مراحل تصمیم گیری؛ 8 گام مهم فرآیند تصمیم گیری با ابزار آنها

مراحل تصمیم گیری؛ 8 گام مهم فرآیند تصمیم گیری با ابزار آنها زمانی که حرف از تصمیم گیری به میان می آید همواره شخص تصمیم گیرنده باید پیامدهای مثبت و منفی آن برای کسب و کار را بسنجد و در جهت نتایج مثبت آنها باشد. تصمیم گیری 8 گام مهم دارد که هر گام ابزار و تکنیک خاص خود را دارد.

در فرآیند تصمیم گیری ما از میان چند احتمال جایگزین یک راهکار را انتخاب می کنیم. در طی این فرآیند، ممکن است از ابزارها، تکنیک ها و استنباط های زیادی استفاده کنیم.

تصمیم گیری چیست

تصمیم گیری یک فعالیت روزانه برای هر فرد است. و هیچ استثنایی درباره آن وجود ندارد. زمانی که تصمیم گیری در زمینه سازمان های کسب و کار مطرح شود، تصمیم گیری یک روند و فرآیند می باشد. تصمیم گیری های کارآمد و موفق سودآوری و تصمیم های ناموفق برای شرکت ها ضرر و زیان به همراه دارند. بنابراین، فرآیند تصمیم گیری گروهی در هر سازمانی مهم ترین فرآیند محسوب می شود. در فرآیند تصمیم گیری ما از میان چند احتمال جایگزین یک راهکار را انتخاب می کنیم. در طی این فرآیند، ممکن است از ابزارها، تکنیک ها و استنباط های زیادی استفاده کنیم. علاوه بر این، ممکن است تصمیمات شخصی خودمان را اتخاذ کنیم یا تصمیمات جمعی را ترجیح دهیم. معمولا تصمیم گیری کار دشواری است. در اکثر تصمیم گیری های مشترک کمی سطح نارضایتی و اختلاف با طرف دیگر وجود دارد. اجازه دهید به جزئیات فرآیند تصمیم گیری نگاهی بیاندازیم.

مراحل هشت گانه فرآیند تصمیم گیری

مطالب زیر مراحل مهم فرآیند تصمیم گیری هستند. ممکن است هر مرحله با ابزارها و تکنیک های متفاوتی تایید شود.

مراحل مهم فرآیند تصمیم گیری

مرحله اول: شناسایی هدف تصمیم گیری

در این مرحله، مشکل به طور کامل تجزیه و تحلیل می شود. زمانی که صحبت از شناسایی هدف تصمیم گیری به میان می آید، مجموعه از سوالات وجود دارد که باید پرسیده شوند.

  • دقیقا مشکل چیست؟
  • چرا باید مشکل حل شود؟
  • طرفین متاثر از مشکل چه کسانی هستند؟
  • آیا مشکل موعد مقرر یا خط زمانی مشخصی دارد؟

مرحله دوم: جمع آوری اطلاعات

مشکل سازمان داشتن ذی نفع های زیاد آن است. علاوه بر این، ده ها عوامل دیگر می تواند شامل و تحت تاثیر مشکل باشد. در فرآیند حل مسئله، شما باید اطلاعات زیادی مرتبط با عوامل و ذی نفعان درگیر مشکل جمع آوری کنید. برای فرآیند جمع آوری اطلاعات ابزاری مانند "برگ های ثبت اطلاعات" می تواند به طور موثر استفاده شود.

مرحله سوم: شناسایی جایگزین ها

در این مرحله باید معیارهای مقدماتی برای شناسایی موارد جایگزین ایجاد شوند. زمانی که کار  به مرحله شناسایی رسید، اهداف سازمانی و به همان میزان فرهنگ تصمیم گیری گروهی باید در نظر گرفته شود. برای مثال، سودآوری یکی از دغدغه های اصلی در هر فرآیند تصمیم گیری می باشد. معمولا شرکت ها تصمیماتی اتخاذ نمی کند که سود آنها را کاهش دهد، مگر اینکه یک مورد استثنایی باشد. بعلاوه، اصول اولیه باید در رابطه با مشکل موجود شناسایی شوند.

گام های مهم تصمیم گیری گروهی

مرحله چهارم: روش بارش مغزی و تجزیه و تحلیل انتخاب های مختلف

برای این مرحله، روش بارش مغزی برای لیست کردن همه ایده ها بهترین گزینه است. قبل از مرحله تولید ایده فهمیدن دلایل بروز مشکل و الویت بندی علت ها، مهم است. برای انجام این کار می توانید از نمودارهای علت و معلول و نمودار پارتو استفاده کنید. نمودار علت و معلول برای شناسایی تمامی دلایل احتمالی بروز مشکل و نمودار پارتو به الویت بندی و شناسایی موثرترین علت های بروز مشکل کمک می کنند. سپس می توانید برای ایجاد راه حل های ممکن برای مشکل موجود پیش بروید.

مرحله پنجم: ارزیابی گزینه های جایگزین

از اصول شناسایی و معیار تصمیم گیری تان برای ارزیابی هر گزینه جایگزینی استفاده کنید. در این مرحله، تجربه و کارایی برای اصول شناسایی دخیل می باشد. شما باید هر گزینه جایگزین را از لحاظ جنبه های مثبت و منفی با هم مقایسه کنید.

مرحله ششم: بهترین گزینه جایگزین را انتخاب کنید

زمانی که از مرحله اول به مرحله 5 می روید، این مرحله دیگر آسان می شود. علاوه بر این، انتخاب بهترین گزینه جایگزین یک تصمیم آگاهانه است چون تا کنون از متدولوژی (روش شناسی) گام به گام برای اتخاذ و انتخاب بهترین گزینه جایگزین پیروی کرده اید.

مرحله هفتم: اجرا کردن تصمیم

تصمیم خود را به طرح یا سلسله کارهایی تبدیل کنید. طرح تان را خودتان یا با کمک زیردست های تان اجرا کنید.

مراحل مختلف فرآیند تصمیم گیری

مرحله هشتم: ارزیابی نتایج

نتیجه تصمیم خود را ارزیابی کنید. ببینید آیا چیزی برای یادگیری و بعد اصلاح تصمیم گیری های آتی شما وجود دارد یا نه. این روش یکی از بهترین ها تمرین هایی است که مهارت تصمیم گیری شما را بهبود خواهد بخشید.

نتیجه گیری

زمانی که حرف از تصمیم گیری به میان می آید همواره شخص تصمیم گیرنده باید پیامدهای مثبت و منفی آن برای کسب و کار را بسنجد و باید در جهت نتایج مثبت آنها باشد. این کار از ضررهای احتمالی سازمان جلوگیری خواهد کرد و شرکت را در جهت رشد پایدار حفظ می کند. گاهی اوقات، به نظر می رسد اجتناب از تصمیم گیری آسان تر است، به ویژه زمانی که شما بعد از یک تصمیم گیری سخت دچار مشکلات زیادی شدید. اما تصمیم گیری و پذیرش پیامدهای آن تنها روش تحت کنترل ماندن زندگی و زمان جمعی تان می باشد.

از
2
رای