مهارت های زندگی

آداب حرف زدن تلفنی؛ نحوه صحبت با مشتری پشت تلفن

نحوه صحبت با مشتری پشت تلفن برای بازاریابی تلفنی موفق چیست ؛ آداب حرف زدن تلفنی چیست و جملات ارتباط با مشتری و اینکه چگونه پشت تلفن صحبت کنیم و روش رفع چالش های بازاریابی تلفنی در سلام دنیا.

چگونه از همکار انتقاد کنیم ؛ 7 راه افزایش انتقاد پذیری در محل کار

کارمندان ارزش انتقاد سازنده را درک می کنند و حتی آن را به تمجید و اظهار نظرهایی که در آن نوعی تبریک را به کار میبرند ترجیح میدهند. اما برای افزایش مهارت انتقاد پذیری در محل کار ، باید نکاتی را بدانید که در ادامه آنها را می خوانید.