25 نقاشی نشانه ی؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ ایـ ، یـ ، ای] پیش دبستانی و اول

25 نقاشی نشانه ی؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ ایـ ، یـ ، ای] پیش دبستانی و اول نقاشی با حروف الفبا؛ 25 نقاشی نشانه ای؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ ایـ ،ی، یـ ، ای] برای پیش دبستانی، کلاس اول و رنگ آمیزی، فانتزی؛ نقاشی با حرف ای مثل قوری، نقاشی با حرف ای اول، وسط آخر در سلام دنیا ببینید.

نقاشی یک روش موثر برای آموزش نشانه های حروف الفبا برای کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی در نظر گرفته شده است، زیرا آنها با کمک تصویر سازی درک بهتری از نشانه ها پیدا خواهند کرد. ما در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا 25 نقاشی نشانه ی فانتزی، ساده و برای رنگ آمیزی را به همراه شعر و فیلم تدریس حرف [ ایـ ، یـ ، ای] برای پیش دبستانی و کلاس اول را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا در خانه آنها را با فرزندتان تمرین کنید.

نقاشی نشانه ی برای کلاس اول

نقاشی نشانه ی برای کلاس اول 1

///////////////////////////////////////////////


حتما ببینید: نقاشی نشانه آ با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ی برای کلاس اول 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ی برای کلاس اول 3

///////////////////////////////////////////////


حتما ببینید: نقاشی نشانه ب با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ی برای کلاس اول  4

///////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف ای برای پیش دبستانی

نقاشی حرف ای برای پیش دبستانی 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف ای برای پیش دبستانی 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف ای برای پیش دبستانی 3

///////////////////////////////////////////////


حتما ببینید: نقاشی نشانه پ با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف ای برای پیش دبستانی 4

///////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف ای برای پیش دبستانی 5

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ایـ 

نقاشی نشانه ایـ  1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ایـ  2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ایـ  3

///////////////////////////////////////////////


 حتما ببینید: نقاشی نشانه ت با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف یـ

نقاشی حرف یـ 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف یـ 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ی غیر آخر

نقاشی نشانه ی غیر آخر 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ی غیر آخر 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ی غیر آخر 3

///////////////////////////////////////////////


حتما ببینید: نقاشی نشانه ث با شعر و فیلم 


///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ی آخر

نقاشی نشانه ی آخر 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ی آخر 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف ی (قوری)

نقاشی حرف ی (قوری) 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف ی (قوری) 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف ی (قوری) 3

///////////////////////////////////////////////


حتما ببینید: نقاشی نشانه ج با شعر و فیلم 


///////////////////////////////////////////////

نقاشی ی بستنی

نقاشی ی بستنی 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی ی بستنی 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی ی بستنی 3

///////////////////////////////////////////////

شعر حرف یـ غیر آخر و ی آخر

چه کاره و چه کاره؟

ای اومده دوباره؟

کی گفته من ای هستم؟

بدون که من ی هستم

من یـ غیر آخرم

دوست ی آخرم

به جز آخر همه جا

جای منه بچه‌ها

نقطه دارم دو دونه

این و یادت بمونه

دوستم ی آخره

با همه کس یاوره

آخر می‌آد همیشه

به غیر این نمی شه

نه هیچ نقطه‌ای داره

نه دست رو خط می ذاره

ما دوتایی بچه ها

دو شکل داریم یک صدا

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

ی هستم و ی هستم

ی هستم و ی هستم


حتما ببینید: نقاشی عدد یک (1) کودکانه و ساده


///////////////////////////////////////////

شعر تدریس نشانه یـ غیر آخر  ی آخر

یـ غیر آخر ی آخر

ما دو نفر برادر  غیر آخر و آخر

دو شکل داریم بچه ها کشیده داریم صدا

من ی آخر هستم همیشه آخر هستم

دوستم یـ غیرآخر هیچ وقت نمیاد آخر

یـ غیر آخر منم رو خط دنباله داره منم

دو نقطه دارم در پایین شکل من را خوب ببین

ی مثل یاس زیبا                  در آخر الفبا

///////////////////////////////////////////

شعر تدریس حرف ای اول

ایـ اول یـ وسط ی آخر ای آخر تنها              چهارتا دوست برادر
هرکی نشسته یک جا                      ایـ اول جایش اول
نه وسط نه آخر                                ایـ اول از همه سر
ایـ اول و نازنین                                ایـ اولِ ایران زمین
بله ایـ اول هستم                           اولِ ایـران هستم
ایـ   ایـ   ایرانم                               یه ایرانی می مانم

///////////////////////////////////////////

شعر تدریس حرف یـ وسط

هرجا که حرف از یـ شد                 حرف از یـ  وسط شد
یادت باشه تنها نیست                     یـ اول  و آخر نیست
یـ وسط هرجا میره                       با دوست و فامیل میره
با خواهر و برادر                            میخوای بگم مثل چی؟
تبریز ،شیراز،فیروزشهر                       اگه یـ رو گم کردی
باید وسط بگردی                            تا یـ رو پیدا کنی
      با خودت آشنا کنی  

///////////////////////////////////////////

شعر تدریس نشانه ای آخر

ای ای ای آخر                       ای آخر مستقل
بزرگ ترین برادر                    سلطان قلب مادر
پیرشده خسته شده              کمی شکسته شده
چون سنش رفته بالا             براش خریدن عصا
ای آخر تنها مثل                    ستاره ای درخشان
از آسمانِ ایران

///////////////////////////////////////////

فیلم تدریس حرف ای 

فیلم تدریس حرف ای برای کلاس اول

///////////////////////////////////////////

فیلم تدریس نشانه [ ایـ ، یـ ، ای]

///////////////////////////////////////////

فیلم آموزش تدریس حرف ای 

///////////////////////////////////////////

سخن پایانی:

امیدواریم با کمک نقاشی هایی که در این مطلب ارائه شد و خواندن شعر و تماشای ویدیو نشانه ی، کودکان کلاس اولی و پیش دبستانی شما به خوبی این نشانه مهم را یاد بگیرند.


مطالب مرتبط:

آموزش کشیدن نقاشی مینیون ساده کودکانه و فانتزی گام به گام با مداد رنگی

60 مدل نقاشی روی سنگ کودکانه ساده با گواش، مداد رنگی و شمعی

آموزش کشیدن نقاشی گربه و پیشی به سبک انیمه ساده و گام به گام

آموزش کشیدن نقاشی سگ زیبا و آسان کودکانهاز
1
رای