15 نقاشی نشانه ج؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ جـ ، ج] پیش دبستانی و اول

15 نقاشی نشانه ج؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ جـ ، ج] پیش دبستانی و اول نقاشی با حروف الفبا؛ 15 نقاشی نشانه ب؛ شعر و فیلم تدریس حرف [جـ و ج] برای پیش دبستانی و کلاس اول برای رنگ آمیزی، فانتزی؛ نقاشی با حرف ج مثل جوجه، نقاشی با حرف ج اول، وسط و آخر در سلام دنیا ببینید.

نقاشی یک روش موثر برای آموزش نشانه های حروف الفبا برای کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی در نظر گرفته شده است، زیرا آنها با کمک تصویر سازی درک بهتری از نشانه ها پیدا خواهند کرد. ما در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا نقاشی نشانه ج فانتزی، ساده و برای رنگ آمیزی را به همراه شعر و فیلم تدریس حرف [ جـ ، ج] برای پیش دبستانی و کلاس اول را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا در خانه آنها را با فرزندتان تمرین کنید.

نقاشی نشانه ج

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 1

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه آ با شعر و فیلم


 

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 2

////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 3

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ج پیش دبستانی

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 4

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه چ با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 5

////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 6

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ج برای کلاس اول

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 7

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ح با شعر و فیلم


نقاشی با حرف ج اول و ج آخر

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 8

////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 9

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ج آخر

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 10

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه خ با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 11

////////////////////////////////////////////

نقاشی جوجه و جارو

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 12

////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 13

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه د با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف ج برای رنگ آمیزی

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 14

////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ج برای کودکان 15

////////////////////////////////////////////

شعر نشانه ج برای کلاس اول

اسمت چیه ؟( خ ) هستی نه نه نه ( ج ) هستم

نمی بینی نقطه ای پایین پام گذاشتم

من ( ج ) آخر هستم آخر گنج نشستم

در درس نارنج و برنج آخر پنج هم هستم

با ( جـ ) غیر آخر دو شکل زیبا هستم

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ذ با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

تدریس نشانه جیم با شعر

چه کاره و چه کاره؟

خ اومده دوباره؟

کی گفته من خ هستم

ج هستم و ج هستم

من جـ غیر آخرم

کوچکم و لاغرم

هیچ وقت آخر نمیام

جاهای دیگه میام

ببین یه نقطه دارم

زیر سرم می‌ذارم

////////////////////////////////////////////

فیلم آموزش نشانه ج 

دانلود فیلم آموزش نشانه ج به کلاس اولی ها

//////////////////////////////////////////////////////////

دانلود انیمیشن تدریس نشانه جـ برای پیش دبستانی

/////////////////////////////////////////////////////////////

دانلود فیلم تدریس حرف جیم

سخن آخر

سایت سلام دنیا امیدوار است که از این ایده ها در زمینه نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ح برای کودکان استفاده کرده و تمام لذت را برده باشید.


مقالات مرتبط:

نقاشی روز مادر ساده و زیبا کودکانه

آموزش کشیدن نقاشی اسب تک شاخ مرحله به مرحله و ساده با 2 روش

آموزش کشیدن نقاشی باب اسفنجی به صورت گام به گاماز
3
رای