مهارت خودآگاهی؛ هوش هیجانی (هوش احساسی) چیست و چه رابطه ای با خودآگاهی دارد؟

مهارت خودآگاهی؛ هوش هیجانی (هوش احساسی) چیست و چه رابطه ای با خودآگاهی دارد؟ هوش هیجانی چیست؟ هوش هیجانی که به آن هوش احساسی یا عاطفی نیز می گویند، از اجزای مهم مهارت خودآگاهی است. از مراحل رسیدن به هوش هیجانی: کنترل روابط و آگاهی از احساسات خود است.

هوش هیجانی (هوش احساسی) چیست؟ و چه رابطه ای با خودآگاهی دارد؟ «هوش هیجانی» از دیگر اجزای مهم مهارت خودآگاهی است که عبارتند از توانایی ما برای اکتساب و به کارگیری دانش به دست آمده از احساسات خود و دیگران به منظور دستیابی به موفقیت بیشتر و بهره مندی از زندگی کامل تر.

مراحل رسیدن به هوش هیجانی

  1. آگاهی از احساسات خود
  2. کنترل و اعمال مدیریت بر احساسات به ویژه احساسات دلتنگ کننده
  3. خودانگیختگی یا داشتن منبع حمایت درونی
  4. همدلی یا درک احساسات و علایق دیگران
  5. احترام گذاردن به تفاوت های موجود در احساسات افراد نسبت به پدیده های مختلف
  6. کنترل روابط
     

هوش هیجانی (هوش عاطفی) چه تاثیری بر خودآگاهی دارد؟

هوش هیجانی (هوش عاطفی) موجب خود ارزیابی، خودآگاهی، شناخت نقاط قوت و حوزه های پیشرفت، افزایش قابلیت و توانمندی های اجتماعی، مهارت در کسب آرامش و اعتماد به نفس می شود. افرادی که هوش هیجانی (EQ) بالایی دارند، دارای «تفکر واگرا» هستند یعنی نسبت به نظرات دیگران بی تفاوت نبوده بلکه آنها را مورد بررسی قرار می دهند و با استدلال آنها را می پذیرند یا رد می کنند و یا در صورت لزوم موارد ترمیمی به آنها اضافه می نمایند. این افراد دارای ویژگی «خودسامانگری» هستند یعنی به ارزیابی توانایی های خود در مجموعه های انسانی، گروهی و سازمانی می پردازند و طی آن جایگاه خود را بر اساس نقش هایی که ایفا می کنند، ترسیم می نمایند.

هوش هیجانی (هوش عاطفی) چه تاثیری بر خودآگاهی دارد؟

انواع تفکر

در اینجا لازم است توضیحی در مورد انواع تفکر داده شود. تفکر را می توان به دو دسته همگرا و واگرا تقسیم نمود. تفکر همگرا به معنای ارائه راه حل های قدیمی در برابر یک مساله است که همان تفکر منطقی است. جهت تفکر همگرا به سمت عرف و عادات جامعه، راه ها و افکار پذیرفته شده است و امور مربوط به هم در نظر گرفته شده و امور نامربوط کنار گذاشته می شوند. در حالی که تفکر واگرا به معنای ارائه راه حل های جدید در حل مسأله است که خلاقیت در آن نقش دارد، از عرف و عادات دور می شود و سنت شکن است. در تفکر واگرا بین امور نامربوط ارتباط برقرار می شود و افراد دارای تفکر خلاق سعی می کنند عناصر و اجزای نامربوط را به هم متصل کنند.

ارتباطات چیست و چه نقشی در زندگی انسان ها دارد؟

ارتباطات مجموعه ای از مهارت ها هستند که مهمترین آنها درک نقطه نظرات دیگران و تفهیم متقابل نقطه نظرات ما به آنها می باشد. از آنجایی که برقراری ارتباط صمیمانه بین دو یا چند نفر مستلزم آگاهی از فنون و روش هاست، روابط بین فردی که یکی از مهارت های زندگی محسوب می شود، فرایندی است که به وسیله آن اطلاعات و احساسات خود را از طریق پیام های کلامی و غیر کلامی با دیگران در میان می گذاریم و در واقع شامل هر گونه تعامل همراه با انتقال پیام می شود. این فرایند از جزییات زیادی تشکیل شده است که موضوعاتی نظیر دوست یابی، گوش کردن، حل تعارض و ... در آن مورد توجه قرار می گیرد.

هوش هیجانی یا عاطفی (EQ) چیست؟ مراحل رسیدن و تاثیر آن بر خودآگاهی

از
2
رای