده و مرحله به مرحله

آموزش ساخت کاردستی ماشین بادکنکی با پاکت شیر، بطری و کارتناز
3
رای